Esmâ binti Yezid (r.a) - Sahabeler, Ashab-ı Kiram
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.084 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.721 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22941 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Esmâ binti Yezid (r.a), konusunu okuyorsunuz... Bu konu 2110 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Esmâ binti Yezid (r.a)}   Okunma sayısı 2110 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Aşka_Meftun

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.209
 • Konu: 375
 • Derviş: 5881
 • Teşekkür: 5
Esmâ binti Yezid (r.a)
« : 26/01/10, 01:28 »

Esmâ binti Yezid (r.a)

Hazret-i Esma radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin huzuruna gelerek müşkillerini rahatlıkla arz edebilen, açık sözlü, konuşması düzgün bir hanım sahâbî... “Hatîbetü’n-nisâ = Hanımların hatîbi” lakabıyla anılan, cesâret ve şecâat sâhibi bir iman eri...


Edeb ve hayânın dini öğrenmeye mâni olmaması gerektiğine inanan ve utangaçlık göstermeden dinini öğrenme gayretinde olan bir ilim sevdalısı...
O Medine’li olup Ensar hanımlarındandır. Evs kabîlesinin Abdüleşheloğulları’na mensuptur. Hicretten sonra İslâm’la şereflenmiştir. Babası Yezid ibni Seken ile kız kardeşi Havvâ da sahâbîdir. Muaz ibni Cebel (r.a.)’ın halasının kızı olan Esmâ’nın Beyatürrıdvân’da bulunduğu da rivâyet edilmektedir.


Esmâ binti Yezid (r.anhâ) eli açık cömert bir hanımdı. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize devamlı hizmet etmek ve ikramda bulunmak isterdi. Evinde bulunan yiyecek ve içecekten fırsat buldukça Efendimiz’e de gönderirdi. Birgün akşam vakti biraz ekmek ve kuru üzüm hazırladı. Sevgili Peygamberimizi mescidden çıkarken evine dâvet etti. İki Cihan Güneşi Efendimiz bu fedakâr sahâbiyi kırmadı. Arkadaşlariyle birlikte dâvete icâbet etti.
Hazreti Esmâ (r.anhâ) hazırladıklarını Efendimizin önüne getirip koydu. “Anam babam size fedâ olsun yâ Rasûlallah! Buyurunuz, yiyiniz” dedi. Rahmet Peygamberi Efendimiz derin bir muhabbetle ashabıyla berâber “Haydin Bismillah” deyip âfiyetle yediler. Ekmek ve üzüm bereketlenmişti. Yedikçe artıyordu. Hz. Esmâ hayretler içerisinde kalmıştı. Bu olayı naklederken şunları söylüyordu:

“Varlığım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, gözlerimle gördüm. Kırk kişilik cemaat ne üzümü ne de ekmeği bitiremediler. Yanımdaki sudan da içtikten sonra ayrıldılar. Biz âile halkı olarak bu kırbadan artan suyu içer şifâ bulurduk. Rızkımıza bereket gelmişti.”

Hazreti Esmâ (r.anhâ) gönlü Rasûlullah sevgisiyle dolu zekî bir hanımdı. Fırsatları değerlendirmesini bilirdi. Zaman zaman Efendimizin hâne-i seâdetine gelir, hanımları, müminlerin anneleriyle sohbet ederdi. Hz. Âişe (r.anhâ) annemizin gelin olarak Efendimizin evine geldiği gün o da orada bulunmuştu. Bir ara Fahr-i Kâinat (s.a) Efendimize süt takdim edilmişti. Efendimiz sütten biraz içtikten sonra Hz. Âişe annemize uzatmıştı. O da yeni gelin olarak utandığından almak istememişti. Bunun üzerine Hz. Esmâ (r.anhâ): “Yâ Âişe! Rasûlullah’ın ikramını geri çevirme. Al ve iç” dedi. Hz. Âişe aldı ve bir miktar içtikten sonra Efendimize tekrar verdi. Resûl-i Ekrem (s.a) efendimiz bu sefer sütü Hz. Esmâ’ya uzattı. O da kâseyi aldı ve mübarek artığından içti.

Esmâ binti Yezid (r.anhâ) hanım sahâbîler arasında açık sözlülüğü ve düzgün konuşmasıyla tanınmıştır. Bu sebebten O’na: “Hatîbetü’n-nisâ” = Hanımların hatîbi” lakabı verilmiştir. Medîneli hanımlar Rasûlullah (s.a) Efendimize bir şey soracakları zaman onu temsilci olarak gönderirlerdi.

Birgün zihinlerini meşgul eden bazı konuları öğrenmek üzere onu temsilci seçtiler. Resûl-i Ekrem (s.a) Efendimizden sormasını rica ettiler. O da bu maksatla huzûra gelerek veciz bir konuşma yaptı. Şöyle ki:

“Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Ben sana hanımların elçisi olarak geldim. Allah seni bütün erkek ve kadınlara peygamber göndermiştir. Biz sana ve senin rabbına iman ettik. Biz kadınlar evlerimizde oturmakta, beylerimizin isteklerini yerine getirmekte ve çocuklarımızı büyütmekteyiz. Siz erkekler ise Cuma namazı kılmak, camiye ve cemaata çıkmak, hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak, birden fazla hacca gitmek gibi hususlarda bize üstün kılındınız. Daha önemlisi de Allah yolunda cihat etmek gibi bir fazîlete nâil kılındınız.

Bir erkek hac veya umre için yahut düşmanla savaşmak üzere yola çıktığı vakit, biz mallarını korur, iplik eğirip elbiselerini temizler ve dikeriz. Çocuklarını büyütürüz. Bu hizmetlerimizle biz de erkeklerin kazandığı hayır ve sevaba ortak olamaz mıyız?” diye sordu.

İki Cihan Güneşi Efendimiz Hz. Esmâ’nın bu sözlerini dikkatle dinledi. Fikirlerini ifade konusundaki zekâsını ve açık sözlülüğünü takdir etti ve yanındaki sahâbîlere: “Siz bir kadından, dinî konuda sorduğu bir soruda bundan daha güzel, daha veciz bir söz işittiniz mi?” buyurdu. Sonra onun şahsında bütün mümin hanımlara şu müjdeyi verdi:

“Ey hanım, dinle ve seni buraya temsilci gönderen hanımlara da iyice anlat! Bir kadın kocasıyla güzel geçinip onun hoşnutluğunu, rızasını kazanırsa, bu saydığın üstün amellerin hepsine denk bir iş yapmış olur. Yani aynı sevabı elde eder.” buyurdu.

Hz. Esmâ binti Yezid (r.anhâ) bu olaydan sonra “hatîbetü’n-nisâ” lakabıyla anıldı. Efendimizden almış olduğu bu müjdeyi bir an önce arkadaşlarına iletmek istedi. Sevinçle oradan ayrıldı. Hızlı adımlarla arkadaşlarının yanına geldi. Büyük bir neşe içerisinde ve sevinç gözyaşlarıyla Rasûlullah (s.a) Efendimizden duyduklarını hanım kardeşlerine aktardı. Hepsi bu müjdeli haberden dolayı adeta bayram yaptı. Artık ev hizmetlerini bir yük olarak değil, kendilerine sevab kazandıran bir ibadet olarak gördüler.

Ne ince anlayış!.. Ne gönül alıcı bir hareket.. Ne mükemmel din!.. İnsanı, niyeti ölçüsünde değerlendirip mükâfatlandırmak!.. Erkeğin de hanımın da çalışmasını ibadet saymak!.. Kadını evine sevgi ile bağlayıp aile yuvasına hizmet ettirmek!.. Allahım bizlere de bu ince anlayışı, sevgiyi ve mutluluğu lutfet!.. Gönüllerimizi İslâm’ın güzellikleriyle doldurarak evimizde, ocağımızda seâdete erebilmeyi nasîb et!..

Hz. Esmâ (r.anhâ) zaman zaman Resûl-i Ekrem (s.a) Efendimizin sohbetinde bulunurdu. Birgün huzuruna vardığında ashâb-ı kirâma Deccal ile alâkalı bilgiler veriyordu. Oturup dinlemeğe koyuldu. Duydukları haberler hayretini ve dehşetini artırmıştı. Gözyaşlarını tutamayıp için için ağlamağa başladı. İki Cihan Güneşi Efendimiz onun ağladığını farkedince: “Ey Esmâ! Niçin ağlıyorsun?” diye sordu. O da: “Ey Allah’ın Resûlü! Karnımız aç iken ekmeğin pişmesini bile bekleyemeyecek kadar sabırsız kimseleriz. Deccal çıktığı zaman kıtlık olursa halimiz nasıl olacak?” diye ıstırabını açıkladı. Bunun üzerine Fahr-i Kâinat (s.a) Efendimiz Hz. Esmâ’yı şöyle teselli etti:

“O gün, Allah’ı tesbîh eder ve kelime-i tevhide devam ederseniz açlıktan emin olursunuz.” buyurdu. Sözüne devam ederek: “Böyle feryat etmeye gerek yok. Ben hayatta olur isem, size siper olurum. Deccal çıktığında ben sağ olmazsam Allah Teâlâ müminleri korur.” buyurarak zikrullaha çokca devam edilmesi gerektiğini duyurdu.

Esmâ (r.anhâ) bir başka gün de Resûl-i Ekrem (s.a) efendimize giderek hanımların hayızdan ve cünüplükten nasıl temizleneceklerini sormuştu. Onun bu tavrını takdir eden Hz. Âişe (r.anhâ) annemiz: “Utanma duygusunun Ensar kadınlarının dinlerini öğrenmesine engel olmadığını” söylemiştir.

Esmâ binti Yezid (r.anhâ) Resûl-i Ekrem (s.a) Efendimizden 81 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Sünen sahipleri, onun hadislerinden bazısını kitaplarına almışlardır. Bir kaç tanesinin meâli şöyledir:

“Kim Allah rızası için bir mescid yaparsa, Allah da o kimseye cennette bir ev yapar.” (Ahmed İbni Hanbel, Müsned, VI, 461)

“Size insanların en hayırlısını haber vereyim mi?” Ashâb-ı kiramı “Evet! Ya Rasûlallah:” dediler. Efendimiz: “Allah’ı devamlı zikredenleriniz.” buyurdu. Sonra sözüne devamla: “Sizin en kötülerinizi haber vereyim mi?” diye sordu. Peşinden de: “İşte onlar, Allah rızası için birbirlerini seven dostların arasını açanlar, laf götürüp getirerek koğuculuk yapanlardır.” buyurdu. (Müsned, 6/459)

Esmâ binti Yezid b. Seken el-Ensariyye (r.anhâ) kuvvetli zekâsı ve veciz konuşması yanında cesaret ve şecaati ile de tanınan bir hanım sahabîdir. Hayber Gazvesi ile Mekke Fethine katılmış olan Esmâ (r.anhâ)’nın bilhassa Yermük Savaşında gösterdiği kahramanlıklar dillere destandır. Onun bir çadır direğini eline alarak savaş alanına daldığı ve dokuz Bizans askerini öldürdüğü rivayet edilmektedir.

İslâm davâsı uğruna hayatını fedadan çekinmeyen, ilim meclislerinden ayrılmayan, fikrini açık ve net olarak düzgünce ifade edebilen ilim sevdâlısı bu büyük İslâm kadınının nerede ve hangi tarihte vefat ettiği bilinmemektedir. Allah ondan razı olsun, bizleri şefaatlerinden mahrum etmesin. Amin.

Mustafa Eriş
Altınoluk Dergisi
Konu Adresi: http://www.dervisler.net/esma-binti-yezid-ra-t18791.0.htmlHoş Geldiniz Kardeş, Buradaki Bağlantı Adresi Sadece Foruma Üye Olanlara Gösterilir.  

  

“Allâhümme innî es’elüke’l-hüdâ ve’t-tükâ ve’l-‘afâfe ve’l-gınâ:

Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim”      *R-H* 

Çevrimdışı Adap

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 254
 • Konu: 43
 • Derviş: 7820
 • Teşekkür: 0
Cevaplandı: Esmâ binti Yezid (r.a)
« Cevapla #1 : 02/05/10, 17:11 »
 :X06 Asrı saadet hanımları yaşadıkları devrin bir takım zorluklarına rağmen, Esma binti Yezid başkanlığında düzenli toplanmış, birbirleriyle çeşitli konularda istişare etmişler.

Hz. Esma, açık sözlü, konuşması düzgün, müşkülatlarını Hz. Peygamber’e (s.a.v) son derece rahat ifade edebilen, “hanımların hatibi” anlamında “hatibetü’n-nisa” lakabıyla meşhur olmuş bir hanım sahabi.

Edep ve hayânın dini öğrenmeye mani olmadığına inanan ve bu konuda gayret ederken hanımları da gayrete getiren bir ilim sevdalısı.

Dilerseniz onun başkanlığında gerçekleşen toplantılardan birine, birlikte kulak misafiri olalım.

Medineli hanımlar düzenli yaptıkları toplantılarından birindeyken, içlerinden birisi ortaya şöyle bir sual atar:

Çok merak ediyorum, acaba biz mi erkeklerden üstünüz yoksa onlar mı bizden üstün?

Bence kadınlar; çünkü bütün peygamberleri onlar dünyaya getirdi.

Bir hanım itiraz etti:

 Hayır, hayır ben erkekler üstün diyorum. Eğer onlar olmasa peygamberler gelmezdi.

Bir defa kadınlar, sevap ve fazilet bakımından erkeklere yetişemezler.

Bu yüzden erkekler bizden daha üstündür.

 Bir diğer hanım, daha kesin konuştu:

Ben size katılmıyorum.

 Eğer biz olmasak, peygamberler dünyaya gelmezdi.

Erkeklerin fıtri ihtiyaçlarını karşılayanlar biziz.

 Çocuklarını yetiştirip evlerini düzenliyor, onlara rahat bir ortam sağlıyoruz.

 Bizim sayemizde harici ibadetlerini yapıyorlar.

Biz onlardan daha üstünüz.

Sohbet uzayınca Hz. Esma kalktı ve onları temsilen Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) huzuruna vardı.

İzin isteyerek hanımlar arasında geçen konuşmaların özetini aktardı.

Konu, orada bulunan sahabilerin de ilgisini çekmişti.

 Adeta nefeslerini tutmuşlar, Rasullulah’ın mübarek ağzından çıkacak sözleri bekliyorlardı.

Allah Rasulü (s.a.v), mutluluktan parlayan gözlerini ashabına çevirdi:

 “Dini bir mesele hakkında hiç bu kadar güzel soru soranınız oldu mu?”

 Herkes susmuş, neticeyi öğrenmek için sabırsızlanıyordu.

 Efendimiz (s.a.v), tane tane konuşarak müjdeyi verdi:

 “Ey Esma, temsil ettiğin hanımlara söyle. Bu saydığın hizmetleri yaparken eşlerine zorluk çıkarmıyor, onlara hayırlı işlerinde yardımcı oluyorlarsa, sevapların hepsine ortaktırlar.”

Hz. Esma bir kuş gibi hızlanıp, gözyaşları içinde müjdeyi asrı saadet hanımlarına ulaştırdı.

 Hepsi o kadar sevinmişlerdi ki bu haberi günlerce bayram sevinciyle yaşadılar.

Ev işlerini bir yük olarak değil, kendilerine sevap kazandıran bir ibadet olarak bildiler.

 Ne ince anlayıştı, insanı niyetiyle değerlendirip, mükafatlandırmak; kadını evine sevgi ile bağlayıp, yuvasına hizmet ettirmek!

Allah (c.c), bu ince anlayışı ve sevgiyi hepimize lütfetsin.

(Sahabe Hayatından Tablolar/ Abdülaziz Eş-şennavi)

Hz. Esma zaman zaman Rasul-i Ekrem Efendimiz’in sohbetlerine katılır, öğrendiklerini temsilcisi bulunduğu hanımlara ulaştırırdı.

Bir keresinde huzura vardığında Hz. Peygamber (s.a.v), deccal hakkında sahabilere bilgi veriyordu.

Duydukları karşısında dehşete kapılıp ağlamaya başlayan Hz. Esma’yı fark eden iki cihan güneşi Efendimiz (s.a.v), niçin ağladığını sordu:

 Ey Allah’ın Rasulü! Karnımız açken, ekmeğin pişmesini bile beklemeyecek kadar sabırsız kimseleriz.

 Deccal çıktığında kıtlık olursa halimiz nice olur? diye ıstırabını açıklayınca...

 Allah Rasulü onu teselli etti:

 “O gün, Allah’ı tespih eder ve kelime-i tevhide devam ederseniz, açlıktan emin olursunuz.”

(Sahabe Hayatından Tablolar/ Abdülaziz Eş-şennavi)

Çevrimdışı gülyüzlüm

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 2.258
 • Konu: 131
 • Derviş: 9365
 • Teşekkür: 166
Cevaplandı: Esmâ binti Yezid (r.a)
« Cevapla #2 : 02/05/10, 17:27 »
Allah c.c. razı olsun  tşk. :X42 :X06Çevrimdışı Gökkuşağı

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.056
 • Konu: 276
 • Derviş: 9430
 • Teşekkür: 8
Cevaplandı: Esmâ binti Yezid (r.a)
« Cevapla #3 : 02/05/10, 17:45 »
 :X06   X:01

Rabbü'l Alemin kadını erkeğe,
Erkeği de kadına vesile kılmış.
İki tarafta hayırla amel ederse
Cennette tekrar buluşturuyor
Seven kalpleri ayırmıyor...!
Ne mutlu bu yolda beraber yürüyüp,
Birbirlerine haklarını helal edenlere,ettirenlere..! :X06


Eğer aşk olmasaydı,aşk derdi olmasaydı,
Bu kadar tatlı sözü kim söyler,kim duyardı...

Çevrimdışı Aşka_Meftun

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.209
 • Konu: 375
 • Derviş: 5881
 • Teşekkür: 5
Cevaplandı: Esmâ binti Yezid (r.a)
« Cevapla #4 : 13/05/10, 19:52 »
:X06 Asrı saadet hanımları yaşadıkları devrin bir takım zorluklarına rağmen, Esma binti Yezid başkanlığında düzenli toplanmış, birbirleriyle çeşitli konularda istişare etmişler.

Hz. Esma, açık sözlü, konuşması düzgün, müşkülatlarını Hz. Peygamber’e (s.a.v) son derece rahat ifade edebilen, “hanımların hatibi” anlamında “hatibetü’n-nisa” lakabıyla meşhur olmuş bir hanım sahabi.

Edep ve hayânın dini öğrenmeye mani olmadığına inanan ve bu konuda gayret ederken hanımları da gayrete getiren bir ilim sevdalısı.

Dilerseniz onun başkanlığında gerçekleşen toplantılardan birine, birlikte kulak misafiri olalım.

Medineli hanımlar düzenli yaptıkları toplantılarından birindeyken, içlerinden birisi ortaya şöyle bir sual atar:

Çok merak ediyorum, acaba biz mi erkeklerden üstünüz yoksa onlar mı bizden üstün?

Bence kadınlar; çünkü bütün peygamberleri onlar dünyaya getirdi.

Bir hanım itiraz etti:

 Hayır, hayır ben erkekler üstün diyorum. Eğer onlar olmasa peygamberler gelmezdi.

Bir defa kadınlar, sevap ve fazilet bakımından erkeklere yetişemezler.

Bu yüzden erkekler bizden daha üstündür.

 Bir diğer hanım, daha kesin konuştu:

Ben size katılmıyorum.

 Eğer biz olmasak, peygamberler dünyaya gelmezdi.

Erkeklerin fıtri ihtiyaçlarını karşılayanlar biziz.

 Çocuklarını yetiştirip evlerini düzenliyor, onlara rahat bir ortam sağlıyoruz.

 Bizim sayemizde harici ibadetlerini yapıyorlar.

Biz onlardan daha üstünüz.

Sohbet uzayınca Hz. Esma kalktı ve onları temsilen Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) huzuruna vardı.

İzin isteyerek hanımlar arasında geçen konuşmaların özetini aktardı.

Konu, orada bulunan sahabilerin de ilgisini çekmişti.

 Adeta nefeslerini tutmuşlar, Rasullulah’ın mübarek ağzından çıkacak sözleri bekliyorlardı.

Allah Rasulü (s.a.v), mutluluktan parlayan gözlerini ashabına çevirdi:

 “Dini bir mesele hakkında hiç bu kadar güzel soru soranınız oldu mu?”

 Herkes susmuş, neticeyi öğrenmek için sabırsızlanıyordu.

 Efendimiz (s.a.v), tane tane konuşarak müjdeyi verdi:

 “Ey Esma, temsil ettiğin hanımlara söyle. Bu saydığın hizmetleri yaparken eşlerine zorluk çıkarmıyor, onlara hayırlı işlerinde yardımcı oluyorlarsa, sevapların hepsine ortaktırlar.”

Hz. Esma bir kuş gibi hızlanıp, gözyaşları içinde müjdeyi asrı saadet hanımlarına ulaştırdı.

 Hepsi o kadar sevinmişlerdi ki bu haberi günlerce bayram sevinciyle yaşadılar.

Ev işlerini bir yük olarak değil, kendilerine sevap kazandıran bir ibadet olarak bildiler.

 Ne ince anlayıştı, insanı niyetiyle değerlendirip, mükafatlandırmak; kadını evine sevgi ile bağlayıp, yuvasına hizmet ettirmek!

Allah (c.c), bu ince anlayışı ve sevgiyi hepimize lütfetsin.

(Sahabe Hayatından Tablolar/ Abdülaziz Eş-şennavi)

Hz. Esma zaman zaman Rasul-i Ekrem Efendimiz’in sohbetlerine katılır, öğrendiklerini temsilcisi bulunduğu hanımlara ulaştırırdı.

Bir keresinde huzura vardığında Hz. Peygamber (s.a.v), deccal hakkında sahabilere bilgi veriyordu.

Duydukları karşısında dehşete kapılıp ağlamaya başlayan Hz. Esma’yı fark eden iki cihan güneşi Efendimiz (s.a.v), niçin ağladığını sordu:

 Ey Allah’ın Rasulü! Karnımız açken, ekmeğin pişmesini bile beklemeyecek kadar sabırsız kimseleriz.

 Deccal çıktığında kıtlık olursa halimiz nice olur? diye ıstırabını açıklayınca...

 Allah Rasulü onu teselli etti:

 “O gün, Allah’ı tespih eder ve kelime-i tevhide devam ederseniz, açlıktan emin olursunuz.”

(Sahabe Hayatından Tablolar/ Abdülaziz Eş-şennavi)
inşaAllah okucam kardeşim teşekkür ederim ederim paylaştığınız için
selam ve dua ileHoş Geldiniz Kardeş, Buradaki Bağlantı Adresi Sadece Foruma Üye Olanlara Gösterilir.  

  

“Allâhümme innî es’elüke’l-hüdâ ve’t-tükâ ve’l-‘afâfe ve’l-gınâ:

Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim”      *R-H* 


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Hz. Abdullah Bin Revaha (ra) Mostar, hayırlı olsun ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.078 saniyede oluşturulmuştur


Esmâ binti Yezid (r.a)Güncelleme Tarihi: 17/02/20, 10:00 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim