Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar ve kısımları - İlmihal
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.128 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.913 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22985 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar ve kısımları, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 4167 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar ve kısımları}   Okunma sayısı 4167 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı furkan61

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.890
 • Konu: 675
 • Derviş: 507
 • Teşekkür: 9

Evlenilmesi Haram Olan Kadınların Kısımları

İslâm evlenmeyi meşru kılmış, insanları ona teşvik etmiştir. Fakat bazı kadınlarla evlenmeyi ise haram kılmıştır. Evlenilmesi haram olan kadınlar şunlardır: Anne, kızkardeş, kardeşlerin çocukları ve torunları, hala, teyze. Bunlar daima birbirlerini görüp, aynı ortamda yaşadıkları için evliliğin hedefi tahakkuk etmez. İşte bu ve benzeri nedenlerden dolayı İslâm, bazı kadınlarla evlenmeyi haram kılmıştır.

Evlenilmesi haram olan kadınlar iki kısma ayrılır; ebediyyen haram olanlar, geçici olarak haram olanlar.


Evlenilmesi Ebediyyen Haram Olan Kadınlar:

Kişi, hangi sebeple olursa olsun bu kadınlardan biriyle evlenemez. Ebedî haramlığın üç sebebi vardır:
1. Kan bağı
2. Evlilik bağı
3. Süt

Kan Bağından Ötürü Haram Olanlar Kan bağıyla haram olanlar şunlardır:

1. Anne, annenin annesi, babanın annesi
Bunlara insanın asılları denir. Bunlardan herhangi biriyie evlenmek caiz değildir.

2. Kız, kızın kızı, oğlun kızı
Bunlara insanın fer'Ieri (dallan) denir. Bu bakımdan bunlardan biri-siyle de evlenmek hiçbir zaman caiz olmaz.

3. Kızkardeş
İster ana-bababir, ister bababir, ister anabir olsun hüküm değişmez. Bunlara da ebeveyn'in dalları denir. Bu bakımdan bunlarla da evlenmek ebediyyen caiz olmaz.

4. Kızkardeşin kızı
Bu kızkardeş ister ana-bababir, ister bababir, ister anabir olsun, bunların kızlarıyla da evlenmek ebediyyen caiz olmaz.

5. Hala, babanın halası, annenin halası
Bunlara ceddeyn'in dallan denir. Bunlarla da ebediyyen evlenmek caiz olmaz.

6. Teyze, annenin teyzesi, babanın teyzesi
Bunlara da ceddeyn'in dalları denir. Bunlarla da evlenmek ebediyyen caiz değildir.

Bütün bunlarla evlenmenin haram olduğu hakkında ayet nazil Olmuştur:

"(Ey mü'minler!) Sizlere (şunları nikahlamak) haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kızkardeşl erin izin kızları."  (Nisa/23)

Buna rağmen kişi bunlardan biriyle nikâhlanırsa, o nikâh bâtıldır. Eğer bu nikâhı helâl sayarsa, kâfir olur.
Kadının da babasıyla, dedesiyle, amcasıyla, dayısıyla, oğluyla, oğlunun oğluyla, kızının oğluyla, ana-bababir kardeşiyle, bababir kardeşiyle, anabir kardeşiyle, kızkardeşinin oğluyla, bütün bunların dal-larıyla evlenmesi haramdır.

Evlilik Bağıyla Haram Olanlar Evlilik bağıyla haram olan kadınlar şunlardır:

1. Babanın ve dedenin hanımları
Bunlara 'asılların hanımları' denir. Kişiye, bunlarla evlenmek ebediyyen haramdır.

"Babalarınızın nikahladığı kadınları (üvey annelerinizi) nikahlamayın!
Ancak (İslâm'dan) önce olan (bu tür hatalar affedilmiş) geçmiştir.
Şüphesiz ki o fahiş bir iştir. (Mürüvvet sahipleri katında) buğzedilen (bir hareket)tir. (Bu işi hoş görenin yolu) ne kötü yoldur!"   (Nisa/22)

2. Oğulun hanımı, torunların hanımı
Bunların aşağıya doğru bütün dallarıyla evlenmek ebediyyen haram kılınmıştır.

"Sulbünüzden olan öz oğullarınızın (boşanmış veya dul kalmış) kanlarıyla evlenmeniz (size haram kılındı)."  (Nisa/23)

'Sulbünüzden olanlar' ifadesiyle, evlat edinilen çocukların dul kalan hanımları, bu hükümden istisna edilmiştir. Çünkü cahiliyye devrinde Araplar, evlatlıklarının hanımlarını da tıpkı öz oğullarının hanımları gibi haram kabul ederlerdi. İslâm, onların bu inançlarını reddederek, evlatlıkların dul kılmış eşleriyle evlenmeyi helâl kılmıştır.

