Dervişler Mekanı

İNANÇ DÜNYASI => Hadis-i Şerif => Konuyu başlatan: Güllere Hasret - 19/06/08, 13:08

Başlık: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 19/06/08, 13:08
Kurbanlar bugünden itibaren hergüne birer hadis-i şerif ekleyelim inşaAllah!...Lütfen hadis-i şerifin nerde olduğunuda belirtmeye çalışalım...Bildiklerimizi

hatırlar, bilmediklerimizi öğreniriz inşaallah!..Konuyu başlatan olarak ilk ben yazayım hadis-i şerifimi:

Hz. Ebu'd- Derda (ra) anlatıyor:

Resullullah (sav) buyrdu ki:

"- Kıyamet günü, mü'minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur.Allah Teala, çirkin, düşük söz(ve davranış) sahiplerine buğzeder."


Tirmizi, Birr 62; Ebu Davud, Edep 8

Benim bugünkü Hadis-i Şerifim budur...Sizlerde ekleyin inşaallah!..Vesselam!... :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Talha - 19/06/08, 18:30
namaz kılanın önünden geçen (bundan dolayı)
üzerine olan günahı bilmiş olsaydı,kırk sene durması,
önünden geçmesinden hayırlı olurdu..(Müttefekun aleyh)
 :X06  :X06  :X06  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 20/06/08, 12:55
 :X06 Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor:

"-Resullullah (sav) buyurdu ki:

"-Biriniz bir meclise gelince selam versin.Kalkmak isteyince de selam versin.Birinci selam sonuncusundan

daha üstün değildir, ikisi de aynı ölçüde önemlidir."

Tirmizi, İsti'zan 15; Ebu Davud, Edep 150. X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: bilal_yilan - 20/06/08, 13:13
Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm hoşuna giden bir kelime işitince: ("Âmin!"; "Dediğin çıksın!"; "Allah muradını versin!" manasında olmak üzere): "Senin uğurunu kendi ağzından işittik!" buyururlardı."

Ebu Davud, Tıbb 24, (3917).
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: bilal_yilan - 21/06/08, 11:54
Ubâde İbnu's-Sâmit radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Cennette yüz derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası, sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde Arş vardır. Allah'tan cennet istediğiniz vakit Firdevs'i isteyin."

Tirmizi, Cennet 4, (2533).

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 21/06/08, 15:38
 :X06 Hz. E bu Hüreyre (ra) anlatıyor:

-Resulullah (sav) buyurdu ki:

"-Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?"

Allah ve Resülü daha iyi bilir!" dediler.

Bunun üzerine Resülullah (sav) :

"-Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!" açıklamasını yaptı.

Orada bulunan bir adam:

"-Ya benim söylediğim onda varsa, bu da mı gıybettir?" dedi. Resulullah (sav):

"-Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun.Eğer söylediğin onda yoksa

birde bühtanda(iftirada) bulundun demektir." diye cevap verdi.

Ebu Davud, Edep 40; Tirmizi, Birr 23; Müslim, Birr 70. :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 21/06/08, 16:40
 :X06 Canım elinde olan zata yemin olsun ki, safların arasındaki boşluklarda
şeytanı siyah bir koyun gibi dolaşırken görüyorum.

(Ebu Davud, 667)
:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 22/06/08, 18:12
Ömer b.Hattab(ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdu ki:

"-Altın altınla peşin olmazsa ribadır.Buğday buğdayla peşin satılmazsa ribadır.

Arpa arpayla peşin satılmazsa ribadır.Kuru hurma kuru hurmayla peşin satılmazsa

ribadır."

Buhari, Büyü 54, 74,76; Müslim, Musakat 79; Ebu Davud, Büyü, 12; B.Mace, Ticaret 50;

Muvatta, Büyü;38; Tirmizi, Büyü 24; Nisai, Büyü 41.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 23/06/08, 11:52
   :X06 Şeddad b. Evs (ra) anlatıyor:Resulullah (sav) buyurduki:

"-Allah teala, her şeyde iyiliği emretmiştir.Öyleyse öldürdüğünüz zaman öldürmeyi

iyi yapın.Kesecek olursanız kesmeyi iyi yapın.Bıcağın ağzını iyi bileyin.Hayvana

(zahmet vermeyin) rahat ettirin." :X06 :X06


Müslim, Sayd 57; Tirmizi, Diyad 14; Ebu Davud, Edahi 12; Nesai, Dahaya22;B.Mace, Zebaih 3.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: bilal_yilan - 23/06/08, 11:56
İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "İki kişiye karşı hased caizdir: Birincisi o kimsedir ki, Allah kendisine Kur'ân-ı Kerim'i nasib etmiştir, o da onu, gece ve gündüz boyu ikame eder. İkincisi de o kimsedir ki, Allah Teâla ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz (hak yolda) infak eder."

Buhârî, Fedâilu'l-Kur'ân 20, Tevlıid 45; Müslim, Mûsâfrin 266 (815); Tirmizî, Bir 24, (1937).

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 24/06/08, 11:42
 :X06 Sehl b. Muaz el Cuheni (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdu ki:

"-Kim Kur'an-ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü babasına bir tac giydirilir.

Bu tacın ışığı, güneş dünyadaki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği


ışıktan daha güzeldir.Öyleyse, Kur'an'la bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak, düşünebiliyor muyuz?" :X06 :X06


Ebu Davud, Salat, 349.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/06/08, 17:24
Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez* onu (düşmanına) teslim etmez. Kim* (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa* bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse* Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.

Buhârî* Mezâlim* 3; Müslim* Birr* 58.
:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: bilal_yilan - 24/06/08, 20:11
Abdullah İbnu'ş-Şihhîr (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Elhâhümü't-tekâsür sûresini okurken yanına geldim. Bana: "İnsanoğlu malım malım der. Halbuki âdemoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var? (Gerisini ölümle terkeder ve insanlara bırakır."

Müslim, Zühd 3, 4, (2958); Nesâî, Vesâya 1 (6, 238); Tirmizî, Tefsir, Tekâsür, (3351).

:X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 27/06/08, 22:48
Ebu Said (ra)'den gelen bir rivayette, Resullullah (sav)  şöyle buyurmuştur:

"-Halka teşekkürde bulunmayan Allah'a da şükretmez."

Tirmizi, Birr 35, Ebu Davud, Edep 12. :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 28/06/08, 13:02
Allah'ım Aczden, tembellikden, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesindende sana sığınırım.
(Buhari, Da'avat 38) :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 29/06/08, 13:17
Nu'man b. Beşir (ra) anlatıyor:

-"Resullah(sav): buyurdu ki:


-"Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helallarda apaçık bellidir.Bu

ikisi arasında şüpheli olanlar vardır.İnsanlardan çoğu bunu bilmez.Bu durumda

kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de ırzınıda kurtarmış olur.Kimde şüpheli

şeye düşerse harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan

çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır.Haberiniz olsun, her

melikin bir koruluğu vardır., Allah'ın koruluğuda haramlardır.Haberiniz olsuncesette bir et parçası varki, eğer o sağlıklı olursa cesetin tamamı sağlıklı olur,

eğer o bozulursa, cesetin tamamı bozulur.Haberiniz olsun bu et parcası kalpdir.":Buhari, İman 39, Büyü 2; Müslim, Müsakat 107; Eb u Davud, Büyü 3; Tirmizi, Büyü 1; Nesai, Büyü 2.
       
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: can kıRıkları - 29/06/08, 18:24
" Gerçek pehlivan, öflekendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir. "  (Müslim, Birr 30 )
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 30/06/08, 13:13
Hz. E bu Hureyre (ra) anlatıyor:

"-Resullah (sav) buyurduki:

"-Biriniz ayakkabı giyince sağdan başlasın, Çıkarırken de soldan başlasın.

Ya ikisini birlikte giysin, ya ikisini birlikte çıkarsın."

Müslim, Libas 67.

 :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 01/07/08, 19:36
  :X06 İbn Ömer’den (Radiyallahu Anh):  :X06

– Allah Resûlü (Aleyhissalâtü Vesselâm) buyurdu ki:

"Kim haksız yere bir karış toprak gasbederse, kıyamet gününde yedi kat yer altına batırılır."

(Buhârî)

---

  :X06 İbn Mes’ud’dan (Radiyallahu Anh):   :X06

– Allah Resûlü (Aleyhissalâtü Vesselâm) buyurdu ki:

"Müslümanın malının haramlığı, kanının haramlığı gibidir."

(Bezzâr ve Ebû Ya’lâ)

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 01/07/08, 22:16
HZ.Ebu Hüreyre (ra)anlatıyor:

-"Resullah(sav) şöyle anlatıyor:

"-Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa bu nehirde hergün beşkere

yıkansa , acaba üzerinde kir kalır mı, ne dersiniz?"

-"Bu hal, dediler, onun kirlerindenhiç bir şey bırakmaz!

Peygamberimiz(sav):

"-İşte bu , beş vakit namazın misalidir.Allah onlar sayesinde bütün hataları

siler," buyurdu.:


Buhari, Mevakit 6; Müslim, Mesacid 282, Tirmizi, Emsal 5; Nesai, Salat 7;

Muvatta, Sefer 91.  :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 03/07/08, 00:13
"- Kim cuma günü yıkanır, temiz elbise giyinir, erken camiye gider, imama

yakın oturur ve imamı dinlerse, iki cuma arasındaki günahlarına keffaret

olur"

Hadis-i Şerif
         :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 04/07/08, 00:50


*Recep ayının ilk Cuma gecesini ihya edene, saygı gösterene, Allahü

teala kabir azabı yapmaz.Yalnız, 7 kimseyi afetmez ve dualrını kabul etmez:

Faiz alan veya veren, Müslümanları aşağı gören, anasına, babasına eziyet

eden, karşı gelen çocuk, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını

dinlemeyen kadın, şarkı ve çalgıcılığı sanat edinenler, livata ve zina edenler,

beş vakit namazı kılmayanlar.*


Hadis-i şerif  
Allah'ım yukardaki kullarından eyleme, nefsimize bizi teslim eyleme!.AMİN!
(Bunlar, bu günahlardan vazgeçmedikçe, tevbe etmedikçe, duaları kabul olmaz.Ananın, babanın, kocanın hiç kimsenin dine uymayan emri dinlenilmez, yapılmaz.)

Birgün peygamber efendimiz, Recep ayındaki ibadetlerin faziletini anlatıyordu.Yaşlı bir zat,"Ya Resul! Recep ayının tamamını oruçlu olarak, geçirmeye gücüm yetmez." deyince, peygamber efendimiz buyurdu ki:

"-Sen Recep ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut!Hepsini tutmuş sevabına kavuşursun.Çünkü sevaplar on misli ile yazılır.Fakat, Receb-i Şerifin ilk Cuma gecesinden gafil olma!..."  :X06 :X06 X:33X


(Türkiye Takviminden alınmıştır)  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 05/07/08, 23:57
(http://img512.imageshack.us/img512/8201/hadis31ln9fy1.jpg)
(http://img512.imageshack.us/img512/8201/hadis31ln9fy1.6858154a48.jpg)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 06/07/08, 11:35
(http://img366.imageshack.us/img366/5310/hadis13re01yz5pb21rf6.jpg)
(http://img366.imageshack.us/img366/5310/hadis13re01yz5pb21rf6.6777e5dd9d.jpg)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 06/07/08, 16:37
İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) hazretleri anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Duvaları örtmeyin. Kim kardeşinin mektubuna, onun izni olmadan bakarsa, tıpkı ateşe bakmış gibi olur. Allah 'tan avuçlarımızın içiyle isteyin, sırtlarıyla istemeyin; duayı tamamlayınca avucunuzu yüzlerinize sürün."

Ebû Dâvud, Salât 358,  
  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 07/07/08, 12:47
Ubade b. Samit el-Ensari(ra) anlatıyor:

"- Resullah(sav) : şöyle buyurdu:

"-Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın bir olup ortağı olmadığına ve

Muhammed  'in(sav) O'nun kulu ve elçisi olduğuna, aynı şekilde İsa'nın da Allah'ın

kulu ve elçisi olup, Meryem'e bıraktığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh oldu-

ğuna, bir de cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, hangi

amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır.": :X06


Buhari, Enbiya 47; Müslim, İman 46; Tirmizi, İman 17.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 07/07/08, 17:08

Resulullah (sav) buyurdular ki: ''Kim, kendisine yapılan bir iyiliğe karşı, bunu yapana: ''Cezakellahu hayran (Allah sana hayırlı mükafaat versin)'' derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.''  


}}} Tirmizi, Birr 86, (2036) {{{
  :X06

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 08/07/08, 12:37
Ey Arz, benim de senin de Rabbimiz Allah'tır. Senin de, sende bulunanlarında, sende yaratılmış olanlarında, senin üzerinde yürüyenlerinde şerrinden Allah'a sığınırım. Arslanın, iri yılanın, yılanın, akrebin ve beldede kamet edenlerin, iblisin ve iblis neslinin şerrinden de Allah'a sığınırım. (Peygamber Efendimizin gece okuduğu dua)

Ebu Davud, Cihad 80 :X06 :X06 X:02
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 09/07/08, 23:59
(http://www.images.gen.tr\/files/8z8z7tiy5g35ri619fxq.jpg)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hadimül-Harameyn - 10/07/08, 09:16
"Allah ilmi kullarına verdikten sonra,onu bir anda çekip çıkarmakla almaz.İlimleri ile birlikte alimlerin ruhunu alarak onu kularından alır.Sonunda geriye bir takım cahil insanlar kalır.Bunlardan fetva istenilir,onlarda kafalarına göre fetva verirler.Böylece hem kendileri saparlar,hemde başkalarını saptırırlar."
                              --mart 2008 semerkand ayın hadis-i şerifi--
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 10/07/08, 15:23


 
Muhakkak ki, en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed  (sav)'in yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılanıdır.(Buhari, Edeb 70) :X06 :X06 X:33X

__

 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 12/07/08, 11:49
(http://img300.imageshack.us/img300/2694/hadis3iq2td4.gif)
(http://img300.imageshack.us/img300/2694/hadis3iq2td4.dd526275d2.jpg)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 13/07/08, 01:14
 Hz.Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor:

"-Resullah (sav) buyurdu ki:

"-Şu üç şeyde armağan vardır: Deve yarışı veya at yarışı veya ok yarışı".:


Ebu Davud, Cihad 67; Tirmizi, Cihad 22; Nesai, Hayl 14.  :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 13/07/08, 12:05
 :X06  Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Dört huy kimde bulunursa, o adam tam münafık olur. Bir kimsede bu huylardan biri bulunursa, o huydan vazgeçinceye kadar onda münafığın özelliklerinden biri var demektir. O dört huya sahip olan kimse:

Kendisine bir şey emanet edilince hiyânet eder.

Konuşunca yalan söyler.

Bir antlaşma yapınca sözünde durmaz.

Düşmanlık yapınca da aşırı gider. "  


(Buhârî, Îmân 24, Mezâlim 17, Cizye 17; Müslim, Îmân 106. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 14; Nesâî, Îmân 20)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 13/07/08, 13:09
(http://img525.imageshack.us/img525/9340/48kz6pf0bd9.gif)
(http://img525.imageshack.us/img525/9340/48kz6pf0bd9.2e790dcdcf.jpg)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 15/07/08, 11:21
 

(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûl?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.

Müslim, İmân, 95.


مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِـعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِـعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أضْعَفُ اْلإِيـمَانِ

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.

Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248.   :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 16/07/08, 00:03
Mikdâm bin Ma’dikerb’den (Radiyallahu Anh):  :X06

– Allah Resûlü (Aleyhisselatü Vesselam) buyurdu ki:

"Âdemoğlu karnından daha kötü bir kabı doldurmamıştır.

Âdemoğluna belini doğrultacak birkaç lokma yeter.

Mutlaka bundan fazlasını yemek icap ederse midesini üçe bölsün; üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefes alıp vermesine (ayırsın)."


(Tirmizi)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 16/07/08, 11:19
Ebû Hüreyre radıyu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Aziz ve celîl olan Allah "İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim" buyurmuştur.
Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: 'Ben oruçluyum' desin.
Muhammed 'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.
Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. "

Buhârî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 17/07/08, 13:05
Ebû Muhammed  Kâ'b İbni Ucre radıyu anh şöyle dedi:

Bir gün Resûl-i Ekrem sallu aleyhi ve sellem yanımıza gelmişti. Kendisine:
- Yâ Resûlallah! Sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik, sana nasıl salavât getireceğiz? diye sorduk. O da şöyle buyurdu:

- "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed , kemâ salleyte alâ âli İbrâhîm, inneke hamîdün mecîd. Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed , kemâ bârekte alâ âli İbrâhîm, inneke hamîdün mecîd.
Allahım! İbrâhim'in âline rahmet ettiğin gibi Muhammed 'e ve âline de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye lâyık ve yücesin. Allahım! İbrâhim'in âline hayır ve bereket lutfettiğin gibi Muhammed 'e ve âline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye lâyık ve yücesin, deyiniz. "

(Buhârî, Daavât 32, Tefsîru sûre (33), 10; Müslim, Salât 66. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 179; Tirmizî, Vitir 20; Nesâî, Sehv 51; İbni Mâce, İkâme 25)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 19/07/08, 00:57
Resulullah (sav) "Allah'tan hakkıyla haya edin!" buyurdular. Biz: "Ey Allah'ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah'tan haya ediyoruz" dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur."
(Tirmizi, Kıyamet :X06 :X06 :X06 X:33X :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: can kıRıkları - 20/07/08, 16:36
“Mallarınızı zekât ile koruyunuz, hastalarınızı sadaka ile tedâvi ediniz, belâ dalgalarını duâ ve niyâz ile karşılayııp savınız."

Taberânî, el-Kebîr, nr. 10196
 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 27/07/08, 11:42
Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.
(Ebu Davud, Büyu 2)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 01/08/08, 11:32
Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız" derler.
(Tirmizi, Zühd 61 


:X06 CUMANIZ MÜBAREK OLSUN :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 05/08/08, 02:22
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyor:

 "Büyüğümüzü (hürmet ve edeble) yüceltmeyen, küçüğümüze merhamet göstermeyen, alimimizin (kıymet ve edebini) bilmeyen bizden değildir."

(Ahmed, Hakim, Tirmizî)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 05/08/08, 12:01
Allah temizlik olmayan namazı kabul etmez, hıyanetle kazanılan paradan verilen sadakayı da kabul etmez.(Müslim, 224) :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 09/08/08, 12:51
İbnu Makıl anlatıyor: "Babamla birlikte Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh'ın yanına girdim. Bu ziyaret sırasında o: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın "pişmanlık tevbedir" dediğini nakletti. Babam: "Aleyhissalâtu vesselâm'dan bunu bizzat işittin mi?' diye sordu. Abdullah: "Evet!" dedi." :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 10/08/08, 18:36
Kur'an_ı Kerimi kıraatiyle okuyan mahir bir hafız,meleklerle ve muttakilerle beraberdir.Kur'an_ı Keimi okurken zorluk çeken ve bu yüzden yorulan için iki kat mükafat vardır.
(Buhari ve Müslimden rivayetle)
 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 12/08/08, 13:41
(http://img516.imageshack.us/img516/7554/kusurlarjh5.jpg)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 12/08/08, 14:41
(http://i36.tinypic.com/qxudko.jpg)Güllerin  Efendisi :X06 :X06 :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/08/08, 22:27
 :X06  Huzeyfe (Radiyallahu Anh.)'den:   :X06

- Allah Resûlü (Aleyhissalâtü Vesselâm) şöyle buyurmuştur:

"Eğer başkası bize iyilik ederse, biz de ona iyilik ederiz. Kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız." diyenlerden olmayın. İyilikte dirençli ve kararlı olun. Başkaları size iyilik yapınca siz de onlara iyilik yapın. Kötülük yaparlarsa, onlara kötülükle karşılık vermeyin."

(Tirmizi)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 28/08/08, 17:12
(Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]  

                             
:X06 :X06 HOŞGELDİN EY ŞEHRİ RAMAZAN :X06 :X06 :X06

Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 01/09/08, 13:47
Ebu Hureyre (r.a.) şöyle bildirmiştir: Peygamber şöyle buyurmuştur. Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir!Müslim, Nikah, 107, (ll,1054)
  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 04/09/08, 12:11
Fudale bin Ubeyd (Radiyu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallu Aleyhi ve Sellem) [‘Ben önderinizim ve bana iman edip İslam’a uyup da hicret edene cennetin kenarından ve ortasından birer ev verileceğine kefilim. Yine ben, bana inanıp benim yolumdan gidip Allah yolunda cihad edene cennetin kenarından bir ev verileceğine kefilim. Kim bu şekilde yaparsa elde etmedik bir hayır, sakınmadık bir şer bırakmamış olur. Nerede olsa gideceği yer cennettir’ buyurdu.”
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 05/09/08, 23:45
Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.   :X06

Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.
 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 10/09/08, 20:40
Allahın rahmeti benim halifelerimin üzerine olsun.” “Ya Resulallah senin halifelerin kimlerdir.”diye soruldu. Peygamberimiz sav de “Sünnetimi ihya edenler, diriltenler ve onu insanlara öğretenlerdir" buyurdu.  (Ramuz. 3633)    :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 10/09/08, 21:01
Bir erkek, yanında mahremi bulunmayan (yabancı) bir kadınla yalnız kalmasın!

Bunun üzerine bir adam kalkarak: "Ey Allah'ın Resülü, kadınım hacc için yola çıktı, ben ise falan falan gazvelere yazıldım!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse git hanımına yetiş, onunla hacc yap!" diye emretti."
(Buhari, Nikah 111)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kalender - 11/09/08, 15:29
İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.
Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hasret - 12/09/08, 19:49
(http://img75.imageshack.us/img75/5278/spiritflowerbyelenkaptd0.jpg)Ebû Hureyre (r.a.)'dan rivayetle şöyle denmiştir:

Nebi Aleyhissalatû Vesselâm buyurdu ki:


 "Her kim yalan söylemeyi bırakmaz, onunla amel  etmeyi terk etmezse, Cenab-ı Hakkın yemesini ve içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur."


 (Buharî)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 13/09/08, 03:35
Resulullah (sav): "Allah'tan hakkıyla haya edin!" buyurdular. Biz: "Ey Allah'ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah'tan haya ediyoruz" dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batıni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur."

(Tirmizi, Kıyamet 25)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 14/09/08, 11:35
Hadis-i şerîfte Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki: “Dünyevî zevkleri kıran ve tul-i emeli unutturan ölümü çokca hatırlayınız.” (Tirmizi, Zühd/4)
 
 
 
 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 23/09/08, 22:44
Ebû Zer radıyallahu anh şöyle dedi:  

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana:
"Kardeşini güleryüzle karşılamak şeklinde bile olsa, hiçbir iyiliği küçük görme" buyurdu.  

Müslim, Birr 144. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 24; Tirmizî, Et'ime 30
  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 28/09/08, 22:55
Şevval Orucu Hakkında


1257 - Ebû Eyyûb radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Ramazan orucunu tutan ve buna şevval ayında altı oruç daha ekleyen kişi, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. "

(Müslim, Sıyâm 204. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 57; Tirmizî, Savm 53; İbni Mâce, Sıyâm 33)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 05/10/08, 14:58
Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.

Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9;
Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: mavi - 05/10/08, 16:45
Hadis No : 3222
Ravi: Ebu Sinan

Oğlum Sinan'ı defnettiğimde kabrin kenarında
Ebu Talha el-Havlani oturuyordu.

Defin işinden çıkınca bana:

"Sana müjde vermeyeyim mi?" dedi. Ben:

"Tabii, söyle!" dedim.

"Ebu Musa el-Eş'ari (ra) bana anlattı" diye söze başlayıp

Resulullah'ın şu sözlerini nakletti:

"Bir kulun çocuğu ölürse, Allah meleklere şöyle söyler:
 "Kulumun çocuğunu kabzettiniz mi?" "Evet" derler.
 "Yani kalbinin meyvesini elinden mi aldınız?" Melekler yine:
"Evet" derler. Allah tekrar sorar: "Kulum (bu esnada) ne dedi?"
"Sana hamdetti ve istircada bulundu" derler.

Bunun üzerine Allah Teala hazretleri şöyle emreder:

 "Öyleyse, kulum için cennette bir köşk inşa edin ve
bunu Beytu'l-Hamd (hamd evi) diye isimlendirin."

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz, 36, (1021)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 09/10/08, 01:26
Resulullah'a (S.A.V) "Hayırlı bir iş yapıp ta, insanların kendisini methettiği kimse hakkında ne buyurursunuz" diye soruldu..

Resulullah (S.A.V) : "Bu, mü'minin dünyada iken peşin aldığı bir mükafattır." buyurdu.

(Müslim, Birr 166)  
  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 11/10/08, 01:34
Ebu Melike Radiyallâhu Anh, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Şu üç kişi rızıklarını helalinden temin ettikleri zaman âhirette hesaba çekilmez. Oruç tutan, sahura kalkan, Allah yolunda cihat eden."

(Kenzü’l-Ummal, 3:328)
 
Resulullah.org
 


 :X06
 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: mavi - 15/10/08, 04:20

(Töhmete  sebep olacak yerlerden kaçının!)

[İ. Gazali]
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: vatandaş - 15/10/08, 09:49
Nafakası üzerine vacib kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter.....


Evinin nafakasını ihmal edip o parayı kendi nefsine harcayanlara,boşandığı eşlerinden olan çocuklarının nafakalarını vermeyenlere,bir sebeple evlatlarının geçimi kendi sorumluluğunda olan kadınlardan  bu sorumluluktan kaçmak için çocuklarını terk edip gidenlere...duyurun lütfen..
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 16/10/08, 01:29
Abdullah ibni Hars Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

"Oruç tutan insanın uykusu ibadettir, susması da tesbih sayılır. İyilik ve ibadetlerine kat kat sevap verilir. Duası kabul olunur, günahları da affedilerek silinir."

(Kenzü’l-Ummal, 3:327)
   :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 16/10/08, 21:21
Ebu Hüreyre'den (r.a) Rasulullah'ın (s.a.v) şöyle buyurduğu rivAyet edilmiştir:Allah Teala buyuruyor ki:

"Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni andığı yerde onunla beraberim. Vallahi, kulunun tevbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğuzamanki sevincinden daha çoktur. Bana bir karış yaklaşana ben bir zira yaklaşırım. Bir zira yaklaşana bir kulaç yaklaşırım. Yürüyerek bana gelene koşarak gelirim."

(Buhari ve Müslim)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 17/10/08, 14:26
"Kim Kehf suresinin evvelinden ve sonunda on ayet okursa, en büyük fitne


olan Deccal'in fitnesinden korunur."


(Müslim, Nesai, Ebudavud, Hakim)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 18/10/08, 11:45
İmrân İbni Husayn radıyallâhu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah salluallah'u aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Hayâ ancak hayır kazandırır. ”

Buhârî* Edeb 77; Müslim* Îmân 60Müslim’in bir rivayetine göre ise:
“Hayânın hepsi hayırdır”* buyurdu.

Müslim* Îmân 61


Ebû Hüreyre radıyallah'u anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“İman yetmiş (veya altmış) kadar daldan ibarettir. Bunların en yükseği lâ ilâhe illallah demek* en aşağısı da insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da imanın dallarından biridir. ”

Buhârî* Îmân 3; Müslim* Îmân 58. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd* Sünnet 14; Tirmizî* Birr 80; Nesâî* Îmân 16; İbni Mâce* Mukaddime 9
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 18/10/08, 23:33
Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Üç kişi vardır, Kıyamet günü Allah Teâla hazretleri onlara konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azab vardır:

- Zina eden yaşlı,

- Yalan söyleyen devlet reisi,

- Büyüklenen fakir."

Müslim, İman 172, (107); Nesâî, Zekât 77, (5, 86).  
  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 21/10/08, 16:56
Kur'an okur ve gereği ile amel eder; o, tadı güzel, kokusu güzel turunç meyvesi gibidir. Bir mü'min de Kur'an okumaz, fakat gereği ile amel eder; bu da tadı güzel, fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur'an okuyan fakat gereğiyle amel etmeyen münafığın benzeri de kokusu güzel tadı acı, reyhane otu gibidir. Kur'an okumayan münafığın benzeri de tadı acı ve kötü, kokusu acı Ebu Cehil karpuzu gibidir."

( Buhari)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 22/10/08, 12:38
Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir.
Hadis (Beyhaki).
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: kamebu - 22/10/08, 14:32
         $u üç dua red'olunmaz :
    1- Babanin, evladina duasi,
    2- Oruçlunun duasi,
    3- Misafirin duasi.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 23/10/08, 23:56
Resulullah (sav) buyurdular ki: "ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın."
Ebu Hüreyre(r.a.)
 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/10/08, 00:24
Enes’ten (Radiyallahu Anh.):

Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Zenginlik anında ölümü hatırlarsanız, bu (zenginliğin vereceği azgınlık ve şımarıklığı) yıkar.

Fakirlik anında hatırlarsanız, (halinizden şikayeti önler) elinizdekine kanaat etmenize sebep olur."

(İbn-i Ebi’d-Dünya)
  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 25/10/08, 23:37
"Bir kimse geceleri okuduğu zikir ve duasını okumadan veya tamamlayamadan uyur da, sonra onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa, gece okumuş gibi sevap kazanır......."


(Tirmizi-Ebu Davud)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 27/10/08, 01:29
iki günah vardır ki cezaları (daha) dünyada(iken) verilir:zulüm ve ana babaya asi  olmak

 (hadis-i şerif, hakim,el-müstedrek)  :X06

     
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 27/10/08, 11:28
“Allah'ın öyle kulları vardır ki, onlar insanları yüzlerinden tanırlar“
Hadis-i Şerif

menzil net.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 27/10/08, 12:53
Âdemoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir: Mala karşı hırs
ve hayata karşı hırs.

Müslim, Zekât 115, 1047  


Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: ahde_vefa - 28/10/08, 13:24
Müstevrid bin Şeddâd (Radiyallahu Anh.) anlatıyor:

– Allah Resûlü (Aleyhissalâtü Vesselâm) buyurdu ki:

"Kim bizim memurumuz olursa, kendine bir eş edinsin. (Evlensin).

Eğer bir hizmetçisi yoksa bir de hizmetçi edinsin.

Evi yoksa kendine bir ev edinsin.

Bunların dışında kendisine kamu gelirlerinden herhangi birşey edinen hem hain, hem de hırsız sayılır."

(Ebû Dâvud)

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 02/11/08, 20:41
Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse, deniz köpüğü kadar çok da olsa, Allah günahlarını affeder.
(Tirmizi, 476)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 05/11/08, 09:59
Ebu Said-i Hudri(ra)’dan rivayete göre Resulullah Efendimiz(sav) şöyle buyurmuşlardır.  

“Sizden önce yaşayanlar arasında bir adam vardı ki, doksandokuz kişiyi öldürmüştü. Bu sebeple dünya insanlarının en aliminin kim olduğunu sordu. Ona bir rahip tarif edildi. O rahibe kadar gidip, doksandokuz kişiyi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip ‘Hayır yoktur!’ deyince onu da öldürüp cinayetini yüze tamamladı.

Sonra yeryüzünün en alimini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Ona da gidip, yüz kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. O alim ‘Evet vardır, seninle tövben arasına kim girebilir!’ dedi ve ilave etti ‘Ancak, filan memlekete gitmelisin.Zira orada Allah’a ibadet eden insanlar vardır. Sen de onlarla beraber Allah’a ibadet et, bir daha memleketine dönme, orası kötü bir yerdir.’

Adam yola çıktı. Yolun yarısına varınca ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri onun hakkında münakaşa ettiler. ‘Bu adam tevbekâr olarak geldi, kalbiyle Allah’a yönelmişti.’ dediler.

Onlar böyle çekişirken insan suretinde bir başka melek geldi, onu aralarında hakem yaptılar. Onlara ‘Bu adamın çıktığı yer ile gitmekte olduğu yerin arasını ölçün, hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin.’ dedi. O yeri ölçtüler ve gitmeyi arzu ettiği iyilerin bulunduğu yere bir karış daha yakın buldular. Bunun üzerine rahmet melekleri onu aldılar.”  :X06

 (Buhari- Müslim)  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 06/11/08, 12:59
"Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah'a,tövbesi kabul edilmiş olarak döner."(Furkan süresi,ayet,71)
"Allah sizin ne dış görünüşünüze,ne de mallarınıza bakar.Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar." (Hadis-i şerif)
"İyilik, güzel ahlaktır.Günah da,içini rahatsız eden ve başkasının muttali olmasından korktuğun şeydir." (Hadis-i şerif)
"Kişi, sevdiğiyle beraberdir." (Hadis-i şerif)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 06/11/08, 13:19
Ey Ebu Sa`lebe," dedim, "şu ayet hakkında ne dersin?" (Mealen): "Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça sapıtmış olanlar size zarar vermez.." (Maide 105)." Bana şu cevabı verdi: "Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zira ben aynı şeyi Resulullah (sav)`a sormuştum: Demişti ki: "Ma`rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir heva, (dine, ahirete) tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin (selefi dinlemeden) kendi reylerini beğendiklerini müşahede edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zira (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı)dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir." :X06


Kütbi sitte HadisNo : 4758

Ravi : Ebu Ümeyye eş-Şa`bani

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 06/11/08, 13:27
Ebû'd-Derdâ radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. "

Tirmizî, Birr 20 (IV, 327)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 09/11/08, 20:34
“Allah'ın öyle kulları vardır ki, onlar insanları yüzlerinden tanırlar“
Hadis-i Şerif
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kalender - 11/11/08, 02:38
Bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyururlar:

"Ölen kimse kabrinin içinde boğulmak üzere olup da imdat isteyen kimse gibidir. Babasından yahut kardeşinden veya dostundan kendisine ulaşacak duayı beklemektedir. Nihayet dua kendisine ulaştığında bu duanın sevabı ona dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha kıymetli olur. Muhakkak ki, hayatta olanların ölüler için hediyeleri dua ve istiğfardır."(Deylemi, Müsnedü'l-Firdevs)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: esem - 11/11/08, 18:41
"Allah ilmi kullarına verdikten sonra, onu bir anda çekip çıkarmakla almaz.İlimleriyle birlikte alimlerin ruhunu alarak onu kullarından alır.Sonunda geriye bir takım cahil insanlar kalır.Bunlardan fetva istenir, onlar da kafalarına göre fetva verirler.Böylece hem kendileri saparlar, hem de başkalarını saptırırlar."(hadis-i şerif)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 14/11/08, 22:20
“Bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir.” (Tirmizî) :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 14/11/08, 23:58
Ahir zamanda, ummetim uzerine en korktugum uc sey; Muneccimlik ve muneccimlere inanmak, kaderi yalanlamak ve sultanin zulmudur.

Ravi: Hz. Ebu Umame (r.a.)  
  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: can kıRıkları - 17/11/08, 14:57
" Kim benim hükmüme rıza göstermez, verdiğim musibete sabretmezse benden başka bir rab arasın! "
(Beyhaki, Şuabü'l İman)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 21/11/08, 11:40
“Dünya gurbetinde olduğunu unutma ve hep bir garip gibi davran ya da bir yolcu gibi yaşa.. Asıl ve ebedî vatanına gideceğine öylesine inan ki, ölmeden önce ölmüş ol ve kendini kabir ehlinden say!”  

(Tirmizi, Zühd, 25; İbn Mace, Zühd, 3; Müsned, 2/24, 41, 131)  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 21/11/08, 14:27
Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar.
(Muvatta, Salâtu'l-Cemâ'a 5) :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 25/11/08, 15:08
Ebu Saîd'den (Radiyallanu Anh.): :X06

Resulullah Aleyhisselâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Gözün ibadetten nasibini verin.
Bu da Kur’an-ı Kerime bakmak, onu tefekkür etmek ve hayret verici ayetleri üzerinde düşünüp ibret almaktır."

(Beyhaki)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gulekurban - 26/11/08, 14:36
Başkaları hakkında hüsn-ü zan beslemek, kişinin kulluğunun güzelliğindendir.
(Ebû Davud, 2/716;Müsned, 2/297)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 03/12/08, 13:08
"Kim arefe günü oruç tutarsa, geçmiş sene ile gelecek senenin günahları mağfiret edilir".... [İbni Mace, Sünen]
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 04/12/08, 21:26
Muaz bin Cebel (ra), Peygamber 'in şöyle dediğini rivayet etmiştir:
- ''Kıyamet gününde hiçbir insan şu dört şeyden sorguya çekilmeden salıverilmeyecektir:Ömrünü ne ile geçirdiğinden,gençliğinde ne ile meşgul olduğundan,malını nereye harcadığından,ilmiyle ne kadar amel ettiğinden.''
__________________
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 04/12/08, 22:37
Kurban ile ilgili Hadisler


Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Hiç bir kul, kurban günü, Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zîra, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifâ edin."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm kurban kesmek istediği zaman iki tane büyük şişman çift boynuzlu alaca, hadımlaştırılmış koç alırdı. Bunlardan birisini Allah'ın birliğine ve kendisinin peygamberliğine şehadet eden ümmeti adına keser, diğerini de Muhammed  ve ÂI-i Muhammed  aleyhissalâtu vesselam adına keserdi."

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Maddi imkânı olup da kurban kesmeyen, namazgâhımıza sakın yaklaşmasın."

Zeyd İbnu Erkam radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'ın ashabı: "Ey Allah'ın Resulü dediler, bayram günü kesilen şu kurban nedir?"
"Bu babanız İbrahim aleyhisselâm'ın sünnetidir" buyurdular. Ashab: "Pekiyi, kurban kesmede bize ne gibi sevap var ey Allah 'ın Resûlü!" dediler. "Kurbanın her bir kılı için bir sevap" buyurdular. Ashab tekrar: "(Kesilen kurban, koyun kuzu gibi) yünlü ise ey Allah'ın Resûlü (sevap nasıl olacak)?" diye sordular. Aleyhissalâtu vesselam: "Yünün her bir kılı için de bir sevap var!" buyurdular.

İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselam'a bir adam geldi ve: "Üzerimde bir deve (kurbanı) borcu var. Ben onu satın alacak güçteyim. Ama deve bulamıyorum ki satın alayım" dedi. Bunun üzerine Resülullah aleyhissalâtu vesselâm ona yedi davar satın alıp kesmesini emretti.

Ümmü Bilâl Binti Hilâl babasından naklediyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Koyun nev'inden ceza' (yani altı ayını doldurmuş ve bir yılını doldurandan geri kalmayan dolgun kuzu)nun bayram kurbanı olması câizdir.

Uveymir İbnu Eşkar radıyallahu anh'ın anlattığına göre, "Kurbanını bayram namazından önce kesmiş, sonra da durumu Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a açmıştır. Aleyhissalâtu vesselâm da kendisine: "Kurbanını iade et (yeniden kes, o kurban yerine geçmez)" cevabında bulunmuştur.

Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm kurban ettiği her deveden birparça etin alınmasını emretti. (Toplanan) etler bir çömleğe konulup pişirildi. Sonra Resül-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm ve beraberindekiler etten yediler ve et suyundan içtiler.

(Kurbanın postunun her kılına ve her parçasına bir sevap vardır.) [Hakim]

(Kurbanlarınız, semiz olsun. Onlar, Sıratta bineklerinizdir.) [Zâd-ül mukvin]

(Kurbanın derisindeki her tüy sayısınca size sevap vardır. Kanının her damlası kadar mükafat vardır. O sizin mizanınıza konacaktır. Müjdeler olsun!) [İbni Mace]

(Kurbanlarınızı gönül hoşluğu ile kesin! Çünkü hiçbir müslüman yoktur ki, kurbanını kıbleye döndürüp kessin de, bunun kanı, boynuzu, yünü, her şeyi kıyamette kendi mizanına konan sevabı olmasın!) [Deylemi]

(Sevap umarak kurban kesen, Cehennemden korunur) [Taberani]

(Kurban bayramında yapılan amellerden Allahü teâlâ katında kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden Allahü teâlâ, onu muhafaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin!) [Tirmizi]

(Kurbanların en hayırlısı, boynuzlu koçtur) [İbni Mace]

(Ya Fatıma, kurbanının yanına git! Kesilirken orada bulun! Yere akacak ilk kan damlası ile, geçmiş günahların affedilir) [İbni Hibban]

(Kesilen kurban, Kıyamette, etiyle, kanıyla 70 kat büyüyerek mizana konur) [İsfehani] :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 05/12/08, 12:23
Allah Resulü'nden (ASM)...
İbnu Mes`ud rivayet ediyor:
Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde "yalancılar" arasına kaydedilir.


Hadis-i Şerif - Kütübü Sitte - HadisNo : 5203
:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 05/12/08, 22:27
Efendimiz Hz.Muhammed  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

"Kötü alimler Cehennemin köprüleridir."
(Keşfü'l-Hafâ, 2.1743)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 15/12/08, 00:07
 
 
'' Kul , anne ve babasına dua etmeyi terkettiğinde
ondan rızık kesilir .''

Hz.Muhammed  - (s.a.v.)(Ramuz el-Ehadis)
 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: elem - 23/12/08, 14:46
"Allahü Teala, iyiliği murad ettiği kimseye, unuttuğunu hatırlatacak ve hatırında olanı yapmaya yardım edecek iyi ve salih bir dost nasip eder" 

            [Hadis-i Şerif, Sinen-i Ebu Davud]
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 24/12/08, 23:38
Resulullah (sav) dua eden bir adamın, dua sırasında Hz. Peygamber (sav)'e salat ve selam okumadığını görmüştü. Hemen: "Bu kimse acele etti" buyurdu. Sonra adamı çağırıp: "Biriniz dua ederken, Allahu Teala'ya hamd-u sena ederek başlasın, sonra Hz. Peygamber (sav)'e salat okusun, sonra da diledigini istesin" buyurdu.

Tirmizi, Da'avat 66, (3473, 3476); Ebu Davud, Salat 368, (1481); Nesai, Sehv 48, (3, 44)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 31/12/08, 21:38
Söylemediğim birşeyi benim adıma söyleyen bir kimse cehennemdeki yerine otursun
Mü'min her ahlak üzerine yaratılabilirLakin yalan ve hıyanet asla!
(Taberani) :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 11/01/09, 22:23
''Kendisi için istediğini, müslüman kardeşi de için istemeyen kimse,
tam iman etmiş sayılmaz''

Buhari  
  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: turab - 14/01/09, 10:52
Enes'in (r.a.) naklettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) büyük günahlar olarak şunları saydı: "Allah'a ortak koşmak ebeveyne eziyet etmek cana kıymak ve yalan söylemektir."

Müslim İman 144 (l 91)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 16/01/09, 02:17
Hz.Enes’ten (Radiyallahu Anh.):

"Eğer ecelini ve onun sana doğru (kararlı) gelişini görseydin; uzun emeller beslemekten ve dünyaya aldanmaktan nefret ederdin."

(Beyhaki)

---

Ecel birdir, değişmez. Hayattan uzun beklentileri, bitmek bilmeyen arzu ve istekleri olan insan, ölüm gerçeğini hiç hatırından çıkarmamalıdır.

Ölümü unutmayan kişi, kendini dünyanın gafletine kaptırmaz, meşru olmayan tutku ve hırslarına yakalanmaz.
Resulullah.org
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 16/01/09, 21:28
Cum'a günü kim cemaatin omuzlarını yararak ilerlerse cehenneme bir köprü ittihaz olunur.
(Tirmizi, Salat 369)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 17/01/09, 11:47
Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah yolunda ölen murabıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar artırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz. (Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "Gerçek mücahid, nefsiyle cihad edendir.")

[ Tirmizi, Fedailu'l-Cihad 2,(1621); Ebu Davud, Cihad 16, (2500) ]
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 17/01/09, 15:00
Resûlullah Salllallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Herbirinizin duası, (Rabbime dua ettim, fakat kabul etmedi, diye) acelecilik etmediği (ve kabulünde tereddüte düşmediği) sürece, mutlaka kabul olunur."

(Nesâi hariç, Kütüb-ü sitte)

---

Duanın kabul edilmemesi gerekçe gösterilerek duaya son verilmesi yanlış bir düşüncedir. Allah her duayı işitir. Duayı aynen kabulü ise hikmetine bağlıdır. Aynen kabul edebileceği gibi daha hayırlısını da verebilir. Dünyada karşılığı verilmeyen dualara âhirette sevap verileceği de unutulmamalıdır.   

Resulullah.org
 
 


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 19/01/09, 01:07
Resulullah (SAV) şöyle buyurdular:
Bir gün bana Cenab-ı Hakkın dört büyük meleği, Cebrail,Mikail,İsrafi l ve Azrail geldi
Cebrail (as) dedi ki;
Ya Resul, Senin ümmetinden biri size günde on defa salavat getirirse, yarın kıyamet gününde onun elinden tutar, sıratı geçiririm
Mikail dedi ki:
Ben de o kula senin Kevser havzından içiririm
İsrafil de dedi ki:
Ben de o kulun affı için başımı secdeye kor, o kul, Allah tarafından affedilinceye kadar secdede Allah’a yalvarırım
Azrail de dedi ki:
Ya Resul! Ben de sana günde on defa salavat eden kimsenin canını, Peygamberler gibi kabzederim
Bunun üzerine Peygamberimiz (sas)
-Bu ne büyük lütuf ya Rabbi!
-Bu ne büyük ihsan Allah’ım! buyurdu  
   X:04
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 19/01/09, 01:55
Ahir zamanda, ummetim uzerine en korktugum uc sey; Muneccimlik ve muneccimlere inanmak, kaderi yalanlamak ve sultanin zulmudur.

Ravi: Hz. Ebu Umame (r.a.)  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 20/01/09, 00:25
 Sevgili Peygamberimiz buyurmuş: “Mü’min, mü’minin aynasıdır” (Ebu Davud, K Edeb, Bab fi’n-nasihat, hadis 4918) :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 21/01/09, 11:28
"Yaşlı müslümana ikramda bulunmak, Allah'a (c.c) ihtiram (saygı) dandır..."  [Sünen-i Ebu Davud]
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 23/01/09, 02:07
Akrabaların gösterdiği yakınlığa karşılık veren kimse, tam anlamıyla akrabalık haklarını gözetiyor sayılmaz. Akrabalık haklarını tam anlamıyla gözeten kimse; yakınları akrabalık bağlarını ondan kestikleri halde, o onlardan alaka ve yardımını kesmeyen kimsedir. "

Müslim, 1003


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 24/01/09, 01:26
Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle

buyurmuştur: "Erkek hanımına sevgi ve şefkatle bakar,

hanımı da ona sevgi ve şefkatle bakarsa Yüce Allah onlara

rahmetiyle bakar. Erkek hanımının elini tutarsa parmaklarının

arasından günahları dökülür."(11) 11- en-Nebhâni, el-Fethu'l-

kebir, I, 276   :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/01/09, 23:13
Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Her namazı sanki kılacağın son namazmış gibi kıl."

(Beyhaki, Hakim)

---

"Kimin kalbine namaz sevgisi girer de rükû ve secdelerini tam yaparak zevkle namaz kılarsa, Allah onu kıyamet gününde mutlaka razı edinceye kadar cennet nimetleriyle nimetlendirir."


(Taberani)

---


Resulullah.org  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 26/01/09, 13:15
"Şüphesiz Allah, peygamberinizin dilinden yolcunun namazını iki, mükimin namazını dört rek'at  olarak farz kılmıştır."
[Sahihi- Müslim]
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 27/01/09, 23:30
Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Ölümü isteme. Eğer iyi bir kimse isen, yaşadıkça iyiliğin artar. Bu hakkında hayırlı olur. Kötü bir kimse isen, yaşadıkça kötülükten dönme şansın olur. Bu da hakkında hayırlı sayılır."


(Ahmed, Hakim)

---

"Uzun ömür, mü’minin ancak hayrını artırır."

(Müslim)

---

Mü’min yaşadığı süre içinde hep hayır işler, iyilik yapar, çeveresine hizmet eder, faydalı olur. Allah’a gerçek bir kul olmaya çalışır. Uzun yaşamak, mü’mine sadece hayır getirir, sevabını çoğaltır, manevi mertebesini yükseltir.   


Resulullah.org   :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 28/01/09, 00:08
“Her ziyafet çeken,ziyafetine (insanların)gelmesini ister ve bundan memnun olurKur’an da Allah’ın (cc) ziyafetidirOndan uzak durmayınız”(Darimi,F ezailü’l-Kur’an,1)  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 28/01/09, 10:06
"İnsanlar kıyamet gününde halis buğday unundan yapılmış yufka gibi beyaz ve parlak bir yer üzerinde haşrolurlar..." [Buhari-Muslim]
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 29/01/09, 00:55
İstiğfar mü’minin sahife-i amâlinde nur gibi parlar
( Ramuz-el Ehâdis ) :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 31/01/09, 00:45
Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır.

(Buhari, İman 31)


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 02/02/09, 00:02
Insanoglu malım malım der Halbuki ademoglunun yiyip tükettigi, giyip eskittiği ve sagliginda tasadduk edip gönderdiginden baska kendisinin olan neyi var? (Gerisini ölümle terkeder ve insanlara birakir)
Müslim, Zühd 3, 4, (2958) :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 02/02/09, 10:33
Herşeyi cilalayan bir cila vardır. Kalplerin cilası da Allah'ı (c.c) zikretmektir... [Feyzü'l-Kadir]
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 03/02/09, 00:14
"Kişi (hayatta) hayırla karşılaşırsa, Allah'a hamdetsin. Kötü bir şeyle karşılaşırsa, kendinden başka hiç kimseyi kınamasın."

Tirmizi, Müslim   :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Ravzaa - 03/02/09, 00:26
Allah razı olsun cok guzel yazmısın kurban. hz ali namaz kılarken, kendınden gecermıs. yuzun sapsarı olurmus, ali gıbı namaz kılmayı nasıp etsin  :X32
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 03/02/09, 02:02
Resûlü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Kim nimete kavuşunca şükreder, dert ve acılarla karşılaşınca sabreder, haksızlık yapınca af diler, haksızlığa uğradığında da affederse... işte onlar güvende ve doğru yolda olan kimselerdir."

(Taberani)

---

Nimete şükür, acılara sabır, hatalarından özür dileme ve karşılaştığı haksızlıkları affetme büyük bir erdemdir.

Resulullah.org   :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 07/02/09, 17:36
Kıyamet gününde Allah, kullarından birini çağırır,huzurunda durdurarak malının hesbını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar...
(Hatib) :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 12/02/09, 15:12
Insanoglu malım malım der Halbuki ademoglunun yiyip tükettigi, giyip eskittiği ve sagliginda tasadduk edip gönderdiginden baska kendisinin olan neyi var? (Gerisini ölümle terkeder ve insanlara birakir)
Müslim, Zühd 3, 4, (2958) :X06

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 14/02/09, 14:11
"En faziletli sadaka bir müslümanın ilim öğrenmesi, sonrada onu müslüman kardeşine öğretmesidir..." [Sünen-i ibn-i Mace] :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 15/02/09, 01:35
Resûlü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı, ağız ve burundan alınan ilaç, kan aldırma ve yürümedir."

(Tirmizi)

---

Hadiste 3 tedavi şekli tavsiye edilmektedir.

Hastalığa uygun ilaç alımı, kan verme ve yürüme... Yürümenin günümüzde sağlıklı yaşam için ne kadar önemli olduğu bilinen bir gerçektir.  


Resulullah.org  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 17/02/09, 14:36
Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem şöyle dua ettiler:

"Allah'ım! Kim sana iman eder ve benim de senin elçin olduğuma tanıklık yaparsa, ona, sana kavuşmayı sevdir, ölümünü kolaylaştır, dünya yükünü de hafiflet." (Âmin...)

(Taberani, İbn-i Hibban, İbn-i Mace)

Mü’mine, ölüm sevimli ve kolay gelir. Çünkü, ölüm onun için bir son, bir bitiş, bir yok oluş değildir. Görev ve sorumluluklarından kurtuluş ve rahata eriştir.


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: onursahin - 19/02/09, 14:36
  Yüce Allah cc şöyle buyurmaktadır:

  ''Ey Ademoğlu''

  Yaratılmışlara lanet okumayın,sonra lanet size döner.

  Ey Ademoğlu!Gökler boşlukta benim isimlerinden biri ile direksiz olarak dosdoğru durmakta iken,sizin kalplariniz kitabımın binlerce öğüdüyle bile dosdoğru olamamaktadır.

  Ey insanlar!Su,içndeki sert taşı yumuşatmadığı gibi ,güzel öğütler de katı kalplere tesir etmez.

  Ey Ademoğlu!Allah'ın kulları olduğunuza şahitlik ettiğiniz halde nasıl olur da O'na isyan ediyosunuz?Yine ölümün hak olduğuna inandığınız halde ondan nasıl hoşlanmıyorsunuz?

  Hakkında hiçbir ilginiz olmayan nice şeyleri  söylüyor ve bunu önemsiz görüyorsunuz;oysa bunun günahı Allah katında çok büyüktür.

  İmam Gazali/Gazali Risaleleri,kudsi Hadisler,9.kudsi hadis
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 19/02/09, 23:15
   Ebu Hureyre R.A.’dan nakledildiğine göre, Rasulullah S.A.V. Efendimiz buyurdular ki:

   - Müflis (iflas eden kişi) kimdir, bilir misiniz?
   Orada bulunan sahabiler şöyle cevap verdiler:
   - Bize göre müflis, malı-mülkü varken hiç parası, eşyası kalmamış kimsedir.
   Bu cevap üzerine Allah Rasulü S.A.V. şöyle buyurdular:
   - Gerçek müflis şu kimsedir: Kıyamet günü, namaz, oruç ve zekât sevaplarıyla huzura gelir. Fakat birisine sövmüş, diğerine iftira etmiş, birisinin malını yemiş, diğerinin kanını dökmüş, bir diğerine vurmuştur. Böylece üzerinde birçok kimsenin hakkı birikmiştir. O kimsenin ibadet sevaplarından hak sahiplerine hakları ödenir. Sevaplar biter, ancak alacaklar bitmez. İşte o zaman, hak sahiplerinin günahları bu kimseye yüklenir. Böylece ateşe müstehak olur.

   (Sahih-i Müslim, Kitabü’l-Birr, Hadis No. 59)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 20/02/09, 00:23
Abdullah b. Mesud (radiyallahü anh)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:
 
Yüce Allah nezdinde amellerin en sevimlileri, vaktinde kılınan namaz, anne-babaya hep iyi davranma ve Hak yolunda cehd ü gayrettir.

(Buharî, 1/197; Müslim, 1/89)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 22/02/09, 17:45
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Kim, dünyada lüks bir hayat yaşarsa, âhirette arzu ve isteklerine perde çekilir. Kim, gözünü zenginlerin süsüne dikerse, göklerin yüce katında aşağılanır. Kim de, kendisine verilen az rızka karşı güzel bir sabır ve dayanıklılık gösterirse, Allah onu Firdevs cennetinde istediği yere yerleştirir."

Berâ radıyallahu anh. Taberânî.


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/02/09, 00:47
Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: ""Resûlullah aleyhissalâtu vesselam'ın yanında bir cenaze geçti. Oradakiler, cenaze hakkında hayırlı senada bulundular. Aleyhissalatu vesselam:

"Vacib oldu! (Vacib oldu! Vacib oldu!)" buyurdular. Sonra bir cenaze daha geçti. Bunu kötü sözlerle yâdettiler. Resûlullah yine: "Vacib oldu!" buyurdular. Hz. Ömer radıyallahu anh:

"Ey Allah'ın Resûlü! Vacib olan nedir?" diye sordu.

"Öncekini hayırla yâdettiniz ona cennet vacib oldu. İkincisini kötülükle yadettiniz ona da cehennem vacib oldu. Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahidlerisiniz!" buyurdu."

Buhari, Cenaiz 86, Şehadet 6; Müslim, Cenâiz 60, (949); Tirmizi, Cenaiz 63, (1058); Nesai, Cenaiz 50, (4, 49, 50); Ebu Dâvud, Cenaiz 80, (3233).


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 24/02/09, 20:18
Ebû Hüreyre Abdurrahman İbni Sahr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:– “Allah'u Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize ve davranışlarınıza bakar. ”
Müslim, Birr 34 ( III, 1987)


 :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 25/02/09, 23:01
Ravi: Aişe
Tanım: Ey Allah'ın Resulü, dedim, "cihadı amellerin en faziletlisi görüyoruz, biz de cihad etmiyelim mi?" Şu cevabı verdi: "Ancak, cihadın en efdal ve en güzeli hacc-ı mebrürdur. Sonra şehirde kalmaktır." Hz. Aişe der ki: "Bunu işittikten sonra haccı hiç bırakmadım." ("Sonra cebirde kalmak" cümlesi Buhari'de yok)

Kaynak: Buhari, Hacc 4, Cezau's-Sayd 26, Cihad 1; Nesai, Hacc 4, (5, 113)  


 :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 27/02/09, 01:34
Ey Rabbim! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsızlıktan, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yapdığını insanların duyması ve met hetmeleri için yapmaktan, riyadan, sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.
(Hadis-i Şerif)


menzilnet'ten alınmıştır...
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 27/02/09, 04:21
Ebû Hüreyre (r.a) rivâyet etmiştir: Resûlullah (asm) şöyle buyurdular ki:

“Aziz ve Celil olan Allah buyuruyor ki: “Ben kulumun zannı üzereyim. (Beni anlayışına göre kulumla muamele yaparım.) Kulum beni andığı zaman, muhakkak onunla berâber olurum. O Beni gönlünde gizlice zikrederse, Ben de onu bu sûretle anarım. Eğer o Beni bir topluluk içinde zikrederse, Ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir cemiyet içinde anarım. Kulum Bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum Bana bir arşın yaklaşırsa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer o Bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım.”

( 3-Buhârî, Tevhid, 2183; Müslim, Tevbe, 1, 21 )
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 28/02/09, 02:23
Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse,
Allah ona dileğini mutlaka verir.
Resûl-i Ekrem o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi.
"Buhârî, Cum`a 37, Talâk 24


 :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 28/02/09, 03:13

"Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını (üzerlerine) koyarlar. Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar âlim için istiğfar ederler. Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü, dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştir."

(Ebu Davud)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 01/03/09, 01:16
Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddik (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzab (çok yalancı) diye yazılır.

Buhari, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.


 :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 02/03/09, 00:55
Hazreti Câbir (radıyallahü anh) hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerifte Kainatın Medar-ı İftiharı Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:

Kul namazı da terketti mi, işte o zaman küfürle arasında hiçbir perde kalmamış demektir.

(Müslim, İman, 134; Ebû Davud, Sünnet, 15; Tirmizî, İman, 9; İbn Mace, İkamet, 17; Dârimî, Salât, 29)  


 :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 02/03/09, 22:49
Sa´d bin Ebi Vakkas´dan:

"Şüphesiz ki Allah (cc) müttaki, (gönlü) zengin ve gizli(ce ibadet ve dua eden, hayır işleyen) kulunu sever."

(Müslim - 2965)
:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 03/03/09, 00:34

Resulullah (sav) "Allah'tan hakkıyla haya edin!" buyurdular. Biz: "Ey Allah'ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah'tan haya ediyoruz" dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batını ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur."

(Tirmizi, Kıyamet 25)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 04/03/09, 16:02
Biriniz gönlünden, müslüman kardeşine faydalı bir öğüt geçiriyorsa, onu söylesin...[İbn-i Adiyy] :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 05/03/09, 00:08
(İblis, yer yüzüne indikten sonra, ya Rabbi bana ev ver dedi. Hamamlar senin evin. Yemek istedi. Besmelesiz yenen yemekler senin denildi. Müezzin istedi. Mizmarlar [çalgılar] müezzinin denildi. Yazıların dövme, hadislerin yalandır. Resulün [elçin] kâhinler, falcılar, tuzağın da kadınlardır.) [İbni Ebiddünya, İbni Cerir]  

 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 05/03/09, 01:05
“Ey insanlar! Allah’a tevbe edin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Doğrusu ben, günde yüz sefer tevbe ediyorum, siz de Allah’a tevbe edin.”

(Müslim, Ebu Davud)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 06/03/09, 00:50

Câbir (ra)’den rivayet edildiğine göre; Rasûlullah (sav) bir gün pazar yerine uğradı. Etrafında ashabı da vardı. Rasûlullah (sav) küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Onun kulağından tutarak: “Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister” buyurdu. Ashab: “Daha az para ile de olsa biz almayız, onu ne yapalım ki” dediler. Sonra Rasûlullah (sav): “Size bedava verilse ister misiniz?” diye sordu. Onlar: “Allah’a yemin ederiz ki o diri bile olsa kulaksız olduğu için kusurludur, ölüsünü ne yapalım?” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Rasûlullah (sav): “Allah’a yemin ederim ki Allah’a göre dünya, önünüzdeki şu ölü oğlaktan daha değersizdir” buyurdu.

(Müslim, Zühd 2)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 06/03/09, 15:13
Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem (Medine'de) ölçü ve tartı işleriyle meşgul olanlara şöyle buyurdu:

– Siz öyle bir işi üzerinize almış bulunuyorsunuz ki, sizden önceki (nice) ümmetler bu yüzden (tartıdaki hileler ve yalanlar sebebiyle) yok edildiler (tarih sahnesinden silinip gittiler.)"


(Tirmizi, Hakim)

 
Resulullah.org  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: cahil kul - 07/03/09, 00:05
ağır duyana söz işittirmek  sadakadır.

                                           (Hatib)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 07/03/09, 13:34
Allah Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kıyamet günü, müminin terazisinde, güzel ahlâktan daha ağır bir şey yoktur Allah teâlâ, çirkin konuşan ve ne konuştuğunu bilmeyenlerden nefret eder"
Ebû Derda radıyu anh Tirmizî

 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 10/03/09, 00:47
Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Kim açıklama yapmadan kusurlu bir mal satarsa, Allah'ın gazabında olmaya devam eder. Melekler de ona beddua etmeye devam ederler."

(İbn-i Mace)

---

"Müslüman müslümanın kardeşidir. (Onu aldatamaz). Müslüman, din kardeşine kusurlu bir mal sattığı zaman, o malın kusurunu açıklamaması helal olmaz."

(İmam Ahmed, İbn-i Mace, Taberani, Hakim)

---


Kusurlu ve defolu malları kusurlarını müşteriye söyleyerek satmak, satıcı üzerine bir görevdir. Tüketicinin aldığı malın vasfını ve niteliğini bilmeye hakkı vardır. 

Resulullah.org  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 13/03/09, 18:10
Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir... [Beyhaki] :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 15/03/09, 01:38
Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) ümmetin sefih gençlerine dikkat çekerek;
“Ümmetimin helaki sefih gençler eliyle olacaktır” buyurmuşlardır

1 Sahihu’l-Buhari, VIII, 88; Sunenu İbn-i Mace II, 1331 (no: 4015)


 :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 17/03/09, 04:04
"Âlimler Peygamberlerin vârisidir." [Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi]

"Âlim ile beraber olun, diz dize oturun. Çünkü Allahü teâlâ, yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, ölü kalbleri de ilim nuru ile diriltir." [Taberani]


"Kıyamette Peygamberler, âlimler ve şehidler şefaat eder." [İbni Mace]


"Cennette de âlime ihtiyaç olur. Cennet ehline "Ne arzunuz varsa isteyin" diye sorunca, ne isteyeceklerini şaşırıp âlimlere bakarlar. Âlimler de, "Şunu isteyin" derler." [Deylemi]


"Âlimin mürekkebi, şehidin kanı ile tartılır, âlimin mürekkebi, ağır gelir." [İ. Neccar]


"Âlime hürmet eden, bana hürmet etmiş, onu ziyaret eden beni ziyaret etmiş olur." [İ. Rafii]
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 18/03/09, 12:54
Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem bulurdular ki:

"Müezzin ezan okuduğunda göklerin (rahmet) kapıları açılır ve onda yapılan dualar kabul olunur. Kime bir üzüntü ve sıkıntı gelirse, dua için müezzinin ezan okuma anını kollasın."

(Hakim)

---

Ezan ile kamet arasındaki zaman dilimi, Allah'ın rahmet kapısının açıldığı, kula af ve bağışlanma fırsatının tanındığı çok kıymetli bir süredir. Bu süre dua ile değerlendirilmelidir. 
Resulullah.org  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: dabanlıoglu - 18/03/09, 15:09
 (http://img379.imageshack.us/img379/1913/ekarthadsguljt9.jpg)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 22/03/09, 02:53
Günlük Hadis (Allah'ın takdir ettiği rızkı kimse değiştiremez ...)‏
 
Resûlü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Allah'ın sana vermediği rızkı, sana hiçbir kimse veremez. Verdiği rızka da, hiç kimse engel olamaz."

(Taberani)

---

Rızıkları veren, rahmeti sonsuz Allah'tır.

Allah'ın kuluna takdir ettiği rızkı ve kazanımları engelleyecek hiçbir kuvvet yoktur. Allah'ın vermediği, kısmet etmediği rızkı ve nimetleri de hiçbir güç ona ulaştıramaz.   


Resulullah.org  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/03/09, 23:05


Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Ehl-i kitaptan olup hem kendi peygamberine hem de (İslam Peygamberi) Hz. Muhammed 'e iman eden kimseye 2 kat sevap vardır."

(Buhari)

---


Ehl-i kitaptan olan birine İslâma girmesi halinde çift sevap verilir. Daha önce tabi olduğu peygambere ümmet olma ecri ile son peygamber Hz.Muhammed ’e (asm) tabi olma mükafatı vardır.

Resulullah.org


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 28/03/09, 00:51

Resûlü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Bir kimse müslüman ana babadan olan bir yetimin yemesini içmesini (geçimini), kendi başına işlerini yapar hale gelinceye kadar üzerine alırsa cennet ona muhakkak vacip olur."

(Ahmed bin Hanbel)

 
Resulullah.org  


 :X06
 
 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 02/04/09, 10:38
Iki göz vardir ki, cehennem atesi onlara dokunmaz: Allah korkusundan aglayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz...[Tirmizî, Fedâilü'l-Cihâd, 12]:X06

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 04/04/09, 00:20
Resûlullah (s.a.v) bulurdular ki:

"Cennete giren hiç bir kimse, dünya üzerindeki her şey kendisine verilse bile, dünyaya dönmek istemez. Ancak şehid müstesnadır. O, göreceği ikramdan dolayı tekrar dünyaya dönüp on defa daha öldürülmeyi (şehid olmayı) temenni eder."

(Buhârî, Cihâd 6; Müslim, İmâre,108,109; Neseî, Cihâd 33)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 04/04/09, 12:54
"En faziletli sadaka bir müslümanın ilim öğrenmesi, sonrada onu müslüman kardeşine öğretmesidir..." [Sünen-i ibn-i Mace]:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kararlı - 04/04/09, 22:52
"Sizin en hayırlılarınız Kuran-ı Kerim öğrenen ve öğretendir."
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 05/04/09, 16:57
"Akıllı kimse, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır."

(Tirmizi)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 05/04/09, 21:06
"Başını imamdan önce kaldırıp indiren kimsenin alnı şeytanın elindedir. ''[ Muvatta, Salât 57]:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 06/04/09, 11:55
Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşaratından yemeye de salmamıştı
(Buhari)

 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 10/04/09, 22:45

"Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşman olabilir.
Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir."

(Tirmizi, Bırr 60 )
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 15/04/09, 01:38
Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) ümmetin sefih gençlerine dikkat çekerek;
“Ümmetimin helaki sefih gençler eliyle olacaktır” buyurmuşlardır

1 Sahihu’l-Buhari, VIII, 88; Sunenu İbn-i Mace II, 1331 (no: 4015)


 :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 22/04/09, 13:01

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: 'Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 'Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok yapın.'
Müslim, Salât 215, (482); Ebû Dâvud, Salât 152, (875).
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 23/04/09, 09:45
"Mü`minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acimakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler Vücudun bir uzvu hasta oldugu zaman, diger uzuvlar da bu sebeple uykusuzluga ve atesli hastaliga tutulurlar"

Buharî, Edeb 27; Müslim, Birr 66


 :X06 X:33X :X06

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hâfız - 25/04/09, 11:34
"Şüphesiz kul, hayırlı bir iş yaparak Allah katında bir dereceye ulaşamazsa, Allah onun malına veya çocuklarına bir musibet vererek onu imtihan eder. Onu daha önce kavuşamadığı dereceye varıncaya kadar bu musibete sabrettirir ... "[Ebu Davud, Cenaiz 1] :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 02/05/09, 13:37
“Dinini ve huyunu beğendiğiniz biri size (kız istemeye) gelince, onu evlendiriniz. Eğer yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve fesad çıkar“ (el-Câmiu‘1-Kebîr (Tirmlzî), 2/381 (K. en-Nikâh, 3/1085); el-Beyhakî: es-Sünenü‘l-Kübrâ, Beyrut-1994, 7/132. (K. en-Nikâh, Hd. 13481).).


 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 03/05/09, 19:26
Ebû'd-Derdâ radıyu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa,
Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur "

Tirmizî, Birr 20 (IV, 327)   :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: nurhaniyet - 03/05/09, 21:06
 :X06" Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'I sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin.Ehli Beytimi de benim sevgim için sevin.. :X06


tirmizi
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 08/05/09, 01:49
Ebû Hüreyre -radıyu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem -sallu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

"Cum'a gününde bir saat vardır. Allah'ın kullarından bir müslim namazda ve kıyamda iken Allah Teâlâ'dan niyâz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir." Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (11)

Cum'a gününün içindeki saat küçük parmağına nisbetle parmağın ufak ucu ne kadar ise güne nis-betle o kadar az bir müddetdir ki o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir.
Nebiyy-i Ekrem -sallu aleyhi ve sellem- Hazretleri:
(http://i40.tinypic.com/x1zvwh.jpg)

'Cum'a günü ibâdet ve ezkâr ile mü'minle-rin kalbi mesrûr olacak bir bayram günüdür' (12) buyurmuşlardır.


-"Size bir sûre haber vereyim mi ki azameti semâ ile arz arasını doldurmuş onu yetmişbin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu öteki cum'aya kadar bu sûre ile mağfiret eder sonunda üç gün de ziyâdesi vardır. Ve semâya ulaşan bir nûr verilir ve Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır." (13)

"Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl." (14)

Hadîsin şerhinde deniliyor ki bugünün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek nikâh akdetmek ve bunun gibi mühim işler sünnettir.

"Cum'a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonra onbir defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyâmet korkularından emin kılar. " (15)

"Şu duâ ile cum'a günü herhangi bir saatte dua edilirse sâhibine muhakkak icâbet olunur." (16)

(http://i42.tinypic.com/2ahcp5k.gif)
"Cum'a gününde bir saat vardır mü'min bir kul namazda duâ ederken Allah 'dan bir şey ister ve o saate denk gelirse Allah muhakkak ona icâbet eder. Ashab-ı kirâm: 'Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellah" dediklerinde: "İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir." buyurdular.

"Cum'a namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa

(http://i41.tinypic.com/20kxcfb.gif)
diyen kimsenin yüzbin günâhını ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder." (17)
(11) bk. el-Ezkâr 80; Buharî Deavât 61.
(12) el-Câmi'u's-Sağîr.
(13) bk. Tuhfetü'z-zâkirîn 269
(14) Tirmizî Ticâret 41.
(15) Râmûzü'l-ehâdîs 427 (Deylemî'den)
(16) el-Cami'u's-Sağîr.
(17) Buharî Deavât 61. :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavs Kölesi - 08/05/09, 01:57

"Cum'a namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa

diyen kimsenin yüzbin günâhını ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder." (17)


Ne diyen kimse kurban ?


 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 08/05/09, 02:07
Ekledim kurban, önceki çıkmamış, bende tek tek ekledim...Vesselam!... :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 11/05/09, 02:29
Yatağınıza gideceğinizde namaz abdesti gibi bir abdest alın, sonra da şöyle dua edin: "Allahım ! (Rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana ısmarladım, sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettim."

(Buhari, Deavat, 6)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 12/05/09, 00:32
Sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır

(Sahih-i Müslim)  

 :X06 X:33X :X06

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Türkoğlu - 12/05/09, 19:16
(http://i41.tinypic.com/2euok9l.jpg)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin."

İbn Amr radıyallahu anh.
Tirmizî.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Türkoğlu - 15/05/09, 23:41
(http://i44.tinypic.com/31690e0.gif)

(http://i44.tinypic.com/2wn1nph.gif)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Allahın kullarından birtakım insanlar vardır ki, ne peygamberdirler ve ne de şehîddirler. Lâkin Allah katındaki mevkilerinden dolayı, onlara, hem peygamberler, hem de şehîdler gıpta edeceklerdir.
Onlar, akraba olmadıkları ve maddi yönden hiçbir çıkarları da bulunmadığı hâlde, birbirlerini yalnız Allah için sevenlerdir.
Vallahi, onların yüzleri nurdur, şüphesiz onlar nur üzere olacaklardır. insanlar korktukları zaman onlar korkmayacak, üzüldükleri zaman onlar üzülmeyeceklerdir."
Sonra şu âyeti okudu: "Haberiniz olsun. Allahın velîleri var ya, onlar için ne korku vardır ve ne de mahzun olacaklardır."

Ömer radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

(http://i44.tinypic.com/25ixlwo.gif)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 16/05/09, 18:46


Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.

Tirmizî, Birr, 55. :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 25/05/09, 00:57
" Nerede olursan ol , Allah 'tan kork ! Günahın arkasından hemen iyilik yap onu siliversin. İnsanlarla muamelende güzel ahlaktan ayrılma ! "

Tirmizi  birr 55 Ahmed b Hanbel, el-Müsned,5/153

 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 02/06/09, 19:38
Kınanın önemi, hadisi şeriflerde şöyle bildiriliyor:

Kına Yakın, zira güzelliğinizi, gençliğinizi ve nikah sevgizi arttır.


Ebu Nuaym, Bezzar :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavs Kölesi - 03/06/09, 01:35
Kınanın önemi, hadisi şeriflerde şöyle bildiriliyor:

Kına Yakın, zira güzelliğinizi, gençliğinizi ve nikah sevgizi arttır.


Ebu Nuaym, Bezzar :X06 X:33X :X06

Allah razi olsun kurbanim

Kina Alirken Gerçek Kina olduguna dikkat edelim insallah.Mollamiz söylemişti : Şimdiki kinalarin içine farkli şeyler katiliyor diye buda caiz değil demişti.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 04/06/09, 09:01
Kınanın önemi, hadisi şeriflerde şöyle bildiriliyor:

Kına Yakın, zira güzelliğinizi, gençliğinizi ve nikah sevgizi arttır.


Ebu Nuaym, Bezzar :X06 X:33X :X06

Allah razi olsun kurbanim

Kina Alirken Gerçek Kina olduguna dikkat edelim insallah.Mollamiz söylemişti : Şimdiki kinalarin içine farkli şeyler katiliyor diye buda caiz değil demişti.

Ecmain kurban, doğrudur şimdi ki kınalarda boya varmış; eskiler ellerde ve saçlarda daha güzel renk oluştururdu...Hatta analarımız saçlarına yakarken başımı çekiyor, migrene iyi geliyor, başağrım geçti diyorlardı, şimdi bunlar olmuyor...Sadece renk oluşuyor...Dikkat etmek lazım...

Ben Menzilden almıştım evdekiler kullansınlar diye...Vesselam!...

Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork Zira biz sana tabiyiz Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız" derler
(Tirmizi, Zühd 61) :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 18/06/09, 00:27


Hz. Ömer ibni Yezid Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallalahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Bir kimse bir serçeyi sebepsiz yere öldürürse, o kuş kıyamette şöyle bağırır:

"Yarabbi, bu kulun beni boş yere öldürdü. Hem kendisi benden faydalanmadı, hem de beni bırakmadı ki senin yarattığın yeryüzünde (özgürce) yaşayayım."

(Taberani/Kebir)
 
Resulullah.org   :X06


Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 18/06/09, 00:31
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed  (Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek İşte bu 3 davranış, cehennemdedir Bunlar, bir mü'minin ahlakında yer alamaz.

(Taberani)


 :X06 X:33X :X06

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gönül Mihmanım - 18/06/09, 12:37
Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

Allah c.c Razı olsun..
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 18/06/09, 13:56
Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed  (Sallu Aleyhi ve Sellem)


Mü’minlerin emîri Ebû Hafs Ömer ibni Hattâb radıyu anh Resûlullah sallu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi: “Yapılan işler niyetlere göre değerlenir Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır”

Buhârî Bed’ü’l–vahy 1 (I 2)


 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 22/06/09, 01:05
"Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423)


 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: erdem - 22/06/09, 01:14
Hz Sevban’dan rivayet olunur:

Rasulullah (s.a.v) efendimizle yürüyorduk.Bir kavmin mezarlığına uğradık.Rasülullah (s.a.v) durdu, ağladı ağladı ve dua etti.Sonra;

-“Ya Sevban bu kabirlerde azab olanlar hakkında dua ettim, azabları hafifletildi” ve sonra şöyle devam etti;

لَو صام هائلاء يوماً من رجب او قَاموا ليلةًً واحدة ما عذبوا فى قبوره

Meali; Şu kabirlerinde azab olunan kimseler,Receb-i şerif ‘ten bir gün oruç tutsalardı,veya bir gece ibadete kalksalardı kabirlerinde azab olunmazlardı. Tefcirüt tesnim s.195

 X:04
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 23/06/09, 12:31
Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez Regaib gecesi, Şabanın 15 gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi (İbn-i Asâkir)


 :X06 X:33X :X06

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan61 - 23/06/09, 23:46
Resulullah Sallalluh Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Ağlayın, eğer ağlayamıyorsanız ağlamış gibi hüzünlenin. Kıyamet günündeki azabı bilse idiniz, ayakta duramıyacak hale gelinceye kadar namaz kılar, sesiniz kısılıncaya kadar ağlardınız."

(Hakim)
 


Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 24/06/09, 13:40
Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî]

 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 28/06/09, 12:20
Hz. Cabir Radiyu Anh'tan rivayetle Resûlullah Sallu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Bir kimse müslüman bir kişiyi, onun ırz ve şerefine halel gelecek bir yerde yalnız bırakırsa, Allah da onu Allah'ın yardımını çok beklediği bir sırada yalnız bırakır."

(Ahmed bin Hanbel; Ebu Davud)


 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 09/07/09, 20:02


"Ey insanlar! Kimin,üzerinde bir (kul) hak(kı) varsa onu hemen ödesin,dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin! İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafif kalır"

İbn-i Esir,el-Kamil,II,319 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 17/07/09, 17:31
Ey Allah'ın Resulü. dendi, hangi kadın daha hayırlıdır?'

"Kocası bakınca onu sürura garkeden, emredince itaat eden, nefis ve malında, kocasının hoşuna gitmeyen şeyle ona muhalefet etmeyen kadın!" diye cevap verdi.
(Nesâi, Nikâh 14)


 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 20/07/09, 17:27Hz. Enes Radiyallahu Anh'tan rivayetle Resûlü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Ashabım ile ümmetimin misali, yemekte tuzun misali gibidir. Yemeğin ancak tuzla tadı gelir."

(Ramuz)

Resulullah.org


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 02/08/09, 15:35

Resûlü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Kim kalbini Allah'a bağlarsa, Allah mü'minlerin kalbinde, ona sevgi ve merhamet yaratır.Herkes onu sever. Allah, hayırlı olan herşeyi, ona hızla yaklaştırır."

(Taberani)   :X06

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 02/08/09, 23:26
“Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz birşey söyleyeyim mi?
Aranızda selamı yayınız.”
{Müslim} :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 04/08/09, 12:18
"Muhakkak ki, Allah Teâlâ Şâban'ın onbeşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder."

İbni Mâce, İkame, 191.
 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gönül Mihmanım - 04/08/09, 12:38
Şabanın onbeşinci gecesi

Aişe-i Sıddika nın (Radıyallahü anha) Resüllullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) birbiri arakasına öyle oruç tutardı ki biz Resüllullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) i bir daha yemeyecek derdik. Bazen birbiri arkasına günlerce hiç oruç tutmaz, biz bir daha oruç tutmayacak derdik. Resüllullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) en sevgili orucu Şa,ban ayındaki oruçları idi. Ben Resülallah, seni Şa,ban ayında oruçlu görüyorum hikmeti nedir? Diye sorduğumda:

“Ey Aişe, Şa,ban öyle bir aydır ki o sene içinde ölecek kimselerin isimleri deftere yazılıp Melek-ül mevte (can alıcı meleğe) teslim olunur. Ben ancak oruçlu bulunduğum halde ismimin deftere geçirilmesini arzu ederim.” Buyrulduğu beyan edilmiştir.  :X06 X:33X
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 05/08/09, 11:04

"Allah Teâlâ Şâban'ın onbeşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar."

İbni Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38. :X06 X:33X :X06

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kusva - 10/08/09, 21:11
Veren el alan elden hayırlıdır. Harcamaya, bakmak zorunda olduklarınla başla, sadakanın  efdali zenginlikle olanıdır. El açmaktan sakınan kimseyi Allah dilenmekten korur. Verilene kanaat edenleri Allah başkalarına muhtaç etmez. (Hadis-i Şerif)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 14/08/09, 12:29
 (Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.) [Taberani]


 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: yuusuf - 14/08/09, 12:36
Hz. Ebu Hureyre Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Allahın rızasını niyet ederek sadaka veren bir kula Allah kıyamette:

"Ey kulum, madem ki benden rahmet ümid ettin; Ben seni hakir duruma düşürmem. Cesedini Cehenneme haram kıldım. Cennetin istediğin kapısından içeri gir"

buyurur."

(Deylemi)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 17/08/09, 09:55
Hz. Ebu Musa Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Dünyada bir musibet ile müptela olan bir kul yoktur ki, bu, bir günahı sebebi ile olmasın. Allah (cc.) ise kerem sahibidir ve af cihetiyle büyüktür. O günahı sebebiyle kıyamet gününde, o kuluna tekrar sual sormaz."

(Teberani/Kebir)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 19/08/09, 10:32
Hz. Ebu Hureyre Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Hiçbir sadaka malı eksiltmez.

Allah, af eden kulun ancak izzetini ve saygınlığını artırır.

Bir kimse Allah için tevazu gösterirse, Allah da onu yükseltir."

(Müslim)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 20/08/09, 10:15
Hz. Sehl Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Sizden biri, bir din kardeşinin kendisinde veya malında hoşuna giden bir özellik görünce, onu
tebrik etsin ve "Barekallah" desin. Zira göz değmesi haktır."

(Taberani/Kebir)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 21/08/09, 12:07
Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"İşte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah'ın rahmeti sizi kuşatır. O ay, yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul olunur. Allah sizin iyilik ve ibadette yarışmanıza bakar da, bununla meleklerine karşı iftihar eder. Öyle ise kulluğunuzla kendinizi Allah'a sevdirin. Asıl bedbaht olan da, bu ayda Allah'ın rahmetinden nasibini alamayandır."

(et-Tergib ve't-Terhîb, 2:99.)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 24/08/09, 10:51
Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anh, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır. Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları ise sonuna kadar açılır, hiçbirisi kapalı tutulmaz.

Her Müslümanın kalbinde hissettiği bir ses yükselir:

Ey iyiliklere istekli olanlar, hayra yönelin!

Ey kötülüğe arzu duyanlar, kendinizi tutun!

Allah'ın bu gece Cehennemden kurtardığı pek çok kimseler olacaktır. Bu hal Ramazan'ın bütün gecelerinde tekrarlanır."

(Buhari, Savm: 5; Bed’ü’l-Halk: 11; Müslim, Sıyâm: 2; Nesâi, Sıyam: 5)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 24/08/09, 13:20
Eğer kullar Ramazan ayındaki üstünlükleri bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi.
(Tabarani)


 :X06 :X42 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: bilgi-lazım - 31/08/09, 00:44
dostunu severken ölçülü sev zira birgün düşmanın
olabilir düşmanıda ölçülü ol zira birgün dostun olabilir  :X06  :X06  :X06
 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 02/09/09, 14:05

Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi ferah evidir.Buraya ancak çocukları sevindirenler girer.

Hadis-i Şerif (ibn-i Addy).

 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 02/09/09, 14:09
dostunu severken ölçülü sev zira birgün düşmanın
olabilir düşmanıda ölçülü ol zira birgün dostun olabilir  :X06  :X06  :X06
 


Lütfen kaynak belirtelim eklediğimiz hadislere inşaAllah :X06

“Dostunu severken ölçülü sev, zîrâ günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü bir şekilde buğzet, çünkü günün birinde dostun olabilir.”  


(Tirmizî, Birr, 60/1997)


Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavs Kölesi - 07/09/09, 04:55
Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İmam, fatiha sûresini bitirip amin dediği zaman, sizde hemen onun akabinde amin deyiniz. Çünkü o anda meleklerde iştirak ederek amin derler. Kimin dediği amin cümlesi, meleklerin amin cümlesine rastlarsa, o kimsenin geçmiş ve gelecek bütün küçük günahları af olunur.”

İMAM SUYUTİ(Allah ONDAN RAZI OLSUN)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 08/09/09, 10:56
Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayet ettiğine göre, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

"Oruç tutan bir kimse yalancılığı, yalan yere şahitliği ve cahilce davranışları bırakmaz, böyle günahları işlerse, yemesini içmesini terk etmesine Allah bir değer vermez."

(İbni Mâce, Sıyam: 21)

---

Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Öyle oruç tutanlar vardır ki, tuttukları oruçtan görecekleri fayda, aç ve susuz kalmaktır.

Gece kalkıp da öyle namaz kılanlar bulunur ki, uykusuz kalmaktan başka bir şey elde edemezler."

(İbni Mâce, Sıyam: 21)

---
Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

"Biriniz oruçlu bulunduğu gün çirkin söz söylemesin, cahilce davranışlarda bulunmasın. Şayet bir başkası kendisine sataşır veya dövüşmeye kalkarsa, 'Ben oruçluyum, ben oruçluyum' diyerek ondan uzak dursun."

(İbni Mâce, Sıyam: 21)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 10/09/09, 18:59
Bir topluluk toplanır,
Allah'ı zikretmeden,
Resûlullah’a salâvat getirmeden dağılırsa,
bu meclisleri onlar için Kıyamet günü bir hasret ve pişmanlık vesilesi olur.  

Câmiü's-Sağîr, No: 3351  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 15/09/09, 17:33
Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anh, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin şöyle buyurduğunu anlatıyor:
"Kim inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan umarak Kadir Gecesini ihya edip ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."
(Buhari, İman: 35; Tirmizî, Savm: 1)

---
Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu Anhümâdan gelen bir rivayette Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem, "Kadir Gecesini aramak isteyen yirmi yedinci gecede arasın" (Müsned, 2:27) buyurmuş, böylece yirmi yedinci geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

---
Yine bu geceyi Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin Hz. Âişe Radiyallâhu Anhâya öğrettiği şu dua ile kutlarsak daha faziletli olur:
"Allâhümme inneke afüvvün, kerîmün, tühibbü'l-afve, fa'fü annî."
(Allah’ım, Sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi seversin. Beni de affeyle.)
(Tirmizî, Daavât: 84)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 17/09/09, 10:04
Abdullah ibni Abbas Radiyallâhu Anhümâ rivayet ediyor:

"Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem, oruçlunun boş, çirkin ve ölçüsüz sözlerden temizlenmesi ve fakirlere bir azık olması için fıtır sadakasını emretti. Kim bunu bayram namazından önce öderse, o makbul bir sadaka olur. Kim de bayram namazından sonra verirse, o başka vakitlerde verilen sadakalardan birisi olur."

(İbni Mâce, Zekât: 21)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 17/09/09, 13:08
Oruçluyken ölen Cennete girer.

(Bezzar) :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Levvame - 17/09/09, 15:55
"Nerde olursan ol  Allah cc karsi gelmekten
sakin; yaptigin kötülügün arkasindan bir
iyilik yap ki bu onu yok etsin. Insanlara
güzel ahlakin geregine göre davran."
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 21/09/09, 12:06
"Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevvâl ayında
altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur!."
(Riyazü’s-Salihin, C.2,S.510,2.)
 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: tekyol_menzil - 21/09/09, 15:28
Allah cc en çok şükredeniniz,insanlara en çok teşekkür edeninizdir                                                                               
bir rivayette insanlara teşekkür etmeyen Allah cc şükretmiş olmaz(teberani)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 28/09/09, 09:45
Resulullah Sallahu Aleyhivessellem buyurdular ki:
"İstihare yapan doğrudan mahrum kalmaz, istişare eden pişman olmaz, iktisad eden geçim sıkıntısı çekmez."
      (Taberani, Evsat)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 02/10/09, 09:51
Hz. Ebu Hureyre Radiyallahu Anh'tan rivayetle Resûlü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Kim imanın tadını bulmak isterse, sevdiği her kişiyi, yalnız Allah için sevsin. (Sevmediğini de Allah için sevmesin.)"

(Beyhaki/fiuab)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: (toprak) - 13/10/09, 22:31

İmanı en kuvvetli mümin, güzel ahlaklı olandır. Yanına herkes kolayca yaklaşır, geleni gideni çok olur. Herkesle iyi geçinir. çevresi ile iyi geçinemeyen de hayır yoktur.


 [Taberani]


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 17/10/09, 23:33
Ubâde İbnu's-Sâmit radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Cennette yüz derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası, sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde Arş vardır. Allah'tan cennet istediğiniz vakit Firdevs'i isteyin."

Tirmizi, Cennet 4, (2533).


 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavs Kölesi - 21/10/09, 03:56
En Hayirli Amel , Vaktinde Kilinan Namazdir - Hadisi şerif , Semerkand Takvim -
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 22/10/09, 00:17


Hz. Ömer Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Bir adamın müslüman din kardeşine hayırla, sevgiyle ve şefkatle nazar etmesi, Benim şu mescidimde bir sene itikaf etmesinden hayırlıdır."

(İbni Lal)
 
Resulullah.org  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 22/10/09, 23:53
Resulûllah SallAllah'u Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Kulların sabaha eriştiği her gün 2 melek (yeryüzüne) iner. O meleklerden biri:

– "Allahım, kazandığını infak edene bolluk ver! der."

Diğer melek de:

– "Allahım (kazandığından hiç harcamayıp) cimrilik yapana, yokluk ver.." diye beddua eder."
(Buhari-Müslim)

 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavs Kölesi - 25/10/09, 14:29
'' Allah'in öyle kullari vardir ki , onlar insanlari yüzlerinden tanirlar '' Hadisi şerif - Semerkand takvim -
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavs Kölesi - 25/10/09, 14:31
Resulullah sav şöyle buyurur:

'' Göklere varincaya kadar  günah işleseniz ve sonra pişman olup tevbe etseniz yine Allah teala (c.c) tevbenizi kabul eder!'' (Hadisi şerif -Semerkand Takvim)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 25/10/09, 23:02

Mazlûmun bedduâsından sakının. Çünkü o, kıvılcım gibi semâya yükselir.

 
Câmiü's-Sağîr, No: 88  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Şa'yâ - 31/10/09, 22:05 :X06 :X06 :X06 Kış, müminin baharıdır. Müsned-i şihab(Kuzai) :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 02/11/09, 17:59
Rabbimiz, Dünya Göğüne İner


Buhari, C.8, s.71’de, Kitabu'd-Daavat, "Gecenin Yarısında Dua" babında hadisini şöyle rivayet etmiştir:


Abdulaziz ibnu Abdullah, Malik'ten, o îbnu Şihab'dan, o da Ebu Abdullah el-E'azz'dan ve Ebu Seleme ibni Abdurrahman'dan, on­lar da Ebu Hureyre Radıyallahü Anh'den


 :X06 :X06 Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir:


"Şanı pek yüce olan Rabbimiz, her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya göğüne iner ve buyurur: "Kim Bana dua eder, duasını kabul edeyim? Kim Benden ister, istediğini vereyim? Kim Benden bağışlanma diler, kendisini bağışlayayım?

 :X06 :X06

(Buhari: Daavat: 14
Buhari, Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesâî, Muvatta’dan Kudsi Hadisler, Madve Yayınları: 133. )

:X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavsa Umutlu - 02/11/09, 18:32
Ubade İbnus-samid radiyallahu anhuma anlatıyor:"Resulullah aleyhisselatu vesselam efendimiz buyurdularki:
 
  "Cennette yüz derece vardır. Her bir dercenin diğer derece ile arası, sema ile arz arası kadar geniştir.Firdevs bunların en yukarıda olanıdır.Cennetin dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde Arş vardır.Allah'tan cennet istediğiniz vakit Firdevs'i isteyin."

         Tirmizi,Cennet 4
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 02/11/09, 23:46
Hz. Ali Radiyu Anh'tan rivayetle Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm şöyle buyurdular:

Allah (c.c.), kulunun "Rabbiğfirli"
demesinden hoşlanır ve şöyle buyurur: "Kulum Benden başka günahları affedici bir kimse olmadığını bildi. (Ben de onun günahlarını affettim.)"

(Ahmed bin Hanbel)
 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: seydamm - 03/11/09, 01:42
 DÜNYADA DİN KARDEŞİNİ RAHATLANDIRIP SIKINTISII TESKİN EDEN KİMSENİN AllahÜ TEALA KIYAMET GÜNÜ SIKINTISINI GİDERİR
 
 BİR KİMSE BİR MASUM ÇOÇUĞU SEVİNDİRİRSE AllahÜ TEALA O KİŞİNİN ŞİRKTEN BAŞKA BÜTÜN GÜNAHLARINI BAĞIŞLAR

 İMAMI AZAM HÜCCETÜL İSLAM
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Alpaslan - 03/11/09, 04:11
Rasulullah( sav) in hanimi Ummu seleme( ra) den Allahin rasulu soyle buy: Gumus kapdan mesrubat icen,cehennem atesini likir likir karnina doldurmus olur.

Muminin niyeti ,amelinden daha hayirlidir.

Ebu hureyre (ra)den:Rasulullah (sav):soyle buy.Iki kisinin yiyecegi,uc kisiye,uc kisinin yiyecegi de dort kisiye yeter.

Imami malik  muvatta
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gurbetci - 03/11/09, 17:13
kurban Allah razi olsun................
 :)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 04/11/09, 12:26
Allah, kullarına kaç vakit namazı farz kıldı?

 
Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:


"Bir adam, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a:


"Allah, kullarına kaç vakit namazı farz kıldı?" diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm:


"Allah, kullarına beş vakit namazı farz kıldı" diye cevap verdi. Adam tekrar sordu:

 
"Bunlardan önce veya sonra başka bir şey var mı?""Allah kullarına beş vakti farz kıldı."

Bu cevap üzerine adam, bunlar üzerine hiçbir ilavede bulunmayacağına, onlardan herhangi bir eksiltme de yapmayacağına dair yemin etti. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm):


"Bu adam sözünde durursa mutlaka cennete girecektir!" buyurdu."


Müslim, İman,10, (12); Tirmizî, Zekât 2, (619); Nesâi, Salât 4, (1, 228, 229) Bu metin Nesâî'dekidir.


Bu rivayeti, Müslim ve Tirmizî, Kitâbu'I-İman'da mezkur, uzun bir hadis zımnında tahric ederler.


 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 06/11/09, 15:50
Birbirinize Zulmetmeyiniz

Ebû Zerr-i Gıfâri (ra)'den:

Nebiyy-i Ekrem (sav) Efendimiz Rabb-ı Celil-i Teâla ve Tekaddes Hazretlerinden rivâyet ettiklerinden olmak üzere âdideki Hadis-i Kudsi'yi nakil buyurdu:
"Ey kullarım, muhakkak biliniz ki, ben zulmü kendime harâm ettim. (Zulümden müteâli ve münezzehim.) Sizin aranızda da zulmü harâm ettim. Öyle ise, birbirinize zulmetmeyiniz.
Ey kullarım, benim hidâyet ettiklerimden başka hepiniz dalâlettesiniz. Öyle ise benden hidâyet dileyiniz de size hidâyet vereyim.
Ey kullarım, benim beslediklerimden başka hepiniz açsınız. Öyle ise benden taâm dileyiniz ki, sizi besliyeyim.
Ey kullarım, benim giydirdiklerimden başka hepiniz çıplaksınız. Öyle ise benden giyecek isteyiniz ki, sizi giydireyim. Kullarım, siz gece gündüz hep hatâ işlerseniz. Ben de baştan başa bütün günahları mağfiret ederim. Öyle ise bana istiğfar ediniz ki, size mağfiret edeyim.
Ey kullarım, sizin bana zarar vermek elinizden gelmez ki, bana zarar verebilesiniz. Bana menfaat vermek elinizden gelmez ki, bana nef'iniz dokunabilsin.
Ey kullarım, eğer evveliniz, âhiriniz, insiniz, cinniniz içinizde en takıy olan kim ise onun kalbi gibi (hep mut' kalbli) olsanız yine mülküme ziyâde hiç bir şey katılmış olmaz.
Ey kullarım, eğer evveliniz, âhiriniz, insiniz, cinniniz içinde en fâcir olan kim ise onun kalbi gibi (hep âsi, kalbi) olsanız yine mülkümden bir şey eksilmez.
Ey kullarım, eğer evveliniz, âhiriniz, insiniz, cinniniz hep bir yerde durup benden matlublarınız dilesiniz de hep birinize (ayrı ayrı) dileğini versem bu bahşayış nezdimdeki hazine-i atâdan iğne denize girdiğinde denizden ne eksiltirse ondan ziyâde bir şey eksiltmez.
Ey kullarım, ameller hep sizin amellerinizdir. Ben onları sizin hesâbınıza noksansız olarak zabtederim. Sonra karşılığını size tastamam gösteririm. Artık her kim (karşılık olarak) hayır bulursa, Allah'a hamd etsin. Her kim de başka şey bulursa, kendisinden başkasına levm etmesin.

(Bu hadis-i şerifi, Müslim rivâyet etmiştir.)
       
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 06/11/09, 15:59
Resul-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam buyurdular ki:

"Müslümanı aldatıp zarar veren ve ona hile yapan bizden değildir."


(Rafii)

Resulullah.org  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 08/11/09, 16:59
Akıllı insan,nefsini ıslah edip ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Ahmak da nefsine uyup Allah'ü Tealaya (boşyere)ümit bağlayandır. Hadis-i Şerif :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 09/11/09, 21:23

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Allah kendisine genişlik verdiği halde çoluk çocuğunu sıkıntıya sokan bizden değildir."

(Deylemi, Müsned)
 
Resulullah.org  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 09/11/09, 22:04
Zekatını ödeyen, üzerinde bulunan (fakirin) hakkını ödemiş olur, fazla vermek efdaldır; farz zekatı öde. Zira o seni temizler. Sıla-i rahmi eda et, dilenci, komşu ve fakirin hakkını gözet. Hadis-i Şerif.


 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 12/11/09, 12:17
(http://www.ayetler.com/data/link/HADISLER/images/4_jpg.jpg) :X06  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 12/11/09, 12:22
Hz. Ümmi Velid binti Ömer Radiyallahu Anh'tan rivayetle Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem şöyle buyurdular:

"Ey insanlar, hiç Allah'tan utanmıyor musunuz?
Yemeyeceğiniz şeyleri topluyor,
oturmayacağınız binaları yapıyor.
Ulaşamayabileceğiniz emeller güdüyorsunuz.
Bundan utanmalısınız."

(Taberani/Kebir)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 13/11/09, 17:02


Hz. Cabir Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm şöyle buyurdular:

"Küçük büyüğe, bir ikiye, az çoğa, binitli yayaya, geçen oturana, ayakta olan oturana selam verir."

(İbnüssünni)

Resulullah.org  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavsa Umutlu - 13/11/09, 20:44
Ebu Ubeyde el-Esedi'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem(s.a.v.) şöyle buyurmuştur."Kimin kalbini dünya sevgisiyle doldurursa,onun kalbini üçşey sarar,kuşatır.Zahmeti bitmek tükenmek bilmeyen maşgaleler. Sonu belli olmayan hayaller, emeller. Maksadına ulaşmayan ihtiraslar.Dünya hem arzulayan hemde arzulanandır.Ahiret de öyledir.Kim ahireti isterse, dünya onun peşinden gider ve onun rızkını ikmal eder.Kim de dünyayı isterse ölüm vakti gelip  birden onun canını alıncaya kadar peşinden gelir.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 14/11/09, 00:50
Sabah-aksam 7 defa "Allahümme ecirnî minennâr" diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud)  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 24/11/09, 10:38
Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Allah bir kulun dua etmesine izin vermişse, mutlaka kabulünü de murad etmiştir."

(Ebu Nuaym, Hılye)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavsa Umutlu - 24/11/09, 20:59

 Ebu Hureyre(r.a.) rivayet ediyor:Resullulah (s.s.v.) şöyle buyurmuştur:

     Kişinin değeri dininde, mürüvveti (insanlığı) aklında ve soyluluğuda güzel ahlakında saklıdır.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 24/11/09, 23:19
(Kurbanın derisindeki her tüy sayısınca size sevab vardır. Kanının her damlası

kadar mükâfat vardır. O sizin mizanınıza konacaktır. Müjdeler olsun!) [İbni Mace]


 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: tekyol_menzil - 25/11/09, 14:56
peygamberi zisan efendimiz buyuruyorki"seni vicdan azabinda birakacak bir seyyapma"s.a.v mevla sefaatine nail eylesin ins.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 09/12/09, 17:05
Hz. İbni Amr Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem şöyle buyurdular:

"Kullar günah işlemeseler, Allah günah işliyecek bir varlık türü yaratır, sonra onları mağfiret ederdi.

Zira Allah, gafur ve rahimdir."

(Hakim/Müstedrek)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 14/12/09, 10:14
Hz. Vabisa Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem şöyle buyurdular:

"Ya Vabisa! Kalbinden fetva al! iyilik, kalbin mutmain olduğu ve huzur bulduğu şeydir.

Günah ise, nefsini tırmalayan ve kalbde de tereddüt uyandıran şeydir. İnsanlar sana fetva verseler ve 'O doğrudur' deseler bile..."

(Ahmed bin Hanbel)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: menzilkolik - 14/12/09, 10:53
 :X06 cihat için, çoluk çocuk için, köla azat etmek için, fakire sadaka vermek için harcanan altınların (varlığın,paranın) en faziletlisi,çoluk çocuğa harcanan altındır.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 16/12/09, 09:43
Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Ölen iyi ise iyiliği daha fazla yapmadığına; kötü ise kötülüğü bırakmadığına pişman olur."

(Tirmizi, Zühd)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: furkan56 - 19/12/09, 22:14
Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Resûlullah (s.a.v). cum'a gününden bahis açıp dedi ki:


             "Onda bir saat vardır; müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, o saate erse, Allah'tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir." Bunu söylerken (Resulullah) eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu."

 (Buhari, Cum'a 37)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 21/12/09, 11:14


Hz.İbn-i Mes'ud Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Ehl-i cehenneme denseydi ki: 'Dünyadaki taşlar adedince Cehennemde kalacaksınız.' Bu haberle ferahlanırlardı.

Cennet ehline de denseydi ki: 'Dünyadaki taşlar adedince Cennette kalacaksınız.' Hüzünlenirlerdi.

Bu sebeple onlara ebediyet (sonsuzluk) mukadder kılındı."

(Taberani/Kebir)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gönül Mihmanım - 21/12/09, 17:38
Allah celle celaluhu razı olsun. :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavs Kölesi - 24/12/09, 17:42
Çocuklarına Kur'ân-ı kerîm öğretenlere veya Kur'ân hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'ânın her harfi için, 10 defa Kâ'be-i muazzama ziyareti sevabı verilir. Hadîs-i şerîf
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mihenk - 29/12/09, 12:20


149 - İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) omuzumdan tuttu ve: "Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol" buyurdu.

İbnu Ömer (radıyallahu anh) hazretleri şöyle diyordu: "Akşama erdinmi, sabahı bekleme, sabaha erdinmi akşamı bekleme. Sağlıklı olduğun sırada hastalık halin için hazırlık yap. Hayatta iken de ölüm için hazırlık yap."

Buhârî, Rikak 2; Tirmizî, Zühd 25, (2334).
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavsa Umutlu - 29/12/09, 12:35
"Allah'u Teala, istiğfara devam eden kimse için her darlıktan bir çıkış  yolu, her sıkıntıda da ondan kurtuluş yolu yaratır ve onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır."     
                                                                                                     (Hadis-i Şerif, sünen-i Ebu Davut)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 13/01/10, 23:20
İstiğfara devam edeni, Allah-u Teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır. (Nesai)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavsa Umutlu - 13/01/10, 23:53
"Ümmetimdendaima hak üzere ve galip bulunan ve muhalifleri kendilerine zarar veremeyen taife (zümre) kıyamete kadar hiç eksik olmayacaktır."

                                                                          Hadis-iŞerif,Sahihi Müslüm.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 19/01/10, 20:27
"Kahkaha ile gülmek şeytandan, gülümsemek ise Rahman'dandır."
(Kenzü'l İrfan)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 20/01/10, 01:08
Resulûllah SallAllahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Kulların sabaha eriştiği her gün 2 melek (yeryüzüne) iner. O meleklerden biri:

– "Allahım, kazandığını infak edene bolluk ver! der."

Diğer melek de:

– "Allahım (kazandığından hiç harcamayıp) cimrilik yapana, yokluk ver.." diye beddua eder."


(Buhari-Müslim)Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: menzilkolik - 20/01/10, 09:54
Yedi kişi vardırkı Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgeler

Adil Yönetici
Allaha'a ibadet içinde yetişmiş genç
Tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimse
Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir araya gelip Allah rızası için ayrılan iki kişi
mevki ve güzellik sahibi bir kadın tarafından harama davet edildiği halde, Ben Allah' tan korkarım deyip onu redden kimse
Yalnızken Allah'ı zikirederken gözlyerinden yaş boşanan kimse
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 20/01/10, 12:04
Rahmana ibadet edin! Yemek yedirin! Bol selâm verin ki, esenlikle cennete giresiniz! İbn Amr radıyallahu anh. Tirmizî.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gürcan - 20/01/10, 13:49
Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir.
Hadis (Beyhaki).
:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gavsa Umutlu - 20/01/10, 21:42
Ateşe atıldığı zaman İbrahim (a.s.) son sözü,'Allah bana yeter, o ne güzel vekildir' demek olmuştur."
                   
                                                                                                             Hadis-i Şerif
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 21/01/10, 13:15


Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Alimler peygamberlerin varisleridir. Göktekiler onları sever. (Yerdekiler de mağfiret dilerler.)"

(İbnünneccar)
 

Resulullah.org  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: MenaKiB - 22/01/10, 10:50
"İki özellik vardır ki bunlar mü'minde huy haline gelmez. Bunlar, hıyanet ve yalandır."
 Hz. Muhammed  (S.A.V.) :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sofihan - 25/01/10, 10:25
"Allah (c.c.) buyurur: 'Ben kulumun beni sandığı gibiyim. Hayır zannederse, benden hayır; şer
zannederse şer bulur.' (Benimle karşılaştığında beni zannettiği gibi bulur.)"

(Şirazi)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: yansıma - 25/01/10, 11:12
"Allah (c.c.) buyurur: 'Ben kulumun beni sandığı gibiyim. Hayır zannederse, benden hayır; şer
zannederse şer bulur.' (Benimle karşılaştığında beni zannettiği gibi bulur.)"

(Şirazi)
:X001
Kutsî hadisle.. Peygamber efendimizin sözlerini karıştırıyor olabilirmiyiz..
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 27/01/10, 23:25
 :X06''Kardeşine bir güler yüz göstermek kadar bile olsa, hiçbir iyiliği küçümseme.”
 :X06
 (Hadis-i şerif, Müslim; Tirmizî)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 01/02/10, 11:12Zenginlik mal çokluğundan ibaret değildir. (Hakiki) zenginlik, gönül zenginliğidir.

(Müslim, 5, 470)  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Şa'yâ - 02/02/10, 23:19
(http://img14.imageshack.us/img14/5397/hadis19.jpg)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 15/02/10, 00:17


4493 - Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: ""Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Ümmetim içinde beni en çok sevenlerden bir kısmı benden sonra gelenler arasından olacak: Mallarını ve ailelerini feda pahasına, beni görmeyi arzu edecekler."

Müslim, Cennet (2832).  


 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 11/03/10, 01:03
:X06 Resulullah (sav) bana buyurdular ki: "Ey oğulcuğum, ailene girdiğin zaman selam ver ki, selamın hem senin üzerine hem de aile halkına bereket olsun!"  :X06

Kaynak: Tirmizi, İsti'zan 10, (2699) Hadis No : 3363
Ravi: Enes
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 11/03/10, 01:04
Hz. İbni Abbas Radiy(http://www.muhteva.com/images/smilies/Allah.gif)u Anh'tan rivayetle Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki: :X06 "Allah (c.c.) buyurur: 'Ey kulum,sen Beni tenhada zikredersen, muhakkak Ben de seni tenhada zikrederim.Sen Beni cemaat içinde zikredersen, Ben de seni onlardan daha hayırlı ve daha büyük bir toplulukta zikrederim.'" :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 11/04/10, 00:32
Rasûlullah (sav) buyuruyor:

]"Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm'ın ahlâkı hayâdır." (Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 9, (2, 905))
 
 
 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: İntisab - 11/04/10, 01:06
Aişe validemiz şöyle rivayet eder:
_Resulullah efendimiz buyuruyor ki :bir diken batması bile olsa Allah, mü mine verdıqı her bela ve müsibete
karsılık onun bir gunahını afeder . :X42 :X42 :X42
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 15/04/10, 11:14
Aişe validemiz şöyle rivayet eder:
_Resulullah efendimiz buyuruyor ki :bir diken batması bile olsa Allah, mü mine verdıqı her bela ve müsibete
karsılık onun bir gunahını afeder . :X42 :X42 :X42

teşekkür ederiz yalnız eklediklerinizde lütfen kaynağı belirtiniz.

 :X06
....


Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Allah'ın ziyafet sofrası Kur'an'dır. Kur'an'ı boşlayıp ihmal etmeyiniz."

(Beyhaki, Şuabul-iman)
 
 

 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gökkuşağı - 22/04/10, 16:10
''Pehlivan,güreşte rakibini yenen değildir.
Gerçek pehlivan,öfkelendiği zaman kendine(öfkesine) sahip olandır.''
                          (Hadis-i Şerif,Müttefekun aleyh)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 22/04/10, 16:13
Kalbine Danış

Rikkat-i kalbiyye sâhibi, gözü yaşlı ve duygulu bir sahâbî olan
Vâbisa İbni Ma’bed -radıyallâhu anh- şöyle anlatıyor:

Birgün Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in huzûruna varmıştım.
Bana hitâb ederek:

“–İyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin?” buyurdu.

Ben de:

“–Evet yâ Rasûlallâh!” dedim.

O zaman şöyle buyurdu:

“–Kalbine danış. İyilik, sana uygun gelen ve yapılmasını kalbinin tasdîk ettiği şeydir.
Günah ise içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye nice defa fetvâ verse bile
içinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir.”

(Ahmed bin Hanbel, Müsned, IV, 227-228)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Adap - 22/04/10, 16:52
 :X06        iyiliklerin en güzeli en hayırlısı ve en faziletlisi anne babaya yapılan iyiliktir.yüce Allah'a iman ve şükürden sonra hürmet ve hizmet sırası anne babanındır. ebu hureyre (r.a.) anlatıyor: bir adam hz. peygambere (s.a.v.) gelerek '' ey Allah'ın resulu ,iyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyade kim hak sahibidir?'' diye sordu.H.z peygamber s.a.v, '' annen '' diye cevap verdi. adam:'' sonra kim ?'' dedi . resulu ekrem s.a.v , '' annen'' diye cevap verdi. Adam tekrar ''sonra kim?'' dedi Resulullah s.a.v yine ''annen'' diye cevap verdi. Adam tekrar sordu, '' sonra kim ?'' Allah resulu s.a.v bu defa '' baban '' buyurdu.
Yine ''ey Allah'ın resulu , kime karşılık iyilik yapayım ?'' şeklindeki bir soruya resulullah s.a.v şu cevabı vermiştir:
'' Annene, babana,kız kardeşine,erkek kardeşine,bunu takip eden azatlına. bu iyiliği de üzerine vacip olan bir hakkın ödenmesi , yani sıla-i rahmin yerine getirilmesi olarak yapacaksın.''
 Ebu Davud, edep, 119 (nr.5140).
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 25/04/10, 12:46
Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz
Bişri Hafi k.s. :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gökkuşağı - 25/04/10, 15:11
''(Asıl) cimri,yanında zikredildiğinde(ismim söylendiğinde)
bana salevat getirmeyendir.''                (Sünen-i Tirmizi)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gökkuşağı - 26/04/10, 01:50
''Efendimiz (sav):''Herhangi bir kimse yabancı bir kadının eline dokunmaya bir zaruret olmadığı halde dokunursa o kimsenin eline kıyamet gününde ateşten bir kor bırakılır.''Buyuruyor./Şerh-u Damad/
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 26/04/10, 09:10
Herkim Allaha c.c.ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin yahut
sussun . :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: tekyol_menzil - 26/04/10, 23:00
hayrunnasi enfeuhum linnas (insanların en faydalısı insanlara faydalı olandır) dualarda unutmayın canlar.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gökkuşağı - 27/04/10, 21:47
''Müslüman bir kimse kardeşine gıyabında dua yaptığı zaman melekler,''Amin(Allah) sana da aynısı(nı versin) derler.''(Sünen-i Ebu Davud)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 27/04/10, 23:32
Günahı küçük görmek gibi musibet yoktur
Ahmet bin Asım Antaki k.s. :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 28/04/10, 09:48
Haset nefsin  köpeginin sıfatıdır çünkü o dünya leşinin başında durmaktadır
Burhaneddin Tirimiz k.s. :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 29/04/10, 09:06
Utanan kişinin alnından dökülen terler ondaki faziletiin eseridir
Ebu Bekr Vasıti k.s. :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gökkuşağı - 29/04/10, 19:18
''Biriniz yemek yerken besmele çeksin.Şayet yemeğin başında unutursa (hatırladığı zaman)''Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi''desin.(Tirmizi)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Adap - 29/04/10, 23:18
''İnsanların en kuvvetlisi olmak isteyen kişi Allah' a tevekkül etsin.''
(Suyuti , Camiu's Sağir )
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 30/04/10, 09:07
Yemin ederimki helak olanlar kalplerinde zenginlik sevgisi taşıdıkları için helak olurlar
Ali Müzeyyen k.r :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gökkuşağı - 30/04/10, 11:59
 :X06 ''Bana salat-ü selam getirmek sırat üzerinde nurdur.B ir kimse cuma günü bana seksen kere salat getirirse seksen yıllık günahları affedililr.''(Ramuz El-Ehadis) :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gökkuşağı - 04/05/10, 22:47
  :X06   ''Salihler meclisinde bir kere bulunmak bir milyon kere kötü meclislerde bulunmanın hatalarını bağışlatır.'' /Ebu Mansur/Deylemi/ :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 05/05/10, 03:23


"Cenab-ı Hak bu dini, facir biri vasıtası ile de destekletir."

(Keşful Hafa,1-373 /Hadis No:720)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 14/05/10, 12:23
Şeddad ibn Evs r.a.diyor ki
Allah Rasulü s.a.v.namazda şu duyı okumamızı öğretiyor Allahım senden işte .dinde  sebat etmeyi
doğruluğa da azmetmeyi istiyorum Keza nimetine şükretmeyi sana güzel
ibadette bulunmayı talep ediyor doğruyu konuşan bir dil eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum
Allahım senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum bilmekte olduğun bütün hayırları
senden istiyorum bildiğin     günahlarımdan sana istiğfar ediyorum  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: İntisab - 15/05/10, 01:54
Abdullah b.Amr.r,a,dan rivayete göre Rasullah s,a,v. şöyle demiştir,

büyük günahların en büyüğüden birisi kişinin anasına babasına sövmektir. Mecliste bulunanlar--
-Ya Rasulallah-Kişi anasına, babasına nasıl söver ,diye sordular.Rasulullah.
O kimse birisininin babasına söver,oda buna karşılık onun babasına söver,birisinin anasına söver oda buna karşılık onun anasına söver,buyurdu.
 Buhari-müslim.iman kitabından, :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gökkuşağı - 15/05/10, 14:06
 :X06 :X06''Allah(cc) hapşırmaktan hoşlanır,esnemekten hoşlanmaz.Herhangi biriniz hapşırdığı zaman ''Elhamdülillah''desin.Bu taktirde onu işitenlerin her birine ''Yerhamükallah''demek düşer. (Nesai) :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gökkuşağı - 16/05/10, 02:06
 :X06 Ebu Zer (ra) anlatıyor:''Ben yüzükoyun yatar durumdayken Resulullah (sav) yanıma geldi.Ayağıyla bana dürtüp ''Ey,Cüneydib!Bu yatış cehennem ehlinin yatışıdır.''buyurdu.(İbn-i Mace) :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gönül Mihmanım - 16/05/10, 11:04
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)
buyurdular ki:
 


Ebu Hureyre (r.a.) Allah Resulü'nden (a.s.) şöyle buyurduğunu
işitmiştir:"Yüce Allah rahmetini yüz parçaya ayırıp doksan dokuz parçasını kendi
yanında tuttu, bir parçasını da yer yüzüne indirdi. İşte bu bir parça
rahmet sebebiyle bütün mahluklar birbirlerine merhamet ederler. Hatta
hayvan, üzerine basarım endişesiyle ayağını yavrusundan kaldırır."
 
Sahih-i Müslim
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Alparslan - 22/05/10, 01:31
Peygamberimiz aleyhisselâtü vesselâm de şöyle buyuruyor:

“Gece kalkıp namaz kılan, ailesini de uyarıp namaz kılmasına se­bep olan kişiye Allah celle celâlühu merhameti ile muamele etsin. Eğer ailesi kalkmak istemezse yüzüne su serpsin.

Hadis Ebû Davud
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: İntisab - 22/05/10, 02:13
Ramüz-un 346.sahifesindeki bir hadis-i şerif  buyuruyorki,
Sabah ve akşam Allahı zikretmek,Allah yolunda bir harbe girip kılıcı kırılıncaya kadar savaşmaktan hayırlıdır. :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 31/05/10, 08:06
Hesaba çekilmezden önce kendinizi hesaba çekin
 semerkand takvimi

Ahireteki hesap dünyada nefsini
hesaba çekmiş olanlar için kolaydır
        H.z. Ömer r.a.  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 01/06/10, 01:21
Hadis-i Şerif’te, Yahudilerin taşların ve ağaçların bile arkasına saklanacağı, buna karşın Gargat ağacından başka bütün taş ve ağaçların: "Ey Müslüman, Ey Allahın kulu, Yahudi arkamdadır, gel onu öldür" diyeceği ifade ediliyor. (Buhârî, Tecrid, IX, 73; Tirmizî, Birr, 25; Fiten, 2; et-Tâc, I, 25).


 X:04 X:04 X:04
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 01/06/10, 22:06
''Hesaba çekilmezden önce kendinizi hesaba çekin.'' Hadis-i Şerif
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 04/06/10, 10:50
Sizin hayırlınız ahlakça en güzel olanınızdır
                     Semerkand takvimi  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gökkuşağı - 09/06/10, 01:03
      HADİS-(Ahmet Bin Hanbel )
 ‘’Kim bir çocuğa ‘’gel sana bir şey (vereceğim) der  sonra da vermezse bu yaptığı bir yalandır.'' :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 11/06/10, 16:14
Cimrilikten sakının.Çünkü o sizden öncekileri
birbirinin kanlarını dökmeye  ve haramları helal görmeye
sevk ederek helak eder.... Hadisi Şerif  Semerkand takvimi   :X06
         
       Namaz nurdur....Hadisi Şerif  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 18/06/10, 21:09
Münafığın alameti üçtür.Söylediği zaman yalan söyler
vaat ettiği zaman sözünde durmaz
kendisine emanet bırakılınca ona ihanet eder.

Beşyüz Hadis-i Şerif Hikmet Goncaları  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: İntisab - 19/06/10, 00:13
Peygamber Efendimiz (sav):''Kıyamet günü Sırat köprüsünden geçerken ayağı kaymayacak olanlar Ehl-i Beyt ve çocuklarına kuvvetli bir saygı,candan bir sevgi besleyenlerdir.''buyurmuşlardır.

                                                              (Allaha ve Rasulü'ne en yakın yol-Sıddık Naci Eren)  :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Gökkuşağı - 20/06/10, 22:02
( Abdullah İbn-i Mesut’tan rivayet)

Efendimiz (sav):’’Esselam Allah’ın isimlerinden bir isimdir.Aranızda yayınız.’’buyuruyor.

‘’Bir Müslüman diğer Müslüman’a selam verdiği zaman,selam verilen mukabelede bulunursa,melekler ona yetmiş defa salat eder.Eğer mukabele etmezse selam verenin sıkıntısı onun üzerine yüklenir ve melekler ona yetmiş defa lanet ederler.’’  /Dürretü'l Vaizin s:122
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 26/06/10, 00:34
Bizi aldatan bizden değildir!

 :X06 X:33X :X06

(Müslim,İman 64)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 29/06/10, 21:04


Hz. İbni Ömer Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Bir adam duasının kabul olmasını ve sıkıntıdan kurtulmasını isterse, darlığa uğrayan insana yardım
etsin." :X06

(İbn-i Ebiddünya)

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gürcan - 30/06/10, 12:20
 
Rasûlullah (sav) buyuruyor:

“Bir mü’minin, din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helâl değildir. Üç gün geçmişse, onunla karşılaşıp selâm versin. Eğer selâmını alırsa, her ikisi de sevapta ortak olurlar. Yok eğer selâmını almazsa, almayan, günâha girmiş olur. Selâm veren ise küs durmaktan çıkmış olur.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 47/4912)
 
 
Bir gün Allah Rasûlü (sav):

“–Size derece itibârıyla oruç, namaz ve zekâttan daha fazîletli bir ameli söyleyeyim mi?” diye sordu.

“–Evet, söyleyiniz yâ Rasûlallah!” dediler.

“–İnsanların arasını ıslâh etmek, düzeltmektir. İnsanların arasını bozmak ise (dini kökünden) kazır.” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Edeb, 50/4919)
 
 
 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 02/07/10, 00:54
Böyle hafızlardan olmamız duası ile ...


Hz. Ali (radıyAllahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Kim Kur'ân'ı okur, ezberler, helâl kıldığı şeyi helâl kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabûl ederse Allah, o kimseyi cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan âliesinden on kişiye şefaatçi kılınır." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kuran, 13; İbn Mâce, Mukaddime, 17.)
 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 08/07/10, 01:16
(Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.)


[İ.Gazali] :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 14/07/10, 14:00
Şüphesiz Allah Teala,özellikle kendi zatı için ve  rızası
talep edilerek yapılan amelden başkasını kabul buyurmaz....... :X06

Ömer Nasuhi Bilmen..... Hikmet Goncaları....... :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 15/07/10, 12:32
Resul-i Ekrem s.a.v diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurdu,:-"Şaban günahları temizleyendir" buyurdu...


Keşfü"l-Hafsa (Semerkand Takvimi)


 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 19/07/10, 00:22
Kabir azabının çoğu idrar sebebiyledir
Bu sebeple idrardan...sakınınız.....temiz durun. :X06
         
                Ömer Nasuhi Bilmen .....Hikmet Goncaları.... :X42
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 21/07/10, 06:47
İhtiyar kimse,ekmek yemekten sıkılıp utanmadığı gibi ilim öğremekten de sıkılıp utanmaz...... :X06
 Koğuculuk yapan kimse cennete giremez........... :X06

             Ömer Nasuhi Bilmen  Hikmet Goncaları........ :X42
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 21/07/10, 11:27
Resulullah buyurdular ki: "Sizden kimse kardeşine silahla işarette bulunmasın. Zira, o bilemez, belki de şeytan elinde bir fesatta bulunur da ateşten bir çukura düşer."


 :X06 :X06 :X06

Kaynak:    

Buhari, Fiten 7; Müslim, Birr 126, (2617); Tirmizi, Fiten 4, (2163)
Ravi (r.a.):    

Ebu Hüreyre
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 26/07/10, 23:15
Karanlık bir gecenin parçaları gibi ortaya çıkacak
fitne zamanında
güzel amellerde bulunmaya koşunuz
..Bu fitnelerin ilki...insan mümin olarak sabahladığı halde
kafir olarak akşamlayacaktır.Veya sabahleyin mümin olduğu halde
akşamleyin küfre düşecektir.Onlardan biri,dinini az bir dünyalık karşılığında satacaktır.....

          Ömer Nasuhi Bilmen......Hikmet Goncaları..... :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 27/07/10, 02:44
"Şaban ayının  yarısı gelince
 gecesini(beraat kandilini) namazla,
gündüzünü oruçla geçiriniz.
Cenab-ı Allah, (o gece dünya
 semasına tecelli eder ve) öyle der:
"Benden af dileyen yok mu, onu
afedeyim.Benden rızkının arttırılmasını
isteyen yok mu, ona rızkını
  genişleteyim, benden isteği olan
yok mu, ona istedğini vereyim.
Yok mu?Allah Tealala bu gece
fecir doğana kadar isteyene
istediğini vermeye devam eder."

Beyhaki, Şuabül-mani
Deylemi Müsnedül Firdevs
 :X06 X:33X :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 03/08/10, 21:05


Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: :X06


“Allah yolunda (cihâd edilmesi için) sarfettiğin para, köle âzâd etmek için harcadığın para, fakire sadaka verdiğin para ve bir de aile fertlerinin ihtiyaçları için harcadığın para var ya! İşte bunların içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı, ailen için harcadığın paradır.”

(Müslim, Zekât 39)  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Can_Feda - 07/08/10, 23:41
Eğer kullar Ramazan ayındaki üstünlükleri bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi.
(Tabarani)


 :X06 :X42 :X06

   
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Can_Feda - 07/08/10, 23:42
  X:04 XgülllX
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 09/08/10, 09:24
Şüphesiz bir kimsenin namazının uzunca olması  ve hutbenin de kısa bulunması,
onun fıkıhdaki kavrayışının....yani ilm ve irfanının....bir alemetidir.Artık namazı uzatınız, 
hutbeyi de kısaltınız ve şüphe yok ki,bazı ifadeler sihir kabilindendir ...yani sihir gibi ruha tesir eder........ :X42
                    Ömer Nasuhi Bilmen   Hikmet Goncaları....... :X06             :X06        :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: berigel_beri - 19/08/10, 20:04
“İnsan vücudunda bir et parçası vardır; o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozuk olduğunda bütün vücut ifsat olur. İyi bilin ki, işte o et parçası kalptir.  ” (Buhârî, İmân, 39; Müslim,Musâkât, 107)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 27/08/10, 03:21
''Kur'an-ı Kerim'i  aşikare okuyan,sadaka veren gibidir.
Kur'an-ı Mübin' i gizlice okuyan da gizlice sadaka veren gibidir.'' :X06

   Açıklaması..Kur'an-ı Kerim'i gizlice okumak,riyadan uzak olacağından sesli okumaktan daha evladır.Fakat Kuran' ın riyadan uzak namaz kılanları,uyuyanları vb. rahatsız etmeyecek şekilde sesli olarak okunması daha  faziletlidir.           :X06
Çünkü bu tilavetten dil ve kulak daha fazla istifade ettiği gibi bundan başkalarıda istifade edebilir.....

                 Ömer Nasuhi Bilmen / Hikmet Goncaları.......... :X42  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 02/09/10, 08:01
..Beş şey vardır ki bunlar,müslümanın müslüman
üzerindeki hakkıdır.Bunlar,verilen selama mukabelede bulunmak
davete icabet etmek,cenaze namazında hazır bulunmak,hastayı ziyaret etmek,
ve aksırıp da elhamdülillah diyen bir mümine..yerhamükellah....Allah sana merhamet etsin.... :X06
diye duada bulunmak.... :X42

                Ömer Nasuhi Bilmen... :X06          Hikmet Goncaları......  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 02/09/10, 15:53
Kadir gecesini ramazanin tekli olan son on gununde arayin. (Buhari, 2017 ; Muslim,


 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: _menzil - 11/09/10, 07:25

Hz. Enes Radiyallahu Anh’tan rivayetle

Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

“Allah’a (c.c.) şu kulun sesinden güzel ses yoktur ki,
vaktiyle yaptığı bir günahdan dolayı içi yanıyor,
günahını her hatırladıkça kalbi korku dolarak teessürle feryad edip
 ‘Ya Rabah’ (ya Rabbi) diyor.”

(Deylemi)

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 18/09/10, 02:39
...Üç haslet vardır ki Allah Teala nın yanında mekarim i ahlaktan..en güzel ahlaktan..sayılır.
...Onlar da ....sana zülümedeni  affetmen,seni mahrum bırakana ihsanda bulunman
  ve senden irtibadı kesene senin bağlanıvermendir...... :X06

        Hikmet Goncaları. :X06...Ömer Nasuhi Bilmen.... :X42.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 24/09/10, 12:11
Allah ve ahiret gününe inanan,
komşusuna iyilik etsin...... :X06 :X42

         Semarkand takvimi........ :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 25/09/10, 01:09
Ebû Hüreyre radıyallahü anh'den anlatılır:

Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurmuşlardır:

«Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Çünkü Adem aleyhisselâm o günde yaratıldı, o günde Cennete konuldu, o günde Cennetten yer yüzüne indirildi. O günde bir saat vardır ki; Allah'tan bir şey isteyerek, kıldığı namazı o saate isabet ettiren her müslim kuluna Allah istediğini verir.»

Ebû Hüreyre radıyallahü anh devam ederek derki:

Sonra Abdullah bin Selâm'a rastgeldim ve kendisine bu Hadîsi anlatınca; Abdullah bin Selâm:

-- O saati biliyorum, dedi. Bunun üzerine kendisine:

--- Hiç bahillik etme, onu bana haber ver, dedim. O da:

-- ikindiden sonra güneş batıncaya kadar olan zamandır, diye söyledi.

--- Dedim ki: İkindiden sonra nasıl olabilir? Allah'ın Resulü: Müslim kul namaz kılarken o saate isabet etmez, buyurmuştu. Halbuki ikindiden sonraki vakit namaz kılınmayan bir zamandır.

Bunun üzerine Abdullah bin Selâm şöyle cevap verdi:

--Resûlullah, oturup da namazı bekleyen kimse namazdadır, buyurmamış mı idi?

--- Evet, dedim. O da:
-- İşte, bu o demektir, dedi.

Ebû Hüreyre ile Abdullah bin Selâm bu saatin güneş batmadan önceki saat olduğunu söylemişlerdir.


(Tirmizî, Ebû Davud, Neseî)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 03/10/10, 17:04
..Mazlumun bedduasından sakınınız.Çünkü o dua ateş kıvılcımı gibi semaya yükselir.... :X42
           
                        Ömer Nasuhi Bilmen.....Hikmet Goncaları...... :X06 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 15/10/10, 10:16
...Sevdiğini ölçülü sev.Çünkü o,bir gün nefret ettiğin kişi olabilir.
Nefret ettiğinde de ölçülü nefret et.Çünkü bir gün iyi bir dost olabilir..... :X42
      :X06                    :X06             
....Mümin bir delikden iki kere ıssırılmaz.........  :X42 
                                                                                 Semerkand takvimi...... :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 16/10/10, 12:13
En olgun imana sahip mümin huyu en güzel ve ailesine karşı en nazik, lütufkar olanıdır. ..


Nesai - Hadis-i Şerif
 

 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: (toprak) - 04/11/10, 17:30


Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Bir kul Allah katında, Allah rızası için yuttuğu bir öfkeden daha faziletli bir yudum yutmamıştır."  


(İbni Mace, Zühd)  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: (toprak) - 06/11/10, 22:40


Allah, helal kazanç yolunda kulunu yorgun görmeyi sever.

Hadis-i Şerif ( Deylemi )  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 15/11/10, 00:10
Kesilen kurban, Kıyamette, etiyle, kanıyla 70 kat büyüyerek mizana konur.

 [İsfehani]

 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/11/10, 11:27


Kim Allah Teala hazretlerinin rızası için bir derece tevazu izhar eder (alçak gönüllü) olursa, Allah, onu bu sebeple, bir derece yükseltir. Kim de Allah'a bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır, böylece onu esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) atar.


(Kütüb-i Sitte, 7235) :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 02/12/10, 03:37


Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

İyiliği yap, kötülükten de sakın.

Yanlarından kalktığında, halkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanacağın şeyleri gözet ve onları yerine getir.

Yanlarından kalktığında halkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanmayacağın şeylere ise, dikkat et ve onları yapmaktan da sakın.

( Beyhaki )

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: (toprak) - 02/12/10, 22:19


Ebu Zerr (radiyallahu anh) anlatiyor: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:

"Yapilan hayirdan (ma'ruf) hicbir seyi kucuk bulup hakir gorme, kardesini guler
yuzle karsilaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz gorup ihmal etme)"

Muslim, Birr 144, (2626).  
  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: dai - 03/12/10, 23:48
.

Es-salatu ves-Selamu Ala Rasulüna Muhammedin ve Ala Alihi vesahbibihi Ecmain

Vel-hamdülillahi Rabbil-Alemin
 amin
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 15/12/10, 22:32
 Hz. Ömer Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Bir kimse merhamet etmezse merhamet olunmaz. Bir kimse affetmezse af olunmaz. Bir kimse tövbe etmezse mağfiret olunmaz. Ve günahlardan korunmayan da korunulmaz."


(İbni Huzeyme)
:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mihenk - 20/12/10, 20:54

Hz. Ali Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Hastanın inlemesi yazılır. Eğer sabırlı olarak yapılıyorsa, inlemesi sevab yazılır. Eğer inlemesi sabırsızlıktan ileri geliyor ise 'helu' (sabırsız-tamahkar) olarak yazılır ve ona ecir de yoktur."

(Ebu Nuaym)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mihenk - 26/12/10, 15:44


“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidirler. Vücudun herhangi bir azası rahatsız olursa, diğer azaları da bu yüzden ateşlenir ve uykusuz kalır.” (Buhari)  :X06

Nasıl vücutta bir aza ağrıdığı zaman, onun ağrısı diğer azaları da etkiliyorsa, bir mü’minin sevinmesi veya üzülmesi durumunda diğer mü’minlerin hali de böyle olmalıdır. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Bir mü’minin diğer mü’min kardeşlerine karşı ilgisi, birbirini bağlayıp destekleyen bir binanın taşları gibidir.” (Buhari)  
  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kusva - 26/12/10, 18:51
Ebu Hureyre'den:

Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: Bir tacir vardı. İnsanlara borç verip dururdu.Borçluyu fakir gördüğü zaman hizmetçilerine hitaben:
Buna müsamaha gösteriniz, Allah'ın da bizlere müsamaha etmesi umulur.derdi. İşte bu huyundan dolayı Allah o taciri müsamaha ve affeylemişti.

(Buhari, IV,30 1921)


Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 26/12/10, 23:33
''Kalbinde hiç bir ayet bulunmayan kimse, harap bir ev gibidir.''Hadisi, Tirmizi

 :X06 X:33X :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mihenk - 03/01/11, 17:57


Hz. Sehl bin Sa'd Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Mü'minin niyeti amelinden hayırlıdır. Münafıkın da ameli niyetinden hayırlıdır. Herkes niyetine göre amel eder. (Ameli niyetine tâbidir.) Mü'min bir amel işlediği zaman kalbinde bir nur parlar."

(Taberani/Kebir)
:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Hadimül - 05/01/11, 17:17
Enes bin malik(r.a)dan rivayetle Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurmuştur:Sizden biriniz kendisine (hastalık gibi) bir zarar isâbet ettiğinizden dolayı sakın ölümü temennî etmesin! Eğer muhakkak temennî etmek zorunda bulunursa, şöyle söylesin: Allah`ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, ölmek hayırlı olduğu zaman da beni öldür!.

sahih-i buhari
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 17/01/11, 16:04


Hz. Ebu Hureyre Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Bir adam fal bakıcıya veya kahine bazı gaybi bilgiler sorup sonra da 'Bildi yahu' derse, Resûlüllaha indirileni inkar etmiş olur."


(Ebu Nuaym/Hilye)
:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mihenk - 23/01/11, 20:37
 :X06Hz. Büreyde radıyallahu anh anlatıyor:  :X06

"Bir adam Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a: "Cennette at var mı?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam da:

"Allah Teâla Hazretleri seni cennete koyduğu takdirde, kızıl yâkuttan bir at üzerinde orada dolaşmak isteyecek olsan, o seni istediğin her yere uçuracaktır" buyurdular. Bunun üzerine diğer biri de:

"Cennette deve var mı?" diye sordu. Ama buna Aleyhissalatu vesselam öncekine söylediği gibi söylemedi. Şöyle buyurdular:

"Eğer Allah seni cennete koyarsa, orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır."

Tirmizi, Cennet 11, (2546).  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 08/02/11, 16:15


"Ey Allah'ın kulları! Tedâvi olun, çünkü Allah, yarattığı her hastalık için mutlaka bir şifâ veya devâ yaratmıştır. Ancak bir dert müstesnâ; o da ihtiyarlıktır."

 (Tirmizî, Tıb 2; Ebû Dâvud, Tıb 1; İbn Mâce, Tıb 1; Ahmed bin Hanbel, III/156)
:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Ağla Gözlerim - 24/02/11, 14:48
Allah bir kuluna hayır murad ettimi onun cezasını tacil edip dünyada verir; bir kulu hakkında da kötülük murad ettimi onun günahlarını tutar, Kıyamet günü cezasını verir.
(Tirmizi, Zühd 57)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Ağla Gözlerim - 25/02/11, 15:53
Cum'a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonra onbir defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyâmet korkularından emin kılar " (15)

Râmûzü'l-ehâdîs, 427 (Deylemî'den)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 26/02/11, 00:13
Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle dedi:

“Adamın biri kâfirin kıyamet günü yüzünün üzerinde nasıl haşrolunacağını sordu:

Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem:

‘Dünyada onu iki ayağının üzerinde yürüten, kıyamet günü yüzü üzerinde yürütmeye kâdir değil midir?” Hiç şüphe yok ki kâdirdir!’ buyurdu.”

Buhari 4622, Müslim 2806/54
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Ağla Gözlerim - 26/02/11, 14:42
Resulullah (sav) "Allah'tan hakkıyla haya edin!" buyurdular. Biz: "Ey Allah'ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah'tan haya ediyoruz" dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur."
(Tirmizi, Kıyamet 25)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 01/03/11, 21:01

Ebu Said Radiyallahu Anh der ki

"Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem şöyle buyurdular: "Kim: 'Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Hz. Muhammed 'i seçtim ( ve onlardan memnun kaldım)' derse cennet ona vacib olur."


(Ebu Davud, Salât 361)  
  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Ağla Gözlerim - 12/03/11, 12:57
Her şeyin kaynağı vardır. Takvânın [Allah korkusunun] kaynağı, âriflerin kalbleridir

Taberânî
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mihenk - 18/03/11, 22:56


Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Kul bir hata işlediği zaman, kalbine siyah bir nokta vurulur. Şâyet günahtan vazgeçer, istiğfâr ve tevbe ederse kalbi cilâlanır. Böyle yapmaz da tekrar hatalara yönelirse siyah nokta artırılır ve netîcede bütün kalbini kaplar.”


(Tirmizî, Tefsîr, 83; İbn-i Mâce, Zühd, 29) :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mihenk - 10/04/11, 01:42


İbn Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor:

”Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Sıdk insanı birr’e (Allah’ı razı edecek iyiliğe) götürür, birr de Cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah’ın indinde sıddîk (doğru sözlü) diye kaydedilir. Yalan da kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah’ın indinde yalancı diye kaydedilir.”


| Buharî, Edeb 69; Müslim, Birr 102, 103, (2606, 2607); Muvatta, Kelam 16, (2, 989);

Ebu Dâvud, Edeb 88, (4989); Tirmizî, Birr 46, (1972)  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Sabikun - 10/04/11, 19:51
“Bir mü’minin, din kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helâl değildir. Üç gün geçmişse, onunla karşılaşıp selâm versin. Eğer selâmını alırsa, her ikisi de sevapta ortak olurlar. Yok eğer selâmını almazsa, almayan günaha girmiş olur. Selâm veren ise küs durmaktan çıkmış olur.”

* Ebû Dâvûd, Edeb 47

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Sabikun - 14/04/11, 13:49
                                            Deccalin beraberinde su ve ateş vardır

                                         (http://www.risalehaber.com/images/news/61848.jpg)

Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Deccal çıktığı vakit beraberinde su ve ateş vardır. Ancak halkın ateş olarak gördüğü tatlı sudur; halkın su olarak gördüğü ise yakıcı bir ateştir. Sizden kim o güne ererse, halkın ateş olarak gördüğü düş(meyi kabul et)sin. Çünkü o, tatlı soğuk sudur."

Ravi: Huzeyfe, Hadis No: 5011
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mihenk - 19/04/11, 21:16


Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"İçinde Allah'ın anıldığı ev ile anılmayan ev, diriyle ölünün durumu gibidir."

(Müslim, Müsafirin) :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Sabikun - 21/04/11, 18:54
                        (http://www.risalehaber.com/images/news/61057.jpg)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri diyor ki: "Kulum, hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O, beni zikredince ben onunla beraberim, O beni içinden geçirirse, ben de onu içimden geçiririm. O, beni bir cemaat içerisinde anarsa, ben de onu, onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O, bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim."

Ravi: Ebu Hüreyre, Hadis No: 1945-Buhari
   
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 22/04/11, 00:28


Allah'ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.

 Ebû Davud, "Sâlat", 367  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Sabikun - 28/04/11, 22:22
Hazreti Enes b. Malik (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

Üç haslet vardır ki, kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş sayılır: İlki, Allah’ı ve Rasulü’nü her şeyden daha çok sevmesi; ikincisi, sevdiklerini sadece Allah için sevmesi ve üçüncüsü, bir kere imanı vicdanında duyduktan sonra küfür bataklığına düşmekten ateşe atılmaktan ürperdiği gibi ürperti duyması.

(Sahih-i Buhari, 1/14)  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Sabikun - 04/05/11, 15:52
Abdullah ibn-i Ömer (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

Cemaatle beraber olun ve tefrikadan mutlaka kaçının. Unutmayın ki şeytan, tek başına hareket edenleri boş bırakmaz.

(Tirmizî; Fiten, 9) :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mihenk - 06/05/11, 01:21


Allah Rasulü Hazret-i Muhammed  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :


Kimse kimseyi fasıklıkla itham etmesin. Buna hakkı yoktur. Aynı şekilde küfürle de itham etmesin. Şayet küfür ithamında bulunur da, itham edilen böyle bir sıfatın sahibi değilse, bu sıfat muhakkak itham eden kimseye döner

(Buhari Edep:44)
:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 21/05/11, 05:20

Ebû Musa demiştir ki: Ben Peygamber'i(sav) defalarca şöyle buyururken işittim:

"Bir kul salih amel (ler işlemeye devam) ederken, hastalık ya da yolculuk (gibi bir engel çıkarak) kendisini bu amel (ler) den alıko­yacak olursa sıhhatli ve mukim iken işlemiş olduğu salih (amel) in aynısı (yine işliyormuş gibi) kendisine yazılır."

Buhârî, cihâd 134; Nesâî, kıyamü'1-leyl 2; Ahmed b. Hanbel, VI-54. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi,  11/442-443.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 22/07/11, 14:50


Ebu Said el-Hudri Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

"Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder, melekler de bağışlanmaları için dua ederler."

[Müsned, 3:44]
:X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 22/07/11, 22:06
(İbadetlerin en kolayı, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır.) [İbni Ebiddünya]
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 29/07/11, 04:59

Her müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.

 Buhari
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mihenk - 01/08/11, 13:30

Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayetine göre, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:
“Âdemoğlunun işlemiş olduğu her iyilik ve ibadet, sevap bakımından on katından yedi yüz katına, Allah’ın dilediği sayıya kadar artar. “Allah buyuruyor ki: ‘Ancak oruçlu böyle değildir. Çünkü oruç sırf Benim rızam için tutulmuştur, Bana aittir. O zevkleri ve yemesini Benim için bırakır.’
 “Oruçlu için iki sevinç vardır: Birinci sevinci iftar vaktindeki sevincidir. Diğeri de, Rabbine kavuşup mükâfatını aldığı zamanki sevincidir. “Allah’a yemin ederim ki, oruç tutanın ağzının kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur.”

İbni Mâce, Sıyam: 1
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 09/08/11, 23:27


Sehl ibni Sa’d Radiyallâhu Anh, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

“Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet Gününde o kapıdan ancak oruç tutmuş olanlar girer, onlarla birlikte o kapıdan başka hiç kimse giremez.
“O vakit, ‘Dünyada iken oruç tutmuş olanlar nerededir?’ diye bir ses yükselir. Onlar gelir, Cennete o kapıdan girerler. Oruçluların en son kalanı da girince kapı kapatılır, artık başka hiç kimsenin girmesine müsaade edilmez. O kapıdan kim Cennete girerse ebedi olarak susuzluk çekmez.”
{Buhari, Savm: 4, Bed’ü’l-Halk: 9; Müslim, Sıyâm: 166; Tirmizî, Savm: 55}  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: İlay-ı Kelimetullah - 10/08/11, 12:09
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Eğer dünya Allah nazarında bir sivrisineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kafire ondan bir yudum su içirmezdi.

(Tirmizi) :X06  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Alperen - 10/08/11, 17:42
Es-salatu ves-Selamu Ala Rasulüna Muhammedin ve Ala Alihi vesahbibihi Ecmain
Vel-hamdülillahi Rabbil-Alemin
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Ağla Gözlerim - 13/08/11, 22:45
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet günü kul (hesap vermek üzere huzur-u ilahiye) getirilir. Allah Teala hazretleri: "Ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekimi musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba, benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü ?" diye soracak. Kul da: "Hayır" diyecek. Allah Teala hazretleri: "Öyleyse bugün ben de seni unutacağım, tıpkı senin (dünyada) beni unuttuğun gibi!" buyuracak.

[ Tirmizi, Kıyamet 7, (2430) ]
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 16/08/11, 04:05


Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır.”

(Ebu Ya’lâ, el-Müsned, 6/65; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 8/191; Beyhakî, Şuabu’l-İmân, nr. 7658; Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr, nr. 4044; Aclûnî, Keşfu’l-Ha-fâ, nr.1252.)

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 17/08/11, 00:51
İslâm, güzel ahlâktır.


Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 18/08/11, 23:12
Şüphesiz ki sözde ve işde doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan çıkmaya (fücûr) sürükler. Fücûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır.


Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 80; Tirmizi, Birr 46; İbni Mâce, Mukaddime 7; Duâ 5
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 19/08/11, 03:49


Bismillahirrahmanirrahim
Râşid ibni Sa’d Radiyallâhu Anhın rivayet ettiği bir hadiste Resul-i Ekrem Sallallâhu Aleyhi Vesellem infakta bulunanları şöyle tarif ediyor:
“Ramazan ayında bol bol infakta bulunun. Çünkü o ayda infakta bulunmak, Allah yolunda infakta bulunmak gibidir.”


Kenzü’l-Ummâl, 8:464  
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 22/08/11, 03:21
2158 - Said İbnu'l- Müseyyeb (rahimehullah) anlatıyor:

"Resülullah (Sav) buyurdular ki:

"Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez"

Muvatta, İsti'zân 36, (2, 978)


2159 - Amr İbnu Şuayb an ebîhî an ceddihi (Ra) tarikinden naklediyor:

"Resülullah (Sav) buyurdular ki:

"Bir atlı bir şeytandır, iki atlı iki şeytandır, üç atlı bir gruptur"

Muvatta, İsti'zân 25, (2, 978); Ebü Dâvud, Cihad 86, (2607); Tirmizî, Cihâd 4, (1674)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 31/08/11, 22:33
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem:
"Kalbinde zerre kadar kibir, büyüklenme bulunan kimse cennete giremez!" buyurdu
Bir adam, "Fakat kişi, elbisesinin ve ayakkabılarının güzel olmasını ister"
Şöyle buyurdu:
"Allah güzeldir, güzelliği sever Kibir, Hakkı inkâr edip, insanlara üstten bakmaktır"
İbn Mesûd radıyallahu anh Müslim
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: kadirifai - 01/09/11, 01:41
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”

Buhari, Müslim
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 02/09/11, 22:29
Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

Tirmizî, Birr, 33
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 06/09/11, 12:57


Ebu Musa (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) ashabından birini, herhangi bir iş için gönderince şu tenbihte bulunurdu:

-Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın.-  

(Müslim, Cihad)  
  :X06
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 14/09/11, 22:56

“Allah, hatır gönül gözeten, kolaylık gösteren, güleryüzlü kimseyi sever.”

(Buhari, Müslim)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 23/09/11, 17:45
Mü’minin durumu gıbta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece mü’minde vardır: Sevinecek olsa, şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur.

Müslim, Zühd 64
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 27/09/11, 21:42
Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.

İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta, Akdıye, 31.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 28/09/11, 12:29
Dünyada tıpkı garip hatta bir yolcu gibi davran

Buhari rikak 3, tirmizi zühd 25
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 12/10/11, 12:52
Allah (z.c.hz.) kulunun: "Rabbiğfirlî zünûbî" demesinden hoşlanır. Ve buyurur ki: "Kulum Benden başkasının günahlarını afv edemiyeceğini biliyor."
Ravi: Hz. Ali (r.a.)
   

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kara Kartal - 13/10/11, 10:58

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: -Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem)'e:

"Hangi günah daha büyük?" diye sordum.

Şu cevabı verdi: "Seni yaratmış olduğu halde Allah'a ortak koşmandır!"

"Sonra hangisi gelir?- dedim.

"Seninle beraber yiyecek korkusuyla çocuğunu öldürmendir!" dedi.

Ben tekrar: "Sonra ne gelir?" dedim.

"Komşunun helalliği ile zina etmen!" dedi.

Resulullah (sav)'ın bu sözlerini te'yiden şu mealdeki ayet nazil oldu:

"Onlar ki, Allah'ın yanına başka bir Allah daha (katıp) tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina etmezler. Kim bunlardan birini yaparsa cezaya çarpar."

[(Furkan, 25/68); (Buhari, Tefsir Furkan 2)]
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: insirah - 13/10/11, 22:35


“Kabul edileceğine kesin olarak inanarak Allah’a dua ediniz ve biliniz ki, Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez"

Tirmîzi, Da’vât, 66. V, 517.
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 14/10/11, 10:42
Cuma, bir evvelki ile bir sonraki Cumaya kadar olan (günahlara) ve üç gün fazlasına kefarettir. Bu, Cenab-ı Hakk'ın böyle buyurması sebebiyledir: "Kim ki bir hasene ile gelir, onun için on katı vardır." Ve namazlar da aradakilere kefarettir. Yine Allah Teala buyurdu ki: "İyilikler, kötülükleri giderir.
 Ravi: Hz. Malik el Eş'ari (r.a.)
 
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 19/10/11, 18:26
Sehit öldürüldügünde, sizden birinin pirenin isirmasindan duydugu rahatsizlik kadar rahatsizlik duyar."
(Tirmizi, Nesai ve Darimi)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: insirah - 25/10/11, 05:11

Enes İbni Mâlik (radiyallahu anhu):

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şu duayı çok yapardı:

"Allahümme sebbit kalbi alâ dinike: Allah'ım kalbimi dinin üzere sabit kıl".

Bir adam: "Yâ Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ! Biz sana imân ettiğimiz ve senin getirdiklerini tasdik ettiğimiz hâlde bizim için (akibetimizden) korkuyor musun?" dedi.

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

 "Kalbler, muhakkak ki Rahmân'ın (celle celâluhu) parmaklarından iki parmağı arasındadır, onu (dilediğince) döndürür." buyurdu.

(Kütüb-i sitte şerhi, 7147)
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 25/10/11, 23:54
Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine, lükse hayranlığınız Kisra'nın tutumuna, servet peşinde koşmanız, Karun'un anlayışına, saltanatınız Firavun saltanatına, nefsleriniz Ebu Cehil nefsine, gururunuz Ebrehe'nin gururuna, yaşayışınız sefillerin yaşayışına benziyor. Allah için söyleyin bana, Muhammedi'den olanlar nerede?

( Yahya Bin Muaz)
   

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 01/11/11, 01:29


:gül: Resûlullah (s.a.v)  buyurmuştur ki:
 
 ”Zikrin hayırlısı gizli olan, rızkın hayırlısı ise kâfi miktarda olandır.”
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/172,180; Beyhâkî, Şuabü’l-lmân, nr. 10369. 

Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 03/11/11, 18:41
 Sende bulunmayan güzelliklerle seni meth ve sena ede-
nin, öfke ve gazaba geldiği vakit sende bulunmayan fena-
lık ile seni eleştireceğinden emin ol.


( İmam Şafii)
   
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Muttaki - 15/11/11, 20:01
Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin iyi

Müslüman oluşundandır.

Tirmizi zühd 11, ibn mace fiten 12
Başlık: Cevaplandı: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 18/11/11, 16:58
Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih buyuruyor ki: "Allah'ı, sizi rızıklandırdığı için için sevin; beni, Allah'ı sevdiğiniz için sevin; Ehlibeytimi, beni sevdiğiniz için sevin."
Sünen-i Tirmizî, c.5, s.664/ 3789; Hilyet-ul Evliya ve Tabaka-il Evsiya -Ebu Naim-i İsfehanî-, c.3, s. 211, Beyrut -Dar-ul Kutub-il Arabî, Tarih-u Bağdat; c.4, s.159; Usd-ul Ğabe, c.2, s.13; el-Müstedrek-u ala's Sahihayn, c.3, s.150; ondan rivayet eder ki: Hadisin senedi sahihtir; Zehebî de ona muvafakat etmiştir.
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 21/11/11, 11:04
Akşam yemeğini bırakma, bir avuç hurma da olsa. Zira onu terketmek insanı çabuk kocaltır.
 Ravi: Hz. Câbir (r.a.)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 22/11/11, 11:34
Secdede gözlerinizi kapamayın, zira bu yahudi adetidir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 23/11/11, 13:11
Bir mü'min kula, yorgunluk, ağrı, kaygı, hüzün, gam, eza isabet etse, hatta ayağına diken batsa, bunları Allah onun günahlarına kefaret kılar.
 Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 24/11/11, 12:25
Bir kavim Allahı zikretmeye otururlarsa, melekler onları sarar, rahmet onları kaplar ve üzerlerine itminan gelir. Ve Allah (z.c.hz.) bu kimseleri Mele-i Alada zikreder. (Ve Zekere humullahu fi men indek)
Ravi: Hz. Ebû Hureyre r.a

 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 25/11/11, 11:40
Allah nazarında günlerin seyyidi Cuma'dır. O, kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir. Onda beş haslet vardır; Allah o günde Hz. Adem (a.s.)'ı yarattı. O cennetten arza o gün indirildi. O günde vefat etti. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir kul o saatte Allah'dan bir şey istedi mi Allah onu kendisine mutlaka ihsan eder. Ancak istediği günah veya sıla-i rahmi kesen birşey değilse. Kıyamette Cuma günü kopacaktır. Hiç bir melek-i mukarreb, sema, arz, rüzgar, dağ ve taş yoktur ki, bu sebeble Cuma gününden korkmuş olmasın.
 Ravi: Hz. Saad İbni Ubâde (r.a.)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 26/11/11, 10:39
Allah'a itaat etmek, anneye-babaya itaat etmektir. Anneye-babaya isyan eden Allah'a isyan etmiş olur.
 Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 28/11/11, 17:10
Allah (z.c.hz.) buyurmuştur: "Beni taatımla zikredin. Ben de sizi mağfiretimle zikredeyim. Kim ki Beni muti olarak zikrederse, ahdim olsun, ona mağfiret edeyim. Kim de Beni asi olarak zikrederse ahdim olsun ki, onu azabımla anayım.
Ravi: Hz. Ebû Hind Ed Dari (r.a.)
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 29/11/11, 12:00
Allah (z.c.hz.) buyuruyor: "Kulum Bana bir karış yaklaştığında, Ben ona bir arşın yaklaşırım. O Bana bir arşın yaklaştığnda Ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse, Ben ona koşarak yaklaşırım."
 Ravi: Hz. Enes (r.a.)
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: n-direct - 29/11/11, 12:50
Hazreti Ebû Hureyre radiyallahü anh’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

"Kendin için sevip arzu ettiğin şeylerin diğer insanlar için de gerçekleşmesini dile ki, kâmil manada müslüman olasın!."

(Tirmizî, 4/551; İbn Mace, 2/1410; Müsned, 2/310)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 30/11/11, 12:18
Dedim ki: "Ya Cibril (a.s.) Rabbını görür müsün? Dedi ki: "Benimle O'nun arasında nur veya nardan yetmiş bin hicap vardır, en yakınını görseydim yanardım."
Ravi: Hz. Enes (r.a.)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 01/12/11, 10:31
Hepiniz Cennete girmekten hoşlanırsınız değil mi? "Evet Ya Resulallah" dediler. Buyurdu ki: "Öyle ise emellerinizi kısaltın. Ölümü iki gözünüzün arasına alın. Ve Allah (z.c.hz.)'nden hakkıyla haya edin. Dediler ki: "Ya Resulallah, hepimiz Allah'tan haya ederiz." Buyurdu ki: "Öyle değil. Allah'dan haya; kabirlerde çürümeyi unutmamak, içinizi ve ondakileri unutmamak, başı ve baştakileri unutmamanızdır. Kim ahiret ikramını isterse, dünya ziynetini terketsin. İşte o vakit, kul "Allah'dan hakkıyla haya etmiş" olur. O vakit Allah'ın dostluğuna nail olmuş olur.
 Ravi: Hz. Hasan (r.a.)
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 02/12/11, 10:52
Ölüm haline gelenlerinize "Lâ ilâhe illallah" şehadetini telkin edin. Kim bunu ölürken söylese Cennet ona vacip olur. Dediler ki: "Ya Resulallah sağlığında söylerse? " Buyurdu ki: "Bu kelime daha iyi hak ettirir. Nefsim yed'i kudretinde olana yemin ederim ki semavat, arz ve onlarda olanlar, arasındakiler ve altındakiler getirilseler, mizanın bir kefesine konulsalar, "Lâ ilâhe illallah" şehadeti ise diğer kefeye konulsa, muhakkak onlar ağır basardı.
 Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 05/12/11, 11:55
Sizden her biriniz her şeyde "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râci'ûn" desin. Hatta nalınının tasması kopsa da. Zira o da bir musibettir. (Yani Allah'ın Rahmetinden her fırsatta istifade etmek lazım)
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 05/12/11, 16:57
..İki nimet vardır ki,insanların çoğu onlar hakkında aldanıp
kıymetini bilmemiştir.Onlar,sıhat ve boş vakittir...

     ...Buhari..Semerkant takvimi... :X06
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 06/12/11, 10:26
Yeryüzünde bir müslüman yoktur ki, farz namaz için layıkı ile abdest alsın da, o gün ayaklarının yürüdüğü, ellerinin tuttuğu, gözlerinin baktığı, kulaklarının dinlediği, dilinin söylediği, nefsinin arzulamadığı fena şeyler mağfiret olmasın.
 Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 07/12/11, 10:47
Gözlerinden Allah korkusundan sinek başı gibi yaş çıkan hiç bir kul yoktur ki, o yaşlar yüzüne aksın da onun yüzüne ebeden ateş dokusun.
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.a.)
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 08/12/11, 10:40
Kim ömrünün uzun, rızkının geniş olmasından, kötü akıbetten korunmaktan ve duasının da kabul olmasından hoşlanırsa sıla-i rahim yapsın.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 09/12/11, 16:41
Bir kimse Allahı çok zikrederse münafıklıktan kurtulur.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: NaKşİ_38 - 10/12/11, 11:31
Kim özürsüz olarak üç Cuma'yı terk ederse münafıklardan yazılır.(Kasıt ameli nifaktır)
Ravi: Hz. Usame (r.a.)
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: yarım_ - 11/12/11, 08:37
"Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız."

 
Hadisin ravisi Malik İbni Enes, -Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi- işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi.
Müslim, Zühd 42.
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 12/01/12, 14:05


Ebu Musa Abdullah İbnu Kays el-Eş'ari (Radiyallahu Anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem) şöyle buyurdu ki:

"Benim misalimle Cenab-ı Hakk'ın benimle göndermiş bulunduğu şeyin misali şu adamın misali gibidir: Bir adam kendi kavmine gelip: 'Ben gözlerimle düşman ordusunu gördüm, tehlikeyi haber veriyorum, tedbir alın!' der. Kavminden bir kısmı tavsiyesine uyup, geceleyin, telaşa düşmeden oradan uzaklaşır. Bir kısmı da bu haberciyi yalanlar ve yerinden ayrılmaz. Ancak sabahleyin ordu onları yakalar ve imha eder. İşte bu temsil bana itaat edip getirdiklerime uyanlarla, bana isyan edip Cenab-ı Hakk'tan getirdiklerimi tekzip edip yalanlayanları göstermektedir."

(Buhari, Rikak 26)  
  :X06
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 17/01/12, 02:33

 "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni.

(Allahım! Sen affeedicisin, affı seversin, beni affet."

Tirmizi, Da'avât 89, (3508).

 :gül:
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mostar - 24/01/12, 15:20
“Kendisine iyilik edilen bir kimse o iyiliği yapana (cezâkellâhü hayran: Allah seni hayırla mükâfatlandırsın) derse, ona en iyi şekilde teşekkür etmiş olur.”

Hadis-i Şerif [Tirmizî, Birr 87]
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: SELİMOĞLU - 24/01/12, 19:33
         :X06 X:33X inna lillahi ve ileyhi raciun
belki uslanırsın  uslanmaz gönüm :hasta:
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kararlı - 24/01/12, 21:34
         :X06 X:33X inna lillahi ve ileyhi raciun
belki uslanırsın  uslanmaz gönüm :hasta:

Rabbim acil şifalar versin.

 XgülllX
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mostar - 25/01/12, 13:32
‎(Rabbiniz, elbette hayâ ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp bir şey istedikleri zaman, onların ellerini boş çevirmekten hayâ eder.)
[Ebu Davud] Hadis-i Şerif
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mostar - 26/01/12, 15:02
Çok secde etmeye bak. Çünkü sen Allah (c.c) için her secdeye varışında bu secden sayesinde seni bir derece yükseltir ve bu secden sayesinde senden bir günahını siler......
Hadis-i Şerif - Müslim
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Sabikun - 29/01/12, 22:39
Resulullah sabah-akşam şöyle dua ederdi

Bismillahirrahmanirrahim

Enes (ra) Peygamber Efendimizin (a.s.m.) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Resûlullah sabahladığında ve akşamladığında şöyle duâ ederdi:
"Allah'ım, Senden, beklenmedik nimeti dilerim ve beklenmedik serden de Sana sığınırım. Şüphesiz hiçbir kul sabahladığında ve akşamladığında beklenmedik hangi şeyle karşılaşacağını bilmez.

Camiüssağir  [5:105, Hadîs No: 6581]
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mostar - 30/01/12, 14:30
Sadaka vermekte erken davranın. Çünkü bela sadakayı geçemez.

Hadis-i Şerif Beyhaki , Sùnen-i Kübrâ-4-
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 26/02/12, 22:58

Allah, hatır gönül gözeten, kolaylık gösteren, güleryüzlü kimseyi sever.

(Buhari, Müslim)


 :gül:
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mostar - 28/02/12, 09:51
Muaz İbnu Esed el-Cühenî (radıyallahu anh) anlatıyor:
"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kim bir mü'mini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse, Allah da onun için, Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder."

[Ebû Dâvud, Edeb 41, (4883).]
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mostar - 02/03/12, 11:55
Hadis-i Şerif: "Mü'min kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık bir üzüntü hatta bir ufak tasa isabet edecek olsa, Allah onun sebebiyle mü'minin günahından bir kısmını mağfiret buyurur." (Buhari, Müslim, Tirmizi,)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Evvah - 12/03/12, 18:55
“Kim bir mü’mini bir münafıka karşı korursa, Allah (cc) da onun için Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de bir müslümana kötülenmesini isteyerek iftira atarsa, Allah (cc) onu, Kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından temizlenip) çıkıncaya kadar hapseder.”

(Ebu Davud, Edeb/Hadis no: 4883, 4/270)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kara Kartal - 23/03/12, 16:23


Hayırlı evlat yetiştirmek
Ebu Hureyre (ra)'den rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "İnsan ölünce, üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i cariye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat"

(Riyazü's Salihin)  
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Derviş - 28/03/12, 11:20
Resulullah (sav) akşam olunca şu duayı okurdu: "Elhamdülillah geceye erdik. Mülk de, Allah için geceye erdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamdler O'nadır. O, her şeye kadirdir. Rabbim! Bu gecede olacak hayrı, bundan sonra olacak hayrı senden taleb ediyorum. Bu gecede olacak şerden ve bundan sonra olacak şerlerden sana sığınıyorum. Rabbim! Tembellikten, yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınıyorum. Rabbim! Cehennem azabından, kabir azabından sana sığınıyorum!" İbnu Mes'ud (ra) devamla, Resulullah (sav)'ın sabah olunca şu duayı okuduğunu söyledi: "Elhamdülillah sabaha erdik. Mülk de Allah için sabaha erdi".

Ravi: İbnu Mes'ud, Hadis No: 1817- BUHARİ
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Mostar - 29/03/12, 11:42
Ya âlim ol, ya talebe ol ya da dinleyenlerden ol; yahut bunları sevenlerden ol...Beşincisi olma, helâk olursun...

*Taberani*
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Derviş - 30/03/12, 09:20
Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle dedi:

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu;

“Her Cuma iki kez, Pazartesi ve Perşembe günü insanların yaptıklarına bakılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç her mü’min kul bağışlanır.Denilir ki: Bu ikisini bırakın ve bağışlanmalarını, aralarındaki kardeşliğe geri dönünceye kadar erteleyin!”

Müslim 2565/36
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Derviş - 05/04/12, 11:12
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, bu Kur’an’ın bir ucu Allah’ın elinde, diğer bir ucu da sizin elinizdedir! Kur’an’a sımsıkı sarılınız! Sizler ondan sonra
ebediyen sapmayacak ve asla helak olmayacaksınız!”

İbni Ebi Şeybe 7/164/1, Albânî Sahiha 713, Albânî Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib 1/93/35
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 06/04/12, 23:28


Ebu Musa Radiyallahu Anh anlatıyor:

Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem): "Her müslümanın sadaka vermesi gerekir."
buyurdu.

Kendisine: "Ya bulamayan olursa?" diye soruldu.

" Eliyle, çalışır, hem şahsı için harcar, hem de tasadduk eder" cevabını verdi.

"Ya çalışacak gücü yoksa?" diye soruldu.

"Bu durumda, sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder." dedi.

" Buna da gücü yetmezse?" dendi.

"Ma'rufu (kötülükten kaçınma) ve hayrı emreder." dedi.

"Bunu da yapamazsa?" diye tekrar sorulunca

"Kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkor. Zira bu da bir sadakadır" buyurdu.  

(Buhari, Zekat 30) :X06
 
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 14/05/12, 03:44

“Kıyamet günü, afiyet ehli kimseler, bela ehline sevapları verilince, dünyada iken derilerinin makaslarla kazınmış olmasını temenni edecekler.” Tirmizi, Zühd 59, (2404).
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 28/05/12, 17:36

Hazreti-i Muhammed  (SAV) Gibi Yaşamak
Hz. Enes anlatıyor: Resulullah (Aleyhissalât-ü Vesselâm) buyurdular ki:

Kim abdest alınca onu mükemmel kılar, sonra da üç kere:(Eşhedü en lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü)

derse, kendisine cennetin sekiz kapısı açılır, dilediğinden içeri girer.

---


Kütüb-i Sitte, Hazırlayan: İbrahim Canan, Akçağ Yayınları, C. 16, s. 594.  
  :X06
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: SuS - 12/08/12, 14:12
Hak teâlâ, kendini sabretmeye zorlayanı sabretmeye muvaffak kılar. [Buhari]
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Derviş - 13/08/12, 11:17
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)buyurdular ki:
Abdullah b. Ömer (r.ahm.) Allah Resulü'nü (a.s.) şöyle buyururkenişittiğini söylemiştir:
"Allah bir kavme azap etmek isteyince o kavim içinde bulunan her ferdeazap isabet eder.
Sonra herkes amellerine göre diriltilirler."

(Sahih-i Müslim)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: SuS - 09/09/12, 14:16
Hz. Ebu Hüreyre Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

"Bir kimse Allah'ın (cc.) indinde kendisinin durumunun ne olduğunu anlamak isterse, kendisi yanında Allah için neyin var olduğuna baksın."
(Ebu Nuaym/Hilye)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Bi_iznillah - 14/10/12, 21:03


Muaz (r.a.) rivayet ediyor:
 
“İki söz vardır ki ihlasla söylendiklerinde
 
Birincisi hiçbir engelle karşılaşmaksızın Arş’a kadar çıkar.
 
Diğeri ise gök ile yerin arasını doldurur.
 
Biri “Lâ ilahe illallah”

diğeri de “Allahü ekber”dir.”
 
 
 Hadis-i Şerif – Camiü’s-sağir -6377
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 14/10/12, 21:11
;Bana,cevamiu'l_kelim(yani birçok
mana ihtiva eden,en belagatlı kelimeleri kullanma yeteneği)
verildi ve benim için sözler tamamıyla kısaltıldı.;

 Ömer Nasuhi Bilmenin _Beşyüz hadis_i şerif... (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/33.gif)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 15/10/12, 12:17

        Haram da Helal de Bellidir

151. Hadis:Helal,zahirdir(yani bellidir)haramda zahirdir.
Bu  ikisinin arasında ise birtakım şüpheli(harammı,helal mi olduğu açıkça bilnmeyen)
şeyler vardır.Bunları insanların bir çoğu bilmez.Şimdi herkim bu şüpheli şeylerden
sakınırsa haysiyeti ve dini için beraet(kurtuluş)ve selamet talebinde bulunmuş olur.
Bu şüpheli şeylerden kaçınmayanlar,harama düşmüş olurlar.Koruluğun kenarında hayvan
otlatan bir çoban gibidir ki,çok geçmeden bunları o koru içerisine salıvermiş olur.
Bilmiş ol ki,her hükümdarın bir koruluğu vardır.Allah Teala'nın da yeryüzünde
koruluğu  haram kılmış olduğu şeylerdir.Haberin olsun ki,cesedin içinde bir et parçası
vardır.Bu iyi oldukça bütün cesede iyi olur.Bu bozuk olunca da cesedin tamamı
bozulmuş olur.O et parçası bilmiş ol ki,kalpten ibarettir.

         Ömer Nasuhi Bilmen'in_Beşyüz hadis_i şerif...   (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/33.gif)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Bi_iznillah - 18/10/12, 20:41
Allah Resulü (aleyhissalatu vesselam) buyurdu:
 


“Biriniz yemek yerken “Bismillah” desin;
 
Başta söylemeyi unutursa sonunda

“Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi -Başında da sonunda da Bismillah-” desin.”
 
 (Ebu Davud, Tirmizi)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Bi_iznillah - 21/10/12, 19:28
Allah Resulu (sallallahu aleyhi vessellem) buyurur ki:


 
”Sana hediye vermeyene sen hediye ver,

 seni ziyaret etmeyeni sen ziyaret et.”
 
(Ahmed b. Hanbel, el-llel, I, 97)
(Buhari, Beyhaki)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Bi_iznillah - 22/10/12, 13:41


“Oruç perdedir.
 
Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın.

Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa

 “Ben oruçluyum!’’ desin (ve ona bulaşmasın)’’
 
 
 
Buhari, Savm
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Bi_iznillah - 23/10/12, 16:58Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.
Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!
 
 
[Taberani]
 
 
 
Tesbih: Sübhanallah,
 Tahmid: Elhamdülillah,
 Tehlil: Lâ ilâhe illallah,
 Tekbir: Allahü ekber, demektir.
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kararlı - 23/10/12, 22:36

Allah bir kulunun bir memlekette ölmesini takdir etti mi, onu oraya -veya orada bulunan bir şeye- muhtaç kılar.  

(Tirmizi, 2148)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Bi_iznillah - 24/10/12, 18:49
(http://melalmisralari.files.wordpress.com/2012/08/ocami_lg.jpg)
 
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,

“İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın!”

buyurmuştur.

 
 
(İbni Mâce, Edâhi, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/32)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Bi_iznillah - 25/10/12, 14:07
(http://cdncms.zaman.com.tr/2012/10/23/cocuk-kurban.jpg)

Rasulullah (sav) efendimiz bir hadisi şeriflerinde:

 “Kim gönül hoşluğu ile Allah’tan sevap umarak kurbanını keserse onun için kendisini ateşten koruyan bir perde olur” buyurmuşlardır.

 (Ettirğib Etterhib c.2 s.155)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Bi_iznillah - 27/10/12, 20:24


Dünya mü’minin zindanı,
 kâfirin de Cennetidir.
 
(Müslim, Zühd: 1)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Bi_iznillah - 28/10/12, 17:06

Hazreti Ebû Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuşlardır:

Başkaları hakkında hüsn ü zan beslemek, kişinin kulluğunun güzelliğindendir.

(Ebû Davud, 2/716;Müsned, 2/297)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Derviş - 28/11/12, 14:35
Cennete müştak olan hayrü hasenâta koşar. Cehenneme yuvarlanmaktan endişe eden şehevî arzulardan yüz çevirir. Ecel hakikatını vicdanında duyan geçici lezzetlerden uzak durur. İşin doğrusu, dünyaya karşı kalb kapılarını sürmeleyen kimseye de musibetler çok küçük, pek hafif gelir.
(Müsnedü’ş-Şihab, 1/226; Beyhakî, Şuabü’l-İman, 7/371)
 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/31.gif)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 03/01/13, 23:24
Üç şey kalbe kasvet tevlid eder. Yemeği sevmek, uykuyu sevmek ve rahatı sevmek. (Ramuz el Hadis 264, 11.)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kara Kartal - 05/02/13, 20:31


Allah Rasulu Sallallahualeyhivesellem şöyle buyurdu;

Kapların üzerini örtün
Şişelerin ağzını kapatın
Lambaları söndürün
Kapıları kapatın

Çünkü...

şeytan kapalı şişeyi çözemez, kapıyı açamaz, kabın kapağını kaldıramaz.
Yılın bir gecesi vardır ki o gece ağır hastalıklar yağar.
Eğer ağzı açık kaba veya ağzı kapatılmamış şişeye rastlarsa,
ona bu hastalıklardan mutlaka iner.

(Buhari-Müslim)


Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 07/02/13, 02:56


Kınamayınız! Kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz..

 (Tirmizi, Kıyamet, 53, no: 2507)   
  (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: SuS - 14/02/13, 00:46
 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Bilal radıyallahu anh'a hitaben şöyle buyurmuştur: "Ya Bilal! İslamda en çok sevap umarak yaptığın amelin nedir? Ben cennette senin ayak seslerini duydum." Hz. Bilal radıyallahu anh da şöyle cevap vermiştir: "Gece veya gündüz her abdest alışımda, Allah için iki rekat namaz kılarım. Bundan başka da fazlaca sevap umduğum bir amelim yok." (İbn Huzeyme)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 02/03/13, 23:50
  İhsan Sırrıyla Yaşamalı.

;Hadis:İhsan sanki sen O'nu görüyormuşşun gibi
Allah'a kulluk etmendir.Her ne kadar sen O'nu
görmüyor olsan da O seni görmektedir.

 Ömer Nasuhi Bilmen beşyüz hadis-i şerif..   (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/33.gif)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: SuS - 03/03/13, 22:35
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İşlediği günahları açığa vuranlar dışında, ümmetimin tamamı affedilmiştir. Bir adamın, gece kötü bir iş yapıp, Allah onu örttüğü halde, sabahleyin kalkıp:

“Ey falan! Ben dün gece şöyle şöyle yaptım”, demesi, açık günahlardandır. Oysa o kişi, Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fakat o, Allah’ın örttüğünü açarak sabahlıyor.”

Buhârî, Edeb 60; Müslim, Zühd 52
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: SuS - 05/03/13, 00:36
Hz. Ebu Hureyre Radiyallahu Anh’tan rivayetle Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:
“Allah yolunda birbirini seven iki kuldan biri doğuda diğeri batıda olsa Kıyamet günü Allah onları bir araya getirir de şöyle buyurur:
- 'İşte şu senin sevdiğindir.' ”
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 10/03/13, 14:47


“Âhirete göre dünya, sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadar su ile döndüğüne baksın!”


(Müslim, Cennet, 55; Tirmizî, Zühd, 15; İbn-i Mâce, Zühd, 3; Ahmed, IV, 229)
  (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: SuS - 23/03/13, 12:56
Hazreti Ömer r.a.rivayet ediyor, Peygamberimiz( s.a.v.): (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)

“Allahın kullarından birtakım insanlar vardır ki, ne peygamberdirler ve ne
de şehittirler. Lâkin Allah katındaki mevkilerinden dolayı, onlara, hem
peygamberler, hem de şehitler gıpta edeceklerdir. Onlar, akraba
olmadıkları ve maddî yönden hiçbir çıkarları da bulunmadığı hâlde,
birbirlerini yalnız Allah için sevenlerdir. Vallahi, onların yüzleri nurdur,
şüphesiz onlar nur üzere olacaklardır. İnsanlar korktukları zaman onlar
korkmayacak, üzüldükleri zaman onlar üzülmeyeceklerdir.”

( Sünen-i Ebi Davud)

MasAllah gözünüzden hic bisey kacmiyor  (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/41.gif)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 23/03/13, 19:57


Allah razı olsun kaynağını ekler misiniz lütfen

 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 03/04/13, 01:28


"Allah katında en fazla buğzedilen adam, inatçı düşmandır.”


(Buhârî, Ahkam, 34.)
(http://www.dervisler.net/Themes/default/images/post/xx.gif)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Derviş - 03/04/13, 10:11
Abdullah ibn-i Abbas (r.a.) rivayet etmiştir: ;Kim sadece Allah rızası için kırk gün sabah namazını (cemaatle) kılarsa kalbinden lisanına hikmet pınarları akmaya başlar.

(Müsnedüş- Şihab, 1/285)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Emsey - 15/04/13, 12:05
Adem oğlu sabaha erişince,azalarının hepsi hal lisanı ile ona şöyle der:
"Bizim hakkımızda Allah'tan kork:Zira biz sana aidiz.Sen müstakim olursan bizde doğru oluruz.Sen müstakim olmazsan biz de öyle oluruz"
Hz.Ebu Said.r.a-Ramuz El-Hadis(Hadisler Deryası)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: SuS - 19/04/13, 01:37
Hz. Ebu Hüreyre(r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) “Müflis kimdir, bilir misiniz?” diye sordu. Oradakiler: “Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimse demektir” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu: “Asıl müflis, kıyamet günü bir yandan, namazı ile, orucu ve zekâtı ile gelir. Öte yandan, buna hakaret etmiş, ona iftira etmiş, berikinin malını yemiş, şunun kanına girmiş, bunu dövmüş olarak gelir. Bu yüzden, yaptığı iyilik ve sevapları ona, buna dağıtılacaktır. Borcu ödenmeden sevapları biterse, bu defa kendisi onların günahlarını yüklenecek ve sonra da cehenneme atılacaktır.” (Müslim, Bir, 59)
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: SuS - 28/05/13, 17:53
İbn-i Ömer’den (ra) rivâyet edilen bir hadiste, Peygamber Efendimiz: “Duâ inen belada da fayda verir, henüz inmemiş belada da. Öyle ise ey Allah’ın kulları, duâyı bırakmayınız.”

Ahmed b. Hanbel 5/493; Tabarâni, Kebir 30/ 103
Başlık: Okundu: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: SuS - 02/06/13, 00:30
“Müşriklere (hâl ve hareketinizde) muhâlefet ediniz (ve benzemeyiniz). Sakallarınızı bırakınız, bıyıklarınızı da iyice ve derince kesiniz.” (H. Şerîf, Buhârî)

Hz. Aişe (r.anhâ) diyor ki;

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu;

“On şey fıtrattandır, bıyıkları kısaltmak, sakalları

uzatmak, dişleri misvaklamak, ağza su vermek, burna

su vermek, tırnakları kesmek, parmakların eklem yerlerini

iyice yıkamak, koltuk altı tüylerini yolmak, etek tıraşı

olmak, su ile taharetlenmek” (Ebû Davûd, Müslim, Tirmizî).
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: gülyüzlüm - 21/07/13, 00:36
        Bir  müminin,ölüp bu dünyadan çıkıp gitmesi
 bir çocuğun ana rahminden,o nemli ve karanlık yerden
 geniş dünya sahasına çıkmasından başka birşeye benzemez.

         Beşyüz Hadisi Şerif Ömer Nasuhi Bilmen.... (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/33.gif)   
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 20/08/13, 17:30


İbni Mes’ud radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:


“Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.”


| Hadis-i Şerif, Müslim, Zikir 72. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 72; İbni Mâce, Dua 2. [11]
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 02/09/13, 02:19


Karanlık gecelerde mescidlere yürüyerek giden kimselere,
kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz.


Hadis-i Şerif [Ebû Dâvûd, Salât 50; Tirmizî, Salât 166. İbni Mâce, Mesâcid 15 ]
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 20/09/13, 00:47


“Yemek ikram etmek ve selâmı yaymak cennete girdirir.”

 (Hadîs-i Şerîf Taberânî el-Mu’cemü’l-Kebîr)

 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: SuS - 01/11/13, 23:47
Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.” (Beyhakî)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: mehmetaluc - 04/11/13, 00:27
Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır..
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 04/11/13, 01:15


kaynağı nedir?

lütfen kaynağını yazınız

Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: mehmetaluc - 04/11/13, 22:15
“Muhakkak ki Allâhü Teâlâ bu ümmete, ancak fakirlerinin duâları, namazları ve ihlâsları hürmetine yardım eder.”
(Sünen-i Nesâî)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: mehmetaluc - 06/11/13, 00:49
Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât,

Kusura bakmayın kaynağı unutmuşum
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: mehmetaluc - 06/11/13, 00:52
Ebu Hureyre (r.a)'dan rivayet edilmiştir: Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

"Zina eden kimse, zina ederken, mümin olarak zina etmez. Hırsız­lık yapan kimse, hırsızlık yaparken, mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçki içen kimse de, içki içerken, mümin olarak içmez.Lütfen kaynaksız hadis eklemeyiniz.Aksi halde onaylanmayacaktır.Emsey
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 11/11/13, 21:05
Şeytan insana damarlardaki kan gibi nüfuz eder. Ben onun kalplerinize bir kötülük atmasından korkarım.
Müslim Selam 23-25; Ebu Davud Sıyam 79
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 28/01/14, 22:16
   
“İki haslet vardır bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder:

 1- Diyanette kendinden üstün olana bakıp ona uymak.

2- Dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıpAllah`ın kendine vermiş olduğu üstünlüğe hamdetmek. İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar.

Kim de diyanette kendinden aşağı olana bakar dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz.”

Kütübü Sitte – Hadis No: 5857
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)

Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Emsey - 10/02/14, 00:56
“Eğer ölüm sancısından bir damla dünya dağlarının üzerine konulsaydı muhakkak hepsi erirdi.”
(Hadisi Ebu Bekir Mervezi, Cenaiz adlı kitabında, Ebu Meysere’den rivayet etmiştir(bk. Süyuti, Şerhu’s-Sudur, s.63; Zebidi, İthafi 14/84-85)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 03/04/14, 12:39


Daha vakti var ilerde yaparım demekşeytanın müminlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.

(Ramuz) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: na®®¥s - 23/04/14, 02:11
Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

İnsanlar üç sınıftır. Kârlı olanlar, selâmette olanlar, günahkârlar.

Kârlı olan, Allah’I (celle celaluhu) zikreden kimsedir.
Selâmette olan, sükût edendir.
Günahkâr da, bâtıl ve boş işlere dalandır.(Taberâni, el-Mu’cemü’l-Kebîr, 17/303)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 02/05/14, 11:37


Cennette öyle köşkler vardır ki ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.

[Deylemi]
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 03/05/14, 19:35

“İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir”

[Taberani]
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 22/05/14, 11:29
Rasûlullah (sav) buyurdular: “Dünyada tıpkı bir garip hattâ bir yolcu gibi davran!”


(Buhârî Rikak 3) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/05/14, 00:20


Îmândan sonra en makbul amel
Mahzûn gönüllere teselli vermektir.

Hadis-i Şerif Taberânî
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 04/06/14, 13:21Îmândan sonra en makbul amel
Mahzûn gönüllere teselli vermektir.

Hadis-i Şerif Taberânî
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 20/06/14, 20:27


Sabah ve akşam Felak ve Nâs suresiyle birlikte İhlâs suresini oku. Bunlar, her türlü kötülükten
korunman için sana yeter.”

(Tirmizi, es-Sünen, V, 567)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 25/06/14, 16:57


 “Kur’ân okuyunuz! Çünkü Kur’ân, kıyâmet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.”


(Müslim, Müsâfirîn, 252, 253; Ahmed, V, 249, 251) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
   
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 27/06/14, 18:58
    
“ Ben, haklı bile olsa münakaşayı terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terkedene de cennetin ortasında bir köşkü; ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum.”


(Ebu Davud, Edeb 7)
   
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 30/06/14, 18:13

Kardeşinin yüzüne karşı güler yüzlü olman bir sadakadır.

Hadis-i Şerif, Tirmizi, Buhari, Müslim
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 01/07/14, 15:39


Nu‘mân b. Beşîr (radıyallâhu anh) sadece bir oğluna mal hibe edip diğerlerine vermemesi ve buna Hz. Peygamber’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) şahit tutmak istemesi üzerine:Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) (Nu‘mân b. Beşîr'e): «Senin başka oğulların var mı?» diye sordu. O: Evet! dedi. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem): «Öyle ise onların hepsine (bu bir oğluna) bu şekilde verdiğin gibi verdin mi?» dedi. Babam: Hayır! dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem): “O halde ben dürüst ve âdil olmayan bir iş üzerine şahit olmam.” buyurdu.


Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)

Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 10/07/14, 02:36
   


Benim dünya ile ilgim ne kadar ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden binitli bir yolcu gibiyim.


(Tirmizî, Zühd ,44)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Bi_iznillah - 10/07/14, 14:28


Mü'mine zarar veren veya hile yapan mel'undur.


Hadis-i Şerif
(Kütüb-i Sitte)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 13/07/14, 16:05


Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah çocukça (lâubâlî) davranışları olmayan, hayra yönelip hevâ ve hevesi terk eden vakar sahibi olgun genci sever.”


 (Ahmed, IV, 151)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 17/07/14, 15:40
   
Benim dünya ile ilgim ne kadar ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden binitli bir yolcu gibiyim.


(Tirmizî, Zühd ,44)
   
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 22/07/14, 02:10

“İki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter!”

 (Buhârî, Et’ıme, 11; Müslim, Eşribe, 178. Tirmizî, Et’ıme, 21)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 28/08/14, 20:32
    
“Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksiltme olmaz.”

[Tirmizî, Savm 82; İbnu Mâce, Sıyâm 45] (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 29/08/14, 13:49

"Niyetü'l mü'mini eblegu min amelihi."
"Mü'minin niyeti, amelinden daha etkilidir."
(Ahmed b. Hanbel, Müsned)

 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/31.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 30/08/14, 14:28
“…Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belâlara aldırmam!..” (İbn-i Hişâm, II, 29-30; Heysemî, VI, 35; Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 7)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 30/08/14, 20:21

İçinizden kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet kapıları açılmış demektir.
(Tirmizî, Deavât, 10)

 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/31.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 10/09/14, 12:37
“Duâ, semâ ile arz arasında durur. Rasûlullâh’a salavât getirilmedikçe, Allâh’a yükselmez.” (Tirmizî, Vitr, 21/486)

“Biriniz duâ edeceği zaman önce Allâh Teâlâ’ya hamd ü senâ etsin, sonra Peygamber’ine salât ü selâm getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde duâ etsin.” (Tirmizî, Deavât, 64/3477)
 
 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/31.gif)

 
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 20/09/14, 23:02


Rasûlullah (sav) buyurdular: “Akıllı, nefsine hâkim olup onu hesâba çekerek ölüm ötesi için çalışan, ahmak da nefsini hevâsına tâbî kıldığı hâlde Allâh’tan (hayır) umandır.”


(Tirmizî, Kıyâmet, 25/2459; İbn-i Mâce, Zühd, 31)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 30/09/14, 23:24
   

"Müminlerin hayırlısı kanaatkar, şerlisi de tamahkar olanıdır."


Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 10/10/14, 11:30
“Dilin zikrullâh tesbihiyle dâimâ ıslak olsun.”
(Tirmizî, Deavât, 4; İbni Mâce, Edeb, 53) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 13/10/14, 16:20


Allah, geceleyin Kur'an okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez.

(Tirmizi, Sevabu'l Kur'an 17.9)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Murat Ayhan - 16/10/14, 02:04
Ebu Hureyre'nin (r.a.) rivayet ettiğine göre:

Hz. Peygamber (a.s.):

"Allah'ın kendine has doksan dokuz ismi vardır. Her kim bunları ezberlerse Cennete girer. Şüphesiz Allah tektir, teki sever"  (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)

buyurmuştur.

Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4835

Alışveriş de 1,3,5,7 vesayre alıyorum... veya misalen bilgisayarın ses ayarı hep ya 55 yada 99 olarak ayarlanır...  (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/47.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 28/10/14, 21:48


Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allâh’ım! Nefsime takvâsını ver ve onu tezkiye et! Sen onu en iyi tezkiye edensin. Sen onun velîsi ve Mevlâ’sısın.”(Müslim, Zikir, 73)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 04/11/14, 22:28

"Abdest imanın yarısıdır. Misvak kullanmak da abdestin yarısıdır. Eğer ümmetime zorluk vermeyeceğimi bilseydim onlara mutlaka her namazdan önce misvak kullanmalarını emrederdim. Kulun misvak kullanarak kıldığı iki rekat namaz, misvaksız kıldığı yetmiş rekat namazdan daha faziletlidir.

(İbn Ebu Şeybe, el-Musannef, 1/170; Ali el-Müttaki, Kenzuü'l-Ummal, nr. 26200)

 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/31.gif)

Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 05/11/14, 15:15


“Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, yetimin başını okşa!”


(Ahmed b. Hanbel, II, 263, 387)
 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 14/11/14, 11:21
‘’Allah Teâlâ, Ruhların alınması için ölüm meleğini görevlendirmiştir. Fakat deniz şehitlerinin canını bizzat kendisi alır. Borç dışında kara şehidinin ise bütün günahlarını affeder. Deniz şehidinin ise borcunu da affeder.’’(Ebu Davut, Cihat,10)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 14/11/14, 23:50
 

“İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır.“

 (Tirmizî, İlim 2)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 18/11/14, 12:31
Rasulullah (s.a.v), Muâz’ın elinden tutup:

‘Ey Muâz! Allah’a yemin ederim ki, ben seni gerçekten seviyorum. Sonra sana şunu gerçekten tavsiye ederim; her namazın sonunda:

♥ ‘Allahümme einnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike’ ♥

(Allahım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et) demeyi terk etme’ buyurdu.”

[Ebu Davud, Vitr 26 (1522). Ayrıca bk. Nesâî, Sehv 60; İbn Hibban, es-Sahîh, (2345)]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 21/11/14, 18:09


“Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.“

 (Müslim, Birr 31. Ebû Dâvûd, Edeb 35; Tirmizî, Birr 18; İbni Mâce, Zühd 23)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 07/12/14, 22:11


“Yedi (engelleyici) şey(gelme)den önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz, unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, (her şeyi) bozup perişan eden hastalık, saçma-sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccâl, belâsı en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz?“


 (Tirmizî, Zühd 3)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 12/12/14, 12:22

“Yeryüzünde, mâsiyet veya sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydıyla Allah’tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki Allah ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin.”

[Tirmizî, Da'avât 126, (3568).]

 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/31.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: karacaa - 13/12/14, 17:08
Ebu hüreyre r.a dan rivayetle :
Rasulullah sallallahu aleyhi vessellem şöyle buyurmuştur..
insanlara öyle bir zaman gelecekki, insan o vakit uzak durmak ile fücuru işlemek arasında tercihte bırakılacak..
sizden bu zamana yetişenler uzak durmayı fücuru işlemeye tercih etsinler..

ahmed bin hambel el müsned  2/278
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: karacaa - 14/12/14, 20:47
Efendimiz hz Aişeye şöyle buyurur..
Ey Aişe ! ahiret nimetleri için dünyanı acılarına katlan..

imam gazali ihya 5/101
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: karacaa - 15/12/14, 13:27
Allah Rasulü..
Din nasihattır, samimiyettir buyurdu..
Kime Ya Rasulallah ? diye sorduk.
O da...
Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara.. diye cevap verdi.


Müslim, İman, 95
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: karacaa - 16/12/14, 09:13
Her insan hata eder.
Hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir..

Tirmizi, Kıyame, 49
İbni Mace, Zühd, 30
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 16/12/14, 11:55
"Kul,Allah'ın kendisi için takdir ettiği dereceye ameliyle ulaşamazsa,Allah onun canına,malına veya çocuğuna bir musibet verir,sonra ona sabretme gücü ihsan eder ve böylece onu kendisi için takdir ettiği mertebeye ulaştırır." (Ebu Davud,3090)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: karacaa - 31/12/14, 00:46
yetim, anne ve babası ölen kişi değildir..
bilakis yetim, ilmi ve edebi olmayandır..
garip,şamda ve yemende olan değildir..
bilakis garip,mezarda ve kefende olandır..

siracül mühtedin
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Ebediyat - 27/01/15, 10:47
Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
 
İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kaıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevî şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir. "
 
Tirmizî, Daavât 112, (3542)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 28/01/15, 15:57
(http://i.imgur.com/57TKR8j.jpg)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 02/02/15, 13:24
"Kişinin imtihanı,ailesi,malı,çocuğu ve komşusu iledir.Namaz,oruç,sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur.(Buhari,Mevakitu-salat 4)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 03/02/15, 16:00
Bana bir kez salâvat getirene,Allah on kez rahmet eder.(Müslim,Salât,70)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 04/02/15, 22:08


“Kıyâmet gününde mü’min kulun terâzisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder.”

(Tirmizî, Birr, 62/200 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
   
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 05/02/15, 11:10
İnsan,dostunun yaşayış tarzından etkilenir.O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin!
(Ebû Dâvûd,Edeb,16)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 07/02/15, 16:20
Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allâh’ım! Beni, Sen’in muhabbetinle ve sevgisi Sen’in katında fayda verecek olan kimsenin muhabbetiyle rızıklandır. Allâh’ım! Bana ihsân ettiğin ve benim de kendilerini sevdiğim nîmetleri, Sen’in sevdiğin ve râzı olduğun amelleri işleyebilmem husûsunda bir kuvvet kıl. Allâh’ım! İstediğim hâlde bana vermediğin şeyleri de, zihnimi Sen’in sevdiğin şeylerle meşgul etmeme ve tamâmen Sen’in tâatine yönelmeme bir sebep kıl.”

 (Tirmizî, Deavât, 73/3491)   (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
 

Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 11/02/15, 13:55


Resûl-ü Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:
"Bir kul Allah katında,
Allah rızası için yuttuğu bir öfkeden daha
faziletli bir yudum yutmamıştır."


(İbni Mace, Zühd) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)

Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 13/02/15, 12:46
“Mü’minin durumu hayret vericidir. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Ve böylesi bir özellik sadece mü’minde vardır. Sevinecek olsa, şükreder; bu onun hakkında hayır olur.Başına bir bela gelse, sabreder; bu da onun hakkında hayır olur” (Müslim, Zühd, 64)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 17/02/15, 11:39
Hiç bir kul,kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden,ilmiyle ne yaptığından,malını nerede kazanıp,nereye harcadığından,vücudunu nerede yıprattığından hesaba çekilmedikçe bir adım dahi atamaz.(Tirmizi,Kıyamet,1/2417)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 18/02/15, 11:36
(http://i.imgur.com/AWWtMcc.png)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 19/02/15, 10:25
“Her şeyin bir madeni var, takvanın madeni ise ariflerin kalpleridir.” (Beyhaki, Şuabu’l-İman, 6/361; el-Camiu’s-Sağir, 2/211)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 23/02/15, 11:12
“Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf olduğunu gördüğünüzde Sevad-ı azama (büyük çoğunluğa) tâbi olun.” (İbn Mace, Fiten, 8)
 
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 24/02/15, 13:22
"Allah Teâla Hazretleri şöyle ferman buyurdu: "Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (aynî veya kifaye) şeyleri  eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı (aklettiği kalbi, konuştuğu dili) olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm, benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum. Ben yapacağım bir şeyde, mü'min kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüte düşmedim: O ölümü sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem."(Buhârî, Rikak 38.)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 01/03/15, 22:05


    
“İhsân, Allâh’a, O’nu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen O’nu görmüyorsan da O seni mutlakâ görüyor.”

(Müslim, Îmân, 1, 5; Buhârî, Îmân 37; Tirmizî, Îmân, 4; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 03/03/15, 10:56
Resul-i Ekrem (sav), (bir gün) sordu:
"En hayırlı olan ve derecenizi en ziyade artıran, melikinizin yanında en temiz, sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı, düşmanla karşılaşıp boyunlarını vurmanız veya boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan amelinizin hangisi olduğunu haber vereyim mi?"

"Evet! Ey Allah'ın Resulü!.." dediler.

"Allah'ın zikridir!" buyurdu.[Tirmizi, Da'avat 6, (3374); Muvatta, Kur'an 24]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 03/03/15, 10:59


Resullullah(s.a.v) şöyle buyurdu :
"Cennette bir takım odalar vardır. Dışları içlerinden, içleri de dışlarından görülür."

Bunu işiten bir bedevi ayağa kalkıp:

"Bu odalar kim(ler)e ait ey Allah'ın Resulü?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam:

"Sözü güzel yapan, yemek yediren, oruca devam eden, gece herkes uyurken namaz kılan kimse(lere) ait!" buyurdu.[Tirmizi, Birr 53, (1985)]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 03/03/15, 11:32
Resulullah (sav) buyurdular ki:

"Kim Müslüman olduğu halde, saçından bir kıl beyazlarsa, bu, kıyamet günü onun için bir nur olur. Kim Allah yolunda bir ok atarsa, bu düşmana değse de değmese de, atan için bir köle azadı yerine geçer. Kim mü'min bir köleyi azad ederse bu onun için cehennemden bir azadlık vesilesi olur: Her bir uzuv için bir uzvu ateşten kurtulur."[Tirmizi, Fezailu'l-Cihad, (1634); Nesai, Cihad 26, (6, 26); Ebu Davud, Itk 14, (3966)]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 03/03/15, 11:34
"Kulun gündüz veya gece amelini yazan hafaza melekleri, yazdıklarını Allah'a yükseltirler. Allah sahifenin baş ve son kısmını hayırlı bulursa, meleklere şöyle der:

"Sizi şahid kılıyorum, ben kulumun sahifesinin iki tarafı arasında kalan kısmını mağfiret ettim."[Tirmizi, Cenaiz 9, (981)]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 03/03/15, 11:36
"Abdest imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur; sübhanallah velhamdülillah arz ve sema arasını doldurur. Namaz nurdur; sadaka burhandır; sabır ziyadır; Kur'an ise lehine veya aleyhine bir hüccettir. Herkes sabahleyin kalkar, nefsini satar; kimisi kurtarır kimisi de helak eder."[Müslim, Taharet 1, (223); Tirmizi, Da'avat 91, (3512); Nesai, Zekat 1, (5, 6)]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 03/03/15, 11:36
Resulullah (sav) bir gün:

"Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordular. Hz. Ebu Bekir (ra):

"Ben!.." dedi. Aleyhissalatu vesselam:

"Bugün kim bir cenazeye katıldı?" dedi. Yine Hz. Ebu Bekir (ra):

"Ben!.." dedi. Aleyhissalatu vesselam:

"Bugün kim bir hastayı ziyaret etti?" dedi. Bu sefer de Hz. Ebu Bekir:

"Ben!.." dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav):

"Bunlar bir kimsede biraraya geldi mi, o kimse mutlaka cennete girer!" buyurdu.[Müslim, Zekat 87, (1028)]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 03/03/15, 11:49
Hz. Peygamber (sav), "Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et!" buyurunca, "Ey Allah'ın Resulü! Kardeşim mazlum ise yardım ederim, zalim ise nasıl yardım edeyim?" diye sorulmuş, Resûlullah da "Onu zulmetmekten engellersin, senin ona yardımın budur." (Buhârî, Mezalim, 4; İkrah, 7)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 04/03/15, 11:52
“Hardal tanesi kadar riya bulaşmış hiç bir amel kabul edilmeyecektir.”
(Müslim, İman 148,149; Ebû Davud, Libas 26)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 05/03/15, 10:36
"Kim (din) kardeşine bir özür beyan eder de kardeşi bunu kabul etmezse, onun üzerinde meks sahibinin günahı kadar vebal olur." (İbn Mace, Edeb, 23)

Hadis, özür dileyen bir din kardeşinin mâkul bir özrünü kabul etmek gerektiğini, kabul etmeyenin günahkâr olacağını ifade eder. Zira meks sahibi, yanından geçen tüccarlardan haksız yere öşür adı altında bir miktar para alır. Aslında öşrü, usulünce, yetkilinin alması meşrudur, haram değildir. Usulsüz, haksız, liyakatsiz olarak alınırsa haram olacağı açıktır. (İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi)

"Din kardeşinin özrünü kabul etmeyen, Kevser havuzundan içemez." (Câmiü’s-Sağîr, 3/1181)


Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 06/03/15, 09:47
“Mal çoğalıp, kapıdan taşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O derecede ki: Bir adam malının zekâtını çıkaracak, fakat onu kabul edecek hiç bir kimse bulamayacak. Hatta Arap toprağı/Arap yarımadası (ziraat, mera, bağ-bahçe ile) ırmakların aktığı yemyeşil bir hale dönmedikçe kıyamet kopmaz.” (bk. Müslim, Zekât, 60; Ahmed b. Hanbel, 2/370, 417; Mecmau’z-Zevaid, 7/331)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 07/03/15, 23:11

Bismillahirrahmanirrahim

Ümmü Derda (ra) rivayet ediyor: Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Sevap kefesine ilk konulacak olan şey güzel ahlaktır.

Camiüssağir-1507 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 09/03/15, 10:30
Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: "(Bir gun), ey Allah'in Resulu! Kiyamet gunu bana sefaat edin!" dedim.
"Insallah yapacagim!" buyurdular. Ben tekrar:
"Sizi nerede arayip bulayim?" dedim.
"Beni ilk aradigin zaman sırat uzerinde ara!" buyurdular.
"Size (orada) rastlayamazsam?" dedim.
"Mizan'in yaninda beni ara!" buyurdular.
"Orada da size rastlayamazsam?" dedim.
"Oyleyse beni Havz'in yaninda ara! zira ben uc mevkinin disina cikmam!" buyurdular." (Tirmizi, Kiyamet 10, (2435).

Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 10/03/15, 10:07
Siz müminin ferasetinden korkun.Zira onlar Allah'ın nuruyla nazar ederler.(Tirmizi,Tefsirü'i-Kur'an,16)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 11/03/15, 10:19
Cabir b. Abdullah'tan: Rasulullah yanımıza çıktı ve (şöyle buyurdu):

"Ey insanlar, Allah Teala'nın yeryüzüne zikir meclis­lerinde durmaları için gönderdiği melekden seriyeleri vardır. Bunun için sizler de cennetin bahçelerinde fay­dalanın." Onlar:

"Ya Rasulallah cennetin bahçeleri nelerdir?" diye sordu­lar, Rasulullah:

"Zikir meclisleridir, oraya Allah'ı zikretmeye gidi­niz ve nefislerinizi orada hatırlatınız. Kim Allah katın­daki değerini ve konumunu bilmek istiyorsa, Allah'ın onun katındaki değer ve konumuna baksın. Çünkü Al­lah Teala şöyle diyor:

'Kulumun benim yanımdaki konumu benim kulu­mun yanındaki konumum gibidir.'
"(İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye, Tevhid Yayınları: III/161.)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 19/03/15, 10:21
“Adem oğlu secde ettiği zaman,  şeytan şöyle der: ‘Şu ademoğlu secde etmekle emredildi ve secde etti, onun için cennet  vardır.  Ben de secde etmekle emrolundum, fakat isyan ettim, onun için bana cehennem vardır.” (Mecmauz’z-vaid, 2/284).
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 20/03/15, 09:01
Ümmetimin ücreti bana arz edilip gösterildi. Öyle ki mescidden çıkarılıp atılan bir çer-çöpün sevabını bile gördüm.
Günahı da bana arzedildi. Kişiye Kur’an’dan kendine gelen sure veya ayeti unutmasından daha büyük bir günah görmedim.”
(Ebu Davut, Salat, 16; Tirmizi Fezailu’l-Kur’an, 19 (2917)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 25/03/15, 11:05
Allah bir kimse hakkında hayır dilerse, onu dinde bilgi sahibi kılar, dünyaya değer verdirmez ve kusurlarını kendisine gösterir."(Camiü’s-Sağir, 377)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 26/03/15, 08:53
“Eğer siz Allah'tan hakkıyla korksaydınız, kendisiyle birlikte cehaletin yeri olmayan ilmi elbette ki tahsil ederdiniz.  Şayet, siz Allah'ı layıkıyla bilmiş olsaydınız, anlasaydınız, dualarınızla dağlar yerinden oynardı.” (Suyuti, Cami’u’s-Sağir 5:319, Hadis No:7448)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 30/03/15, 15:23


Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Ahir zamanda bir takım kimseler ortaya çıkacaklar da dini dünyaya alet edecekler ve insanlara yumuşak görünmek için kuzu postuna bürüneceklerdir. Dilleri şekerden tatlıdır, fakat kalpleri kurt kalbidir.”

(Tirmizî, Zühd, 60) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 04/04/15, 15:58


Rasûlullah (sav) buyurdular: “…Cemaat hâlinde olmanızı ve ayrılığa düşüp dağılmaktan şiddetle kaçınmanızı isterim. Zirâ şeytan, yalnız başına yaşayan kimselerle beraberdir. İki kişi de olsa, beraber yaşayanlardan ise uzaktır. Cennetin ortasında bulunmak isteyen kimse, cemaate devam etsin…”

 (Tirmizî, Fiten, 7/2165) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
   
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 14/04/15, 09:00
"İhlâslılara müjdeler olsun. Onlar fitne karanlıkları içerisinde parlayan,doğru yolu gösteren kandillerdir."
(Camiu’s-Sağir,IV,274,Hadis No:5289)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 17/04/15, 12:47
“Allah’ın düşmanı iblis, bir ateş parçası getirerek yüzüme yaklaştırdı. Ben de üç kere; “Senden Allah’a sığınırım” dedim. Sonra da: “Seni Allah’ın lanetiyle lanetliyorum” dedim, fakat o üç sefer söylememe rağmen kaçıp kaybolmadı, sonra onu yakalamak istedim, ondan dolayı ellerimi uzatmıştım. Vallahi Süleyman kardeşimin duası (Sad, 38/35) olmasaydı, o şeytan mescidin direklerine bağlanmış olurdu da Medine’nin çocukları onunla oynarlardı.” (bk. Müslim, Mesacid, 40; Nesai, Sehv 19)

"Süleyman: Rabbim! Beni bağışla; bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen, daima bağışta bulunansın, dedi." ( Sâd Suresi,35)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 19/04/15, 16:36


Sen istemeden ve emek çekmeden, Allah sana bir rızk gönderirse, onu al.
Zira Allahü Teâlâ onu, sana ikram etmiştir.


Hadis-i Şerif (Ramüzül Ehadis) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 24/04/15, 11:36
“Allah’a en makbul insan, karşılaşmada selama önce davranandır.”

(Ebû Dâvud, Edeb 144; Tirmizî, İsti’zân 6)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 04/05/15, 10:02
Cerîr İbn Abdullah(r.a) demiştir ki :
Br gece Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) ile beraberdik.Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu :

"Siz şu dolunayı zahmet çekmeden ve izdiham yapmadan gördüğünüz gibi Rabbinizi de göreceksiniz."
[Buhari,Tefsîru sûre 50/2,Tevhîd 24;Müslim,Mesâcid 211]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 06/05/15, 10:09
Ebû Hureyre (r.a) demiştir ki :

Allah Resûlü (s.a.v) "Müferridler öne geçti" buyurmuştu.Sahabiler :"Müferridler ne demektir,ey Allah'ın Resûlü?" diye sorduklarında,"Allah'ı zikretmeye düşkün olan erkeklerle kadınlardır"buyurdu.[Müslim,Zikr 4]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 12/05/15, 11:26
Hz.Ebû Hureyre (r.a) demiştir ki : Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu :

"Kulun,Rabbine en yakın olduğu ân,secde  halidir.Secdede çok dua etmeye bakın!"[Müslim,Salât 215]

İbn Abbas (r.a) demiştir ki : Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu :

"Rükûda  سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ diyerek Rabbi tazim edin!Secdede ise dua etmek için hahişkâr olun;zira secdede iken yaptığınız dualar kabul edilmeye daha layıktır."[Müslim,Salât 207]


Bu iki hadise binaen secdede nasıl dua edilebileceğini merak edip,bilir kişilere soruşturduk ki : سُبْحَانَ رَبِّىَ ا‘عْلَى  dan sonra istenirse arapça olmak şartıyla Efendimiz(s.a.v)'in ettiği dualardan edilebilirmiş.

(( رَبِّ اغْفِرْ ليِ، رَبِّ اغْفِرْ ليِ ))

“Rabbim! Beni bağışla. Rabbim! Beni bağışla.” Ebu Dâvud (1/231). Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (1/148).

( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى  )
Allâhummağfirlî " Allah’ım beni affet" gibi dualar edilebileceği,namazda türkçe dualar edilmesinin uygun olmadığı,bu hadislerin o şekilde algılanmaması gerektiği söylendi.

Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 18/05/15, 14:23
"Her kim,cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı istiyorsa,son nefesinde Allah'a ve ahirete inanmış olarak hazır bulunsun.İnsanlara da kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa o şekilde davransın."(Müslim,İmâre 46)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Rehnüma - 20/05/15, 10:23
“İnsanların en hayırlısı, Allah için diğer insanlara en faydalı olandır.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, nr. 5783)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 25/05/15, 17:01


Allah yolunda birbirini seven iki kuldan biri doğuda, diğeri batıda olsa, Kıyamet günü Allah (c.c) onları bir araya getirir de şöyle buyurur:

"İşte şu, senin sevdiğindir"

(Hadis-i Şerif - Beyhaki) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 28/05/15, 13:05Ebû Hüreyre'den (r.a.) Resûlullah'ın (a.s.m.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Yetimin işleriyle ilgilenen kimse, ister yetimin yakınlarından olsun, ister yabancılardan olsun, (orta parmakla işaret parmağını göstererek) benimle Cennette şu iki parmak gibi baraber bulunacaktır."

(Ebû Dâvud, Edeb: 123)
(http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: sayha025 - 02/06/15, 03:18
(http://arvasidernegi.com/hadisler/01.06.2015.jpg)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 21/06/15, 19:33


Rasûlullah (sav) buyuruyor: “Ey Rabbim! Âcizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, eli kolu dökülür derecede tâkatsizlikten sana sığınırım…”


(Buhârî, Deavât, 38)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 27/06/15, 02:35


"Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateşi söndüren de sudur. Onun için, biriniz öfkelenince hemen abdest alsın!"


Ebû Vail radıyallahu anh. Ebû Dâvud.
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 21/08/15, 17:03“Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir. Kızdığına da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir.”

(Tirmizî, Birr ve’s-Sıla, 60) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 07/09/15, 01:12


İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.


Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 15/09/15, 16:41   Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmâl etme)"

Müslim, Birr 144, (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
   
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: merhamet - 15/09/15, 19:21

Cabir Radiyallahü Anh’den rivayet olunan diğer bir hadis-i şerif’te Rasûlullah Sallellahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

-"Allah Tealâ’nın yanında Zilhicce’nin ilk on günü kadar makbul ve fazîletli başka bir gün yoktur."

 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/31.gif)
Başlık: Ynt: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 15/10/15, 23:32
   


   
"Âdemoğlu ihtiyarlayıp çöker.
Fakat kendinden iki şey gençleşir:
Mal üzerine hırs, ömür üzerine hırs."

Müslim, Zekat, 115 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
   
Başlık: Ynt: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 18/10/15, 13:53Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Buyurur:
İnsanın izzeti inancını hayatına yansıtmasında, kişiliği aklını hep hayra yöneltmesinde, şeref ve asaleti de ahlakını güzelleştirmesindedir.
|Hadis-i Şerif; (Beyhakî, Sünen, 7/136) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
    
Başlık: Yorum: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 20/10/15, 00:36
“Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle, bütün işlerimizi ıslah eyle.”
(İbn Ebî Şeybe, Dua, 135, No: 29342)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 10/12/15, 22:43
"Başkasının kusurlarını anlatmak istediğinde hemen kendi kusurlarını hatırla."

[Câmiü's-Sağîr,c:1,no:245] (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 17/12/15, 00:37
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kendi yetimini veya başkasına ait
bir yetimi himaye eden kimseyle ben,
cennette şöyle yan yana bulunacağız."

Müslim, Zühd 42 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 23/12/15, 19:46


Allah Rasulü Hazret-i Muhammed
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacaktır.
Bunlardan 72’si, Cehenneme gidecek,
yalnız bir fırka kurtulacaktır.
Cehennemden kurtulacak olan tek fırka,
benim ve Eshabımın yolunda gidenlerdir.

Tirmizi, İbni Mace (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kalender - 24/12/15, 09:31


Allah Rasulü Hazret-i Muhammed  
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacaktır.
Bunlardan 72’si, Cehenneme gidecek,
yalnız bir fırka kurtulacaktır.
Cehennemden kurtulacak olan tek fırka,
benim ve Eshabımın yolunda gidenlerdir.

Tirmizi, İbni Mace (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Bu Hadis-i Şerif'i Tüm İslam toplulukları kendilerine bağlıyor, o bir fırka kendileri zannediyor.
Allah razı olsun..
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 29/12/15, 19:12"Başkasının kusurlarını anlatmak istediğinde hemen kendi kusurlarını hatırla."


 [Câmiü's-Sağîr,c:1,no:245] (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Güllere Hasret - 11/01/16, 00:54
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Allah, hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar.” (Buhârî, Merdâ 1)Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 14/01/16, 00:09Şu iki kişiye gıpta etmek caizdir:
Biri, Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve
bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi.
Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda sarfeden zengindir.Müslim, 816) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 17/01/16, 01:27


“Allah Teâlâ cömerttir, ihsan sâhibidir; cömertliği ve yüksek ahlâkı sever…”(Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 60) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 27/01/16, 23:00


İki göz vardır ki,
cehennem ateşi onlara dokunmaz;
Allah korkusundan ağlayan göz,
bir de gecesini Allah yolunda,
nöbet tutarak geçiren göz.

Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12. (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 06/02/16, 17:21


Şu iki kişiye gıpta etmek caizdir:
Biri, Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve
bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi.
Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda sarfeden zengindir.


Müslim, 816) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: FUNNY - 07/02/16, 22:02
Evet, her ikisine de gıbta ediyor ve onlar gibi olmamı/olmamızı Cenâb-ı Hak dan niyaz ediyorum...

Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 09/02/16, 14:09

Hz. Peygamber s.a.v. bir diğer hadislerinde evli erkeklere şöyle buyurmuştur:

“Allah katında en hayırlınız, hanımına karşı en iyi olanınızdır. Hanımına karşı en iyi olanınız benim.”


(Ebu Davud; Tirmizî) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 11/02/16, 23:00


"Başkalarına zarar vermek ve zarara zararla karşılık
vermek yoktur."


(ibni Mâce, Ahkâm, 17) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 16/02/16, 21:45


- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur:
“İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer.”


{ Buhârî, Mevâkît 26; Müslim, Mesâcid 215 } (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 27/02/16, 22:42Büreyde'den  (ra) rivayet ediyor. Resulullah (sav) buyurdular ki:

Karanlık gecelerde camilere gelenleri Kıyamet gününde tam bir nur ile müjdele.

Camiussağir - 3144 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 28/02/16, 21:46"Ana babasının veya onlardan birinin ihtiyarlık zamanlarına yetişip te gerekli hizmette bulunmama sebebiyle cennete giremiyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün..."

(Müslim, "Birr",9) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 03/03/16, 00:04

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Cennet ve cehennem gözlerimin önüne serilip bana gösterildi. Hayır ve şer açısından bugün gibisini görmedim. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.”


(Müslim, Fezâil 134) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: seyfofen - 03/03/16, 01:15
Vedalaşırken,
"seni emânetleri kaybolmayan Allah'a emânet ediyorum"
diye söyleyin . . .

''Vedalaşırken, seni emanetleri kaybolmayan Allah’a emanet ediyorum deyin.''

[İbni Mace]

- Hz. Muhammed   (s.a.v)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 03/03/16, 21:37

“Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin.”

(Müslim, Mesâcid 261-262. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 51, Fiten 6; İbni Mâce, Fiten 6) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Menzil Gülü - 04/03/16, 21:28
Resûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

"Kalpler dört kısımdır. Biri etrafına ışık saçan kandiller gibi halis ve temiz olan kalptir ki bu da müminlerin kalbidir ve (etrafına saçtığı) ışık da nurudur.

İkincisi de mühürlenmiş kalptir ki bu da kâfirin kalbidir.

Üçüncüsü, (ahmaklık ve alıklık kaplamış) ters çevrilmiş kalptir ki bu da münafıkların kalbidir, önce tanır (bilir) sonra da inkâr eder.

Dördüncüsü, iki tarafa da meyli olan, yani hem imanlı hem de nifaklı kalptir. İmanlı kalbi sebzeye benzetebiliriz, çünkü her ikisini de temiz su (iman için amel) besler ve yaşatır. Nifaklı kalbi de çıbana benzetebiliriz çünkü her ikisinin de ürünü, irin ve sarı sudur (günah neticesinde kararan kalp). İman ve nifaktan hangisi üstün gelirse kulun amellerinde söz sahibi o olur."

Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/17; Taberânî, Mu 'cemu 's-Sagîr, nr. 1077.
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 05/03/16, 21:45


"Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir."

(Tirmizî, "Birr", 3) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: seyfofen - 05/03/16, 23:30
 
Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu.

“Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk.

O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.

Müslim, İmân, 95
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: seyfofen - 05/03/16, 23:34
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 07/03/16, 23:30Ayda üç gün oruç tutacağın zaman, on üç, on dört ve on beşinci günleri tut.


(Tirmizî, Savm , 54) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 17/03/16, 16:56
"Başkasının kusurlarını anlatmak istediğinde hemen kendi kusurlarını hatırla."

 [Câmiü's-Sağîr,c:1,no:245] (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kalender - 17/03/16, 18:37

"Başkasının kusurlarını anlatmak istediğinde hemen kendi kusurlarını hatırla."

 [Câmiü's-Sağîr,c:1,no:245] (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)

Herkes böyle olsa hiç sorun olmazdı.
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 20/03/16, 21:25Rasulullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kanaatkâr ol! İşte, o zaman en iyi şükreden sen olursun.

(Hadis-i Şerif İbni Mâce) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 22/03/16, 21:57


Allah Rasulü Hazret-i Muhammed  
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Kul, başına gelecek bir musîbetin asla şaşırmayacağını,
başına gelmeyecek bir musîbetin de asla gelmeyeceğini
bilmedikçe imanın hakîkatına ulaşamaz.”

(Tirmizî, Kader, 10) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/03/16, 23:36

"Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması helâl değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selâm verendir."


(Buhârî, "Edeb", 62;Müslim, "Birr", 23, 25, 26) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 31/03/16, 23:51Şeytanlar sizin elbiselerinizden istifade ederler.
Sizden biri elbisesini çıkarınca dürüp, katlasın,
tekrar giyinceye kadar.
Zira şeytan besmele
ile dürülmüş elbiseyi açamaz.

Hadis-i Şerif Ramuz el'Ehâdis (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 10/04/16, 17:04
Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sabah namazının iki rek`at sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır.”

Hadis-i Şerif [Müslim, Müsâfirîn 96.] (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 20/04/16, 00:19“Allâh’ı sevmenin alâmeti, Allâh’ı zikretmeyi sevmektir.”

( Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr, II, 52 ) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: seyfofen - 21/04/16, 07:34
Resulullah efendimiz Hz. Muhammed  s.a.v buyurdular;
"Kıyamete yakın Müslümanlar içinde EN AZ BULUNACAK ŞEY; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır."
( Camiü's-Sagir, II/71)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: seyfofen - 24/04/16, 11:26
(https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13094415_1125725104136136_732429465135303539_n.jpg?oh=db555b822d4ce2c5590cdac8b56fc20f&oe=57B4028D)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: FUNNY - 25/04/16, 00:30
Ne güzel bir müjde...
Allah (c.c) râzı olsun...
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 05/05/16, 02:17


"İki göz vardır, onlara ateş değemez: Allah için ağlayan göz ile, Allah yolunda uyanık sabahlayan göz."


(Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd 7)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 09/05/16, 00:03Büreyde'den (ra) rivayet ediyor. Resulullah (sav) buyurdular ki:

Karanlık gecelerde camilere gelenleri Kıyamet gününde tam bir nur ile müjdele.

Camiussağir - 3144 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 13/05/16, 21:42"İki göz vardır, onlara ateş değemez: Allah için ağlayan göz ile, Allah yolunda uyanık sabahlayan göz."


(Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd 7) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
[/b]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 17/05/16, 22:46


İbn Abbas (r.a) ,Peygamber Efendimiz (S.a.v) 'den rivayetle şöyle buyuruyor:


''Şüphesiz Yüce Allah (c.c)'ın farzlardan sonra en sevdiği amel bir müslümanı sevindirmektir.''


| Hadis-i Şerif , Taberani c.11 ,71 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 19/05/16, 20:41


"Müminin mümine karşı durumu, bir parçası diğer paçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir."

(Buharî, "Salât", 88, "Mezâlim", 5; "Edeb",36;Müslim, "Birr", 65.)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 21/05/16, 23:04Resulullah (sav) buyurdular ki:


Allah Teâla Hazretleri, bana: 'Mütevazi olun, öyle ki, kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin.' diye vahyetti.


Hadis-i Şerif, Ebu Davud, Edeb 48 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 29/05/16, 00:20
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)Şu iki kişiye gıpta etmek caizdir:
Biri, Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve
bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi.
Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı
hak yolda sarfeden zengindir.


(Müslim, 816) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
[/b]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 17/06/16, 02:26Allah Rasulü Hazret-i Muhammed  
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Kul, başına gelecek bir musîbetin asla şaşırmayacağını,
başına gelmeyecek bir musîbetin de asla gelmeyeceğini
bilmedikçe imanın hakîkatına ulaşamaz.”

(Tirmizî, Kader, 10) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 02/07/16, 01:50Essalâtu vesselâmu aleke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Yemeklerinizi biraz soğutarak yeyin ki,
sizin için bereketli kılınsın...

Hadis (İbn-i Adiyy). (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 19/07/16, 23:47


Rasulullâh ( S.A.V. ) şöyle buyurdu:

“Kişi (kıyâmet günü) sevdiği ile beraberdir.....”

(Buhârî, Edeb 96) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 31/07/16, 01:28


Allah'ım! Senin sevgini, canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.

(Tirmizi,Deavat, 73)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 12/08/16, 01:04

"Muhakkak ki Allah her işi en güzel şekilde yapmayı emretmiştir."

(Müslim, "Sayd",57) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 18/08/16, 22:38

İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:
"Hastayı ziyaret ederken az oturmak ve
az gürültü yapmak sünnettendir."


Buhârî, İlm 39
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 21/10/16, 23:23
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Ebu Umame radiyallahu anh şöyle dedi:
Bir adam, ya Rasulallah!
Bana seyahat yapmam için izin ver, dedi.
Nebi sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurdu:
“Kuşkusuz ki, benim ümmetimin seyahatı,
Allah-u Teâlâ’nın yolunda cihaddır.”

Ebu Davud 2486
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 01/11/16, 22:43


“İyilik güzel ahlâktır, kötülük vicdânını rahatsız eden, duymasını istemediğin şeydir.”


(Tirmizi, Zühd, 52; Müsned, IV, 182) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 08/12/16, 23:38"Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir!

(Müslim, "Nikah", 107) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 15/12/16, 22:53
"Şüphesiz şeytan, insanın bedeninde damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır..."

[Buhârî-Müslim, Ebû Davûd ]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 16/12/16, 21:35Resûl-ü Ekrem Aleyhissalât-ü Vesselâm Buyurdular ki:

Doğruluk ve iyi hal üzerine olan dostlarınızı çogaltınız.
Zira onlar kıyamet günü'nde size şefaat ederler.

Hadis-i Şerif, Münavi
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 19/12/16, 21:22
"Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder."

(Buhari, "Îmân",23)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 20/12/16, 20:41Allah Rasulü Hazret-i Muhammed
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Deve gibi bir nefeste içmeyin.
İki, üç nefeste için.
Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin;
içtikten sonra da elhamdülillah deyin.”

Hadis-i Şerif [Tirmizî, Eşribe 13.]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/12/16, 21:34Hz. Huzeyfe (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı."

Ebü Dâvud, Salât 312, (1319)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 28/12/16, 23:09Selâmet içinde kalmak isteyen, sükuttan ayrılmasın.

(Tirmizi, Zühd, 60)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 29/12/16, 21:57


"Kendinize beddua etmeyiniz; çocuklarınıza beddua etmeyiniz; mallarınıza da beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildiği zamana denk gelir de Allah bedduanızı kabul ediverir."

(Müslim, "Zühd", 74)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 30/12/16, 23:54
“Yaptığı bir iyilikten dolayı kalbi sürûrla dolan, bilmeyerek işlediği
bir günah sebebiyle de gönlü burkulan kimse iyi bir mümin demektir.”

Hadîs-i Şerîf (Tirmizi, Fiten, 7)
[/b]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: seyfofen - 12/01/17, 22:13
Resûlullah (sav) buyurdular ki:
"Kul kabrine konulup, yakınları da ondan ayrılınca -ki o, geri dönenlerin ayak seslerini işitir- kendisine iki melek gelir. Onu oturtup:
"Muhammed  (sav) denen kimse hakkında ne diyordun?" diye sorarlar.
Mü`min kimse bu soruya: "Şehadet ederim ki. O, Allah`ın kulu ve Resûlüdür!" diye cevap verir.
Ona: "Cehennemdeki yerine bak! Allah orayı cennette bir mekana değiştirdi" denilir. (Adam bakar) her ikisini de görür.
Allah da ona, kabrinden cennete bakan bir pencere açar.
Eğer ölen kafir ve münafık ise (meleklerin sorusuna): "(Sorduğunuz zatı) bilmiyorum. Ben de herkesin söylediğini söylüyordum!" diye cevap verir.
Kendisine: "Anlamadın ve tâbi olmadın!" denilir.
Sonra kulaklarının arasına demirden bir sopa ile vurulur. (Sopanın acısıyla) öyle bir çığlık atar ki, onu (insan ve cinlerden ibaret olan) iki ağırlık dışında ona yakın olan bütün (kulak sahipleri) işitir."
Râvî: Enes (r.a)
Kütübü Sitte Hadîs No: 5500

(https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/15965076_10154830288292319_6273020053642099627_n.jpg?oh=81ef72e8178064c2dbe222e602ade051&oe=5917FFE8)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: seyfofen - 14/01/17, 22:23
"Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun."
Buhârî, “Edeb”, 31, 85
Müslim, “Îmân”, 74, 75
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: seyfofen - 15/01/17, 19:49
(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/15977182_10154960565543887_7847005871616496279_n.jpg?oh=655f1d9db03bfbcd52af709cb98d8a97&oe=590DA3BA)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 23/01/17, 19:43“Ümmetimden gerçek müflis, kıyamet günü namazla, oruçla, zekâtla gelir.
Şuna sövmüş, buna iftira etmiş, bunun malını yemiş, şunun kanını dökmüş, bunu dövmüş, buna şu iyiliğinden, şuna şu iyiliğinden verilir.
Eğer iyilikleri (verilmesi gerekenlere) yetmeden tükenirse, borçlu olduğu kimselerin hatalarından alınır ve ona verilir.
Sonra da cehenneme atılır.”

(Müslim, “Birr”, 59)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 26/01/17, 23:33


“Bir kul haklı bile olsa münakaşayı terk etmediği müddetçe imanın hakikatini tadamaz.”

(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/352, 353, 364; İbn Ebi’d-Dünya, Kitâbü’s-Samt, nr. 139, 666)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 31/01/17, 23:12


"Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terket, dilersen muhafaza et."


 |Tirmizi|
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 04/02/17, 23:00Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda dinini muhâfaza için sabreden kimse, ateş korunu elinde tutan gibi olacak.”

(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 10/02/17, 00:25

 Senin sayende Allah’ın bir kimseye hidayet etmesi, Senin için dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır.


Buhari,Cihad,102
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 21/02/17, 00:19
“Cennette büyük bir köşk vardır.
İsmi ferah evidir.
Buraya ancak çocukları sevindirenler girer.”

Hadis-i Şerif (ibn-i Addy)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 03/03/17, 23:27


 Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Duâ, ibâdetin aslı ve özüdür. Allah katında duâdan makbul bir şey yoktur. Duâ 70 türlü kazayı önler. Ömrün bereketini artırır.


[Tirmizi]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 09/03/17, 23:20Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Allahım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım.”

(Müslim, “Zikir”,73 )
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 13/03/17, 12:47


Peygamber Efendimiz |s.a.v| ;"Her doğan fıtrat üzere doğar."-

Buhârî, "Kader" , 56/3
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 31/03/17, 23:46"Şüpheli seyleri birak, süphe vermeyen seylere yönel. Zira dogruluk, gönle huzur, yalan ise kuşku verir.”

(Tirmizî, "Kıyamet", 60)​
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 22/04/17, 12:52
 


Allah hayâ sahibidir, çok kerimdir.
Bir insan iki elini kaldırıp kendisine dua ettiği zaman, o kalkan iki eli boş çevirmekten hayâ eder.

Tirmizî, De'avât, 118
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 27/04/17, 00:15Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin.

Hadis (Müslim).
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 28/04/17, 00:45


"Şüpheli seyleri birak, süphe vermeyen seylere yönel. Zira dogruluk, gönle huzur, yalan ise kuşku verir.”


(Tirmizî, "Kıyamet", 60)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 30/04/17, 15:36“Kıyamet günü insan beş şeyden hesaba çekilmedikçe bırakılmayacaktır. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp, nerede harcadığından, ilmi ile ne kadar amel edip etmediğinden sorulacaktır.”

(Tirmizî, “Kıyâmet”, 1)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 07/05/17, 23:29


“Kişinin öldükten sonra geride bıraktığı şeylerin en hayırlısı, kendisine dua eden salih bir evlattır."


(Ebu Davud)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 26/05/17, 00:21
 


Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.

Tirmizi, Kıyame 49
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 29/05/17, 02:37

 Mü’min kimse günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi büyük görür.
Günahkar kişi de günahlarını, burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçıverecek sinek gibi görür.

Buhârî, Deavat: 27; Müslim, Tevbe: 17
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 17/06/17, 01:59


Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun.“


(Tirmizî, "De'avat”,56)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/07/17, 02:00
Her insan hata eder.
Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.

(Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 17/08/17, 23:51Resulullah (sav) buyurdular ki:


Allah Teâla Hazretleri, bana: 'Mütevazi olun, öyle ki, kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin.' diye vahyetti.


Hadis-i Şerif, Ebu Davud, Edeb 48
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 20/08/17, 22:43
"Şüphesiz şeytan, insanın bedeninde damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır..."

[Buhârî-Müslim, Ebû Davûd ]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 15/10/17, 22:36
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin!”

Ebû Dâvûd,
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 28/10/17, 22:25
Rasûlullah (sav) buyurdular:

 “Kadere îmân etmek, her türlü keder ve hüznü giderir.”

(Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr, I, 107)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/11/17, 23:10
Bismillahirrahmanirrahim

‘’Ey Allah'ım! Herhangi bir yalancının benim üzerimde bir iyiliğini kılma ki kalbim onu sevmiş olmasın.‘’آمين

(Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem)

(İbni Merdeveyn, Deylemi)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 30/11/17, 19:50Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Beş vakit namaz, herhangi birinizin kapısı önünden gürül gürül akan ve içinde günde beş defa yıkandığı ırmağa benzer.”


(Müslim, Mesâcid 284)

Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 23/12/17, 21:36
"Allah’ım.....
Senden Seni sevmeyi,
Seni sevenleri sevmeyi ve
Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…"

(Tirmizî, "De’avât", 73)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 20/01/18, 21:48
"Allah’ım!
Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim,
günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin.
Öyleyse katından bir af ile beni bağışla.
Bana merhamet et, çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece Sensin"

(Buhârî, "Ezan", 149; Müslim, "Zikir", 48)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 13/02/18, 22:00
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.”(Buhârî, Daavât 66)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 19/04/18, 12:54‎“Allah’ım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızık ver.”

(Müslim, Zikir 35)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 22/04/18, 19:05
"Hiç biriniz kendisi için arzu ettiğini, (mümin) kardeşi için de istemedikçe (gerçek manada) iman etmiş olmaz."

( Müslim, "İman",71)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 29/06/18, 00:35“Dikkat edin, Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum.
 Bu kimse sâde, insanlara kolaylık gösteren, sıcakkanlı ve yumuşak huylu kişidir.”

Ahmed İbn Hanbel, Müsned.3938
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 04/07/18, 23:59
“Doğru sözlü ve güvenilir tüccar (ahirette) peygamberler, sıddîkler ve şehitlerle beraber bulunacaktır”


(Tirmizî, "Büyû"; 4; İbn Mâce; "Ticârât", 1)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kalender - 07/07/18, 13:23
Rabb'imiz cennete girmeye o kadar çok vesileler sunmuş ki, ne kadar şükretsek yetmez. Buna rağmen Cenneti kazanamamak çok vahim.
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 11/07/18, 23:16Kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey namazdır.
 Şayet namazı tamam (eksiksiz) olursa nimet ve rahata erer (cennete kavuşur.)
Eğer namazı eksik çıkarsa hüsrana uğrar.

 ( Tirmizî )
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 12/07/18, 18:12"Sadaka vermek mal hiçbir şey eksiltmez.
 Allah ( insanları) affeden kulunun mutlaka izzet ve onurunu artırır.
 Allahiçin tevazu göstereni Allah muhakkak yükseltir."

(Müslim, "Birr",69)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 30/09/18, 23:28
"Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:
Zekât vermeyen bir toplum, rahmetten, iyilikten mahrum kalır.
Hayvanlar da olmasa, hiç rahmet görmezlerdi.

[Taberani]"
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kalender - 01/10/18, 18:01
Muhakkak Allah-ü Teâlâ müminin vücuduna eziyet veren herşeyden dolayı,onun günahlarını affeder.

Müsned-i Ahmed
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: Kalender - 01/10/18, 18:03
(http://mavilikadin.com/wp-content/uploads/2016/01/Resimli-hadisi-%C5%9Ferifler-k%C4%B1sa.jpg)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 12/10/18, 22:41
Rasulullâh s.a.v şöyle buyurdu: “Bir hayra öncülük eden kimseye onu yapan gibi sevap vardır.”

(Müslim, İmâre 133)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 28/10/18, 21:53

"Baba Cennetin orta kapısıdır.
Dilersen bu kapıyı terket, dilersen muhafaza et!"

(Tirmizi,Birr:3)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 13/11/18, 22:41
"Başına bir musibet geldi diye hiçbiriniz ölümü temenni etmesin.

Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa ‘Allahım,benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat,hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür’ desin.”


(Buharî, “Merdâ”,19; “De’avât”, 30; Müslim,)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 20/11/18, 23:07"Kişinin gereksiz şeyleri terk etmesi, müslümanlığının güzelliğindendir."

(Tirmizî, "Zühd", 11; Muvatta, "Hüsnü'l-Huluk", 1)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 24/11/18, 21:05“Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır.

Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın”

(Buhârî/Vudû-3)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 11/12/18, 12:02


Mümin, yeşil ekine benzer.
Yeşil ekin rüzgarla eğilir (Fakat yıkılmaz).
Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur.
 İşte mümin de böyledir; o da bela ve sıkıntılar sebebiyle eğilir. (Fakat yıkılmaz…)

Buhari, Tevhid, 31
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 16/12/18, 21:03Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cuma gecesi veya günü Kehf suresini okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar ulaşan bir nur ihsan edilir.
Bir dahaki Cuma’ya kadar yapacağı günahlar bağışlanır.
Sabah’a kadar 70.000 melek kendisine dua eder.
Bütün hastalıklardan, özellikle verem, karın tümörü, alaca ve cüzzam hastalıklarından kendisine afiyet verilir ve Deccalin fitnesinden kurtarılır.”

[ Müslim, Salarü’l-:Müsafirin, 257; tirmizi, Fezailül-Kuran, 6 ]
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 29/12/18, 22:54Hiçbiriniz ölmeyi istemesin.
Ölüm kendiliğinden gelmeden önce de öleyim diye dua etmesin.
İnsan ölünce hiçbir iyilik yapamaz.
Mü'minin hayatta kalması iyiliklerini çoğaltır.


Hadisi Şerif-Müslim, Zikir, 13
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 02/01/19, 21:28

Üsame İbnu Zeyd (r.a) anlatıyor: Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:

“Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: "Cezakellahu hayran (Allah sana hayırlı mükafaat versin!)” derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.“

Tirmizi, Birr 86
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 18/02/19, 19:15“Allahım! Senden hidâyet, iffet ve gönül zenginliği isterim.”(Müslim, Zikir 72)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 27/02/19, 20:48
Hz. Ömer (ra)şöyle anlatıyor:

Hz. Peygamber bir gün bizlere sadaka vermemizi emretti. Ebu Bekir bütün malını getirmişti. Hz. peygamber ona “Ey Eba Bekir! Sen aile efradına ne bıraktın?” o da

“Onlara Allah’ı ve onun resulünü bıraktım” dedi.

(Ebu Davud, Tirmizi)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 21/03/19, 18:36
Ezberinde Kur’an’dan hiçbir ayet bulunmayan kimse, harap bir ev gibidir.

(Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 18.)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 29/03/19, 22:38
Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) anlatıyor: “Resulullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) buyurdular ki: ”Kim alimlere karşı böbürlenmek, cahillerle münakaşa etmek ve halkın dikkatini üzerine çekmek maksadıyla ilim öğrenirse Allah onu cehenneme sokar.“

Kaynak : İbnu Mace Sünen (260) - Hds (6069)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 30/03/19, 16:54

Resulullah (sav) "Allah'tan hakkıyla haya edin!" buyurdular.
Biz: "Ey Allah'ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah'tan haya ediyoruz" dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı:
 "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur."

(Tirmizi, Kıyamet 25)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 05/04/19, 14:06Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)‘dan rivayet edildigine göre, Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) söyle buyurdu:

“Her Pazartesi ve Persembe günü ameller Allah’a arzolunur. Din kardesi ile arasında düsmanlık bulunan kisi

dısında, Allah'a sirk kosmayan her kulun günahları bagıslanır. Onlar hakkında Allah meleklere seslenerek, “bu iki kisi barısıncaya kadar affedilmek üzere orada kalsınlar” buyurulur.”

|Müslim, Birr 36|
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 17/05/19, 11:03
“Sirke ne güzel katıktır. Allâh’ım! Sirkeyi bereketli kıl.
Zira o benden önceki peygamberlerin de katığı idi.
İçinde sirke bulunan ev, fakirlik çekmez.”

(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 09/06/19, 23:28
Resulüllah aleyhisselâm buruyor ki

“Akılı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır.

Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah'tan dileklerde

Bulunup duran (bunu yeterli görün)‘dir

Tirmizi, kıyamet 25, ibni mace, zühd 31.
Başlık: Yeni: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
Gönderen: KaTre - 11/06/19, 11:46
“Birbirinize hiddetlenmeyin,düşmanca davranmayın,birbirinize hased etmeyin,kiskanmaym,birbirinize arka çevirmeyin:Ey Allah’ın kulları,kardeş olun.
 Bir müslümana,üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durmasi helâl olmaz.”

(Buhârî,"Edeb",57)