Berat Kandiliniz Mübarek Olsun - Mübarek Gün ve Geceler
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.086 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.734 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22952 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 35255 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{ Berat Kandiliniz Mübarek Olsun}   Okunma sayısı 35255 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı erdem

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.070
 • Konu: 56
 • Derviş: 30
 • Teşekkür: 1
Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
« : 15/08/08, 11:30 »
BERAT GECESİ

Hakk Celle ve Âlâ Hazretleri bu gecenin, içinde Kur'ân-ı Azîmüş-şan'm nazil olduğu ve emr-i ilâhi ile, olacak şeylerin tayin olunup hükme bağlandığı mübarek bir gece olduğunu beyan buyurmaktadır. (Du-han: 3-4)

Şaban-ı Şerifin onbeşinci Berat gecesinde, o sene cereyan edecek bütün hâdiseler Levh-i mahfuz'dan dünyâ semâsına indirilip, vazifeli meleklere teslim ediliyor.

Şöyle ki; kâtip melekler bu geceden gelecek senenin aynı gecesine kadar olacak hâdiseleri birer birer defterlere yazarlar. Kimlerin zengin veya fakir, aziz veya zelil olacakları, başa gelecek ibtilâlar, rızık-lar, ölümler, doğumlar, hülâsa bütün işler ilm-i ilâhiden topluca meleklere yazdırılır ve hükme bağlanır. Kadir gecesinde ise vazifeli meleklere teslim edilir. Rızıkların dağıtımı ile ilgili defter Mikâil -aleyhisselâm- a, amellerle ilgili defter İsrafil -aleyhisselâm-a, zelzelelerle harplere ait olan nüsha Cebrail -aleyhisselâm-a, .musibetlere ve ecellere ait olan ise Azrail -aleyhisselâm-a tevdi olunur. Böylece her müvekkil melek vazifesini bilmiş oluyor. Bu mevzuda Ibn-i Abbas -radıyallahü anh- Hazretlerinden bir rivayette Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyuruyorlar:

«Hazret-i Allah Şaban ayının yarısı gecesinde, olacak şeylerin hükümlerini verir. Kadir gecesinde ise onları vazifeli meleklere teslim eder.» Kur'ân-ı Kerim de bu gecede Levh-i mahfuz'dan topluca dünyâ semâsına nazil olmuş, Kadir gecesinde ise âyet âyet yeryüzüne indirilmeye başlamıştır.

Bu kadar faziletleri topladığı için çok mübarek ve çok kıymetli bir gecedir. Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz bu gecenin ulviyetini bize şöyle haber veriyorlar:

«Şaban ayının onüçüncü gecesi idi. Cebrail -aleyhisselâm- bana gelerek 'Ya Muhammed      * dedi 'kalk teheccüd vaktidir, ümmetin hakkında muradının hâsıl olması için Allah'a dua etmenin zamanı geldi.

Peygamber Efendimiz kalktı ve o geceyi ibâdetle geçirdi. Tanyeri ağarırken Cebrail -aleyhisselâm- geldi ve dedi ki 'Ya Muhammd! Haz-ret-i Allah ümmetinin üçte birini sana bağışlamıştır.' Seyyid-i Kâinat -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz ağladı ve 'Yâ Cebrail! Kalan üçte ikisinin durumu ne oldu?' diye sordu. O da 'Bilmiyorum' diye cevap verdi.
Şabanın ondördüncü gecesi yine geldi ve aynı şeyi söyledi. 'Ya Muhammed       kalk ve leheccüd namazı ile meşgul ol!' Peygamber Efendimiz de sabaha kadar ibadetle meşgul oldu. Fecir vaktinde Cebrail -aleyhisselâm- yine geldi. 'Hazret-i Allah ümmetinin üçte ikisini sana bağışlamıştır/ buyurdu. Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz yine ağlayarak 'Kalan üçte birinin durumunu' sordu. O da 'Bilmediğini' söyledi. Nihayet Şaban-ı şerifin onbeşinci Berat gecesi Cebrail -aleyhisselâm- gelerek 'Müjdeler olsun Yâ Muhammed      ! Şirk koşanların dışında Hazret-i Allah bütün ümmetini sana bağışlamıştır. Başını göğe kaldır, bak ne göreceksin.' buyurdu.

Resûl-i Ekrem -sallailahü aleyhi ve sellem- Efendimiz başını kaldırınca gördü ki semâvâtın bütün kapıları açılmıştır. Dünya semasından arşa kadar sıralanan bütün melekler secdeye kapanmışlar, üm-met-i Muhammed      'in,-sallallahü aleyhi ve sellem- günahlarının affedilmesi için dua ediyorlar. Gökyüzünün her kapısında bir melek durmaktadır. Birinci kapıda duran melek 'Bu gece rükûya varanlara müjdeler olsun!' diye sesleniyor. İkinci kapıda duran melek 'Bu gece secde edenlere müjdeler olsun!' diye sesleniyor. Üçüncü kapıda duran melek 'Müjdeler olsun bu gece Hazret-i Allah'ı zikredenlere.' diye sesleniyor. Dördüncü kapıda duran melek 'Bu gece Rabb'isine dua ve niyazda bulunanlara müjdeler olsun!' diye sesleniyor.

Beşinci kapıda duran melek 'Bu gece haşyetullahtan ağlayanlara müjdeler olsun!' diye sesleniyor.

Altıncı kapıda duran melek 'Müjdeler olsun bu gece hayırlı amel işleyenlere!' diye sesleniyor. Yedinci kapıda duran melek 'Müjdeler olsun bu gece Kur'ân-ı Kerîm okuyanlara!' diye sesleniyor ve nidasına devam ediyor: 'Bir şey istiyen yok mu, dilediği verilsin? Dua eden yok mu, duası kabul edilsin? Tevbe eden yok mu, tevbesi kabul edilsin? Günahlarının affını dileyen yok mu, günahları bağışlansın?'

Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -saUaUahü aleyhi ve sellem- Efendimiz sözlerine devamla buyuruyorlar ki: «Bu gece havanın kararmasından fecrin tuluûna kadar rahmet kapıları ümmetim üzerine açık kalır ve Hazret-i Allah 'Kelp kabilesi'nin koyunlarının tüyleri sayısından daha çok kimseleri cehennemden azad eder.» (îbn-i Mâce)

Cenâb-ı Hakk'ın bütün günahkâr kullarını bu gece affettiği halde; şirk koşanlara, kavgacı kinci olup müslümanlar arasına nifak sokanlara, büyücülere, falcılara, devamlı içki içenlere, faiz yiyenlere, zina edenlere, ana-babasına asî olanlara bu gece rahmet nazan ile bak* mayacağı bir başka Hadîs-i Şerifte rivayet edilmiştir. Bir Hadîs-i Şerifte de şöyle buyruluyor:

«Şaban-ı şerif ayının yarısı gecesi olunca, onu İbadetle geçirin, gününde de oruç tutun. Zira Hakk Celle ve Âlâ Hazretleri o gece güneşin batmasından itibaren dünya semâsına rahmetiyle tecelli edip, buyurur ki:

'Yok mu benden mağfiret dileyen, onu affedeyim! Yok mu nzık isteyen, onu mıhlandırayım! Bir musibete uğrayan yok mu, onu kederden kurtarayım! Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen!'

Bu ilâhi sesleniş sabaha kadar devam eder.» (Tirmizî)

Rahmet ve mağfiretin yaygın tecellisinden dolayı bu geceye «Ley-let-ül Berat» yani kurtuluş gecesi adi verilmiştir. «Gecesini ibadetle gündüzünüzü oruçla geçirin» buyrulduğuna göre, demek ki uyunacak bir gece olmadığı anlaşılıyor. Hadîs-i Şerifler gösteriyor ki, fazilet derecesi idrâkimizin üstünde olan mübarek gecelerin içinde bulunuyoruz.

Yapılan duaların da reddedilmeyeceğini Abdullah îbn-i Ömer -radıyallahü ânh- Hazretlerinden rivayet edilen bir Hadîs-i Şerifte Seyyid-i Kâinat -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyuruyorlar:

«Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dualar geri dönmez:
1. Receb'in ilk gecesi,
2. Şaban'ın yarısı gecesi,
3. Cuma geceleri,
4. Ramazan Bayramı gecesi,
5. Kurban Bayramı gecesi.» (Beyhakî)


Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, kaldırılan ellerin boş çevrilmeyeceği böyle mübarek bir geceye bizi erdiren Allah'ımıza hamd ü senalar olsun.

Cenâb-ı Hakk bu gecenin ulviyetini Hazret-i Isa -aleyhisselâm- a da haber vermişti.

Hikâye olunur ki Hazret-i İsa -aleyhisselâm- birgün dağlarda gayet güzel yeşilliklerin arasında dolaşırken gözü beyaz bir kayaya ilişir. Kayanın güzelliğine hayran olur. Tam bu sırada Cenâb-ı Allah vahiy yoluyla «Yâ isâ! Sana bundan daha güzelini göstermemi ister misin?» diye sorar. O da «istemez olur muyum!» buyurur. O büyük kaya birden yarılır ve içinde ibâdet etmekte olan ak sakallı bir zât ile bir zeytin ağacı görülür.

Hazret-i îsâ -aleyhisselâm- merak eder, o ağacın neyin nesi olduğunu ve kaç yıldır ibâdet ettiğini sorar. Nur yüzlü ihtiyar da «O zeytinlerle sene boyunca karnını doyurduğunu, tam dörtyüz yıldır o mağarada kaldığını, bütün vakitlerini ibâdetle geçirip, bir kere bile insanların arasına karışmadığını» söyler.

Bu manzaraya çok sevinen, adetâ iftihar edip göğsü kabaran Hazret-i îsâ -aleyhisselâm-a Cenâb-ı Hakk vahiy yoluyla tekrar hitap eder:

«Yâ Isa! Bu kadar senedir durmadan ibâdet eden bu zatla iftihar etmekte haklısın. Fakat senden sonra Muhammed       -sallallahü aleyhi ve sellem- adında bir peygamber göndereceğim. (Ona bir berat gecesi vereceğim ki, ümmeti arasında bu geceyi ibâdet ve taatla geçirenler, nezdimde.senin ibâdetine hayran olduğun sofudan daha hayırlı olacak.

Dünyâ meşgalelerini bu günlerde biraz' azaltalım. Çok çok oruç tutalım, Salat ü selâm getirelim, teşbih namazını da ihmal etmeyelim.

Allah'ımız Habib-i Ekrem'inin -sallallahü aleyhi ve sellem- yüzü suyu hürmetine, sevgililerinin ve bu gecenin yüz suyu hürmetine bizi rızâsı dâiresine aldığı kullarından etsin.
(amin)not: 16 Ağustos cumartesi  gecesi berat kandilidir...

Konu Adresi: http://www.dervisler.net/berat-kandiliniz-mubarek-olsun-t3495.0.htmlAsr'a yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır. Ancak,
iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirlerine Hakkı ve sabrı tavsiye
edenler müstesna! (Asr Suresi)

Çevrimdışı Kalender

 • Mütevelli
 • *****
 • İleti: 5.721
 • Konu: 1190
 • Derviş: 1
 • Teşekkür: 214
Ynt: berat geceniz mübarek olsun
« Cevapla #1 : 15/08/08, 11:55 »
Amin.. X:02
Allah (cc) razı olsun. Çok güzel ve açıklayıcı bilgiler, istifade etik vesilenizle.
Geceyi en ahsen bir şekilde ihya etmek temennisiyle.. :X06 X:33X"Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez." Mevlana (K.S.)

Çevrimdışı gulekurban

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 246
 • Konu: 19
 • Derviş: 988
 • Teşekkür: 0
Ynt: yarın berat kandili mübarek olsun
« Cevapla #2 : 15/08/08, 18:44 »
Alıntı
Muhammed      -sallallahü aleyhi ve sellem- adında bir peygamber göndereceğim. (Ona bir berat gecesi vereceğim ki, ümmeti arasında bu geceyi ibâdet ve taatla geçirenler, nezdimde.senin ibâdetine hayran olduğun sofudan daha hayırlı olacak.

en dikkat edilmesi gereken kandillerden...
kıymetini bilip idrak edenlerden oluruz inşaAllah
Allah razı olsun  :X42Hoş Geldiniz Kardeş, Buradaki Bağlantı Adresi Sadece Foruma Üye Olanlara Gösterilir.  

  

Çevrimdışı Güllere Hasret

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 4.296
 • Konu: 1265
 • Derviş: 364
 • Teşekkür: 121
Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun(Mesajlar Burdan)...
« Cevapla #3 : 15/08/08, 19:16 »
Yarın Beraat Kandili, bu mübarek günün tüm dünya'ya huzur, mutluluk ve barış getirmesini Rabbimden dilerim...Sizlerinde bu mübarek gün ve gecenizi kutlar, nice kandillerde bir arada muhabbetle buluşmayı nasip eylesin Rabbim...Dualarınızda bizleride unutmayınız; dualarda buluşmak dileği ile...Muhabbetle Vesselam!...

Çevrimdışı can kıRıkları

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 329
 • Konu: 5
 • Derviş: 35
 • Teşekkür: 0
Beraat kandiliniz mübarek olsun dostlar.. Dualarınızda bizleri de unutmayın inşaAllah...  :X06


Dervişlik olsa idi taç ile hırka,
Biz de alır idik otuza kırka..

Çevrimdışı Alparslan

 • Teknik Servis
 • *****
 • İleti: 7.996
 • Konu: 4354
 • Derviş: 4
 • Teşekkür: 108
  • .....................
Ynt: yarın berat kandili mübarek olsun
« Cevapla #5 : 15/08/08, 19:59 »

"Hakk Celle ve Âlâ Hazretleri bu gecenin, içinde Kur'ân-ı Azîmüş-şan'm nazil olduğu ve emr-i ilâhi ile, olacak şeylerin tayin olunup hükme bağlandığı mübarek bir gece olduğunu beyan buyurmaktadır. (Du-han: 3-4) "
Haklarımızda hayılısı olur inşaAllah
Bu gecede hiç olmazsa bir Tesbih namazı kılınır. Berât gecesinde “Hayır namazı” namıyla 100 rek’at bir namaz vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehidlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle. Kasvet-i kalbten dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip, süedâ defterine kaydeyle.”

Her rek’atte Fâtiha’dan sonra 10 İhlâs-ı şerif okunur. İki rek’atte bir selâm verilerek 100 rek’ate tamamlanır. Her rek’atte 100 İhlâs-ı şerif okumak suretiyle 10 rek’at da kılınabilir.

Namazdan sonra; (Allah Teâlâ’nın “Hû” ism-i şerifinin ebced hesabına göre adedi olan) 11 şey, (Resûlüllah Efendimiz’in ismi olan “Tâhâ”nın ebced hesabıyla âdedi olan) 14 kere okunur.

Bunlar;

1. İstiğfar: 14 kere,

2. Salevât-ı şerife: 14 kere,

3. Fâtiha-i şerife (Besmeleyle): 14 kere,

4. Âyetü’l-Kürsî (Besmeleyle): 14 kere,

5. Tevbe sûresinin son 2 âyeti olan “lekad câeküm...” (Besmeleyle): 14 kere,

6. 14 kere “Yâsin, Yâsin...” dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerif (Yâsîn-i şerifte 7 zâhirî, 7 bâtınî “mübîn” vardır, böylece o da 14 olur.)

7. İhlâs-ı şerif (Besmeleyle): 14 kere,

8. Felak sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

9. Nâs sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

10. “Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym”: 14 kere,

11. Salavât-i şerife (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere okunur. Bundan sonra duâ edilir. (Duâ ve ibâdetler, Fazilet Neşriyat)

Beraat gecesi,Rrabbimiz tevbe, istiğfar ederek pişmanlık duyan günahkârların cümlesini affedeceğini bildiriyor. Ancak şu sekiz sınıfın KESİN TEVBE ETMEDİKÇE  bu aftan istifadelerinin olamayacağını da işaret ediyor:

 

1-Allah'a şirk koşanlar.

2-Ana-babalarına isyan eden, onların kablerini kırıp gönüllerini yıkanlar.

3-İçkiye devam edenler.

4-Falcılık edip gelecekten haber verenler.

5-Din kardeşine besledikleri kinden vazgeçmek istemeyenler.

6-Adam öldürmekten pişmanlık duymayanlar.

7-Nikâhsız aile ile yaşayanlar.

8-Akrabalarıyla alâkayı kesip ihmal edenler.

Çevrimdışı Mesakin

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 459
 • Konu: 52
 • Derviş: 899
 • Teşekkür: 3
Ynt: yarın berat kandili mübarek olsun
« Cevapla #6 : 15/08/08, 20:02 »
 X:01 X:02
:X06 :X06 :X06 X:33X X:33X X:33X :X32 :X32 :X32Çevrimdışı Güllere Hasret

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 4.296
 • Konu: 1265
 • Derviş: 364
 • Teşekkür: 121
Ynt: yarın berat kandili mübarek olsun
« Cevapla #7 : 15/08/08, 22:06 »
greSS kardeşim sayı verilmiş okunacaklar için, peki nahşide sayı var mı? Bunu merak ettim, ben sayı yok olarak biliyorumda...Vesselam!... :X06 X:33X :X06Çevrimdışı Kusva

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.083
 • Konu: 379
 • Derviş: 244
 • Teşekkür: 8
Ynt: yarın berat kandili mübarek olsun
« Cevapla #8 : 16/08/08, 01:00 »
Şâban ayının on beşinci gecesi Beraat gecesidir.

Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle "mübarek gece"; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle "Beraat gecesi" ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de "rahmet gecesi" gibi adlar da verilmiştir.

Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) olduğunda, gecesinde kalkın ibadet edin, gündüzünde de oruç tutun! Muhakkak ki yüce Allah, o günde dünya semasına iner ve imsak vaktine kadar şöyle der: "Affedilmeyi dileyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu, şifa vereyim. Şunu isteyen yok mu vereyim…” (İbn Mâce)

Şöyle denilmiştir: Yeryüzündeki müslümanların iki bayram günü olduğu gibi, göklerdeki meleklerin de iki bayram gecesi vardır. Meleklerin iki bayram gecesinden biri, Şâban ayının on beşinci gecesi olan Berat gecesi; diğeri ise Kadir gecesidir.

Müslümanların iki bayram günü ise; Ramazan ve kurban bayramı günleridir. Bu sebeple Şâban ayının on beşinci gecesi olan Berat gecesi meleklerin bayram gecesi olarak isimlendirilmiştir.

Berat gecesine 'Kefaret gecesi' de denilir. Bir hadis-i şerifte, "Kim bayram gecesini ve Şâban ayının on beşinci (Berat) gecesini ibadetle ihya ederse, kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez" (İbn Mâce) buyrulmuştur.

Bu gecenin bir adı da "şefaat gecesi"dir. Bunun delili şu hadis-i şeriftir:

"Resûlullah (s.a.v) Şaban ayının on üçüncü gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı; kendisine, ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. On dördüncü gecesi yine dua edip yalvardı; bu sefer üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci gecesi bir daha yalvardı, bu sefer de, kaçak develer gibi Allah'tan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi." (Ebû Davud)
 :X06 :X06 :X06 :X06
Çevrimdışı furkan-16

 • Üye
 • **
 • İleti: 94
 • Konu: 9
 • Derviş: 915
 • Teşekkür: 0
Ynt: yarın berat kandili mübarek olsun
« Cevapla #9 : 16/08/08, 01:43 »
Gönül o ki Mevlâ için yanandır.Göz o ki Mevlâ için pınardır.Ümmet o ki RESûL (A.S.V.) için koşandır.Allah'a (c.c) kul, RESûL'e (A.S.V.) Ümmet duası ve Gavs-ı Sani'ye Sofi olmak niyyeti ile;Hepimizin Berat Kandili Mübarek olsun.
                        :flower:BERAT KANDİLİNİZ  MÜBAREK OLSUN :flower:Çevrimdışı erdem

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.070
 • Konu: 56
 • Derviş: 30
 • Teşekkür: 1
Ynt: berat kandiliniz mübarek olsun
« Cevapla #10 : 16/08/08, 22:27 »

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketini çeşitli şekillerde nazara vermektedir.
"Şâban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:


"İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. "Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim.
"Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.
"Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder." 5


Çünkü o gece İlâhi rahmet coşmuştur. Berat Gecesi beşer mukadderatının programı çizilirken insanlara verilen eşsiz bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ı Hakka iletip isteklerini Ondan talep eden ve belalardan Ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır. Buna karşılık, her tarafı kuşatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan ne kadar bedbahttır.Asr'a yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır. Ancak,
iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirlerine Hakkı ve sabrı tavsiye
edenler müstesna! (Asr Suresi)

Çevrimdışı Sûfi Seyyâh

 • Üye
 • **
 • İleti: 83
 • Konu: 23
 • Derviş: 956
 • Teşekkür: 1
  • http://sufismen.wordpress.com/
Ynt: berat kandiliniz mübarek olsun
« Cevapla #11 : 17/08/08, 00:08 »
butun sofi kardeslerimin beraat kandilini kutluyorum..
dualarinizda bana da yer ayirirmisiniz?


eski CANPER

Çevrimdışı Hadimül-Harameyn

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 214
 • Konu: 9
 • Derviş: 609
 • Teşekkür: 1
Ynt: berat kandiliniz mübarek olsun
« Cevapla #12 : 17/08/08, 01:16 »
 :bismillah:


"Kim bayram gecesini ve şaban ayının onbeşinci gecesini(berat)ibadetle ihya ederse,
kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez"

Kandiliniz mubarek olsun 
 :flower:Çevrimdışı sergüzeşt

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 431
 • Konu: 14
 • Derviş: 83
 • Teşekkür: 1
Ynt: berat kandiliniz mübarek olsun
« Cevapla #13 : 17/08/08, 01:59 »
bu mübarek geceden hep birlikte istifade edenlerden olmak ,af makamından beraat edebilmek dua ve niyazı ile HAYIRLI KANDİLLERİNİZ  olsun :X06..Çevrimdışı furkan61

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.891
 • Konu: 675
 • Derviş: 507
 • Teşekkür: 9
Yanıt:berat kandiliniz mübarek olsun
« Cevapla #14 : 05/08/09, 00:20 »
Allah (c.c) razı olsun. Bütün İslam Aleminin Berat Kandili mübarek olsun..  :X06
Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Mektûbât-ı Rabbâni 263.Mektup Önce çekemiyordu, ama ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 1.11 saniyede oluşturulmuştur


Berat Kandiliniz Mübarek OlsunGüncelleme Tarihi: 29/03/20, 10:14 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim