Dervişler Mekanı

İNANÇ DÜNYASI => Kıssalar ve Menkıbeler => Konuyu başlatan: KaTre - 09/06/10, 23:36

Başlık: Itâat - Hizmet - Nasîhat
Gönderen: KaTre - 09/06/10, 23:36

Itâat - Hizmet - Nasîhat

Dâvud-i Tâî'nin sohbetine devam eden sâlih bir zât Maruf-i Kerhî'ye:

"- Sakın amel işlemeyi terk etme! Zîrâ amel, seni Cenâb-ı Hakk'ın rızâsına yaklaştırır." dedi.

Maruf sordu:

"- Amel ile neyi kastediyorsun?"

O zât buyurdu ki:

"- Her hâlükârda Rabbine itaat hâlinde olmayı; müslümanlara hizmet ve nasihatte bulunmayı..."


İtaat ve teslîmiyet ile yapılan az bir ibâdet, itaatsiz ve teslîmiyetsiz yapılan dağlar kadar ibâdetten Hak katında daha hayırlıdır. Zîrâ kulluk, itaat ve teslîmiyetle başlar. Nitekim şeytan yüce dergâhtan ibâdet eksikliği dolayısıyla değil, itaat ve teslîmiyet noksanlığından ötürü kovulmadı mı?

Hizmet ise, bütün peygamberlerin ve evliyâullâhın sarıldıkları öyle bir fazîlettir ki, o büyük şahsiyetler, hastalık hâllerinde, hattâ ölüm döşeklerinde dahî hizmeti elden bırakmamışlardır. Bu durum, hizmete nasıl sarılmak gerektiğini ifâde husûsunda ehl-i irfân için kâfî bir misâldir. Kısaca hizmet, merhametli ve cömert gönüllerin şiârıdır.

Olgun mümin, hizmet ehlidir ve fânî varlığından sıyrılmış bir hâlde kendisini hizmet kervânının en gerisinde kabul eden bir gönül neferidir. O, dertlilerin ve hastaların yanında, mâtemlilerin civârında, ümitsizlerin başucunda, muzdarip ve yalnız kalmışların dostluğundadır.

Nasîhatte bulunmaya gelince, bu ancak ehline âit bir keyfiyettir. Zîrâ yapılan tavsiye, yaşandığı nisbette tesîr eder. Bu sebepten herkesin nasîhatte bulunması doğru değildir. Buna liyâkatli olanların, yâni bu hususta nebevî üslûp ve ahlâka bürünmüş kimselerin nasîhat etmeye salâhiyetleri vardır. Bununla birlikte bu salâhiyete nâil olduğu hâlde bundan kaçınmanın mes'ûliyet ve hesâbı büyük olur. Çünkü hadîs-i şerîfte:

"Dîn nasîhattir." (Buhârî, Îmân, 42) buyurulmuştur.

Bunun içindir ki, nasîhati terk etmek, Asr Sûresi'nde bir hüsrân sebebi olarak beyân edilmektedir. Tabî ki, nasîhat dinlememek de bu mânânın içerisindedir. Yâni bir hüsran sebebidir.

Hâsılı Hak yolunun sâlikleri itaat, hizmet ve nasîhati kendilerine vazgeçilmez bir düstûr edinmeli ve bu ebedî saâdet vâsıtalarıyla Hakk'ın rızâsını tahsîle gayret göstermelidir


alıntıdır.
Başlık: Cevaplandı: Itâat - Hizmet - Nasîhat
Gönderen: Gökkuşağı - 10/06/10, 09:45
 tşk.

Ne kadar güzel ifade edilmiş.Allah (cc) razı olsun.
Çok değerli bir konu,bir kaç cümle de biz ekleyelim İnşaAllah

''İnsanı bütün hayırlı ibadet iş ve hizmetlerden geri koyan önce nefsi sonra kötü arkadaşıdır
Bir de boş kalmaktan işsiz, ibadetsiz, hedefsiz  yaşamaktan  şiddetle  sakınmalıdır. Tek başına kalan kimseye şeytan yakın  olur. Onun  hem niyetini hem de amelini bozar.
Her mümin Allah yolundaki hizmetlere bir şekilde katılmalıdır.Malı ve  canı ile bizzat hizmetin içinde olamayan kimse kalbi,niyeti,duası,sevgisi ve rızası ile hizmetlere destek vermelidir.''      *Alıntı*