"Evlatlıklarınızı da oğullarınız yapmamıştır. Bunlar ancak sizin ağızlarınızda (söylediğiniz) sözlerinizdir. Allah hakkı söyler ve O doğru yola hidayet eder."  (Ahzab/4)

"Zeyd o kadından ilişkisini kesince, biz onu sana eş olarak verdik ki evlatlıklarının kendilerinden ilişkilerini kestikleri kadınlar, mü'minlerin üzerine günah olmasın."  (Ahzab/37)

3. Kayınvalide ile evlenmek caiz değildir.
"Hanımlarınızın anneleri (size haram kılınmıştır)." (Nisa/23)

Kayınvalide gibi, hanımının kadınlardan olan asıllarıyla evlenmek de haram kılınmıştır. Bunlara, cinsî münasebet olmasa dahi nikâh haramdır. Eğer bunlardan herhangibiriyle nikâh akdedilirse, o nikâh bâtıldır. Bunlarla nikâhlanmanın helâl olduğunu söyleyen kişi kâfir olur.

4. Kişinin üvey kızlarıyla evlenmesi haramdır.
Fakat bu, mücerred akidle haram olmaz, ancak annesiyle münasebette bulunduğu takdirde haram olur; yani annesini nikahlayıp da cinsî münasebette bulunmadan boşarsa, kişi onun kızıyla evlenebilir.

"Kendileriyle cinsî münasebette bulunduğunuz hanımlarınızdan olan ve himayenizde bulunan üvey kızlarınızda evlenmeniz haramdır). Eğer üvey kızların anneleriyle (nikâh akdi yapıldıktan sonra) cinsî münasebette bulunmamış iseniz, (o üvey kızlarla, anneleri öldüğü veya boşandığı takdirde evlenmenizde herhangibir) beis yoktur." (Nisa/23)

Kişinin üvey kızıyla evlenmesinin haram olmasının nedeni, evinde olması değildir. Annesiyle cinsî münasebette bulunduktan sonra, ister evinde, ister başka yerde bulunsun, üvey kızıyla evlenmesi haramdır. Avette geçen bu kaydın zikredilmesi, umumi bir durumun ifadesidir. Tabii kızın da üvey babasıyla evlenmesi haramdır.

Süt Nedeniyle Haram Olanlar:


Süt nedeniyle yedi sınıf ile evlenmek haram olur. Kur'an-ı Kerîm bunlardan ikisini zikrederken, diğerlerini Sünnet zikretmiştir:

1. Süt anne, süt annenin annesi ve dalları: Bunların hiçbiriyle evlenmek caiz değildir.
2. Süt kızkardeş: İkisinin aynı anneden emmiş olması yeterlidir. Eğer kız, erkeğin annesinden emmişse, o erkeğe ve o erkeğin tüm kardeşlerine haram olur. Eğer erkek, kızın annesinden emmişse, o kız ve onun diğer kızkardeşleri o erkeğe haram olur, ancak o kız ve onun kızkardeşleri o erkeğin kardeşlerine helâl olur. Çünkü o kız, o erkeğin annesinin sütünü emmemiştir, kızkardeşleri de içmemişlerdir.

"Size süt veren anneleriniz, sütten ötürü kizkardeşleriniz (size haram kılınmıştır)."  (Nisa/23)

3. Süt kızkardeşin kızı
4. Süt kardeşin kızı
5. Babası ile aynı kadından süt emen; süt hala
6. Annesi ile aynı kadından süt emen; süt teyze
7. Hanımından süt emen kız

Çünkü bu durumda olanlar baba-kız hükmündedir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

"Doğmak ve doğurmaktan dolayı haram olan şeyler, sütten dolayı da haram olur."[18]

İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber'in, Hamza'nın kızı ile evlenmesi istenildi de Peygamber 'O bana helâl olmaz. Çünkü o, benim süt kardeşimin kızıdır. Rahimden haram olan, sütten de haram olur' buyurdu".[19]

Buna göre kadına da süt babası, süt oğlu, süt kardeşi ve süt kardeşinin oğluyla evlenmek haram olur.

Süt Nedeniyle Haram Olanlar Evlilikle de Haram Olur:

1. Süt annenin annesi de haramdır.
2. Hanımı başkasının hanımı iken ondan süt emen kız da haramdır.
3. Kişinin babasının başka hanımından olan süt kızkardeşle evlenmesi haramdır.
4. Kişinin, hanımından emen çocuğun hanımıyla evlenmesi de haramdır.


Geçici Haramlık:

Geçici (=muvakkat) haramlık, evlenilmesi geçici olarak haram olan kadınlar içindir. Bu haramhk belli şartlara bağlıdır. Bu şartlar ortadan kalktığında hürmet (haramlık) ortadan kalkar. Ancak bağlı bulunduğu şart ortadan kalkmadan nikâh akdi yapılırsa, o nikâh bâtıldır. Geçici olarak haram olan kadınlar şunlardır:

1. İki kızkardeşi bir araya getirmek.
Bunlar ister soy bakımından kardeş olsun, isterse süt bakımından hüküm değişmez. Ayrıca bunları ayrı zamanlarda veya aynı zamanda nikahlamak da haramdır. İki kızkardeş aynı anda nikâhlanırsa, iki nikâh da bâtıl olur. Eğer ayrı ayrı zamanlarda nikâhlanırlarsa öncekiyle yapılan nikâh sahih, sonraki bâtıldır. Ancak kızkardeşin birini boşadığında veya öldüğünde diğeriyle evlenebilir.

"(Ey mü'minler!) Sizlere (şu kadınları nikahlamak) haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kızkardeşlerinizin kızları, size süt veren anneleriniz, sütten ötürü
kızkardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle cinsî münasebette bulunduğunuz hanımlarınızdan olan ve himayenizde bulunan üvey kızlarınız. Eğer üvey kızların anneleriyle cinsî ilişki kurmamış iseniz, (o üvey kızlarla anneleri öldüğü veya boşandığı takdirde evlenmenizde herhangibir) beis yoktur. Sulbünüzden olan öz oğullarınızın (boşanmış veya dul kalmış) karılarıyla evlenmeniz ve iki kızkardeşi birlikte nikahlamanız da (size haram kılındı). Ancak cahiliyyet devrinde geçen (bu haram evlenmeler) affedilmiştir. Şüphesiz ki Allah affedicidir, merhamet edicidir.   (Nisa/23)

2. Bir kadını halasıyla veya teyzesiyîe birlikte nikahlamak haramdır. Ayrıca kadını, oğlunun kızıyla veya kızının kızıyla da birlikte nikahlamak haramdır.

Fakihler bu hususu 'Biri erkek, diğeri kadın olsalardı, evlenmeleri caiz olmayacak olan iki kadını bir arada nikahlamak haramdır' kaidesiyle belirtmişlerdir. Bu kaide, bizim söylediğimiz herşeyi ifade etmektedir.

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
"Bir kadınla halası ve keza bir kadınla teyzesi, bir kimsenin nikâhı altında toplanamaz."[20]

Bu Kadınlarla Evlenmenin Haram Kılınmasının Hikmeti:

Sözkonusu kadınların, bir kişinin nikâhı altında bulundurulmasının haram kılınmasındaki hikmet şudur: Bu tür bir akid, akrabalık bağlarına zarar verir, akrabalar arasında buğz'a sebep olur.

Hz. Peygamber, bir kadının halası ile birlikte aynı adamın nikâhı altında bulundurulmasını yasaklayarak şöyle buyurmuştur:

"Siz bunu yaptığınız takdirde sıla-yı rahmi kesmiş olursunuz."[21]

İsa b. Talha'dan şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber, sıla-yı rahmin kesilmesinden korkarak bir kadının akrabasıyla birlikte bir erkeğin nikâhı altında bulunmasını yasakladı".[22]

Ancak hanımı öldüğünde veya boşandığında, onun akrabalarından biriyle evlenmek helâl olur.

_________________
[18] Buharî/2502, Müslim/1444
[19] Buharî/2503, Müslim/l/447
[20] Buhari/4820, Müslim/1408, (Ebu Hüreyre'den)
[21] İbn Hibban
[22] Şevkanî, Neylu'l-Evtar, VI/157; Ebu Dâvud, el-Merasil
Kaynak: Büyük Şafii İlmihali / Mustafa El-Buğa / Mustafa El-Hin / Ali Eş-Şerbeci

Konu Adresi: http://www.dervisler.net/evlenilmesi-haram-olan-kadinlar-ve-kisimlari-t6852.0.html
Çevrimdışı Alem İrşad Görsün

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 446
 • Konu: 22
 • Derviş: 1159
 • Teşekkür: 0
Ynt: Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar ve kısımları
« Cevapla #1 : 13/12/08, 11:04 »
 X:01
 X:33X :X06 X:33X


Kapında bir ömür,
Gitse yeridir,ey Sevgili!
Senin kapından çevrilen var mıdır?
Yüzüne kapadığın var mıdır?

Çevrimdışı Sûfi Seyyâh

 • Üye
 • **
 • İleti: 83
 • Konu: 23
 • Derviş: 956
 • Teşekkür: 1
  • http://sufismen.wordpress.com/
Ynt: Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar ve kısımları
« Cevapla #2 : 13/12/08, 20:31 »
Allah C.C razi olsun kurban..

peki ulkemizde cok görulen amca cocuklari ve teyze cocuklari evlilikleri caiz mi?

hep bu konuda aklim karismistir.. neden onlar evlenebiliyor diye?
bizim ailede görunun bir sey degil.. hatta cok cok uzak akrabalik dahi osa evlilik söz konusu bile olmaz.. o yuzden bu amca cocuklari ve teyze cocuklarinin evlenmesi garibime gidiyor..

gerci peygamberimiz kizi FATIMA - yi yegeni ALI ile evlendirdigine göre caizdir.. X:03

cahillligimi hos görun.. bu konuda pek bilgim yok..


eski CANPER

Çevrimdışı furkan61

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.890
 • Konu: 675
 • Derviş: 507
 • Teşekkür: 9
Ynt: Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar ve kısımları
« Cevapla #3 : 13/12/08, 23:30 »Allah kendisiyle evlenilemeyecek kadınları Kur`ân-ı Kerîm`de bildirmiş, Peygamberimiz de buna açıklık getirmiştir:

1. Anneler, kızlar, kızkardeşler, halalar, teyzeler, kız ve erkek kardeş kızları ile; ister öz, ister üvey, ister nesepten, ister sütten olsunlar, evlenmek ebediyyen haramdır.

2. Babasının ve çocuğunun karısı, karısının annesi ve kızı da bunlara dahildir.

3. Başkasının nikâhlısı onunla nikâhlı olduğu sürece, karısının kızkardeşi, halası ve teyzesi de karısının kendi nikâhında bulunduğu sürece kendisine haramdır.

Bunun dışındaki bütün kadınlarla evlenebileceğini de yine Kur`ân-ı Kerîm bildirmektedir.


İslam Fıkhı Ansiklopedisi
Çevrimdışı mavi

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 2.494
 • Konu: 741
 • Derviş: 86
 • Teşekkür: 18
Ynt: Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar ve kısımları
« Cevapla #4 : 13/12/08, 23:34 »
Allah razı olsun kardeş ..  :X06


Bulmak değil imiş bilmek, bilmek değil imiş bulmak, Evliyaya gönül vermek, rengine boyanmak imiş...

Çevrimdışı furkan61

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.890
 • Konu: 675
 • Derviş: 507
 • Teşekkür: 9
Ynt: Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar ve kısımları
« Cevapla #5 : 13/12/08, 23:37 »
Allah razı olsun kardeş ..  :X06


Amin, ecmain kardeş..  :X06Çevrimdışı leylirumi

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 230
 • Konu: 11
 • Derviş: 432
 • Teşekkür: 0
Ynt: Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar ve kısımları
« Cevapla #6 : 13/12/08, 23:55 »
pekii süt babası ne oluyor, hangi durumlarda?

Hoş Geldiniz Kardeş, Buradaki Bağlantı Adresi Sadece Foruma Üye Olanlara Gösterilir.  

  

 lâyık değilim amma lûtfedersin. Sultânım, Efendim, boynumda kemendin.

Çevrimdışı furkan61

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.890
 • Konu: 675
 • Derviş: 507
 • Teşekkür: 9
Ynt: Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar ve kısımları
« Cevapla #7 : 14/12/08, 00:15 »
pekii süt babası ne oluyor, hangi durumlarda?


Alıntı

"Doğmak ve doğurmaktan dolayı haram olan şeyler, sütten dolayı da haram olur."

İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber'in, Hamza'nın kızı ile evlenmesi istenildi de Peygamber 'O bana helâl olmaz. Çünkü o, benim süt kardeşimin kızıdır. Rahimden haram olan, sütten de haram olur' buyurdu".

Buna göre kadına da süt babası, süt oğlu, süt kardeşi ve süt kardeşinin oğluyla evlenmek haram olur.Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Konya Semerkand İletişim Merkezi Secde Ancak Sana yakışır ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.062 saniyede oluşturulmuştur


Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar ve kısımlarıGüncelleme Tarihi: 04/07/20, 21:24 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim