Dervişler Mekanı

DERVİŞHANE => Ailem => Konuyu başlatan: KaTre - 19/07/09, 20:10

Başlık: En bahtiyar Aile
Gönderen: KaTre - 19/07/09, 20:10


En bahtiyar Aile

Şer‘an koca, karıya küfüv olmalı, yani birbirine münâsib olmalı. Bu küfüv ve denk olmanın en mühimi diyânet (dindârlık) noktasındadır. Ne mutlu o kocaya ki, kadınının diyânetine bakıp kadınını taklîd eder, refikasını (eşini) hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin (dindâr) olur!

Bahtiyardır o kadın ki, kocasının diyânetine bakıp: ‘Ebedî arkadaşımı kaybetmeyeyim!’ diyerek takvâya girer!
Veyl (yazıklar olsun) o erkeğe ki, sâliha kadınını kaybettirecek olan sefâhete (günahlara) girer!
Ne bedbahttır o kadın ki, müttakî (takvâ sâhibi) kocasını taklîd etmez, o mübârek ebedî arkadaşını kaybeder!
Binler veyl o iki bedbaht zevc ve zevceye ki, birbirinin fıskını ve sefâhetini taklîd ediyorlar! Ve birbirinin ateşe atılmasına yardım ediyorlar!

Lem‘alar