Celûla Savaşı - Tarih Sayfalarından
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.139 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.966 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 23004 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Celûla Savaşı, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 3208 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Celûla Savaşı}   Okunma sayısı 3208 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Türkoğlu

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • İleti: 398
  • Konu: 151
  • Derviş: 5047
  • Teşekkür: 0
Celûla Savaşı
« : 07/05/09, 20:07 »
Celûla Savaşı


Hz. Ömer devrinde Irak'ta Müslümanlarla Sâsânîler arasında cereyan eden meydan muharebesi.

Bağdat'ın bir nahiyesi olan Celûlâ Dic*le nehrinin doğu tarafında aynı adı taşı*yan ırmağın kenarında, Sevâd ile İran arasında ve Horasan yolu üzerinde ku*rulmuştur. Hânikîn'den yaklaşık 40 km., Medâin'den de 180 km. uzaklıktadır.

Celûlâ Hz. Ömer zamanında Sâsânî-ler'e karşı müslümanların kazandıkları büyük bir meydan muharebesi dolayısıy*la meşhur olmuştur. Kâdisiye Savaşfnda yenilen ve Medâin şehrini müslümanlara teslim etmek mecburiyetinde kalan Sâsânî kuvvetleri, Hulvân'a sığınan Kis-râ Yezdicerd'in teşvikiyle Celûlâ'da top*lanmışlar, etrafına hendek ve siperler kazarak ve barikatlar kurarak şehri tah*kim etmişlerdi. Kisrâ, Hulvân ve Cibâl'-den asker ve silâh göndermek suretiyle bu ordusuna destek sağlamaya çalışı*yordu. Ordunun kumandanı, Kâdisiye Savaşı'nda öldürülmüş olan başkumandan Rüstem'in kardeşi Hurrezâd idi.

Düşmanın hazırlıklannı öğrenen Irak cephesi başkumandanı Sa'd b. Ebû Vak-kâs, nasıl hareket edeceğini bir mektup*la Halife Hz. Ömer'e sordu. Halife verdi*ği cevapta kendisinin yerinde kalmasını ve onların üzerine bir ordu göndermesi*ni emretti. Bunun üzerine Sa'd b. Ebû Vakkâs 12.000 kişilik bir orduyu, yeğe*ni Hâşim b. Utbe b. Ebû Vakkâs'm[78] kumandasın*da Celûlâ'ya şevketti.

Sağ kola Hucr b. Adî el-KindFyi, süva*rilerin başına Amr b. Ma'dîkerib'i, piya*delerin başına da Tuleyha b. Huveylid'i getiren Hâşim Celülâ'yı kuşattı. Savaş için ciddi hazırlık yapmış olan Sâsânî as*kerleri siperlerinden çıkarak âni baskın*larla İslâm ordusuna saldırıyorlar, sonra da geri çekiliyorlardı. Çok şiddetli çar*pışmalardan sonra müslümanlar büyük bir hamle İle Sâsânî ordusunu mağlûp ettiler ve birçok ganimet ele geçirdiler. Ordusunun Celûlâ'da bozguna uğradığını öğrenen Yezdicerd Hulvân'dan ayrılarak Rey'e gitmek mecburiyetinde kaldı. Hâ*şim b. Utbe askerlerinin bir kısmını düş*manı takibe gönderdi; kendisi de Hul-vân'a girdi.

Seyf b. Ömer'in Taberî tarihindeki ri*vayetleri başta olmak üzere bazı tarih*çiler Celülâ Savaşı'nın 16 yılı Zilkade ayı başında[79] meydana geldi*ğini kaydederken Halîfe b. Hayyât bu muharebeyi 17 yılı olayları arasında an*latır. Ayrıca Seyf'in 17 yılına ait bir riva*yeti yanında 19 yılını zikreden bir başka haberini de nakleder.

Celûlâ Savaşı'yla müslümanlar bir ta*raftan bu şehri ve Hulvân'ı ele geçirir*lerken diğer taraftan da Kâdisiye'den sonra Sâsânîler'e büyük bir darbe daha vurmak suretiyle Dicle Sevâdı'ndaki böl*gelerin fethini tamamlama imkânını el*de etmişlerdir.

Selçuklu Sultanı Melikşah'ın (1072-1092), bugün Kızılribât İstasyonu'nun bu*lunduğu yerde kervansaray olarak da kullanılmak üzere yaptırdığı ribât (Ribât-ı Celûlâ) kervanların uğrak yeri ol*muştur.[80]

İfrikıye'de (Tunus) Kayrevan'a yakla*şık 38 km. uzaklıkta Celûlâ adlı bir baş*ka tarihî şehir daha vardır. Muâviye b. Hudeyc'in ordusunda bulunan Abdülme-lik b. Mervân tarafından Muâviye b. Ebû Süfyân'ın hilâfeti sırasında fethedilen ve bugün harabe halinde olan şehir Ayni-celûlâ diye bilinmektedir.Bibliyografya:


Halîfe b. Hayyât, Târih (Zekkâr), s. 127-129; İbn Abdülhakem. Fütûhu Mışr (Torrey), s. 192-193; İbn Kuteybe. el-Ma'arif (Ukkâşe), s. 182, 451; Belâzürî. Fütûh (Faydai, s. 377, 379, 383, 402, 432; Dineverî. el-Ahbârü'tttvâl, Kahire 1330, s. 128-129; Ya'kübî. Târih, W, 141; Ta*berî, Târih (de Goeje), I, 2457-2473, 2579; Yâ-küt. Mu'cemü'l-büldân, II, 156; a.mlf.. el-Müş-terik, s. 106; İbn Kesir, el-Bidâye, VII, 69-71; Nüveyrî, Nihâyetul-ereb, XIX, 230-233; Müs*tevfî, Müzhetü'l-kulûb (Strange), s. 165; G. Le Strange. The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge 1966, s. 62, 80; Hudarî, Muhâdarât (Emeviyye), I, 215-216; Abdülazîz es-Seâlibî. Tâ-rlhu Şimali İfrîkıyye[81], Beyrut 1407/1987, s. 39-40; M. Streck. "Celûlâ", İA, E, 66-67; a.mlf., "Djalü-lâ", EI2(Fr.), 417.
Konu Adresi: http://www.dervisler.net/celula-savasi-t11384.0.html;topicseensana senden olur her ne olursa başın selamet bulur dilin durursa.....


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Burada RAJON Böyle :)) çanakkale şavaşının resimleri.. ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.042 saniyede oluşturulmuştur


Celûla SavaşıGüncelleme Tarihi: 25/09/20, 04:39 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim