Esma-i Hüsna'nın Manası - Akaid ve Fıkıh Bilgileri
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.065 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.656 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22914 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Esma-i Hüsna'nın Manası, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 1832 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Esma-i Hüsna'nın Manası}   Okunma sayısı 1832 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı merhamet

  • Murakıp
  • *****
  • İleti: 4.197
  • Konu: 794
  • Derviş: 6679
  • Teşekkür: 110
Esma-i Hüsna'nın Manası
« : 30/08/12, 04:22 »
Esma-l Hüsna'nın Manası

Allah: Alemlerin Rabbi olan, bütün ilahlık sıfatlarını kendisinde toplayan Yüce Yaratıcımızın özel adıdır. Diğer isimler içinde İsm-i Azamdır.

1- er-Rahmân (celle celâlühü): Dünyada sevdiğine ve sevmediğine herkese rahmet eden, nimet veren, esirgeyip koruyan. Herkese acıyan.

2- er-Rahîm (c.c): Çok acıyan, bağışlayan, ahirette dostlarına bol bol ikram eden, yüksek dereceler bahşeden

3- el-Melik (c.c): Bütün kainatın, görünen ve görenme-yen varlıkların asıl sahibi, alemde tek hükümdar.

4- el-Kuddûs (c.c): Hatadan, gafletten, acizlikten ve her türlü eksiklikten çok uzak. Pek temiz.

5- es-Selâm (c.c): Emniyet ve selamet sahibi, kullarını her türlü tehlikelerden selamete çıkaran, esenlik veren.

6- el-Mü'min (c.c): Güven veren, vadini gerçekleştiren.

7- el-Müheymin (c.c): Kulların ve kainatın bütün işlerini gözetip yöneten.

8- el-Azîz (c.c): Her şeye hükmü geçen, hükmü karşısında kimsenin duramadığı güçlü, galip.

9- el-Cebbâr (c.c): Dilediğini zorla yaptıran, zayıfları koruyan, noksanları tamamlayan, acizleri kollayan.

10- el-Mütekebbir (c.c): Azamet ve ululuğunu ortaya koyan, her şeyde yüceliğini gösteren, şanlı şerefli.

11- el-Hâlik (c.c): Her şeyi yaratan, yarattıklarının önceden planını yapan, ihtiyaçlarını karşılayan.

12- el-Bâri (c.c): Yaratan, bir örneği ve modeli olmaksızın bütün varlıklara vücud veren.

13- el-Musavvir (c.c): Her varlığa ayrı bir şekil veren, dilediği özellik ve güzellikte yaratan.

14- el-Ğaffar (c.c): Çok fazla affeden. Affetmeyi seven, affettiği kulunu rezil etmeyen

15- el-Kahhâr (c.c): Her şeye hükmü geçen, herkesi hükmü altında tutan, dilediğini kahreden, izzet ve şeref sahibi.

16- el-Vehhâb (c.c): Hiçbir karşılık beklemeden nimet veren, bol bol ikram eden. Cömert.

17- er-Rezzâk (c.c): Yarattıklarına lazım olan bütün maddi, ve manevi rızıkları yaratan, ulaştıran, yolunu açan.

18- el-Fettâh (c.c): Her türlü müşkilleri çözen, darda kalanın yolunu açan, zorlukları kolaylaştıran, rızık, rahmet ve başarı kapılarını açan.

19- el-Alîm (c.c): Her şeyi çok iyi bilen.

20- el-Kâbıd (c.c): Tutan, daraltan, yakalayan. Dilediğinin rızkını tutan, kalbini daraltan, canlıların ruhunu alan.

21- el-Bâsıt (c.c): Genişleten, rahatlatan, yayan. Dilediğine nimet akıtan, kalb sıkıntısını gideren.

22- el-Hâfıd (c.c): Alçaltan. Zalimleri, düşmanları aşağı indiren. Dilediğinin makamını aşağı düşüren.

23-er-Râfi' (c.c): Yücelten, yükselten, dilediklerine izzet ve şeref veren. Sevdiklerini rızasına ulaştıran

24-el-Muizz (c.c): izzet ve şeref veren. Kulunu düşük hal ve durumlardan kurtaran.

25- el-Müzill (c.c): Zillete düşüren, hor hakir bırakan.

26- es-Semî' (c.c): Her şeyi işiten

27- el-Basîr (c.c): Her şeyi gören

28- el-Hakem (el-Hakîm) (c.c): Adaletle hükmeden, herkese hakkını veren. Kullar arasındaki ihtilafları halleden. Verdiği hükmü eksiksiz icra eden.

29- el-Adl (c.c): Son derece adaletli olan, her şeyi dengede tutan, lazım olanı yapan. Zulmü haram kılan.

30- el-latîf (c.c): Her şeyin en ince detayını bilen. Her işinde nice sırlar bulunan. Kullarına gizli yollardan nimetler ulaştıran. Tecellileri gizli.

31- el-Habîr (c.c): Her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını bilen. Kendisine hiçbir şey gizli kalmayan.

32- el-Halîm (c.c): Yumuşak davranan, hemen kızmayan, gücü yettiği halde acele intikam almayan, geniş davranan, mühlet veren, kolayca affeden.

33- el-Azîm (c.c): Nihayeti bilinmeyecek derecede yücelik ve ululuk sahibi.

34- el-Gafur (c.c): Çok mağfiret eden, kulun hakettiği cezayı vermeyip tevbesini bekleyen.

35- eş-Şekûr (c.c): Güzel işlere en güzel karşılığı veren. Az amele çok sevap ikram eden. iyilik sahiplerini öven, seven

36- el-Aliyyü (c.c): Pek yüksek, pek yüce olan.

37- el-Kebîr (c.c): Pek büyük olan. Yüceliğinin bir nihayeti bulunmayan.

38- el-Hafîz (c.c): Her şeyi güzelce muhafaza eden. Bütün varlıkların durumunu bilen, ilminde saklayan. Dilediklerini afet, musibet ve kötü hallerden koruyan.

39- el-Mukît (c.c): Bütün yaratılmışların gıdası olan şeyi yaratan. Ruhların ve bedenlerin ihtiyacını veren.

40- el-Hasîb (c.c): Kulun her şeyine yeten, her şeyini bilen. Kullarını en ince hesapla hesaba çeken.

41- el-Celîl (c.c): Çok yüce, pek ulu. Akıl ve idrakin ötesinde azamet sahibi.

42- el-Kerîm (c.c): Son derece ihsan ve ikram sahibi, istemeden veren, vermeyi seven. İsteyenleri hiç boş çevirmeyen. Noksan sıfatlardan tertemiz, şeref ve izzet sahibi.

43- er-Rakîb (c.c): Bütün varlıklar üzerinde gözcü, her şeyi kontrol eden, her şeyden haberi olan.

44- el-Mücîb (c.c): Kendisinden isteyenlerin duasını kabul eden, vermeyi seven. Kapısında el açanı boş çevirmeyen

45- el-Vâsi' (c.c): ilmi, kudreti ve rahmetiyle her şeyi kuşatan. Rahmeti sonsuz, saltanatı nihayetsiz, nimetleri bitmez

46- el-Hakîm (c.c): Her yaptığı hikmetli. Boş ve bozuk iş yapmayan. Her hükmü adaletli.

47- el-Vedûd (c.c): Bütün mahlukata iyilik yapmayı seven. İyilik sahibi kullarını çok seven.

48- el-Mecîd (c.c): İhsanı ve ikramı çok geniş, iyiliklerinin sonu gelmeyen. Şani yüce, kadri yüksek.

49- el-Bâis (c.c): Ölüleri diriltip kabirlerinden kaldıran. Ölü kalbleri diriltmek için peygamber gönderen. Sönmüş azimleri canlandıran, ümitleri yeşerten.

50- eş-Şehîd (c.c): Her zaman her yerde hazır olan. Her şeyi gören ve bilen. Kullarına şahitlik eden.

51- el-Hakk (c.c): Varlığı sabit, bizzat mevcut. Varlığında hiçbir şüphe bulunmayan. Varlığı kendinden olan. Her işi doğru, her emri hak olan.

52- el-Vekîl (c.c): Kendisine güvenip dayananların işlerini görüp gözeten, kudret ve emniyet sahibi.

53- el-Kaviyyü (c.c): Sonsuz kudret sahibi. Her işin üstesinden gelen. Hiç kimseye ihtiyacı bulnmayan.

54- el-Metîn (c.c): Çok güçlü. Her işi sağlam. Hiçbir şeyden aciz olmayan.

55- el-Veliyy (c.c): Dost, yardımcı, mü'min kullarını seven ve onların işlerini gören. Sevdiklerini destekleyen.

56- el-Hamîd (c.c): Bütün hamd ve övgülere layık olan. Devamlı hamdedilmeyi hakeden.

57- el-Muhsî (c.c): Bütün mevcudatın sayısını, halini ve amellerini bilen, hepsini tesbit eden.

58- el-Mübdiü (c.c): Bir maddesi ve misali olmaksızın ortaya koyan, ilkin yaratan. Her işi başlatan.

59- el-Muîd (c.c): Her şeyi ilk haline döndüren, yok eden, tekrar yaratan. Yeni bir hayat başlatan.

60- el-Muhyî (c.c): Cansız varlıklara hayat veren, yaşatan, dirilten. Ölü kalbleri dirilten, bozulmuş işleri ihya eden.

61- el-Mümît (c.c): Canlıları öldüren. Ölümü yaratan.

62- el-Hayy (c.c): Hayat sahibi, diri. Hayatı devamlı, ölmeyen. Bütün canlıların hayat kaynağı, dayanağı.

63- el-Kayyûm (c.c): Varlığı kendinden olan, kimseye muhtaç olmayan. Yeri, göğü, her şeyi ayakta tutan, varlıklarını devam ettiren, ihtiyaçlarını gören.

64- el-Vâcid (c.c): istediği ve aradığı her şeyi bulan, hiçbir şeyden aciz olmayan.

65- el-Mâcid (c.c): Şanı büyük, ihsanı sonsuz, ikramı bol. Şanlı, şerefli.

66- el-Vâhid (c.c): Her şeyi ile tek olan, benzeri bulunmayan. Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde bir ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan.

67- es-Samed (c.c): Hiç kimseye ihtiyacı olmayan, bütün varlıkların kendisine muhtaç olduğu zat. Bütün ihtiyaçları gören, ızdırabları dindiren tek merci.

68- el-Kâdir (c.c): Her şeye gücü yeten. İstediğini istediği gibi yapma güç ve yetkisinde olan.

69- el-Muktedir (c.c): Herkesin üstünde güce sahip olan. Varlıklar üzerinde istediği gibi tasarruf eden.

70- el-Mukaddim (c.c): Dilediğini ileri alan, öne geçiren. İstediğine nübüvvet, velayet, şeref, nimet vererek diğer insanların önüne geçiren.

71- el-Muahhir (c.c): istediğini geri koyan, arkaya bırakan. Kullarının derecelerini tesbit eden, onlara değişik imkan ve kabiliyetler veren.

72- el-Evvel (c.c): Bütün varlıkların evveli. Hiçbir varlık yok iken mevcut olan. Ezeli olan. Her şeyin yaratıcısı.

73- el-Âhir (c.c): Her şey yok olunca baki kalan, ebedi hayat sahibi. Her işin sonu kendisine çıkan.

74- ez-Zâhir (c.c): Varlığı apaçık, kudreti ve azameti her şeyde görünen. İkramları ve nimetleri ile tanınan

75- el-Bâtın (c.c): Varlığının hakikati kullarına gizli olan. Fikir ve tasavvurun dışında bulunan. Zuhurunun şiddetinden gözükmeyen. Her şeye özünden yakın olan.

76- el-Vâlî (c.c): Bütün varlıkların düzen ve intizamını sağlayan, hepsini idare ve tedbir eden. Yegane sahip.

77- el-Müteâlî (c.c): Her şeyden yüce. Aklın ve hayalin ötesinde olan. Şanı, şerefi, saltanatı en yüce.

78- el-Berru (c.c): Son derece ihsan ve iyilik sahibi. Kulları için hep iyi olanı yaratan, ryiliklerin kaynağı.

79- et-Tevvâb (c.c): Tevbeleri çokça kabul eden. Tevbe edenleri seven. Affını isteyeni geri çevirmeyen Özür dileyenin özrünü kabul eden. Kusurunu örten

80- el-Müntekım (c.c): Tevbe etmeyip fiilinde ısrar eden suçlu ve zalimlerden intikam alan. Herkese gücü yeten.

81- el-Afüvvü (c.c): Affı çok, bağışlaması sonsuz. Tevbe edilen kötülükleri affeden, kusurları silip temizleyen.

82- er-Raûf (c.c): Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyan ve seven.

83- Mâlikü'l-Mülk (c.c): Mülkün asıl sahibi. Mülkünde hükmü geçen. Mülkünde dilediği gibi hükmeden, kendisine kimsenin hesap soramadığı yüce Zat.

84-85 Zü'l-celâli ve'i-ikram (c.c) : Bütün şeref ve büyüklükleri zatında toplayan. İkram ve ihsanı sonsuz olan.

86- el-Muksid (c.c): Tam bir adalet sahibi. Zalimden mazlumun hakkını alan. Her işi adelet ve merhamet üzere olan.

87- el-Câmi (c.c): Bütün kemalat ve güzellikleri, üstün vasıfları zatında toplayan. Yarattıklarını istediği zaman istediği yerde bir araya getiren. Farklı sıfattaki varlıkları bir arada bulunduran. Kulları mahşerde toplayan.

88- el-Ganiyy (c.c): Hiç kimseye muhtaç olmayan zengin. Zatında ve sıfatlarında hiçbir noksanlık bulunmayan

89- el-Muğnî (c.c): Dilediğini zengin eden. Bütün mah-lukatın ihtiyaçlarını karşılayan. Kullarına lazım olanı bolca ihsan eden. Kendisine yönelenleri kimseye muhtaç etmeyen.

90- el-Mâni' (c.c): Engel olan. Dostlarına gelecek zararları defeden, düşmanlara mani olan. Kulu ile istekleri arasına engel koyan, dilediğinden nimetleri engelleyen.

91- ed-Dârr (c.c): Dilediklerine zarar veren. Zarar verecek şeyleri yaratan. Kullarını zorluk ve ziyanlar ile imtihan eden.

92- en-Nâfi' (c.c): Fayda veren, hayır ve menfeat verici şeyleri yaratan. Dilediklerine hayır yollarını açan.

93- en-Nûr (c.c): Nur sahibi. Alemi aydınlatan, kalbleri nurlandıran. Yerdeki ve gökteki varlıklara vücud verip yokluktan varlık alemine getiren.

94- el-Hâdî (c.c): Dilediklerinin kalbinde hidayeti yaratan. Kullarını hak yola sevkeden. Dilediklerini hayır yollarında muvaffak kılan, herkesi muradına erdiren.

95- el-Bedî' (c.c): Eşsiz güzellik sahibi. Yücelikte benzeri olmayan. Yaratırken hiçbir örneğe ihtiyaç duymayan Hayret verici alemler icad eden.

96- el-Bâkî (c.c): Varlığının sonu olmayan. Ebedi hayat sahibi. Varlığının devamı kendinden olan.

97- el-Vâris (c.c): Bütün mülkün gerçek sahibi. Herkes fani olduktan sonra hayatta kalan, bütün mülke sahip.

98- er-Raşid (c.c): Her işi en doğru biçimde düzenleyen, yürüten. İşlerinde hiç kimseyle istişare ihtiyacı olmayan. Dilediklerine doğru yolu gösteren.

99- es-Sabûr (c.c): Çok sabırlı. Her işini zamanına bırakan. Günahkarları hesaba çekmede acele etmeyen. Küfür, şirk ve isyan içindeki kullarına hemen azap etmeyip mühlet veren, tevbe etmelerini bekleyen. Ancak zamanı gelince herkesin hesabını gören. (Esma-i Hüsna'nın manaları hakkında geniş bilgi için bkz: et-Tıbî, Mişkâtü'l-Mesâbih, V, 6-65; Aliyyü'l-Kari, Mirkâtü'l-Mefâtih, V, 70-115; Ali Osman Tallısu, Esmaü'l-Hüsna Şerhi. )

Ehli Sünnet vel Cemaat - Dr.Dilaver Selvi


Konu Adresi: http://www.dervisler.net/esmai-husnanin-manasi-t31718.0.html"Sıkıntılarınızı Allah bilsin yeter. Başkalarının lafları sizi yıldırmasın.Yaptığınız işi Allah rızası için yapın"
"Hizmet ederken, size iftira eden, hakaret edenler olacaktır.
Sevdiğinizin hatrına sabredin."
"Ömür 60-70 yıldır, ahiret ise ebedül ebeddir."
Gavs-ı Sânî Hz.(k.s.)


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Neden Boşuna Para Alıyorsun Mal ve servetin bekcisi "Zekat" ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.21 saniyede oluşturulmuştur


Esma-i Hüsna'nın ManasıGüncelleme Tarihi: 10/12/19, 05:34 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim