Eş Anlamlı Kelimeler - Eğitim ve Öğretim
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.128 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.913 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22985 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Eş Anlamlı Kelimeler, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 2769 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Eş Anlamlı Kelimeler}   Okunma sayısı 2769 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Kalender

 • Mütevelli
 • *****
 • İleti: 5.729
 • Konu: 1190
 • Derviş: 1
 • Teşekkür: 214
Eş Anlamlı Kelimeler
« : 13/10/11, 22:03 »
Eş Anlamlı Kelimeler:

abide <-------> anıt
 ablem <-------> belirge
 abluka <-------> kuşatım
 acayip <-------> yabancı
 acele etmek <-------> İvmek
 aceleci <-------> ivecen
 Acz (aciz) <-------> düşkü
 adabı muaşeret <-------> görgü
 adalet <-------> tüze
 adaptasyon <-------> uyarlama
 adapte etmek <-------> uyarlamak
 adât ve ahlak <-------> töre
 adet <-------> alışkanlık, görenek
 adet <-------> sayı
 adli <-------> tüzel
 afaki <-------> şundan, bundan
 afiyet <-------> esenlik, sağlık
 afsun (efsun) <-------> büyü
 ahenk <-------> uyum
 ahenkli <-------> uyumlu
 ahenksiz <-------> uyumsuz
 ahiren <-------> son günler
 ahize <-------> alıcı, almaç
 ahlak <-------> aktöre
 ahlaki <-------> aktöresel
 aidat <-------> ödenti, kesinti
 aidiyet <-------> ilinti
 ait <-------> değin, ilişki, ilişkin
 ajan <-------> gizmen
 akis <-------> yankı
 akli <-------> ussal
 aksan <-------> dil, vurgu
 aksetmek <-------> yansımak
 aksiyon <-------> belit
 aktif <-------> etken, etki, eylemlemsel
 aktüalite <-------> Güncellik
 aktüel <-------> güncel
 alaka <-------> ilgi
 alakadar <-------> ilgili
 alarm <-------> uyandırı
 alelade <-------> olağan
 alem <-------> evren
 alemet <-------> belirti
 alev <-------> yalım
 aleyhtar <-------> karşıtçı
 amatör <-------> özengeç
 ambargo <-------> engelleyim
 amel <-------> edim
 ameli <-------> edimsel, kılgısal
 ameliye <-------> işlem
 amil <-------> etmen
 amme <-------> kamu
 amplifikatör <-------> yükselteç
 amud <-------> dikme
 amudi <-------> dikey
 anahtar <-------> açkı
 analfabet <-------> okumaz yazamaz
 analiz <-------> çözümleme
 anane <-------> gelenek
 anarşi <-------> kargaşa, düzensizlik
 ançuez <-------> hamsi ezmasi, hamsi sarması
 anlaşmazlık <-------> ihtilaf
 antet <-------> başlık
 antitez <-------> karşı sav
 antoloji <-------> seçki
 antreman <-------> alıştırım
 antrenör <-------> alıştırman
 antrepo <-------> ara koruncak
 antropoloji <-------> insanbilim
 araz <-------> belirti
 arkeolog <-------> kazıbilimci
 arzuhal <-------> dilekçe
 asa <-------> değnek
 asalet <-------> soyluluk
 asır <-------> çağ, yüzyıl
 asri <-------> çağdaş
 astronom <-------> gökbilimci
 aşk <-------> sevi
 atalet <-------> süredurum (Fizik)
 ati <-------> gelecek, ilerisi
 avans <-------> önödeme, öndelik
 ayna <-------> gözgü
 aynı <-------> özdeş
 ayniyet <-------> özdeşlik
 azap <-------> ezinç
 aza <-------> üye
 bagaj <-------> taşıncak, taşıncaklik
 bahtiyar <-------> mutlu
 baki <-------> kalımlı
 bakir <-------> erdem
 bakire <-------> erden
 banliyö <-------> yörekent
 baraz <-------> büget
 bariz <-------> belirgin
 basit <-------> yalınç
 bazı <-------> bir takım, kimi
 bedbaht <-------> mutsuz, karayazgılı
 bedbin <-------> kötümser
 beddua <-------> ilenç, ilenme
 bedel <-------> karşılık
 bedhah <-------> kötücül
 beka <-------> kalım
 bekraunt <-------> artyetişim
 bereketli <-------> artağanlık
 beyanat <-------> demeç
 beyanname <-------> bildirge, bildiri
 beynelmilel <-------> uluslararası
 bibliyofil <-------> kitap seven
 bibliyografya <-------> kaynakça
 bilhassa <-------> özellikle
 bilvasıta <-------> dolaylı
 bina <-------> yapı
 bitap <-------> argın
 bitaraf <-------> yansız
 biyografi <-------> yaşam öyküsü
 bizzat <-------> kendi, kendin, kendim
 blokaj <-------> bekletim
 blöf <-------> ürkütmece
 bono <-------> ödence
 brifing <-------> özetlem
 buhar <-------> buğu
 buhran <-------> bunalım
 buldozer <-------> yerkürer
 burjuva <-------> kentsoylu
 burs <-------> öğrenmelik
 bünye <-------> yapı
 bürokrasi <-------> yazçiz
 bürokrat <-------> yazçizci
 cahil <-------> bilisiz
 casus <-------> çaşıt
 cazibe <-------> Albeni, alım, çekicilik
 cinayet <-------> kıya, öldürü
 cins <-------> eşey
 cinsi <-------> eşeysel, cinsel
 ciro <-------> çevirim
 civar <-------> yöre
 cümle <-------> tümce
 çaresizlik <-------> umarsızlık
 çek <-------> ödene
 dair <-------> değin, üzerine
 damping <-------> düşürüm
 debdebe <-------> görkem
 defa <-------> kez
 def'aten <-------> birden
 defile <-------> giyim gösterisi
 define <-------> gömü
 deformasyon <-------> değiştirim
 dehşet <-------> yılgı
 dejenerasyon <-------> soysuzlsşma, yozlaşma
 dekor <-------> bezem
 dekorasyon <-------> bezemleme
 delil <-------> kanıt
 demogog <-------> halk avcısı
 demografi <-------> nüfus bilimi
 demokrasi <-------> elerki
 demokratik <-------> elerksel
 departman <-------> bölüm
 depo <-------> korunak
 depo etmek <-------> yığmak, biriktirmek
 depozit <-------> önödence
 dercetmek <-------> koymak, geçirmek
 derece <-------> aşama
 deşarj <-------> boşalım, boşalma
 deşifre etmek <-------> çözmek, sökmek
 devalüasyon <-------> değer düşürme
 devam <-------> sürek
 deveran <-------> dolaşım
 devet <-------> çağrı
 devir <-------> çağ, çevrim
 devre <-------> çevrim(fiz), dönem
 dilem <-------> ikilem
 direkt <-------> dolaysız
 direktif <-------> yönerge
 diyalektif <-------> eytişim
 doktrin <-------> öğreti
 döviz <-------> istence(gösteride)
 dua <-------> yakarış, yakarma
 düşman <-------> yağı
 ebedi <-------> ölümsüz, sonrası, bengi
 edebi <-------> yazınsal
 edebiyat <-------> yazın
 efkarı umumiye <-------> kamuoyu, halkoyu
 egoist <-------> bencil
 ehemmiyet <-------> önem
 ehil <-------> yeterli
 ehliyet <-------> yeterlik
 ekonomi <-------> tutum
 ekonomik <-------> tutumsal
 ekseriya <-------> çoğun, çoğu kez, çoğu zaman
 ekseriyat <-------> çoğunluk, oy çokluğu
 ekskavatör <-------> yerkazar
 ekstra <-------> özüt
 el'an <-------> şimdi, bugünlü günde
 elastiki <-------> esnek
 elastikiyet <-------> esneklik
 elbise <-------> giysi
 elit <-------> seçkin
 emin <-------> güvenilir, güvenli
 emir <-------> buyruk, komut
 emniyet <-------> güvenlik, güvenirlik
 emparyalist <-------> sömürgeci
 emperyalizm <-------> elkoyuculuk, buyuruculuk
 empresyonist <-------> izlenimci
 emretme <-------> buyurma
 endikatör <-------> gösterge
 endirekt <-------> dolaylı
 endişe <-------> kaygı
 endüstri <-------> işleyim
 enerji <-------> erk, güç, güre
 enerjik <-------> gürel, güreli
 enfreruj <-------> kızılötesi
 enkaz <-------> yıkıntı
 enstruman <-------> araç, çalgı
 entern <-------> yetişici (hekimlik)
 entresan <-------> ilginç, ilgi çekici
 erozyon <-------> aşınma
 esaret <-------> tutsaklık
 esas <-------> asal
 esef etmek <-------> acınmak
 eser <-------> yapıt, yaratı
 esir <-------> tutsak
 eskiz <-------> taslak
 esrarlı <-------> gizemli
 estetik <-------> güzel duyu
 eşantiyon <-------> örneklik
 eşel mobil <-------> oynak ölçü
 etraf <-------> çevre, dolay
 evham <-------> kuruntu
 ezeli <-------> öncesiz
 ezilet <-------> özgü
 faal <-------> etkin
 faaliyet <-------> etkenlik
 fabrika <-------> yapınak
 fabrikasyon <-------> yapınış
 fabrikatör <-------> yapınman
 facia <-------> ağlatı
 fakir <-------> yoksul
 fakirlik <-------> yoksulluk
 faktör <-------> etman
 fal <-------> bakı
 fani <-------> kalımsız
 fantezi <-------> düşlem
 faraziye <-------> varsayım
 fark <-------> ayrım
 farklı <-------> ayrımlı
 farksız <-------> ayrımsız
 farz etmek <-------> varsaymak
 fatura <-------> satmaca
 fayda <-------> yarar
 faydalanma <-------> yaralanma
 faydalı <-------> yaralı
 fazilet <-------> erdem
 fedakar <-------> esirgemez, özverili, özgeçili
 felaket <-------> yıkım
 ferman <-------> buyruk, buyrultu
 fert <-------> birey
 fetiş <-------> tapıncak
 fevkalade <-------> olağandışı, olağanüstü
 feza <-------> uzay
 fikir <-------> düşünü, düşüncel
 filhakika <-------> gerçekten
 finanse etmek <-------> akçalamak
 form <-------> biçim
 forumdas.net<------->forumdas
 fren <-------> durduraç
 frigotik <-------> soğutmalı
 fuel oil <-------> yağyakıt, sıvıyakıt
 fultaym <-------> tamgün
 füsun <-------> büyü
 gafil <-------> aymaz
 gaflet <-------> aymazlık
 galibiyet <-------> yengi
 garanti <-------> güvence
 garip <-------> yabansı
 gaye <-------> amaç, erek
 gayret <-------> çaba
 gayri ihtiyari <-------> istemsiz
 gayri muayyen <-------> belgisiz, belirsiz
 gayri muntazam <-------> düzensiz
 gayri mümkün <-------> olanaksız
 gayri müsavi <-------> eşitsiz
 gayri samimi <-------> içtensizlik
 gayri tabii <-------> olağandışı, olağanüstü
 gazete <-------> günce
 gıda <-------> besin
 grafik <-------> çizge
 grev <-------> işbırakımı, bırakım
 greyder <-------> yerdüzler
 güruh <-------> tayfa, takım, bölük
 haberleşme <-------> bildirişim, yazışma
 hacim <-------> oylum
 hadise <-------> olay
 hafif <-------> yeğni
 hafıza <-------> bellek
 hakem <-------> yargıcı
 hakikat <-------> gerçek
 hakim <-------> bilge
 hâkim <-------> başat, egemen, yargıç
 hakimiyet <-------> başatlık, egemenlik
 hal <-------> çözüm, durum
 hal çaresi <-------> çözüm yolu
 hal şekli <-------> çözüm yolu
 halletmek <-------> çözmek
 hamle <-------> atılım
 hararet <-------> ısı
 hareket etmek <-------> devinmek
 hars <-------> ekin
 has <-------> özgü
 hasıl olmak <-------> üremek
 hasım <-------> yağı
 hasret <-------> özlem
 hassas <-------> duyar, duyarlı
 hassasiyet <-------> duygan, duygulu, duyarlık
 hasta <-------> sayrı
 hastalık <-------> sayrılık
 hat <-------> çizgi
 hata <-------> yanılgı
 hatip <-------> konuşmacı
 hatıra <-------> andaç, anı
 hatırlama <-------> ansıma
 hatırlamak <-------> ansımak
 hayal <-------> düş, görüntü
 hayal etmek <-------> düşlemek
 hayali <-------> düşsel, imgesel
 hayat <-------> dirim, yaşam
 hayati <-------> dirimsel, yaşamsal
 hayret <-------> şaşkı
 haysiyet <-------> onur, özsevi
 haysiyetli <-------> onurlu
 haysiyetsiz <-------> onursuz
 hazım <-------> sindirim
 hazine <-------> gömü
 hedef <-------> erek
 hediye <-------> armağan
 helelozni <-------> sarmalı (fizik)
 hemcins <-------> türdeş
 hemfikir <-------> düşündeş, oydaş
 hercümerç <-------> karışıklık, kargaşalık
 heterojen <-------> ayrışık
 hevesli <-------> özenci
 heyecan <-------> coşku
 heyet <-------> kurul
 heykel <-------> yontu
 heykeltraş <-------> yontucu
 hibe <-------> bağışlama
 hicret <-------> göç, göçme
 hikaye <-------> anlatı, öykü
 hikaye etmek <-------> öykülemek
 hile <-------> aldatıcı
 his <-------> duygu
 hisse <-------> pay
 hissedar <-------> paydaş
 hissetmek <-------> duymak, sezmek
 hissikablevuku <-------> önsezi
 hitabe <-------> söylev
 hiyerarşi <-------> aşama, sıradüzen
 hobi <-------> düşkü
 hodbin <-------> bencil
 holding <-------> tüm ortaklık
 homojen <-------> benzeşik
 homoseksüel <-------> eşcinsel
 hukuk <-------> tüze
 hukuki <-------> tüzel
 hulasa etmek <-------> özetlemek
 hurafe <-------> boşinan
 husumet <-------> yağılık
 hususi <-------> özel
 hususi teşebbüs <-------> özel girişim
 hususiyet <-------> özellik
 huzme <-------> demet
 hücre <-------> göze (biyoloji)
 hücum <-------> saldırı, atak
 hücum etmek <-------> saldırmak
 hükmi şahıs <-------> tüzel kişi
 hüküm <-------> yargı
 hümanist <-------> insancı, insancıl
 hür <-------> erkin
 hürmet <-------> saygı
 hürriyet <-------> özgürlük
 hüviyet <-------> kimlik
 ibadet <-------> tapınç
 ibadet etmek <-------> tapınmak
 ibret <-------> öğrenek
 icap (ettirmek) <-------> gerektirme
 icap etmek <-------> gerekmek
 icat <-------> buluş
 icra etmek <-------> uygulamak, yürütmek
 içtimai <-------> toplumsal
 idare <-------> yönetim
 idare heyeti <-------> yönetim kurulu
 idareci <-------> yönetici
 idari <-------> yönetimsel
 iddia <-------> sav
 iddia etmek <-------> savlamak
 ideal <-------> ülkü, ülküsel
 idealist <-------> ülkücü
 ididal <-------> ılımlılık, ölçülülük
 idrak <-------> algı
 idrak etmek <-------> algılama, anlamak
 ifade <-------> anlatım, deyiş
 iflas <-------> batkı
 ifraz <-------> salgı
 iftira <-------> kara çalma, karacılık
 ihmal etme <-------> savsaklamak
 ihmalkar <-------> savsak
 ihracaat <-------> dışsatım
 ihsan <-------> kayra
 ihtar <-------> uyarı, uyarma
 ihtimal <-------> olasılık
 ihtimam <-------> özen
 ihtiras <-------> tutku
 ihtisas <-------> uzmanlık
 ihtişam <-------> görkem
 ihtiyaç <-------> gerekseme
 ihtiyari <-------> istemli
 ihtiyat <-------> sakıntı
 ihtiyatkar <-------> sakıngan
 ihtizaz <-------> titreşim
 ikametgah <-------> konut
 ikaz <-------> uyarı, uyarma
 ikmal <-------> bütünleme
 iktibas <-------> aktarma, alıntılama
 iktidar <-------> erk
 iktifa etmek <-------> yetinmek
 iktisadi <-------> tutumsal
 iktisat <-------> tutum
 ilahi <-------> tanrısal
 ilahiyat <-------> Allah bilim
 ilan <-------> duyuru
 ilga etmek <-------> varlığını kaldırmak
 ilham <-------> esin
 ilham almak <-------> esinlenmek
 illegal <-------> yasadışı
 illüzyonist <-------> gözbağcı
 ilmi <-------> bilimsel
 iltica <-------> sığınma
 iltica etmek <-------> sığınmak
 iltihap <-------> yangı, irin
 ima <-------> anıştırma
 ima etmek <-------> anıştırmak
 imaj <-------> görüntü, imgel
 imal <-------> yapım
 imalatçı <-------> yapımcı
 imalathane <-------> yapımevi
 iman <-------> inan, inanç
 imkan <-------> olabilirlik, olanak
 imkansız <-------> olanaksız
 imla <-------> yazım
 imtihan <-------> sınav
 imtiyaz <-------> ayrıcalık
 inat <-------> direnim
 indeks <-------> dizin
 infaz <-------> yürütüm
 inhiraf <-------> açılım
 inhisar <-------> tekel
 inkar <-------> yadsıma
 inkar etmek <-------> yadsımak
 inkilap <-------> devrim
 inkişaf <-------> açınma, gelişim, gelişme
 insiyak <-------> içgüdü
 insiyaki <-------> içgüdüsel
 inşaat <-------> yapı
 intiba <-------> duyuş, izlenim
 intihap <-------> seçim
 intizam <-------> düzen, düzenlilik
 iptidai <-------> ilkel
 irade <-------> istem, istenç
 irsi <-------> kalıtsal
 irtibat <-------> bağlantı
 irtica <-------> gericilik
 irticalen <-------> doğaçtan, doğaçlama
 isim <-------> ad
 ispat <-------> kanıtlama
 ispat etmek <-------> kanıtlamak
 istatistik <-------> sayılama
 istibdat <-------> baskı, zorbalık
 istida <-------> dilekçe
 istidat <-------> anıklık
 istifa <-------> çekilme
 istifade <-------> ası, yarar
 istifade etmek <-------> yararlanmak
 istihbarat <-------> danışma, haber alma
 istihlak <-------> tüketim, yoğaltım
 istihsal <-------> üretim
 istikamet <-------> doğrultu, yön, yönelti
 istiklal <-------> bağımsızlık
 istila <-------> salgın
 istimlak <-------> kamulaştırma
 istisna <-------> ayrallık, kural dışı
 istişare <-------> danışma
 isyan <-------> başkaldırı
 işaret <-------> im, belgi, belirti
 işaret etmek <-------> imlemek, göstermek
 ithalat <-------> dışalım
 itibar <-------> saygınlık
 itikat <-------> inanç
 itilaf <-------> anlaşma
 itimat <-------> güven,
 itina <-------> özen
 itinalı <-------> özenli
 itiyat <-------> alışkı, alışkanlık
 itiyat <-------> alışkanlık
 izah <-------> açıklama, anlayış
 izale (etme) <-------> giderme, yoketme
 izdiham <-------> yığılaşma
 izolasyon <-------> yalıtım
 izole etmek <-------> yalıtmak
 izzeti nefis <-------> onur, özsevi
 jeneratör <-------> üreteç (Fiz)
 jeolog <-------> yerbilimci
 jeoloji <-------> yerbilim
 jurnal <-------> giz iletim
 jüri <-------> seçici
 

Konu Adresi: http://www.dervisler.net/es-anlamli-kelimeler-t28524.0.html"Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez." Mevlana (K.S.)

Çevrimdışı Kalender

 • Mütevelli
 • *****
 • İleti: 5.729
 • Konu: 1190
 • Derviş: 1
 • Teşekkür: 214
Cevaplandı: Eş Anlamlı Kelimeler
« Cevapla #1 : 13/10/11, 22:03 »
kabiliyet <-------> yetenek
 kabir <-------> gömüt
 kabus <-------> karabasan, ağırlık basma
 kadar <-------> değin, dek, denli
 kademe <-------> aşama
 kader <-------> alınyazısı, yazgı
 kaderci <-------> yazgıcı
 kafi <-------> yeter, yeterli
 kafiye <-------> uyak
 kaide <-------> kural
 kainat <-------> evren
 kalifiye <-------> nitelikli
 kalite <-------> nitelik
 kaliteli <-------> nitelikli
 kamera <-------> sinealıcı
 kamp <-------> dinlenek, toplanak
 kampanya <-------> savaşım, alım-satım dönemi
 kamyon <-------> yüklet
 kanaatkar <-------> yetkin
 kanande <-------> akıncı
 kanun <-------> yasa
 kanuni <-------> yasal
 kaparo <-------> güvenmelik
 kapital <-------> anamal
 kapitalist <-------> anamalcı
 kapris <-------> özenç
 karakter <-------> ıra
 kare <-------> dördül
 kati <-------> kesin
 katip <-------> yazman
 katiyen <-------> kesinlik
 katliam <-------> kırım
 kaybetme <-------> yitirme
 kaybolmak <-------> yitmek
 kayıp <-------> yitik
 keder <-------> üzünç
 kelime <-------> sözcük
 kemiyet <-------> nicelik
 kere <-------> kez
 kesafet <-------> yoğunluk
 kesif <-------> yoğun
 keşif <-------> bulgu
 keyfiyet <-------> nitelik
 kifayet <-------> yeterli
 kifayetli <-------> yeterli
 kifayetsiz <-------> yetersiz
 kısım <-------> bölüm
 kıstas <-------> ölçek, ölçüt
 kitabe <-------> yazıt
 kıyafet <-------> giyim
 kıyas <-------> örneksel
 kıyas <-------> ölçme, benzetme
 kıyaslama <-------> karşılaştırma
 kollokyum <-------> konuşu
 komedi <-------> güldürü
 komedyen <-------> güldürmen
 komisyon <-------> yarkurul
 kompleks <-------> karmaşık, karmaşa
 komplike <-------> karışık
 komplo <-------> gizdüzen
 komposizyon <-------> düzen
 konferans <-------> konuşma
 konfeti <-------> saçı
 kongre <-------> kurultay
 konserve <-------> saklanca
 konsorsiyum <-------> genortaklık
 konsültasyon <-------> danışım
 kontekst <-------> bağlam
 kontenjan <-------> saptanca
 kontrat <-------> sözleşme
 kontrol <-------> denetim
 kontrol etmek <-------> denetlemek
 konvoy <-------> katar
 kooperatif <-------> birleşke
 koordinasyon <-------> eşgüdüm, ortakgüdüm
 koordine etmek <-------> eşgüdümlemek, ortakgüdümlemek
 kortej <-------> alay
 kostümlü parti <-------> giyimli eğlenti
 kramp <-------> kıraç
 kreasyon <-------> yaratı
 kredi <-------> yerenek, saygı
 kritik <-------> eleştiri, tehlikeli sonuç
 kriz <-------> bunalım
 kudret <-------> erk (Fiz) erke, güç
 kumanya <-------> azık
 kupür <-------> kesik
 kur'a çekmek <-------> ad çekmek
 kuvöz <-------> yaşanak
 kuvvet <-------> güç
 küfür <-------> sövgü
 kültür <-------> ekin
 laboratuvar <-------> deneylik
 lahiya <-------> tasarı
 lakaydi <-------> ilgisizlik
 lanet <-------> kargış
 lanet etmek <-------> kargışlamak
 lazım <-------> gerekli, gerek
 liberal <-------> erkin, erkinikçi
 liberalizm <-------> özel girişimcilik
 lider <-------> önder
 likid <-------> sıvı
 lisan <-------> dil
 lokavt <-------> işkapatım
 lügat <-------> sözlük
 lütuf <-------> kayra
 lüzum <-------> gerekli, gereklik
 lüzum hasıl olmak <-------> gerekmek
 lüzumsuz <-------> gereksiz
 mabet <-------> tapınak
 macera <-------> serüven
 madde <-------> nesne, özdek
 maddi <-------> özdeksel, tensel
 mafsal <-------> eklem
 mağlubiyet <-------> yenilgi
 mahalli <-------> yerel, yöresel
 mahdut <-------> sınırlı, sayılı
 mahiyet <-------> nitelik
 mahrek <-------> yörünge
 mahrum <-------> yoksun
 mahsul <-------> ürün
 mahzur <-------> sakınca
 makam <-------> orun
 makbuz <-------> alıntı
 malum <-------> bilinen
 malumat <-------> bilgi
 malzeme <-------> gereç
 mana <-------> anlam
 manasız <-------> anlamsız
 manevi <-------> içsel, tinsel
 mani <-------> engel
 manzara <-------> görünüm, bakacak
 marifet <-------> bilgi
 masraf <-------> gider
 matbu <-------> basılı
 matbuat <-------> basın
 materyalist <-------> özdekçi
 materyalizm <-------> özdekçilik
 mazbata <-------> tutanak
 mecbur <-------> yükümlü
 mecburi <-------> zorunlu
 mecburiyet <-------> yükümlülük, zorunluluk
 meçhul <-------> bilinmeyen
 medeni <-------> uygar
 medeniyet <-------> uygarlık
 mekan <-------> yer
 meleke <-------> yeti, yordam
 melodi <-------> ezgi
 memnun olmak <-------> gönenmek, kıvanmak
 memnuniyet <-------> kıvanç, sevinç
 memur <-------> işyar, işgören, görevli
 menfii <-------> eksi (tıp), olumsuz
 merasim <-------> tören
 merhamet <-------> acıma
 mesaj <-------> ileti, bildiri
 mesela <-------> sözgelişi, örneğin, sözgelimi
 mesele <-------> sorun
 mesken <-------> konut
 meslek <-------> öğreti (Felsefe), uğraş
 mesul <-------> sorumlu
 mesuliyet <-------> sorumluluk
 mesut <-------> mutlu
 metafizik <-------> doğa ötesi
 methiye <-------> övgü
 metot <-------> yöntem
 metro <-------> altulaşım
 metropol <-------> anakent, başyurt
 mevcudiyet <-------> varlık
 mevcut <-------> var
 mevzu <-------> konu
 mevzubahis <-------> söz konusu
 meydan <-------> alan
 meyil <-------> eğilim, eğim, özlem
 mezar <-------> gömüt
 meziyet <-------> artam
 mikyas <-------> ölçek
 militan <-------> vurucu
 milli <-------> ulusal
 minimum <-------> azın
 miras <-------> kalıt
 misafir <-------> konuk
 misal <-------> örnek
 mısra <-------> dize
 mistisizm <-------> gizemcilik
 mizansen <-------> oyun düzeni, sahneye koyma
 modern <-------> çağıl, çağdaş
 monoton <-------> tek düze
 montaj <-------> kurgu
 monte etmek <-------> kurmak, kurup takmak
 moral <-------> içgücü
 muadil <-------> denk, denktaş
 muafiyet <-------> bağışıklık
 muamele <-------> işlem
 muasır <-------> çağdaş
 muayene etmek <-------> sınamak, yoklamak
 muayyen <-------> belirli
 mucit <-------> bulucu, türetmen
 mucize <-------> tansık
 muhabere <-------> iletişim, yazışma
 muhacir <-------> göçmen
 muhafazakar <-------> tutucu
 muhalefet <-------> karşıcılık
 muhit <-------> çevre
 muhit <-------> ortam
 muhtaç olmak <-------> gereksemek
 muhtar <-------> özerk
 muhtelif <-------> ayrışık
 muhtemel <-------> olası
 muhteşem <-------> görkemli
 muhteva <-------> içerik
 mukabil <-------> karşılık
 mukadderat <-------> yazgı, alın yazısı
 mukamele <-------> karşılık
 mukavemet <-------> direnç, direnme
 mukayese <-------> karşılaştırma
 muntazam <-------> düzgün
 mutaasıp <-------> bağnaz
 muteber <-------> saygın
 mutemet <-------> güvenilir kişi
 mutlak <-------> salt
 muvazene <-------> denge
 mübadele <-------> değişim
 mübarek <-------> kutlu
 mücadele <-------> savaşım
 müdafaa <-------> savunma
 müddet <-------> süre
 müessese <-------> kurum
 müessir <-------> etken, etkili
 mühim <-------> önemli
 müjde <-------> muştu
 mükafaat <-------> armağan, ödül
 mükellef <-------> yükünmlü
 mükellef <-------> yükümlü
 mükemmel <-------> yetkin
 mülkiyet <-------> iyelik
 mülteci <-------> sığınmacı
 mümbit <-------> bitek, verimli
 mümkün <-------> olabilir
 münasebet <-------> bağıntı
 münderecat <-------> içindekiler
 münekkit <-------> eleştirmen
 münhani <-------> eğri
 müphem <-------> belirsiz
 müsabaka <-------> yarışma
 müsamaha <-------> hoşgörme
 müsamere <-------> gösteri, sazlı sözlü eğlenti
 müspet <-------> olumlu
 müstenkif <-------> çekimser
 müstesna <-------> ayrıksı, ayral, ayrı
 müşahit <-------> gözlemci
 müşerref olmak <------->
 müşfik <-------> sevecen
 müşterek <-------> ortaklaşa
 mütareke <-------> bırakışma
 müteharrik <-------> devingen
 mütenazır <-------> bakışan, birbirinr bakan
 mütercim <-------> çevirmen
 müessir <-------> etken, etkili
 mühim <-------> önemli
 müjde <-------> muştu
 mükafaat <-------> armağan, ödül
 mükellef <-------> yükünmlü
 mükellef <-------> yükümlü
 mükemmel <-------> yetkin
 mülkiyet <-------> iyelik
 mülteci <-------> sığınmacı
 mümbit <-------> bitek, verimli
 mümkün <-------> olabilir
 münasebet <-------> bağıntı
 münderecat <-------> içindekiler
 münekkit <-------> eleştirmen
 münhani <-------> eğri
 müphem <-------> belirsiz
 müsabaka <-------> yarışma
 müsamaha <-------> hoşgörme
 müsamere <-------> gösteri, sazlı sözlü eğlenti
 müspet <-------> olumlu
 müstenkif <-------> çekimser
 müstesna <-------> ayrıksı, ayral, ayrı
 müşahit <-------> gözlemci
 müşerref olmak <------->
 müşfik <-------> sevecen
 müşterek <-------> ortaklaşa
 mütareke <-------> bırakışma
 müteharrik <-------> devingen
 mütenazır <-------> bakışan, birbirinr bakan
 mütercim <-------> çevirmen
 mütevellit <-------> doğmuş, doğan, ileri gelen
 müttefik <-------> bağlaşık
 müzakere <-------> görüşme
 "Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez." Mevlana (K.S.)

Çevrimdışı Kalender

 • Mütevelli
 • *****
 • İleti: 5.729
 • Konu: 1190
 • Derviş: 1
 • Teşekkür: 214
Cevaplandı: Eş Anlamlı Kelimeler
« Cevapla #2 : 13/10/11, 22:08 »
naçar <-------> umarsız
 nadir <-------> azrak
 nakil <-------> iletme
 nakliyat <-------> taşıma
 namzet <-------> aday
 nasihat <-------> öğüt
 natamam <-------> bitmemiş, eksikli
 natüralizm <-------> doğacılık
 natürmort <-------> ölüdoğa
 nazari <-------> kuramsal
 nazariye <-------> kuram
 nazım <-------> koşuk
 nebat <-------> bitki
 neolozizm <-------> yeni tüketim
 nesil <-------> kuşak
 nesir <-------> düzyazı
 neşriyat <-------> yayın
 netice <-------> sonuç
 nevale <-------> azık
 nizam <-------> düzen
 nomanklatör <-------> adlar dizisi
 norm <-------> ölçü
 normal <-------> düzgüsel (Fels)
 nöbet <-------> keşik
 nötr <-------> yansız, etkisiz
 nutuk <-------> söylev
 nüfuslu <-------> sözü geçen
 objektif <-------> nesnel
 obstrüksiyon <-------> engel
 odyo vizer <-------> gör-işit
 oportinist <-------> günoğlu
 optimist <-------> iyimser
 organizasyon <-------> örgütlenme
 orijin <-------> köken
 oryantalist <-------> doğu bilimci
 otobüs <-------> genbinit
 otokton <-------> yerli
 otomat <-------> özdevimsel
 otonom <-------> özerk
 otonomi <-------> özerklik
 otopsi <-------> gözlegörü
 otorite <-------> yetke
 otostop <-------> durbinit
 ömür <-------> yaşam
 panel <-------> açık oturum
 panik <-------> ürkü
 pansiyon <-------> barıncak
 parantez <-------> ayraç
 pasaport <-------> geçişlik
 pasif <-------> eylemsiz
 psikanaliz <-------> ruh çözümü
 rabıta <-------> bağlantı
 radikal <-------> köktencilik
 radyasyon <-------> ışınım
 rağmak <-------> karşın
 rakım <-------> yükselti
 randevu <-------> buluşma
 rapor <-------> yazanak
 rasat <-------> gözlem
 rasyonalizm <-------> usculuk
 rasyonel <-------> ussal
 reaksiyon <-------> tepki
 reaktör <-------> yazımcı
 realite <-------> gerçek, gerçekçilik
 reanimasyon <-------> canlandırma
 redaksiyon <-------> yazımlama
 reel <-------> gerçek
 refah <-------> gönenç
 reform <-------> düzeltim
 regülatör <-------> düzelteç
 regüle etmek <-------> düzenlemek
 reha <-------> kurtuluş, kurtulma
 rekolte <-------> toplam ürün
 rekor <-------> erişim
 rekortmen <-------> erişmen
 repertuvar <-------> sorumluluk
 restorasyon <-------> onarım
 revalüasyon <-------> değer yükseltimi
 revizyon <-------> gözden geçirme
 reyon <-------> sergen
 rezerv <-------> biriki
 rotatif <-------> döner-basar
 rüşt <-------> ergenlik
 rütbe <-------> aşama
 rüya <-------> düş
 sabit <-------> durağan
 sade <-------> arı, yalın
 safha <-------> evre, aşama, kesim
 sahip <-------> iye
 sahiplik <-------> iyelik
 sahte <-------> düzmece
 sakin <-------> dingin, dural
 salim <-------> esen
 samimi <-------> içten
 samimiyet <-------> içtenlik
 sansür <-------> sıkıdüzen
 sarahat <-------> açıklık, belginlik
 sarih <-------> açık, bergin
 sathi <-------> yüzeysel
 sebat <-------> direşim
 sebep <-------> neden
 sefer <-------> kez
 seka <-------> anlak, anlayış
 sekreter <-------> yazman
 sekte <-------> durgu
 sektör <-------> kesim
 selahiyet <-------> yetkin
 self-servis <-------> buyur-al
 sema <-------> gök, gökyüzü
 sembol <-------> im, simge
 sembolik <-------> simgesel
 semere <-------> verim
 sempozyum <-------> bilimsel toplantı
 sentetik <-------> bileşik
 sentez <-------> bireşim
 serbest <-------> özgür
 serdetmek <-------> ileri sürmek
 serlevha <-------> başlık
 sermaye <-------> anapara
 serzeniş <-------> çıkışma, başa kakma
 seviye <-------> düzey
 seyahat <-------> gezi
 seyyah <-------> gezgin
 seyyar <-------> gezici
 sezon <-------> sürem
 sıhatli <-------> sağlıklı, esen
 sıhhat <-------> esenlik
 sihir <-------> büyü
 sihirli <-------> büyülü
 silüet <-------> karaltı
 simetri <-------> bakışım
 simetrik <-------> bakışımlı
 sır <-------> giz
 sırf <-------> salt
 sistem <-------> dizge
 sistematik <-------> dizgesel
 sistemli <-------> dizgisel
 siyasi <-------> siyasal
 slogan <-------> savsöz, çarpıcısöz
 sohbet <-------> söyleşi
 sosyal <-------> toplumsal
 sosyalist <-------> toplumcu
 spekülasyon <-------> vurgunculuk
 spitualist <-------> tinseler
 staj <-------> yetişim
 stajyer <-------> yetişmen
 standardize <-------> ölçüm
 statüko <-------> sürerdurum
 stil <-------> yoldam
 stok <-------> yığın
 sual <-------> soru
 subjektif <-------> öznel
 suistimal <-------> kötüye kullanma, yolsuzluk
 sulh <-------> barış
 suni <-------> yapay
 sükut <-------> susku
 sükünet <-------> dinginlik, durallık
 sürealizm <-------> gerçeküstücülük
 şaheser <-------> başyapıt
 şahsi <-------> kişisel
 şaibe <-------> leke, kir
 şair <-------> ozan
 şart <-------> koşul
 şartlanmak <-------> koşollanmak
 şeffaf <-------> saydam
 şehir <-------> kent
 şehvet <-------> kösnü
 şekil <-------> biçim, örnek
 şekilcilik <-------> biçimcilik
 şey <-------> nesne
 şiddet <-------> azış, yeğinlik
 şifre <-------> gizyazı
 şifrelemek <-------> giz yazıya çevirmek
 şikayet <-------> yakınma
 şoför <-------> sürücü
 şuur <-------> bilinç
 şüphe <-------> kuşku
 taarruz <-------> saldırı
 taassup <-------> bağnazlık
 tabaka <-------> katman
 tabii <-------> doğal
 tafsilat <-------> ayrıntı
 tahakkuk <-------> gerçekleşme
 tahayyül etmek <-------> imgelemek
 tahkikat <-------> soruşturma
 tahmin <-------> kestirme, önkestirme
 tahsil <-------> öğrenim
 tahsisat <-------> ödenek, karşılık
 takaddüm <-------> öncellik
 takat <-------> güç
 takibat <-------> kovuşturma
 takip etmek <-------> izlemek, kovuşturmak
 taklit <-------> yansılamak, öykünmek
 takribi <-------> yaklaşık
 taksim <-------> bölme
 taktim etmek <-------> sunmak
 talep <-------> istek
 tali <-------> ikincil
 talimat <-------> yönerge
 tamim <-------> genelge
 tamir <-------> onarım
 tansiyon <-------> gerilim, kan basıncı
 tanzim etmek <-------> düzenlemek
 tarafsız <-------> yansız
 taraftar <-------> yandaş
 tarif <-------> tanım
 tarif etmek <-------> tanımlamak
 tarz <-------> biçim
 tasarruf <-------> artırma, tutum, kullanım
 tasavvur <-------> tasarım
 tasdik <-------> onay, onaylama
 tasvip etmek <-------> onamak, uygun bulmak
 tatbik <-------> uygulama
 tatbiki <-------> uygulamalı
 tatil <-------> dinlence
 tatil etmek <-------> boşlamak, işletmemek, durdurmak
 tatmin <-------> doyum, doygunluk
 tatmin <-------> doyurmak
 tatminkar <-------> doyurucu
 taviz <-------> ödün
 tavsiye <-------> öğüt, öğütleme
 tayin <-------> atama, belirleme
 tebliğ <-------> bildiri
 tecavüz <-------> saldırı
 techizat <-------> donatım
 tecil <-------> erteleme
 tecrit <-------> soyutlama
 tecrübe <-------> deneyim, sınama, deney
 tedbir <-------> önlem
 tedbirli <-------> önlemli
 tedricen <-------> azar azar, yavaş yavaş
 tedris <-------> öğretim
 tedvir etmek <-------> yönetmek
 teferruat <-------> ayrıntı (lar)
 teferruat <-------> ayrıntılar
 tefrik <-------> ayrım
 tehlike <-------> çekince
 tekabül <------->
 tekamül <-------> evrim
 teklif <-------> öneri
 tekniker <-------> uygulaman
 teknisyen <-------> uygulaman
 teknoloji <-------> uygulayımbilim
 teknotrat <-------> uyguyımcı
 tekrar <-------> yineleme
 teksif etmek <-------> yoğunlaştırmak, koyulaştırmak
 tekzip etmek <-------> yalanlamak
 telaffuz <-------> söyleyiş, söyleniş
 teledinamik <-------> uzdevimsel
 teleferik <-------> uzaşar
 telefon <-------> seslek
 telegraf <-------> uzyazar, uzyazım
 telekomand <-------> uzgüdüm
 teleks <-------> uzyazım
 telemekanik <-------> uzaktarım
 telemetri <-------> uzölçer
 teleobjektif <-------> uzmercek
 telepati <-------> uzsezim, uzsezinim
 teleskop <-------> uzgözlük
 teletayp <-------> uzayazım
 televizyon <-------> uzgöreç, uzgörüm
 temas <-------> değinme, değinim
 teminat <-------> güvence
 teneffüs <-------> solunum
 tenkit <-------> eleştiri
 tenvir <-------> aydınlatma
 tenzilat <-------> indirim
 teori <-------> kuram
 teorik <-------> kuramsal
 tereddüt etmek <-------> duraksamak
 terkip <-------> bileşim
 terminoloji <-------> terimler dizgesi
 terör <-------> yılgı, yıldırı
 terörist <-------> yıldırgan
 tertip <-------> düzen, düzenleme
 tesadüf <-------> rastlantı
 tesisat <-------> döşem
 tespit etmek <-------> saptamak
 teşebbüs <-------> girişim
 tetkik <-------> incelem
 tevhit <-------> birleştirme
 tez <-------> sav
 tezahürat <-------> gösteri
 tezat <-------> karşıtlık
 ticaret <-------> tecim
 tolerans <-------> hoşgörü
 trajik <-------> ağlatısal
 tranformatör <-------> değiştirgen
 transfer <-------> aktarma, geçirme
 transplantasyon <-------> örgen aktarımı
 travers <-------> tabanlık
 turist <-------> gezgin
 turistik <-------> gezinsel
 turizm <-------> gezim
 turne <-------> gezme, gezim
 ufuk <-------> çevren
 umumi <-------> genel
 unsur <-------> öğe
 ümmi <-------> okumamış
 ünite <-------> birim
 ünsiyet <-------> alışıklık, tanışıklık
 vantilatör <-------> yelleç
 vasıf <-------> ayırt, nitelik
 vasıta <-------> araç
 vazgeçmek <-------> caymak
 vazife <-------> görev
 vaziyet <-------> durum, konum
 vazo <-------> çiçeklik
 vecibe <-------> ödev
 vehamet <-------> korku, tehlike
 veraset <-------> kalıtım, soyaçekim
 veya <-------> yada
 vicdan <-------> duyunç
 viratör <-------> sarsaç
 viyadük <-------> aşıt
 vize <-------> görüldü
 vizite <-------> görüm, görüm parası
 yahut <-------> yada
 zabit <-------> subay
 zabitan <-------> subaylar
 zafer <-------> utku
 zan <-------> sanı
 zarar <-------> dokunca
 zaruret <-------> yoksulluk, zorunluk, zorunluluk
 zaruri <-------> zorunlu
 zaviye <-------> açı
 zayi <-------> yitik
 zevk <-------> beğeni
 zihin <-------> an
 zihniyet <-------> düşünce"Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez." Mevlana (K.S.)

Çevrimdışı insirah

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 564
 • Konu: 79
 • Derviş: 12193
 • Teşekkür: 17
Cevaplandı: Eş Anlamlı Kelimeler
« Cevapla #3 : 13/10/11, 22:12 »
Çok faydalı, çok güzel..

Dilimize verdiğiniz önem ve destekten ötürü ayrıca  :tşk3:


“O gün, ne mal fayda verir, ne de evlâd. Ancak Allâh'a kalb-i selîm ile gelenler müstesnâ. " (eş-Şuarâ, 88-89).

Çevrimdışı Sehavet

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 682
 • Konu: 21
 • Derviş: 3838
 • Teşekkür: 1
Cevaplandı: Eş Anlamlı Kelimeler
« Cevapla #4 : 13/10/11, 22:21 »
Çok teşekkürler...
Elinize Emeginize saglık...
Güzel Türkçemizi en güzel şekilde kullanabilmemiz dilegi ile...Bir Yar-i Sıddık anlar halden,Aşk dersin alır Gül'den,hic riyasız taa Gönülden Seven Dostlara Selam olsun...


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Şifa kaynağı portakal ( sever misiniz?) Elem yetim çocuk gibidir ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.096 saniyede oluşturulmuştur


Eş Anlamlı KelimelerGüncelleme Tarihi: 09/07/20, 05:22 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim