Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî) - İlmihal
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.132 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.923 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22990 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî), konusunu okuyorsunuz... Bu konu 19113 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî)}   Okunma sayısı 19113 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı MenaKiB

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • İleti: 261
  • Konu: 105
  • Derviş: 2621
  • Teşekkür: 1
Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî)
« : 15/08/09, 17:00 »
Namazlardan sonra yapılan tesbih ve dualardan maksat namazın sevabını ve manevi meyvelerini toplamaktır. Bu tesbihatlar namazların feyiz ve bereketidir. İhmal edilmemelidir.
Zaruri durumlar hariç her farz namazdan sonraki tesbih ve dualar yapılmalıdır. Bunlar farz değildir, ancak fazilettir, sünnettir.
Rabbimiz bizleri bu tesbih ve duaları uygulamaya muvaffak eylesin. Amin ..

ŞÂFİÎ MEZHEBİNE GÖRE NAMAZ TESBİHATI

Ezan ve Kametin Kelimeleri

Ezan Kelimeleri:

Ezanın kelimeleri sırasıyla şunlardır:
Allahu ekber (4 defa)
Eşhedü en lâ ilâhe illallah (2 defa)
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (2 defa)
Hayye ale’s-salâh (2 defa)
Hayye ale’l-felâh (2 defa)
Allahu Ekber (2 defa)
Lâ ilâhe illallah (1 defa)

Sabah ezanında iki defa “hayye ale’l-felâh” dedikten sonra, “Namaz uykudan hayırlıdır” anlamında iki defa,
“es-Salâtü hayrun mine’n-nevm” demek menduptur. Bunu terk etmek ise mekruhtur..

Kamet Kelimeleri:

Kametin kelimeleri de sırasıyla şunlardır:

Allahu ekber (2 defa)
Eşhedü en lâ ilâhe illallah (1 defa)
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (1 defa)
Hayye ale’s-salâh (1 defa)
Hayye ale’l-felâh (1 defa)
Kad kâmeti’s-salâh (2 defa)
Allahu Ekber (2 defa)
Lâ ilâhe illallah (1 defa)

Allahumme Salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve ala âli Seyyidina Muhammed   .

Farza Başlamadan Önce okunacak Dua

Kamet getirildikten sonra, niyet etmeden önce şu dua okunur:
"Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammed   . Allahûmme rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmme, vessalâti’l-kâime, âti seyyidenâ Muhammeden el-vesilete ve’l-fazîlete vebâshü makâmen Mahmûdeni’llezî Veadteh. âmîn ve'l-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemin."

Saflar Düzeltilirken Okunacak Dua

İmam niyet edip namaza başlamadan önce safların düzeltilmesi için uyarıda bulunur. Bu esnada Sağ tarafına dönerek,
"İstev ve't-tesılû rahimenâ ve rahimeküllâh."
"Saflarınızı düzeltin, birbirnize yanaşın. Allah size ve bize rahmet eylesin" der. Ardından da sol tarafına dönerek,
"İstev ve't-tesıl^ü esâbenâ ve esâbekümullâh"
"Saflarınızı düzeltin, birbirnize yanaşın. Allah size ve bize amellerimizin mükafatını versin" der ve niyet ederek namaza başlar.

Tesbihatın Namazdan Sonraki Bölümü

Not: Şâfiîler'de genel uygulamada tesbihat, hemen farzın peşinedir. Hanefiler'de ise sünnetlerin kılınmasından sonradır.
Tesbihatın namazdan sonraki bölümünü maddeler halinde sıralayacak olursak;
Kılınan nazam sabah, ikindi ve akşam namazları ise selam verdikten sonra on defa,
"Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir" denir. Eğer tesbihat müezzin eşliğinde yapılıyorsa müezzin, "Lâ ilâhe illâllah" dediktenn sonra herkes içinden bu duayı on defa okur.
Not: Tesbihatın bundan sonraki kısmı, bir müezzinin eşliğinde yapılıyormuş gibi anlatılacaktır.
Sabah ve akşam namazlarına mahsus olmak üzere on defâ, "Lâ ilâhe illallâhu vahdehü lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir" dendikten sonra müezzin,
"Allâmmü ecirnî mine'n-nâr"
"Allahım, beni ateşten koru" der ve ardından eller ters çevrilerek kaldırılır. Herkes içinden bu duayı yedi defa okur.
Bu duanın hemen ardından müezzin,
"âmin ve'l-hamdi lillâhi rabbi'l-âlemin"
"Ey Rabbim, sen benim dualarımı kabul et, Hamd Alemlerin rabbi Allh'a mahsustur" der ve eller yüze sürülür.
Daha sonra şu dua okunur:
"Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah el-azîm. Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm."
"Allahım! Benim günahlarımı bağışla. Allahım! Benim günahlarımı bağışla. Yüce olan Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Allahım! Sen selamet ve emniyet verensin. Dünya ve ahiret selameti senin yardımınla olur. Bizleri rahmetinle ihya et. Sen mukaddessin, yücesin. Ey ululuk ve ikram sahibi yüce Rabbim!.."

"Lâ ilahe illallâhu vahdehü lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yumit, ve hüve alâ külli şey'in kadir."
"Allah'tan başka ilah yoktur. Tek ilah sadece O'dur. O'nun ortağı da yoktur. Bütün mülk O'na aittir. Bütün hamdü senalar O'nadır. O hayat verendir. Öldüren O'dur. O her şeye gücü yetendir."

Müezzin duayı okumaya şöyle devam eder:

"Allâmmü lâ mânia limâ a'tayte velâ mu'tiye limâ mena'te velâ yenfeu ze'l-ceddi minke'l-ced. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-az'im. Lâilâhe illalâhu velâ na'büdü illâ iyyahu lehü'n-ni'metü velehü'l-fadlü ve lehü's-senâül'hasen. Lâ ilâhe illahlâhu muhlisine lehü'd-dine velev kerihe'l-kâfirûn."

"Allahım! Senin verdiğine kimse engel olamaz. Engellediğini de kimse veremez. (O gün) zenginlik sahibine zenginliği, sana karşı fayda vermeyecektir. Yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka hiçbir güç, kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Ondan başka mâbud yoktur. Bizler sadece O'na kulluk ve itaatte bulunuruz. Her türlü nimet ve lutufta bulunmak O'na aittir. Bütün güzel övgüler O'nun içindir. O'ndan başka ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasalar da bizler dini sadece O'na tahsis eder, O'nun için yaşarız."

Bundan Sonra müezzin eûzü besmele çekip "El-hamdü lillahi rabbi'l-alemin" der ve herkes Fatiha'yı okur..
Bundan sonra müezzin besmele çeker ve "Allahu Lâ ilâhe illâ hû" der. Bütün cemaat kendi duyacağı bir sesle Âyetü'l-Kürsî'yi okur..
Ardından müezzin yine besmele çeker ve, "Şehidellahu ennehû lâ ilâhe illâ hu" der. Bütün cemaat gizlice şu ayetleri okur:

" Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, la ilahe illa hüvel azizül hakim. İnne’d-dîne indallâhi’l-islâm.
Kulillâhümme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tuızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü biyedikel hayr inneke alâ külli şey’in kadiyr. Tûlicülleyle fin nehâri ve tûlicünnehâre filleyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy ve terzuku men teşâü biğayri hisâb.”
“Allah adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Allah nezdinde hak din İslâm’dır” (Âl-i İmrân 3/18)

“Resulum! De ki; Mülkün gerçek sahibi olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Her türlü iyilik, ihsan senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.
Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine sayısız rızık verirsin” (Âl-i İmran 3/26-27)
Bu ayet ve duanın okunmasının ardından müezzin yine sesli olarak, “Bismillâhirrahmânirrahîm, kul hüvellâhu ehad” der ve bütün cemaat gizlice ihlâs sûresini okur.
Bundan sonra müezzin tekrar besmele çekerek “Kul eûzü birabbi’l-felak” der ve bütün cemaat gizlice Felâk sûresini okur.
Akabinde müezzin tekrar besmele çeker ve “Kul eûzü birabbi’n-nas” der. Cemaat gizli bir sesle Nâs sûresini okur.
Daha sonra müezzin sırasıyla “Sübhanellâh”, “Elhâmdülillâh” ve “Allahu ekber” der. Her bir tesbih 33 defa çekildikten sonra diğerine geçilir.
33 defa “Allhu ekber” tesbihi de çekildikten sonra müezzin şu duayı okur:
“Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Sübhâne rabbiye’l-aliyyil-a’le’l-vehhâb”
Ardından eller kaldırılıp dua edilir.
“Tek, eşi, benzeri ve ortağı bulunmaya Rabbimden başka ilah yoktur. Bütün mülk, saltanat ve hamdü senalar O’nadır. O her şeye kadirdir; gücü yeter.
Ey yüce ulu olan ve karşılıksız ihsanda bulunan Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardanuzak ve yüce tutarım!”
Dua tamamlandıktan sonra müezzin “lâ ilâhe ilallâh” der ve on defa tevhid zikri çekilir. Onuncu da “Muhammed   ü’r-Resûlullah” diyerek tamamlanır.
Bundan sonra müezzin şu salavatı okur:
“Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidine Muhammed   . Biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîra.”
“Allahım! Muhammed   ’e ve onun ailesine, varlık alemindeki bütün dertlerin ve devaların adedince rahmet eyle, bereket ver, selâm et.”
Müezzin bu salavatı 3 kere tekrarlar. Üçüncüsün de, son kısmındaki “kesîra” kelimesini “kesîran kesîra” şeklinde söyler.
Bundan sonra müezzin şöyle devam eder:
“İlâhi salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedini’l- Mustafa, ve ala cemîi’l-enbiyâi ve’l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sahbi küllin ecmaîn, âmîn ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.”
“Ey Allahım! Efendimiz Muhammed    Mustafa’ya salât, selâm (rahmet) ve bereket ihsan eyle. Aynı şekilde, bütün peygamberlereve onların aile ve ashabına da rahmet ve selâm eyle. Ey Rabbim, duamı kabul buyur. Hamdolsun âlemlerin Rabbi Allah’a.”
Bundan sonra müezzin “Estağfirullah” der ve 25 defa estağfirullah denilerek tesbihat bitirilir..


HANEFÎ MEZHEBİNE GÖRE NAMAZ TESBİHATI

Ezan ve Kametin Kelimeleri
Ezan kelimeleri
Ezanın kelimeleri sırasıyla şunlardır:
Allahu ekber (4 defa)
Eşhedü en lâ ilâhe illallah (2 defa)
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (2 defa)
Hayye ale’s-salâh (2 defa)
Hayye ale’l-felâh (2 defa)
Allahu Ekber (2 defa)
Lâ ilâhe illallah (1 defa)

Sabah ezanında iki defa “hayye ale’l-felâh” dedikten sonra, “Namaz uykudan hayırlıdır” anlamında iki defa,
“es-Salâtü hayrun mine’n-nevm” demek menduptur. Bunu terk etmek ise mekruhtur..

Ezandan Sonra Okunacak Dua
Ezanı dinledikten sonra şu duanın okunması sünnettir:
“Allhümme rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmme, vessalâti’l-kâime, âti seyyidenâ Muhammeden el-vesilete ve’l-fazîlete vebâshü makâmen Mahmûdeni’llezî Veadtehü inneke lâ tuhlifa’l-mîâd.”
“Ey Rabbimiz! Ey şu okunan davetin (ezanın) ve hazır olan namazın sahibi Allahım! Efendimiz Muhammed   ’e ahirette vesile makamını ve büyük fazileti ver. Onu kendisine vaad ettiğin makâm-ı Mahmûda yükselt. Hiç şüphesiz sen verdiğin sözden dönmezsin.”

Kamet Kelimeleri
Kametin kelimeleri de sırasıyla şunlardır:
Allahu ekber (4 defa)
Eşhedü en lâ ilâhe illallah (2 defa)
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (2 defa)
Hayye ale’s-salâh (2 defa)
Hayye ale’l-felâh (2 defa)
Kad kâmeti’s-salâh (2 defa)
Allahu Ekber (2 defa)
Lâ ilâhe illallah (1 defa)

Tesbihatın namazdan Sonraki Bölümü
Not: Tesbihatın bu kısmı bir müezzin eşliğinde yapılıyormuş gibi anlatılacaktır.
İmam selam verdikten sonra müezzin üç defa,
“Estağfirullâhellez’i lâ ilâhe illâ hüve’l-Hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyh.”
“Allah’tan bağışlanmamı dilerim. O ki, O’ndan başka ilâh yoktur. O diridir, hayat sahibidir. Bütün varlıklara hayat veren ve onları ayakta tutan O’dur. O’ndan tövbemi kabul edip beni bağışlamasını istiyorum” der. Namaz bittikten sonra bu şekilde istiğfar etmek sünnettir.
Sonra müezzin,
“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm.”
“Allahım sen selamet ve emniyet verensin. Dünya ve ahiret selameti senin yardımınla olur. Sen mukaddessin, yücesin. Ey ululuk ve ikram sahibi yüce Rabbim..!” der..

Varsa sünnet namazlar kılınır. Sonra müezzin,
“Alâ Resûlinâ salavât” der ve bütün cemaat gizlice Resûlullah’a salâtü selâm getirir:
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed   .”
“Allahım, Efendimiz Muhammed   ’e ve Onun ailesine rahmet ve bereket ihsan eyle.”
Sonra müezzin,
“Sübhânellahi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illahlâhü vallâhü ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-azîm.”
“Allah (c.c) bütün noksan sıfatlardan uzak ve yücedir. Hamd O’na mahsustur. Allah’tan başka ilâh yoktur. O en büyüktür. Yüce ve azamet sahibi Allah’tan başka hiçbir güç, kuvvet ve kudret sahibi yoktur” der ve bütün cemaat gizlice Âyetü’l-Kürsî’yi okur :
“Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”
“Allah,  O'ndan başka İlâh yoktur. O Haydır(hayatı ezelî ve ebedidir), kayyumdur (herşey O’nun kudret ve iradesiyle ayakta durur, varlığını devam ettirir.) Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür”
Daha sonra müezzin sırasıyla “Sübhanellah”, “Elhamdülillah” Ve “Allahu Ekber” der. Her bir tesbih 33 defa çekildikten sonra diğerine geçilir.
33 defa “Allahu Ekber” tesbihi de çekildikten sonra müezzin şu duayı okur:
“Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.
Sübhâne rabbiye’l-aliyyil-a’le’l-vehhâb”
“Allah’tan başka ilah yoktur. Tek ilâh sadece O’dur. O’nun ortağı da yoktur. Bütün mülk O’na aittir. Bütün hamdü senalar O’nadır. O her şeye kadirdir.
Ey yüce ve ulu olan, karşılıksız ihsanda bulunan Allahım! Seni bütün noksan sıfatlardan uzak ve yüce tutarım”
Akabinde eller kaldırılıp dua edilir.


Kaynak: Namaz Tesbihatı - Hüseyin Okur - Hacegân..
Konu Adresi: http://www.dervisler.net/namaz-tesbihati-safii-ve-hanefi-t13824.0.html;topicseenBu dünya bir kuyu,havasız çömlek;
Daralıyorum !
Kelime manayı boğan bir gömlek !
Paralıyorum !
Allah ismi varken lûgat ne demek ! Karalıyorum ! Kapımı , buyursun diye o Melek; Aralıyorum ! Necip Fazıl Kısakürek

Çevrimdışı 07uhuvvet

  • Üye
  • **
  • İleti: 107
  • Konu: 7
  • Derviş: 5808
  • Teşekkür: 0
Yanıt:Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî)
« Cevapla #1 : 15/08/09, 17:06 »
Allah razı olsun :X06


Ya Rabbi ben pişmanım ,bütün yapmış olduğum günahlardan,keşke yapmasaydım, inşaAllah bir daha ben yapmayacağım...

Çevrimdışı Sehavet

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • İleti: 682
  • Konu: 21
  • Derviş: 3838
  • Teşekkür: 1
Yanıt:Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî)
« Cevapla #2 : 15/08/09, 17:33 »
Allah c.c razı hoşnut olsun kurban  :X06


Bir Yar-i Sıddık anlar halden,Aşk dersin alır Gül'den,hic riyasız taa Gönülden Seven Dostlara Selam olsun...

Çevrimdışı Gavs Kölesi

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • İleti: 847
  • Konu: 66
  • Derviş: 3752
  • Teşekkür: 6
Yanıt:Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî)
« Cevapla #3 : 15/08/09, 23:31 »
Rabbim razi olsun kurban

Şafii Mezhebi Kamet kelimeleri

Allahu ekber (1defa)
Eşhedü en lâ ilâhe illallah (1 defa)
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (1 defa)
Hayye ale’s-salâh (1 defa)
Hayye ale’l-felâh (1 defa)
Kad kâmeti’s-salâh (2 defa)
Allahu Ekber (2 defa)
Lâ ilâhe illallah (1 defa)

Kaynak: Temel Şâfiî İlmihali / Siracettin Önlüer  Semerkand Yayınları Sayfa :70


� Size amellerinizin en hayırlısını, Rabbimiz katında en temiz olanını, derecenizi en çok yükseltenini; altın ve gümüş infak etmekten, düşmanla karşılaşıp onları öldürmenizden veya şehit düşmenizden daha hayırlı olanını haber vereyim mi: Allahu Tealâ�yı zikretmek.� (Tirmizî, İbn-i Mace,Ahmed,Hakim)

Çevrimdışı Alparslan

  • Teknik Servis
  • *****
  • İleti: 7.996
  • Konu: 4354
  • Derviş: 4
  • Teşekkür: 108
    • .....................
Yanıt:Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî)
« Cevapla #4 : 15/11/09, 10:51 »
 X:01Çevrimdışı murat_data

  • Acemi Üye
  • *
  • İleti: 1
  • Konu: 0
  • Derviş: 10220
  • Teşekkür: 0
Cevaplandı: Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî)
« Cevapla #5 : 18/06/10, 02:11 »
Allah C.C. Sizlerden razı olsun ve yardımcınız olsun.Çevrimdışı mutasavvıf

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 7
  • Konu: 1
  • Derviş: 10276
  • Teşekkür: 0
Cevaplandı: Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî)
« Cevapla #6 : 24/06/10, 15:22 »
Allah razı olsunÇevrimdışı merhamet

  • Murakıp
  • *****
  • İleti: 4.202
  • Konu: 796
  • Derviş: 6679
  • Teşekkür: 111
Cevaplandı: Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî)
« Cevapla #7 : 19/01/11, 02:21 »
 :X06

 X:01


"Sıkıntılarınızı Allah bilsin yeter. Başkalarının lafları sizi yıldırmasın.Yaptığınız işi Allah rızası için yapın"
"Hizmet ederken, size iftira eden, hakaret edenler olacaktır.
Sevdiğinizin hatrına sabredin."
"Ömür 60-70 yıldır, ahiret ise ebedül ebeddir."
Gavs-ı Sânî Hz.(k.s.)

Çevrimdışı Evvah

  • Murakıp
  • *****
  • İleti: 1.581
  • Konu: 470
  • Derviş: 2239
  • Teşekkür: 19
Cevaplandı: Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî)
« Cevapla #8 : 11/03/11, 03:00 »
Allahu Teala razı olsun.. XgülllX


Bir Aaahhh olmalı şimdi.. alıp Sana gelmeliyim...

Çevrimdışı osmanserhat

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 11
  • Konu: 4
  • Derviş: 15110
  • Teşekkür: 0
Cevaplandı: Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî)
« Cevapla #9 : 09/11/11, 11:44 »
Allah razı olsun kurban ...
Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Yeni: Müminin sevinci yüzündedir, kalbi mahzundur Onu görmedikten sonra ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.064 saniyede oluşturulmuştur


Namaz Tesbihatı (Şâfiî ve Hanefî)Güncelleme Tarihi: 11/08/20, 16:38 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim