Bir Kırık Kalp - Pusula
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.193 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 146.058 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 23056 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Bir Kırık Kalp, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 5409 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Bir Kırık Kalp}   Okunma sayısı 5409 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı mavi

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 2.494
 • Konu: 741
 • Derviş: 86
 • Teşekkür: 20
Bir Kırık Kalp
« : 25/10/08, 04:42 »
Bir Kırık Kalp

“Hiç kimseye hor bakma ,İncitme, gönül yıkma!”

Kulunun Kalbini Kıran Rabbini Karşısına Alır.

İnsan, yaratılmışlar arasında, Cenab-ı Hakk`ın halifesi olmaya, O`nun güzel isimlerini ve ulvî sıfatlarını tastamam yansıtma potansiyeline sahip, kainatın fihristi mahiyetinde, başka canlılardan pek çok farklı derinliklerle donatılmış biricik varlık; kalb de insanın manevî donanımında müstesna bir konum ve özel bir misyona sahip çok önemli bir rûhânî varlıktır. Allah Rasûlü aleyhissalâtü vesselâm, “Allah sizin kalblerinize bakar, sûretlerinize değil” buyurarak, onun bir ‘nazargâh-ı ilahî` olduğunu işaret buyurur. Bu Hadis-i Şerif`ten anlaşılmaktadır ki, Cenab-ı Allah`ın insanla muamelesi kalbine göre cereyan etmektedir. Nitekim,
Yunus bize seslenirken,
“Ararsan Mevlâ`yı gönlünde ara” der.

İşte bu ölçüdeki ehemmiyetine binaen sûfiler kalbe ‘hakîkat-i insaniye` namını takmışlardır.

Öteden beri söz erleri en çok bu hayatî latîfe etrafında çok söz etmiş, yazılar yazmışlardır, sohbetlerine, nazımlarına, nesirlerine hep onu mevzu etmişlerdir. Kalb etrafında cereyan eden hususlar arasında da kalb kırma ve gönül incitmenin ayrı bir yeri vardır.

Kalb, Gönül ve Cân Demektir; Aynı zamanda çok narin ,alıngan ve kırılgandır .

Evet, bizde kalbe ‘gönül` de derler, ‘cân` da. Yine ‘cân` gibi Fârisî lisanından Türkçemize mâlolan ‘dîl` kelimesi de bu manada çok kullanılmıştır. Atalarımızın sözleri içerisinde yer alan, “ Gönül bir sırça kadehtir; kırılırsa yapılmaz ”
şeklindeki ifade, kalbin cam gibi kırılgan ve ince olduğunu, hiç umulmadık şekilde çarçabuk kırılabileceğini, telafisinin de hemen hemen imkansız olduğunu anlatır.

Yine ecdâdımızdan bize miras kalan, “gönül yıkmak”, “gönül kırmak”, “gönül yarası” gibi ibarelerde gönül hep kalb yerine kullanılmıştır. “Gönül koymak” gücenmek anlamında, “gönül yapmak”, yıkık ya da kırık bir gönlü tamir etme karşılığında, “gönül ehli” tabiri de, kalb-i selîme ulaşmış, halim, selim, olgun,bilgili ,alim, fıtratlı kimseler manasında kullanılmıştır..

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, başkalarını incitmeyi, onların kalblerini kırıp, gönüllerini yıkmayı bir alışkanlık haline getirmiş insanlar CC. kainata serpiştirdiği rahmet, merhamet ve şefkatten hissesini alamamış nasipsiz insanlardır. Böyleleri aynı zamanda insan olmanın en önemli yanlarından birini teşkîl eden his ve duygudan mahrum hissiz kimselerdir ve islami ahlak içerisinde çok mühim bir yeri olan nezâket, güleryüzlülük ve kem söz söylememe, kem bakışta bulunmama gibi lütuflardan mahrumdurlar. Evet, kalb kırmak tek kelimeyle kaba bir tavırdır ve kabalık sadece, bedevîlere yaraşır.

Allah cc., kullarına her zaman sabrı şiar edinmelerini, dillerine hâkim olmalarını ve gayzlarını yutmalarını emretmenin yanında, “ Ben kalbi kırık olanların yanındayım ” buyurmak suretiyle, kullarının gönüllerini incitenlerin -bilmeyerek bile olsa- yaradanı yani cc. karşılarına alacaklarına işaret buyurmuştur ki, buda oldukça derin ve anlamlıdır..

Efendiler Efendisi de, gerçekten inanmış bir insanın en önemli vasfının diğer insanları eliyle ve diliyle rahatsız edip incitmemesi olduğunu ifade ederek bu husustaki en kesin kâideyi koymuştur. Yine O`nun beyanlarına müracaatla söyleyecek olursak, kendi kalbinin rencide edilmemesini, gönlünün kırılmamasını arzu eden bir kimse başkalarının kalbini kırmaktan da hazer eder, sakınır. Zira, hakîkî mümin kendisi için istediğini kardeşleri için de arzular; şahsı için istemediği şeylerin başkalarının başına gelmesine de gönlü razı olmaz.

Kalb Allah`ın Evidir

Büyükler hep öyle demişler; kalbi Kâbe`ye müsavî hatta ondan daha üstün tutmuşlardır. İbrahim Hakkı merhum meşhur şiirinde,

“Dil beyt-i Hudâ`dır, ânı pak eyle sivâdan
Kasrına nüzûl eyleye Rahman gecelerde”

diyerek kısa yoldan bu gerçeği ifade eder. Kalbin Zümrüt Tepeleri`nde bu konunun temeli şu cümleyle ifade edilir: kalb, Kâbe`den daha üstün görülmüştür.”

Şu çeşmeye bak su içecek tası yok ,
Kırma kimsenin kalbini, Yapacak ustası yok.

Kalb, Kâbe`ye benzetilince kalb kırmak da Kâbe`yi yıkmaya kıyaslanır olmuştur. Mesela, bu manada “Kâbe`yi yıksam, yeniden yapabilirim, ama kırılan bir kalbi kat`iyen” şeklindeki ifade, İslam`ın yüz akı Hazreti Ömer`e izâfe edilir. İşin doğrusu, Hazreti Ömer gibi bir gönül insanının böyle bir şey söylemesi kadar tabiî bir şey olamaz.
Müminleri incitip onların kalblerini kırmanın büyük bir vebal olduğunu düşünen Allah dostları, bir gönül yıkmanın Kâbe`yi yıkmak kadar günah olduğunu, hâkezâ, bir gönül yapmanın da Kâbe`yi yeniden inşa etmek kadar sevap olduğunu dile getirirmişlerdir. Onlardan biri olan Hazreti Mevlânâ, “Bir defa kalb kırmak, Kâbe`yi alt üst etmekten daha kötüdür. Zira Kâbe`yi Hazreti İbrahim inşa etmiş, gönlü ise Hazreti Allah yaratmıştır” der.

İnsan kalbinin çok hassas ve kırılgan olması üzerinde en fazla duranlardan birisi de yanık şairimiz Yunus Emre`dir. Kalb kırmanın, gönül incitmenin ne büyük bir hata olduğu mülahazası onun pek çok mısraına misafir olmuştur. İşte onlardan ikisi:

“Gönül Çalab`ın tahtı, Çalab gönüle baktı
İki cihan betbahtı, kim gönül yıkar ise.”

“Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil,
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil”

Kalb kırmak biraz da başkalarını hor ve hakir görmenin neticesidir. Evet, insanın kendisini üstün ve faziletli görmesinin, zayıf karakterli ve bencilliğinin ‘tabiî` sonucu başkalarını hor görmesi, dolayısıyla da tahkir etmesi, küçük düşürmeye çalışmasıdır. Takdir edilir ki, böyle bir tavır ve davranış Allah nezdinde hiç de hoş görülmeyecek yanlış bir davranıştır. Çünkü Yaratıcı`ya nispetle bütün insanlar kuldur ve kullukları açısından da herhangi birinin diğerlerinden hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece ve sadece dini diyanet yapma yani hayata hayat kılma hususundaki hassasiyet ve titizlikte aranmalıdır.

Bu ise tamamen bir kalb işidir; hiç kimsenin bir başkasının kalb balansını ölçüp değerlendirme gibi bir imkanı ve selâhiyeti olmadığına göre, kendilerini başkalarının üstünde gören insanlar kibir ve haram gibi insanı ateşe götüren iki karanlık tünele girmiş sayılırlar. Allah bizleri böyle yanlışlara düşmekten korusun.

Başkalarını hor görmenin o insanları incitmeye bâdî olabileceğini merhum Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin şu vecîz beytinde ne güzel ifade edilir:

“Hiç kimseye hor bakma,İncitme, gönül yıkma!”

İnsanlara değer verenlerdir ki, onlar gönül kırmaktan, kalb incitmekten, yürek hırpalamaktan ısrarla kaçar, böyle bir hataya düşmeyi kendi hesaplarına büyük bir günah telakkî ettiklerinden dolayı da başkalarıyla pek titiz davranmak suretiyle peygamberane bir tavır sergilerler. Evet, bu incelik ve nezaket ufkuna ulaşmış edep kahramanları, değil kalb kırma, hayatlarını kalbleri tamir etmeye, gönülleri mamur kılmaya adamışlardır. Felsefenin onlarcasında fakirlerin, düşmüşlerin, muhtaçların ve gönlü buruk olanların kalblerini tamir etmek ibadetler çerçevesinde değerlendirilir.
Yine onlara göre gönül yapmak arş yapmak gibidir. Alvar İmamı ,rahmetullahi aleyh , bir dörtlüğünde bize nasihatte bulunarak, kullarını incitmeyenleri, Allah`ın onların ayıplarını örtmek suretiyle mükafaatlandıracağını anlatır:

“Lutfî miskinlere merhamet eyle,Hizmet eyle cândan hürmetle söyle
Amandır incitme neylersen eyle,Uyûbun muhâsib müsetter eyler”

İncinme, İncinsen de İncitme

Kalb kırmamak kadar, kırılmamak, incitmemek kadar incinmemek de tasavvuf terbiyesinde önemli bir kemâl basamağı sayılmıştır. Merhum Sami Efendi`nin, “Kalb-i selîm, kimseyi incitmemek ve kimseden incinmemektir. Kimseyi incitmemek kolay, fakat başkasından incinmemek çok zordur. Asıl onun için gayret gösterilmelidir” dediği nakledilir.
Yine merhum Kenân Rifâî`ye nispet edilen, “İncinme, incitme” sözü bir hayli meşhur olmuştur. Zaten derviş-meşrepgönül insanı olmanın özünde de bu vardır, yani sevgi, müsamaha, hoşgörü insanı olabilmek.. Yaratan`dan ötürü yaratılanların kusurlarını görmemek.. en yanlış hâdiseleri bile sinesinde eritebilmek.. herkesi kendi konumunda kabullenebilmek.. kim olursa olsun herkes için ihtiyacına göre dua edip yalvarabilmek...

Allah`a hakikaten iman etmiş gönül insanları, Yunus`un da dile getirdiği gibi, gönülsüz olmalı, sövenlere, dövenlere ne elleriyle ne de dilleriyle mukabelede bulunma gibi bir yanlışa düşmemelidirler. Kalb kırmama, gönül incitmeme edep yolcusu için seyahatinde çok önemli bir adım ise, kırılmama ve incinmeme onun da ötesinde bir ikinci adımdır ve ayrı bir kalbî derinlik ve vicdan enginliği ister. Sadece bazı baba yiğitlerin kârı olan bu mertebe işin doğrusu her yiğide nasip olmaz; daha fazla gayret, daha fazla irade, daha fazla sabır, daha fazla alçak gönüllülük ister.

Evet, insan incinse de incinmemeli, zarara zararla mukabelede bulunma gibi Peygamber lisanında zulüm sayılmış bir işe asla teşebbüs etmemelidir. Yine Yunus bir dörtlüğünde,

“Aşık kişi miskin gerek,Yol içinde teslim gerek
Kim ne derse boyun eğe,Çare yok gönül yıkmaya”

diyerek bu hususa işaret eder ve Hak yolcularının ne tür muamelelere maruz kalırlarsa kalsınlar gönül yıkmaya asla ve asla haklarının olmadıklarını anlatmak ister.

Konu Adresi: http://www.dervisler.net/bir-kirik-kalp-t5447.0.html;topicseenBulmak değil imiş bilmek, bilmek değil imiş bulmak, Evliyaya gönül vermek, rengine boyanmak imiş...

Çevrimdışı sergüzeşt

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 431
 • Konu: 14
 • Derviş: 83
 • Teşekkür: 1
Ynt: Bir Kırık Kalp
« Cevapla #1 : 25/10/08, 09:37 »
Şu çeşmeye bak su içecek tası yok ,
Kırma kimsenin kalbini, Yapacak ustası yok.
 :X06Çevrimdışı KaTre

 • Murakıp
 • *****
 • İleti: 8.691
 • Konu: 1927
 • Derviş: 404
 • Teşekkür: 378
Ynt: Bir Kırık Kalp
« Cevapla #2 : 25/10/08, 12:53 »
“Aşık kişi miskin gerek,Yol içinde teslim gerek
Kim ne derse boyun eğe,Çare yok gönül yıkmaya”


Rabbim muhafaza etsin gönül yıkmaktan inşaAllah
Allah razı olsun. :X06


Susmak ne güzeldir; muhatap arifse edep, âşıksa ifade, ahmaksa cevap.

Serdar Tuncer

Çevrimdışı erdem

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.069
 • Konu: 56
 • Derviş: 30
 • Teşekkür: 1
Ynt: Bir Kırık Kalp
« Cevapla #3 : 28/10/08, 20:17 »
 :X06

Allahu teala razı olsun... :X06


Asr'a yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır. Ancak,
iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirlerine Hakkı ve sabrı tavsiye
edenler müstesna! (Asr Suresi)

Çevrimdışı sultanimin_paspasi

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 27
 • Konu: 6
 • Derviş: 37
 • Teşekkür: 1
Ynt: Bir Kırık Kalp
« Cevapla #4 : 28/10/08, 20:38 »
Allah cc razi olsun kurbanım..


Nefs;
Zikir İle bayılır,
Rabıta ile kendinden geçer,
İkisini İhlasla yaparsan
Bayrağı çeker!! Hoş Geldiniz Kardeş, Buradaki Bağlantı Adresi Sadece Foruma Üye Olanlara Gösterilir.  

  

Çevrimdışı Güllere Hasret

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 4.294
 • Konu: 1266
 • Derviş: 364
 • Teşekkür: 121
Ynt: Bir Kırık Kalp
« Cevapla #5 : 28/10/08, 20:55 »
Allah razı olsun kurban, emeğine sağlık...Vesselam!.. :X06 X:33X :X06Çevrimdışı mavi

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 2.494
 • Konu: 741
 • Derviş: 86
 • Teşekkür: 20
Ynt: Bir Kırık Kalp
« Cevapla #6 : 04/01/09, 00:25 »

“Aşık kişi miskin gerek,Yol içinde teslim gerek
Kim ne derse boyun eğe,Çare yok gönül yıkmaya”

 :X06


Bulmak değil imiş bilmek, bilmek değil imiş bulmak, Evliyaya gönül vermek, rengine boyanmak imiş...

Çevrimdışı tekyol_menzil

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 646
 • Konu: 30
 • Derviş: 2974
 • Teşekkür: 6
Ynt: Bir Kırık Kalp
« Cevapla #7 : 11/02/09, 23:40 »
kırma mümin kalbini zira orası Allah cc evi günde yetmiş kez nazar ettiği evin sahibi bulmasın orayı vırane


Hoş Geldiniz Kardeş, Buradaki Bağlantı Adresi Sadece Foruma Üye Olanlara Gösterilir.  

