Kadir Gecesi Hangi Gecedir? Melekler Neden Yeryüzüne İnerler? - Mübarek Gün ve Geceler
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.132 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.924 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 1 ileti gönderildi.. Toplam : 22990 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Kadir Gecesi Hangi Gecedir? Melekler Neden Yeryüzüne İnerler? , konusunu okuyorsunuz... Bu konu 7322 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Kadir Gecesi Hangi Gecedir? Melekler Neden Yeryüzüne İnerler? }   Okunma sayısı 7322 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insirah

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 564
 • Konu: 79
 • Derviş: 12193
 • Teşekkür: 17
Kadir Gecesi Nedir?
Fazileti Nedir?
Kadir Gecesi Hangi Gecedir?
Kadir Gecesi Melekler Neden Yeryüzüne İnerler?
Kadir Gecesinin Gizli Olmasını Sebebi Nedir?

 
 Zaman ve mekânlar, kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir gecesini bu derece değerli kılan en önemli özellik de Kur'ân-ı Kerîm'in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kur'ân-ı Kerîm'in nüzûlü ve Peygamberimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi, dünya tarihinin en önemli hadisesidir. Kur'ân-ı Kerîm'de bu gece hakkında şöyle buyrulmaktadır:

Enes b. Mâlik [radıyallahu anh] Resûlullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurduğunu rivayet eder:

"Kadir gecesi olunca, Cebrâil [aleyhisselâm] meleklerden bir cemaat ile iner; ayakta ibadet eden (namaz kılan) veya oturarak Allah'ı zikreden her kula dua eder ve selâm verirler." 84


Kadir Gecesinin Fazileti


Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur:

"Kim bütün ramazan ayı boyunca akşam ve yatsı namazını (ve teravihi) cemaatle kılarsa, muhakkak Kadir gecesine rast gelir ve o gecenin bereketinden büyük pay sahibi olur." 85


Bir başka rivayette de şöyle buyrulmuştur:

 "Kim, inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.'' 86


İbn Abbas [radıyallahu anh] Kadir gecesinde meydana gelen bazı hadiselerden bahsetmektedir:

"Kadir gecesi olduğu zaman Allah Teâlâ Cebrâil'e [aleyhisselâm] yeryüzüne inmesini emreder. O da bir grup melekle beraber yeryüzüne iner. Melekler beraberinde getirdikleri yeşil sancağı Kâbe'nin üzerine dikerler. Bu sancağın bin kanadı vardır. Bunlar içinde iki kanadı vardır ki açıldıkları takdirde doğu ile batı arasını kaplarlar. Nihayet bu iki kanat da açılır. Cebrâil [aleyhisselâm] ve diğer melekler bu geceyi ihya edenlere; namaz kılanlara, dua edenlere selâm verirler. Onlarla musafahalaşırlar. Dualarına, 'Âmin, âmin' diye katılırlar. Bu durum şafak sökene kadar devam eder. Güneş doğduğunda Cebrâil [aleyhisselâm] diğer meleklere,

- Haydi! Yolculuk vakti, diye seslenir. Melekler,

- Ey Cebrâil! Allah Teâlâ ümmet-i Muhammed   'in ihtiyaçları noktasında ne yaptı? Onlara nasıl muamelede bulundu, diye sorarlar. Cebrâil [aleyhisselâm] şöyle cevap verir:

- Allah Azze ve Celle onlara rahmet nazarıyla baktı. Şu dört zümre hariç hepsini affetti ve günahlarını bağışladı:

1. İçki içmeye devam edenler.
2. Anne babasına isyan edenler.
3. Akrabalarıyla bağlarını koparanlar.
4. Kin güdüp düşmanlık besleyenler." 87


Kadir Gecesi Melekler Neden Yeryüzüne İnerler?


Bazı âlimler, Kadir gecesinde meleklerin dünyaya inişinin sebebini şöyle açıklamışlardır:

"Hükümdarlar, beyler, efendiler yanlarına birileri geleceği zaman mutlaka odalarını en güzel döşeklerle, eşyalarla, minderler süslerler. Yanında çalışanlara, kendisine hizmet edenlere de en güzel elbiseleri ve teçhizatları giydirirler. Kadir gecesi olduğunda da Allah Tebareke ve Teâlâ, meleklerine yeryüzüne inmelerini emreder. Çünkü kulları, ramazan gecelerinde ve özellikle de Kadir gecesinde ibadet ederek nefislerini süslemişler, mescidlerini çıralar ve kandillerle aydınlatarak ibadetle geçirmişlerdir. Sonra Cenâb-ı Hak meleklerine şöyle buyurur:

- Siz âdemoğlu hakkında, "Yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun?" (Bakara 2/30) demiştiniz. Ben de size, "Ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim" (Bakara 2/30) demiştim. Şimdi gidin ve bakın kullarıma; Kadir gecesini nasıl ibadet ederek ihya ediyorlar. Böylelikle benim ilmimde, bilmediklerinizi daha iyi anlamış olursunuz. 88Kadir Gecesi Hangi Gecedir?

Hz. Âişe [radıyallahu anhâ] demiştir ki:

"Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem], ramazanın son on gününde itikâf edeceği yere çekilir ve Kadir gecesini ramazanın son on gününde araştırın, derdi." 89

Bu itibarla salihler, ramazan ayının son on gecesine girildiğinde, her gece Kadir gecesi olabilir diye, "Kadir gecesini ihya etmek" niyetiyle iki rekât namaz kılmışlardır. Yine büyükler, bu son on günde, olur ki Kadir gecesidir de farkedemeyiz diye, her gece Kur'an okumuşlardır. 90


Ubâde b. Sâmit [radıyallahu anh] anlatıyor:

Allah Resûlü şöyle buyurdu: "Kadir gecesini, son on günde ve tek gecelerde arayın; yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi yedi, yirmi dokuzuncu gecelerde yahut son gecede arayın! Kim o geceyi iman ederek, karşılığını da ancak Allah'tan bekleyerek ihya eder, sonra (o gecenin manasına) uygun davranırsa, bütün geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır." 91

Kadir gecesinin alametleri ile ilgili selef-i salihin ve daha sonradan yaşamış salih insanlardan birçok rivayet vardır. O gecenin özelliklerinden biri, bu gecede yapılan duaların reddedilmemesidir.

İbn Receb el-Hanbelî [rahmetullahi aleyh], Kadir gecesi olma ihtimalinin yüksek olduğu gecelerde gusletmenin, güzel elbiseler giyinerek süslenmenin, hoş kokular sürünmenin müstehap olduğunu söylemiş, buna sünnet-i seniyyeden deliller getirmiştir. Nitekim Abdullah b. Ömer de [radıyallahu anh] bu hususa işaretle, "Elbette Allah, kendisi için süslenilmeye en layık olandır" 92 buyurmuştur.


Şu da var ki dış temizlik ve güzellik ancak iç temizlik ile tamam olur.


İç temizlik ise kişinin günahlarından tövbe ederek Allah'a yönelmesiyle, kalbini günah kirlerinden arındırmasıyla mümkün olur. Kişinin dışı güzel olur ama içi harap olursa, bu güzellik ona hiçbir fayda vermez. Cenâb-ı Hak bizlere şu uyarıda bulunuyor:
 "Ey âdemoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi... İşte o daha hayırlıdır" (A'râf 7/26).

Resûl-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] bir hadis-i şeriflerinde, Kadir gecesinin belirtileri hakkında şöyle buyurmuştur:

"Kadir gecesi sakin ve aydınlık bir gecedir, sıcak değildir, soğuk da değildir. Gecenin sabahında güneş etrafa ışık hüzmesi yaymadan doğar." 93


İbn Abbas'ın [radıyallahu anh] rivayet ettiğine göre, adamın biri Resûlullah'ın yanına geldi ve şöyle dedi:

- Yâ Resûlallah! Ben yaşlı ve hasta biriyim. Çok ibadet etmek için uzun süre ayakta durmak bana meşakkatli geliyor, yapamıyorum. Bana öyle bir gecede ibadet etmemi söyle ki Allah'ın izniyle Kadir gecesine tevafuk edeyim.

Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] adama şöyle dedi:

- O zaman Ramazan'ın 27. gecesi ibadet et.
94

Bir başka rivayet ise şöyledir:

"Gökyüzünün açık, temiz ve sakin olması Kadir gecesinin alametlerindendir. Hava ne soğuktur ne de sıcak. Sanki gökyüzünde ay vardır. Güneş, o gecenin sabahında, ışıklarını etrafa dağıtmadan (insanın gözünü almadan) doğar." 95

O gece yeryüzüne inen meleklerden dolayı âlemde bir huzur, sükûnet, nur, feyiz ve tat vardır.


Kadir Gecesinin Gizli Olmasının Sebebi

Allah Teâlâ birtakım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunlar, cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; ilâhî isimler içerisinde ism-i âzam; bütün taatler ve ibadetler içerisinde rızayı ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların gizli tutulmasından maksat müminlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamaktır.

Saîd b. Müseyyeb [radıyallahu anh] şöyle demiştir:

"Her kim Kadir gecesinde en azından akşam ve yatsı namazlarını cemaatle eda ederse, Kadir gecesinden nasibini almış olur."

Bu itibarla, Kadir gecesini, bizi Rabbimiz'e yaklaştıracak, O'nu razı edecek ve günahlarımızın affına sebep olacak amellerle geçirmeliyiz. Şu unutulmamalıdır ki mümin için dua dahi ibadettir. Bunun için Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem],

"Dua ettiğiniz zaman, kabul edileceğine kesin olarak inanarak Allah'a dua ediniz ve biliniz ki Allah gafil ve (ihlâstan) boş bir kalple yapılan dualara icabet etmez." 96

Bir başka hadiste,"Dua ibadetin özüdür" 97 buyrulmuştur. Yüce Allah ancak ihlâsla yapılan duaları kabul eder. Kişinin duasına verilecek en az karşılık, bu duanın on katından yedi yüz katına kadar sevap verilmesidir. Duanın en üstün tarafı ve en kıymetli yanı ise Allah Teâlâ'nın ahirette, dua eden kişiye, aklına gelmeyecek ve dünyanın tamamından daha hayırlı şeyler ihsan etmesidir. Bu sebeple, mübarek geceler ve özellikle bin aydan hayırlı olan bu Kadir gecesi bir ganimet bilinerek dua ve ibadetle geçirilmelidir.


Kadir Gecesi Duası

Hz. Âişe [radıyallahu anhâ] şöyle demiştir:

Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem], "Yâ Resûlallah! Eğer Kadir gecesine rastlarsam, nasıl dua edeyim?" diye sordum. Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurdu:

"Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî = Allahım! Sen affedicisin, bağışlamayı seversin; beni affet."

Velilerden Ebû Osman Saîd [rahmetullahi aleyh] devamlı şöyle dua edermiş:

"Ey affedici olan Allahım, senin affını istiyorum. Hayatımda affını, ölümümde affını, kabirde affını, dirilme esnasında affını, amel defterlerinin havada uçuştuğu anda affını, kıyamet günü affını, sorgu hesap zamanı affını, sırat köprüsünden geçerken affını, amel terazisinde affını, her durumda affını istiyorum. Ey affedici olan Rabbim, affını istiyorum."


Ebû Amr el-Hîrî [rahmetullahi aleyh] diyor ki:

Ebû Osman vefat ettikten birkaç gün sonra salihler tarafından rüyada görüldü. Dünyada yaptığın amellerden hangisinden en çok fayda gördün, diye soruldu. O da, "Senin affını istiyorum, affını istiyorum" sözü, diye cevap verdi. 98

Cüveybir [rahmetullahi aleyh] anlatıyor: "Dahhâk'a,
- Kadir gecesinde, nifas, hayızlı, yolcu ve bir mazeret sebebiyle uyuyan kimselerin de nasibi olur mu, diye sordum. Dedi ki:
- Allah Teâlâ bir kimsenin amellerini kabul ettiyse, Kadir gecesi mutlaka onun karşılığını verir."
99[/b]

Kaynaklar: Bu değerli yazı, Hüseyin Okur'un hazırladığı, Hoş Geldiniz Kardeş, Buradaki Bağlantı Adresi Sadece Foruma Üye Olanlara Gösterilir.  

  
Semerkand Yayınları
'ndan çıkan, Hoş Geldiniz Kardeş, Buradaki Bağlantı Adresi Sadece Foruma Üye Olanlara Gösterilir.  

  
Müminlerin Baharı Recep Şaban Ramazan
kitabından alınmıştır.

84 Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 3695.
85 Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 3707.
86 Buhârî, Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 174.
87 Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 3695.
88 İbn Receb el-Hanbelî, Letâifü'l-Maârif, s. 368.
89 Müslim, Sıyâm, 40; İbn Mâce, Sıyâm, 56.
90 İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu'l-Beyân, 10/581.
91 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/318, 321, 324.
92 Abdürrezzâk, el-Musannef, nr. 1390.
93 Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 3693-3694.
94 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/240; Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, 10/311; Ebû Nuaym, Hilyetü'l-Evliyâ, 9/230; Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 3688.
95 Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 3693.
96 Tirmizî, Daavât, 66.
97 Tirmizî, Daavât, 1; İbn Hibbân, es-Sahîh, nr. 790; Hâkim, el-Müstedrek, 1/491.
98 Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 3703.
99 İbn Receb el-Hanbelî, Letâifü'l-Maârif, s. 369.

Hoş Geldiniz Kardeş, Buradaki Bağlantı Adresi Sadece Foruma Üye Olanlara Gösterilir.  

  
Konu Adresi: http://www.dervisler.net/kadir-gecesi-hangi-gecedir-melekler-neden-yeryuzune-inerler-t31638.0.html“O gün, ne mal fayda verir, ne de evlâd. Ancak Allâh'a kalb-i selîm ile gelenler müstesnâ. " (eş-Şuarâ, 88-89).

Çevrimdışı merhamet

 • Murakıp
 • *****
 • İleti: 4.202
 • Konu: 796
 • Derviş: 6679
 • Teşekkür: 111
"Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî = Allahım! Sen affedicisin, bağışlamayı seversin; beni affet."
 


"Sıkıntılarınızı Allah bilsin yeter. Başkalarının lafları sizi yıldırmasın.Yaptığınız işi Allah rızası için yapın"
"Hizmet ederken, size iftira eden, hakaret edenler olacaktır.
Sevdiğinizin hatrına sabredin."
"Ömür 60-70 yıldır, ahiret ise ebedül ebeddir."
Gavs-ı Sânî Hz.(k.s.)

Çevrimdışı Rehnüma

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.138
 • Konu: 197
 • Derviş: 20900
 • Teşekkür: 129
Alıntı
Siz âdemoğlu hakkında, "Yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun?" (Bakara 2/30) demiştiniz. Ben de size, "Ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim" (Bakara 2/30) demiştim. Şimdi gidin ve bakın kullarıma; Kadir gecesini nasıl ibadet ederek ihya ediyorlar. Böylelikle benim ilmimde, bilmediklerinizi daha iyi anlamış olursunuz.(İbn Receb el-Hanbelî, Letâifü'l-Maârif, s. 368.)

Bahsi geçen zümreye dahil olanlardan oluruz inşaAllah.


Arada bir yar köyüne varan derviş olur amma,
Gittiği her yeri yar köyü yapan kesin aşık’tır.
(Serdar Tuncer)

Çevrimdışı merhamet

 • Murakıp
 • *****
 • İleti: 4.202
 • Konu: 796
 • Derviş: 6679
 • Teşekkür: 111
imamı şarani hz göre;
ramazan*Pazartesi günü girerse, 20'yi 21'e bağlayan gece kadir gecesi buyurmuş.yani cumartesi gecesi.

Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî

 


"Sıkıntılarınızı Allah bilsin yeter. Başkalarının lafları sizi yıldırmasın.Yaptığınız işi Allah rızası için yapın"
"Hizmet ederken, size iftira eden, hakaret edenler olacaktır.
Sevdiğinizin hatrına sabredin."
"Ömür 60-70 yıldır, ahiret ise ebedül ebeddir."
Gavs-ı Sânî Hz.(k.s.)


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

İçimizde Saklı Muhabbet Gıybet, kardeşimizi kuyuya atmaktır ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 1.141 saniyede oluşturulmuştur


Kadir Gecesi Hangi Gecedir? Melekler Neden Yeryüzüne İnerler? Güncelleme Tarihi: 12/08/20, 05:19 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim