Dervişler Mekanı

SEMERKAND GRUP => Semerkand Dergisi => Konuyu başlatan: Hadimül - 11/06/10, 01:28

Başlık: Dr Dilaver Selvi-tefekkür-rabıta
Gönderen: Hadimül - 11/06/10, 01:28
KUL'UN YOLCULUĞU....MÂNEVÎ MİRACIN ARAÇLARI ...SEMERKAND YAYINLARI

Kulu yücelten ve kalbi melekût âlemine yükselten en güzel vasıtalardan biri de tefekkürdür.
Tefekkür, âlemdeki bütün varlıklardan ibret almak için düşünmektir.
Tefekkür gönül gözüyle varlıkların iç yüzünü seyretmektir.
Tefekkür, kâinat sarayındaki ilâhî sanatları seyredip kalbi yüce Allah'a bağlamaktır.
Tefekkür, sanata bakıp sahibini tanımaktır.
Tefekkür, âlemden ders almaktır.
Tefekkürün bir çeşidi de rabıtadır.

Rabıta, Allah'ın dostu ve şahidi olan insan-ı kâmili dü-şünmektir. Bu düşünceden gaye, mürşidin eti kemiği değil edebidir. Sarığı değil sırrıdır. Yüzü değil özüdür.

Allah dostunu düşünmekten gaye onu sadece hayal etmek değil, ondaki güzel edep ve ahlâktan almak, nurlardan nasiplenmektir.

Rabıta, Allah yolunda rehber olan kâmil mürşidi Allah rızâsı için sevmektir. Bu sevginin hakkı, onunla Allah yolunda gitmektir.

Rabıta, âşığın aynasında mâşuku seyretmektir. Kâmil mürşid bir aynadır; ona bakan Allah'ı zikreder, peygamber ahlâkını seyreder, kendindeki noksanlık ve hastalıkları görür; onlara tövbe eder, ölmeden önce tedavi ve telafi yoluna gider.
Yüce Allah, her gün içinde yaşadığımız dünyanın, göklerin, yerin ve içindekilerin ibret gözüyle seyredilmesini istedikten sonra, bütün bunların yaratılma sebebini şöyle açıklamıştır:
"Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve
(ona Rabbirıi tanıtıp zikrettirecek) bir ibret vermek için böye yaptık."113
Bütün mesele, gönlü uyandırıp yüce Rabbine yönelt-mektir. Şu hadis-i şerif, hedefi hak ve hakikat olan bir tefekkürün kıymetini çok iyi anlatmaktadır:
"(Kalbi Hakk'a bağlayan) bir saatlik tefekkür, (içinde tefekkür ve kalp uyanıklığı bulunmadan yapılan) altmış yıllık ibadetten daha hayırlıdır114

Tefekkür herkeste farklı derecelerde gelişir. İnsan aslen gönlünün olduğu yerdedir. Gönlü arşta olan kimse, o âlemin nurlarıyla aydınlanır, mânevî kokularını alır, kalbi kuvvetlenir, hali güzelleşir, huzuru artar.
Hakim et-Tirmizî (k.s) demiştir ki:

Tefekkür beş çeşittir:
1. Allah Teâlâ'nın yarattığı şeylere bakıp, O'nun yüceiğini düşünmek. Bundan mârifet yani Rabbini tanımak hâ¬sıl olur.
2. Allah Teâlâ'nın nimetlerini ve ihsanlarını düşünmek. Bundan muhabbet hâsı! olur.
3. Allah Teâlâ'nın vaat ettiği nimetleri ve mükâfatları düşünmek. Bundan ibadete karşı rağbet ve ibadet yapma şevki hâsıl olur.
4. Allah Teâlâ'nın azabını düşünmek. Böyle tefekkür eden kimse, Allah'a isyan etmekten sakınır.
5. Allah Teâlâ'nın verdiği nimetler ve ihsanları yanında, nefsin kötülüklerini düşünmek. Bundan da, geçmiş günahları hatırlayarak Allah'a karşı hayâ, utanma hâsıl olur.
Kısaca tefekkür,
"Her nereye yönelseniz Allah'ın zâtı ordadır"115 âyetinin sırrına ulaşmaktır, her yerde O'nunla birlikte olduğunu fark etmektir.
Bu da gerçek akıl sahiplerinin kalple yapacağı mânevî bir mi'racdır.


113 Kâf 50/6-8.
114¡bnu Hıbbân, Kitâbü'l-Azame, nr. 73; Süyûtî, es-Sağîr, nr. 5897.
115 Bakara 2/115
Başlık: Cevaplandı: Dr Dilaver Selvi-tefekkür-rabıta
Gönderen: gülyüzlüm - 11/06/10, 20:13
Allah c,c, razı olsun  tşk. :X42 :X06
Başlık: Cevaplandı: Dr Dilaver Selvi-tefekkür-rabıta
Gönderen: Hadimül - 11/06/10, 21:28
ecmain  :X06
Başlık: Cevaplandı: Dr Dilaver Selvi-tefekkür-rabıta
Gönderen: berigel_beri - 24/09/10, 23:27
 X:01 :X06
Başlık: Cevaplandı: Dr Dilaver Selvi-tefekkür-rabıta
Gönderen: cengæver - 25/09/10, 00:35
Bu siteye ilk girişim Allah(c.c.) razı olsun bu siteyi kuranlardan 
Başlık: Cevaplandı: Dr Dilaver Selvi-tefekkür-rabıta
Gönderen: merhamet - 25/09/10, 02:52
Bu siteye ilk girişim Allah(c.c.) razı olsun bu siteyi kuranlardan

Amin..

Hoş gelmişsiniz, hayırlı olsun, hayra vesile olsun inşaAllah...

 :X06
Başlık: Cevaplandı: Dr Dilaver Selvi-tefekkür-rabıta
Gönderen: Murat Ayhan - 25/09/10, 02:57
Bu siteye ilk girişim Allah(c.c.) razı olsun bu siteyi kuranlardan 

amin, hosgeldiniz inshaALLAH