Allah (cc) Korkusunun Alametleri - Tasavvufi Bilgiler
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.168 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 146.020 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 23037 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Allah (cc) Korkusunun Alametleri, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 3393 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Allah (cc) Korkusunun Alametleri}   Okunma sayısı 3393 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Evvah

 • Murakıp
 • *****
 • İleti: 1.581
 • Konu: 470
 • Derviş: 2239
 • Teşekkür: 19
Allah (cc) Korkusunun Alametleri
« : 14/12/11, 02:25 »
Rasülullah s.a.v. buyurdular ki: "Cenab-ı Hak, bir kuş yarattı; bunun bir kanadı doğuda ve bir kanadı ise batıdadır. Başı Arş'ın altında ayakları ise yedinci kat yerin altındadır. Bu kuşun üzerinde, Allah Tealanın yaratıkları sayısınca tüy vardır. Ümmetimden bir erkek veya bir kadın bana salat u selam getirdiği zaman, Allah Teala, bu kuşa Arş'ın altında bulunan nurdan denize dalmasını emreder. Kuş, nur denizine dalar ve kanatların çırpar. Kuşun her bir kanadından bir damla damlar. Allah Teala, bu damlaların her birinden bir melek yaratır ve o kişi için kıyamet gününe kadar istiğfar ederler."[2]

Hikmet sahibi bir zat der ki:

"Bedenin selameti az yemekte, ruhun selameti günahların azlığında ve dinin selameti de Yaratılmışların En Hayırlısına salat u selam getirmektedir!"

Cenab-ı Hak c.c. şöyle buyurur:

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve her nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır."[3]

Yani, Allah'a karşı haşyet içerisinde olun ve her insan kıyamet günü için ne tür ameller işlediğine baksın. Tasaddukta bulunun, Allah'a itaat üzere bulunun ve kulluğun gereği olan amelleri işleyin ki yarın kıyamet gününde onların sevaplarını karşınızda bulasınız. Cenab-ı Hak c.c. gerek hayır ve gerekse şer işlediğiniz bütün amellerden haberdardır. Hiç şüphesiz melekler, gök, yer, gece ve gündüz insanoğlunun işlediği hayır ve ( Sh: 14 ) şerre, sevap ve günaha şahitlik edecektir. Hatta insanın bütün azaları bile kendi aleyhine şahitlikte bulunacaktır.

Yeryüzü mümin ve zahid için şahitlikte bulunarak şöyle diyecektir: "Bu kişi benim üzerimde namaz kıldı, oruç tuttu, hac yaptı ve cihad etti!" Bu güzel şahitlikten dolayı mümin ve zahid sevinç duyar. Aynı şekilde kafir ve günahkarların aleyhinde şahitlikte bulunur ve şöyle der:"Bu kişi benim üzerimde şirk koştu, zina yaptı, içki içti, haram yedi…" Merhametlilerin en merhametlisi bir kişiyi inceden inceye hesaba çekecek olursa vay o kişinin haline! Mümin kişi, bütün azaları ile Cenab-ı Hak'tan c.c. korkan kimsedir. Tıpkı büyük alim Ebu'l-Leys'in söylediği gibi: Allah'tan korkmanın alameti yedi yerde tezahür eder:

Birincisi: Dilde tezahür eder ve Allah korkusu kişiyi yalandan, gıybetten, söz taşımaktan, iftiradan ve lüzumsuz sözlerden alıkoyar. Onu Allah'ın zikrine, Kur'an-ı Kerim tilavetine ve ilim öğrenmeye yöneltir.

İkincisi: Kalpte tezahür eder. Allah korkusu kalpten düşmanlığı, iftirayı, kardeşlerini çekememeyi çıkarır. Zira kıskançlık bir hadis-i şeritte de belirtildiği gibi yapılan iyilikleri yok eder. "Tıpkı ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi hased de iyilikleri yer bitirir."[4] Şunu iyi bilmelisin ki, hased kalpteki büyük hastalıklardan biridir. Kalbin hastalıkları da ancak ilim ve amel ile tedavi edilebilir.

Üçüncüsü: Gözlerde tezahür eder. Haram olan yiyecek, içecek, giyecek ve diğer şeylere bakmaz. Dünyaya bakışı rağbet ve arzu gözüyle değil, ibret nazarıyla olur. Bakılması kendisi için helal olmayan şeylere asla bakmaz. Bir hadis-i şeritte şöyle buyurulur:

"Kim gözlerini haramla doldurursa kıyamet gününde Allah Teala onun gözünü ateş ile doldurur."[5]

Dördüncüsü: Midede tezahür eder. Karnına asla haram lokma girmez. Haram yemek büyük günahtır. Rasülullah s.a.v. şöyle buyurur:

"Ademoğlunun boğazına haram bir lokma girdiğinde, o lokma midesine kaldığı sürece yerdeki ve gökteki bütün melekler ona lanet eder! Eğer o hal üzere ölürse varacağı yer cehennem olur."[6] ( Sh: 15 )

Beşincisi: Ellerde tezahür eder. Allah korkusu taşıyan kişi ellerini harama uzatmaz. Ancak Allaha taat ve sevap olana el uzatır. Ka'bu'l-Ahbar şöyle der: "Allah Teala yeşil zebercetten bir köşk yaratmıştır. Onun içinde yetmiş bin konak vardır, her konağın içinde yetmiş bin oda vardır. Ona ancak, kendisine bir haram arz edilince sadece Allah korkusu sebebiyle onu terk edenler girebilir!"

Altıncısı: Ayaklarda tezahür eder. Allah Teala’nın yasakladıklarına ve günah olan şeylere adım atmaz. Sadece hayır yolunda, Allah’ın rızasına uygun olan yolda, alimlerle ve salihlerle sohbet etmek için yürür.

Yedincisi: Taatında tezahür eder. ibadet ve taatını sırf Allah’ın nzası için yapar. Riya ve nifaktan korkar ve sakınır.

Eğer böyle yaparsa, Cenab-ı Hakkın şu ayetlerle tavsif ve taltif buyurduğu kimselerden olur:

" Ahiret ise, Rabb’inin katında muttakilere mahsustur."[7]

" Takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar."[8]

" Şüphesiz muttakiler cennetlerde ve nimet içindedirler."[9]

" Muttakiler ise, hakikaten güvenilir bir makamdadırlar."[10]

Cenab-ı Hak bu ayetlerle şu hususu vurgular: Onlar kıyamet gününde mutlaka cehennemden kurtulmuşlardır. Mümine yaraşan tavır ise korku ile ümit arasında olmaktır. Mümin, Allah Teala'nın rahmetinden ümitvar olmalı, rahmetten asla ümit kesmemesidir. Aynen şu ayet-i kerimede buyurulduğu gibi: "Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin!"[11] Mümin, çirkin fiillerini terk ederek Allah’a ibadet eder ve onlardan dolayı tevbe ederek tekrar Allah’a yönelir.

Davud a.s. mescidinde oturmuş Zebur okuyor iken toprak üzerinde kırmızı bir kurtçuk görür. Kendi kendine şöyleder: "Acaba bu kurtçuğu yaratmakla Allah Teala ne murad buyurmuş olabilir?" Cenab-ı Hak kurtçuğa izin verir, o da dile gelerek şöyle der;"“Ey Allah'ın nebisi! Gündüzümü öğrenmek istersen, Allah Teala her gün bin defa "Subhanellahi ve'l-hamdu ( Sh: 16 ) li'llahi vela  İlahe illallahü vellahü ekber" (Allah Teala’yı her türlü eksiklikten tenzih ederim, her türlü hamd u sena Allah'a aittir, Allah'tan başka bir ilah yoktur ve en büyük olan Allah Teala'dır) dememi ilham etti. Gecemi öğrenmek istersen, her gecede de bin defa" Allahumme salli ala Muhammedini'n-Nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim" (Allahım, ümmi peygamberin Muhammed  'e, O’nun ailesine ve ashabına salat u selam eyle) dememi ilham etti. Acaba sen hangi şeyleri söylüyorsun, onları söylesen de biz de senden istifade etsek?" Bunun üzerine Davud a.s., kurdu küçümser tarzda söylediklerine pişman oldu, Allah'tan korktu, yaptığından tevbe ederek O’na tevekkül etti.

Allah'ın Halili İbrahim a.s. hatalarını hatırladığı zaman kendinden geçer ve kalbindeki şiddetli çarpıntı duyulurdu. Bu hali üzerine Allah Teala c.c. ona Cibril a.s.'ı gönderdi. İbrahim a.s.'ın yanına gelerek şöyle dedi:

" Cebbar olan Allah c.c. sana selam ediyor ve "Sen hiç dostundan korkan bir dost gürdün mü?" buyuruyor! Bunun üzerine İbrahim a.s. şöyle der:

- Ey Cebrail, hatalarımı hatırlayıp bunların karşılığında başıma gelecekleri düşününce dostluğumu unutuyorum!

İşte peygamberlerin, salihlerin ve zahidlerin halleri böyledir. Bunlar üzerinde iyi düşün ve ibret al! ( Sh: 17 )

[2]  Bu lafızla bulunamamıştır. Hafız Iraki, bunun mevzu olduğunu belirtir.
[3]  Haşr, 18.
[4]  Ebu Davud, 4903; İbnu Mace, 4210.
[5]  Allame el-Fetteni bunu Et-Tezkiresinde zikreder ve aslını bulamadığını belirtir.
[6]  Bu lafızla bulunamamıştır. İhyau Ulümid-Din’in hadislerini tahric eden el-lraki, benzer lafızla Müsnedül-Firdevsde  İbnu Mes’ud r.a.dan bir hadis rivayet edildiğini belirtir.
[7]  Zuhruf, 35.
[8]  Hicr, 45.
[9]  Tur, 17.
[10]  Duhan, 51.
[11]  Zümer, 53.


İmam-ı Gazali (k.s.)
Kalplerin Keşfi

Konu Adresi: http://www.dervisler.net/allah-cc-korkusunun-alametleri-t29213.0.htmlBir Aaahhh olmalı şimdi.. alıp Sana gelmeliyim...

Çevrimdışı gülyüzlüm

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 2.258
 • Konu: 131
 • Derviş: 9365
 • Teşekkür: 166
Yeni: Allah (cc) Korkusunun Alametleri
« Cevapla #1 : 30/03/15, 09:36 »
Allah c.c razı olsun.Çevrimdışı merhamet

 • Murakıp
 • *****
 • İleti: 4.202
 • Konu: 796
 • Derviş: 6679
 • Teşekkür: 112
Yeni: Allah (cc) Korkusunun Alametleri
« Cevapla #2 : 02/06/15, 16:38 »
Alıntı
"Ey iman edenler!

Allah'tan korkun ve
her nefis yarın için ne hazırladığına baksın.

Allah'tan korkun,
çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır."

Haşr, 18.

 


"Sıkıntılarınızı Allah bilsin yeter. Başkalarının lafları sizi yıldırmasın.Yaptığınız işi Allah rızası için yapın"
"Hizmet ederken, size iftira eden, hakaret edenler olacaktır.
Sevdiğinizin hatrına sabredin."
"Ömür 60-70 yıldır, ahiret ise ebedül ebeddir."
Gavs-ı Sânî Hz.(k.s.)


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

serafettin babacan29.09.2012 ibretler,ehlibeyt ve yol almak.. Acaba bu gözlerim Seni bir daha görecek mi ? ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.055 saniyede oluşturulmuştur


Allah (cc) Korkusunun AlametleriGüncelleme Tarihi: 20/04/21, 18:24 Dervisler.Net © 2008-2021 |Lisans(SMF) |Sitemap | İletişim