Dervişler Mekanı

İNANÇ DÜNYASI => Hadis-i Şerif => Konuyu başlatan: Gavsın Gülleri - 09/08/09, 12:40

Başlık: Hadis-i şeriflerde bildirilen dualardan bazıları şöyle:
Gönderen: Gavsın Gülleri - 09/08/09, 12:40
(Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirni minennâr” diyen Cehennemden kurtulur.)
[Ebu Davud]


(Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim”
okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.)
[I. Mace]


(Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semiil alim-i mineşşeytânirracim” diyerek
Haşr suresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder.
O gün ölürse şehid olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.)
[Tirmizi]


(Sabah namazından sonra 11 ihlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.)
[Haraiti]


(Sabah namazından sonra on defa,
"La ilahe illALLAHü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir"okuyan,
akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez.)
[Nesai]
("Günah zarar vermez" demek, günah işlemez veya işlediği günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.)


(Akşam namazından sonra [yukarıdaki tesbihi] okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur.
On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir.)
[Tirmizi]


(Sabah namazlarından sonra üç defa SübhanALLAH-il azim ve bi hamdihi diyen
körlük, cüzzam ve felçten korunur.)
[İ. Ahmed]


(Şirkten korunmak için
“Allahümme inni eűzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyub” okuyun!)
[İ. Ahmed]


(Sabah-akşam 7 defa
“HasbiyALLAHü la ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim” okuyanın dünya ve ahiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir.)
[Beyheki]


(“Allahümme ma esbaha bi min nimetin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerike leke, felekel hamdü ve lekeşşükür”
duasını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.) [Akşam esbaha yerine emsâ denir.]


(Bir kimse, sabah-akşam yüz defa “SübhânALLAHi ve bihamdihi” derse,
o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.)
[Deylemi]


(Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alALLAHi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” diyen,
tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.)
[Tirmizi]


(“Lâ havle...” okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.)
[Ebu Nuaym]


[İmam-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu.
Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi.
(Tefsir-i Mazheri)]


(Her gün yüz defa salevat getiren,
münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehidlerle beraber olur.)
[Taberani]

(Günde 25 defa “Allahümme bârikli fil mevt ve fi mâ ba’delmevt” okuyan şehid olarak ölür.) [Redd-ül Muhtar]


(Gece Âmenerrasulüyü okuyana,
bu iki âyet, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.)
[Şir’a]


Her gece Tebâreke okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur.)
[Ey Oğul İlmihali]


(Eve girerken İhlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.)
[T. Kurtubi]


(Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, melekler, evine gelinceye kadar dua eder.)
[Ey Oğul İlmihali]


(İstiğfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.)
[İbni Mace]


[İstiğfar olarak (Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh) okumalıdır.


(Günde yüz kere “La ilahe illALLAH diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.)
[Taberani]


(Bir yere gelen, “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka” okursa,
o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.)
[Müslim]


(Sıkıntılı veya borçlu, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a]