Kelime-i Tevhid`in Önemi ve Tesiri - İslami İçerikli Yazılar
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.188 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 146.055 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 23048 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Kelime-i Tevhid`in Önemi ve Tesiri , konusunu okuyorsunuz... Bu konu 1831 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Kelime-i Tevhid`in Önemi ve Tesiri }   Okunma sayısı 1831 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Kararlı

  • Murakıp
  • *****
  • İleti: 7.047
  • Konu: 1852
  • Derviş: 4252
  • Teşekkür: 33
Kelime-i Tevhid`in Önemi ve Tesiri
« : 08/04/10, 21:03 »

Süfyân bin Uyeyne (725-813) hazretleri buyurmuştur ki:
“Maddî hayatın devamı için dünyadaki su ne kadar mühimse mânevî hayat için de ‘Lâ ilâhe illallah’ kelime-i tevhîdi o kadar hatta ondan daha fazla ehemmiyet arz eder.

“Bu kelimenin ulvî mânâsını kalbine-rûhuna sindirebilen kimse diridir. Bu yüksek mânâyı rûhuna nakşedemeyen kimse ölüdür. Zira Allah Teâlâ’nın kullarına ihsân ettiği nimetlerin en büyüğü bu kelimedir.”
Beyhakî’nin (rh.) Ebudderdâ’dan (r.a.) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte şöyle buyrulmuştur:
“Yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ diyen (ve buna her gün devam eden)bir kimseyi Allah Teâlâ kıyâmet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak ve güzel olarak haşr edecek (diriltecek)tir. Ve o gün o şahsın amelinden daha güzel bir amel yükseltilip kabul edilmeyecektir. Ancak onun gibi veya daha fazla (Kelime-i tevhîd zikrine) devam eden kullar müstesnâ.”(1)

Ebû Ya’lâ’nın (rh.) Hz. Ebû Bekir’den (r.a.) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Lâ ilâhe illallah’ demeniz ve istiğfâr etmeniz lâzımdır. O halde bu ikisini çokça söyleyiniz. Zira şeytan diyor ki: ‘Günah işlemek zevkini insanların kalbine atmak suretiyle onları helâk ederim. Onlar ise Lâ ilâhe illallah(kelime-i tevhîdi)ve istiğfar ile beni helâk ederler. Bundan dolayı ben de bu hâli gördüğüm vakit onların heveslerini uyandırıp nefsânî arzuları ile bana uyanları helâk ederim. Halbuki onlar hidâyet yolunda olduklarını zannederler.”(2)

“Lâilâhe illallah’ kelime-i tevhîdi âfâkî ve enfüsî yani dıştaki ve içteki putların kırılıp atılması için konmuştur. Nefsin tezkiyesinde-temizlenmesinde çok faydalıdır… Nakşibendî yolunun büyükleri nefsin temizlenmesi için bu mübârek cümleyi seçmişlerdir.
Bir şiir meali:
‘Mâ sivânın (Allah’tan gayri nefsin putlaştırdığı her şeyin) boynunu ‘Lâ ilâhe’(Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur)kılıcıyla vurmadıkça ‘İllallâh’(Ancak Allah vardır)köşküne kavuşamazsın.’
Nefis azgınlık inat ahdi bozmak ve fesatçılık (verdiği sözde durmamak ve bozgunculuk etmek) makamında bulunduğu sürece kelime-i tevhîdi sıkça tekrar ederek imanı yenilemek gerekir.
Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz buyurdu ki ‘İmanınızı lâ ilâhe illallah kelâmı ile yenileyiniz.’ Hatta bu kelimenin her zaman tekrar edilmesi lâzımdır. Çünkü nefs-i emmâre devamlı olarak habâset (kötülük-fenalık) makamındadır.
Yine bu kelimenin faziletiyle ilgili olarak Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’den şu haber nakl olunmuştur:

‘Yeryüzü ve gökler terazinin bir kefesine bu mübârek kelime de diğer kefesine konulsa elbette bu kelime ağır gelirdi.’(3)
Hz. Ömer radıyallâhü anh anlatıyor:
“Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki:

“Kim çarşıya girince ‘Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr’(4) temcid (yüceltme-ululama) kelimelerini okursa Allah ona bir milyon sevap yazar bir milyon günahını affeder ve mertebesini de bir milyon derece yüceltir.”(5)
Bütün hadîs âlimleri müfessirler müellifler şârihler bunu okuyan mü’mine verilen bu mükâfat ve müjde karşısında hayretlerini gizleyememişlerdir. O bakımdan bu duâyı kendimiz ihmâl etmediğimiz gibi çoluk-çocuğumuza yakınlarımıza konu-komşumuza da mutlaka öğretmeliyiz. Bunun ehemmiyetini onlara da anlatmalıyız.
Tîbî rahımehullah’ın açıklamasına göre çarşı-pazar gibi alış-veriş yerleri hadîs-i şeriflerde Allâh’ı zikre karşı en çok gaflet edilen mahaller olarak anlatılmıştır. Bir başka ifade ile buralar daha çok şeytanın hükmünün geçerli olduğu ve askerlerinin toplandığı yerlerdir. O bakımdan buralarda zikir şeytanla savaş ve onun askerlerini hezîmete uğratmak demektir. Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz bu hadîs-i şeriflerinde şeytana karşı bu savaşı veren kimsenin Allah indinde kavuşacağı ecri-mükâfâtı müjdelemektedir.
Kişi ecrini-sevabını düşünerek çarşıya girmeden bu tevhid-temcid-tehlil kelimelirini okursa oranın yoğun gafletine karşı tedbirini almış şuur ve idrâkini zikre hazırlamış olur gaflete düşmez.
Bu temcid kelimelerinin okunma şekli mutlak olarak ifade edilmiştir; dileyen sesli okur dileyen sessiz.
Ve yine Tîbî rahımehüllah der ki:

“Kim çarşıda-pazarda Allâh’ı zikrederse o kişi haklarında Cenâb-ı Hakk’ın ‘Onları ne ticaret ve ne de alış-veriş Allâh’ı zikretmekten namaz kılmaktan zekât vermekten alıkoyar. Bunlar gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar’(6) buyurduğu zümreye-gruba dâhil olur.”
***

Maneviyat büyüklerinden Sadeddîn-i Ferganî (ö.699/1300) hazretleri demiştir ki:

“Ölmüşlerin arkasından 70.000 kelime-i tevhid okunup onların ruhlarına hediye edilirse bu ölüler için verilen sadakaların en hayırlısıdır. Eğer bir kişinin ruhuna bir kimse veya bir kaç insan bir araya toplanıp 70.000 tevhid okuyarak gönderirlerse Allah’ın izniyle ve kelime-i tevhidin şefaatiyle o kimse cehennem azabından kurtulur.”
Muhyiddin ibn Arabi (1165-1239) hazretleri de bu hususta şunları söylüyor:

“Eğer bir kimse kendisi için veya bir başkası için halis bir niyetle 70.000 tevhid okursa o kişi cehennem azabından kurtulur.”

Muhyiddin ibn Arabi sözlerini teyid için şu vak’ayı da naklediyor:

Bana Ebu’l-Abbas Kastalani şöyle anlattı: “Şeyh Ebu’r-Rebi’ hazretleri bir keresinde kelime-i tevhidi 70.000 kere okumuştu fakat herhangi bir kimseye veya ruhuna onu bağışlamamış niyet de etmemişti. Bir gün cemaatle sofrada yemek yiyorlardı. Cemaat arasında kalp gözü açık bir çocuk da vardı. Çocuk yemeğe elini uzattığı esnada bir anda elinden kaşık düştü ve feryad ederek ağlamaya başladı.
- ‘Niçin ağlıyorsun?‘ diye sorulunca çocuk;

-‘Şu anda cehennemi ve cehennemde azapta olan annemi bana gösterdiler‘ dedi.
Şeyh Ebu’r-Rebi’ hazretleri diyor ki:
- Bu sözleri duyunca hemen içimden ‘Ya Rabbi! Senin rızan için okuduğum 70.000 tevhidi bu yavrunun annesine bağışlıyorum! Ne olur kabul buyur ve onu cehennemden halâs eyle!‘ diye yalvardım. Çocuk hemen sevinçle gülmeye başladı; ona

- ‘Ne oldu biraz evvel ağlıyordun şimdi gülüyorsun?” denilince de
- ‘Elhamdulillah! Annemi görüyorum şu anda cehennem ateşinden kurtuldu!’ dedi ve yemek yemeye başladı.
Şeyh Ebu’r-Rebi’ hazretleri
- “Bu çocuğun keşfi doğrudur bu hususta Peygamberimiz’den de rivayetler vardır. Kim 70.000 tevhidi kendi için veya bir başkası için okursa bunun faydası tam hasıl olur” buyurdu. (7)
Hasan Arıkan abimiz de Hazret-i Üstazımızdan “Bunun 70.000 değil 72.000 okunması lazım geldiği”ni ısrarla nakletmektedir. ”Müridin fıkhı mürşidinin amelidir” fehvasınca müntesiplerinin dikkat nazarlarına arz olunur.


DİPNOTLAR
(1) Muhtâru’l-Ehâdîsi’n-Nebeviyye H. no. 1003/1.
(2) Muhtâru’l-Ehâdîsi’n-Nebeviyye H. no: 780
(3) el-Mektûbat İmâm-ı Rabbânî 1 52.
(4) Mânâsı: “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur; O tektir ortağı yoktur. Mülk ve hamd ona mahsustur (onundur). Hayatı da ölümü de o verir. Kendisi hayydır (diridir) ölümsüzdür. Her türlü hayır-iyilik onun elindedir. O her şeye kadirdir.”
(5) Tirmizî Sünen Dea‘vât h. no: 3424.
(6) Kur’ân-ı Kerim Nûr sûresi 24/37.
(7) Mehmet Dikmen Nükteler Zaman gazetesi 9 Mayıs 1994.


alıntı


Konu Adresi: http://www.dervisler.net/bir-gunde-kilinan-namazda-yapilan-zikir-sayisi-t20178.0.html;prev_next=next

Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Zâhidler Kitabı :( ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.055 saniyede oluşturulmuştur


Kelime-i Tevhid`in Önemi ve Tesiri Güncelleme Tarihi: 20/09/21, 12:59 Dervisler.Net © 2008-2021 |Lisans(SMF) |Sitemap | İletişim