  

Çevrimdışı tuana_54

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 494
 • Konu: 19
 • Derviş: 111
 • Teşekkür: 24
Ynt: Bir Kırık Kalp
« Cevapla #8 : 12/02/09, 00:03 »
Aşık kişi miskin gerek,Yol içinde teslim gerek
Kim ne derse boyun eğe,Çare yok gönül yıkmaya


Ne Var Ki, Pazarlığa Girişecek Ecelle;
Sermayem Tek Kelime, Allah Azze ve Celle

Çevrimdışı merhamet

 • Murakıp
 • *****
 • İleti: 4.202
 • Konu: 796
 • Derviş: 6679
 • Teşekkür: 112
Cevaplandı: Bir Kırık Kalp
« Cevapla #9 : 05/05/11, 04:44 »
Çare yok gönül yıkmaya..... :X06


"Sıkıntılarınızı Allah bilsin yeter. Başkalarının lafları sizi yıldırmasın.Yaptığınız işi Allah rızası için yapın"
"Hizmet ederken, size iftira eden, hakaret edenler olacaktır.
Sevdiğinizin hatrına sabredin."
"Ömür 60-70 yıldır, ahiret ise ebedül ebeddir."
Gavs-ı Sânî Hz.(k.s.)

Çevrimdışı Gönül Mihmanım

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.809
 • Konu: 230
 • Derviş: 4163
 • Teşekkür: 28
Cevaplandı: Bir Kırık Kalp
« Cevapla #10 : 05/05/11, 07:45 »
Kalb, Gönül ve Cân Demektir; Aynı zamanda çok narin ,alıngan ve kırılgandır .

bir deli rüzgar eser kırar gönül dalını
sonra geri döner anlar hatasını
neye yarar dal rüzgarı affetsede
kırılmıştır bir kere.

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil

Gönül çalabın tahtı
çalap gönüle baktı.
İki cihan bedbahtı
Kim gönül yıkar ise

Allah celle celaluhu razı olsun..Emeğinize Sağlık kurban...

Rabbim Bizleri Kalp kırmaktan  muhafaza Eyleyye inşaAllah
Şu da Var ki kırılmaktan korkan  Kırmaktan da Korkar :X42 X:Hoş Geldiniz Kardeş, Buradaki Bağlantı Adresi Sadece Foruma Üye Olanlara Gösterilir.  

  

Çevrimdışı _Hizmet_

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 48
 • Konu: 9
 • Derviş: 14867
 • Teşekkür: 0
Cevaplandı: Bir Kırık Kalp
« Cevapla #11 : 05/05/11, 10:41 »
Yunus Emre’ninde dediği gibi;

Yüz kez hacca vardın ise yüz kez kaza kıldın ise,
Bir kez gönül yıktın ise gerektir çekesin âhı,
Sorun bana aklı eren gönül mü yeğ Kâbe mi yeğ,
Ben eydürem gönül yeğdir gönüldür hakkın durağı.

Allah c.c. razı olsun inşâAllah.
Muhabbetle.Bir Yanım Tevazuda Bir yanım Dimdik Ayakta

Misal Lamelif...

Elifi Çözdüm Lamı  Düğümledim"Kendi"me Bir Mim Koydum  "Kendim"Oldum  Dönüp Dolaşıp Sonunda Bir Noktada Son Buldum...

Çevrimdışı Sabikun

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.778
 • Konu: 671
 • Derviş: 14575
 • Teşekkür: 2
Cevaplandı: Bir Kırık Kalp
« Cevapla #12 : 05/05/11, 16:29 »
Yunus Emre’ninde dediği gibi;

Yüz kez hacca vardın ise yüz kez kaza kıldın ise,
Bir kez gönül yıktın ise gerektir çekesin âhı,
Sorun bana aklı eren gönül mü yeğ Kâbe mi yeğ,
Ben eydürem gönül yeğdir gönüldür hakkın durağı.

Allah c.c. razı olsun inşâAllah.
Muhabbetle.
bir deli rüzgar eser kırar gönül dalını
sonra geri döner anlar hatasını
neye yarar dal rüzgarı affetsede
kırılmıştır bir kere.  -tşk.2-


Alperen: İmzanızdaki resim adresi görüntülenemiyor. Yeniden yükleyiniz...


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Google'dan herkese ücretsiz 15 GB Suya düşünce değerini anladı ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.062 saniyede oluşturulmuştur


Bir Kırık KalpGüncelleme Tarihi: 06/12/21, 08:26 Dervisler.Net © 2008-2021 |Lisans(SMF) |Sitemap | İletişim