Dervişler Mekanı

İNANÇ DÜNYASI => Akaid ve Fıkıh Bilgileri => Konuyu başlatan: merhamet - 17/03/11, 05:16

Başlık: Allahu Teala Hayal Edilebilir mi?
Gönderen: merhamet - 17/03/11, 05:16

ALLAHU TEALA HAYAL EDİLEBİLİR Mİ?

"Allahu Teala'nın zatını düşünmeyiniz, O'nun nimetlerini ve yarattığı varlıkları düşününüz. Çünkü siz Allahu Teala'nın zatını düşünmeye güç yetiremezsiniz, helak olursunuz."
(Ebu Nuaym, VI, 67; Tabarani, el-Vasit, No:6311; Heysemi, Mecmau'z-Zevaid, l, 81; Ebu'ş-Şeyh, Kitabu'l-Azamet, No:4-5)

Allahu Teala'nın zatı hayal edilemez. Bu konudaki genel kaide şudur:

"Her ne ki akla gelir, hayal edilir o Allah değildir." (Şa'rani, el-Yevakıt ve'l-Cevahir, l, 58.)

Bu işe dalanların bir kısmı Allahu Teala'nın zatını bir varlığa benzettiler şirke düştüler. Bunlara "Müşebbihe ve mücessime grubu" denir.

Bazıları da insanlarda bulunan görme, işitme, tutma, gelme, sevme, sabretme gibi sıfatlar Allahu Teala'da bulunmaz diyerek O'nun bütün sıfatlarını inkar ederek küfre girdiler. Bu gruba "muattıla" denir.

Ehl-i Sünnet olarak bizler her iki anlayıştan da uzağız. Biz Yüce Rabbimizi hiçbir şeye benzetmeyiz, O'na ait hiçbir sıfatı da inkar etmeyiz. Cenab-ı Hakk, Kur'an-ı Hakim'de ve Rasülünün dilinde zâtını nasıl tanıtıyor ve vasıflandırıyorsa öylece iman eder, teslim oluruz.

 Bu konuda imam Şafiî'nin (rah.) şu sözü çok güzeldir:

"Bir kimse Yüce Yaratıcısını bilmek isteyerek kendi aklıyla yola çıksa ve fikrinde hayal ettiği bir varlığı Rabbi zannetse, o kimse müşebbihtir, Yüce Yaratıcıyı varlıklara benzetmiş olur. Bu kimse, fikriyle hiçbir varlığa ulaşamayıp yokluğa hüküm verse Allah'ı inkar etmiş olur. Eğer, aklıyla bir yaratıcının mevcudiyetini anlar, fakat onun hakikatini anlamaktan aciz olduğunu söylerse, bu kimse muvahhiddir; Allah'ın birliğine iman etmiş olur."

(Kadızâde, Tam Amentü Şerhi, 32-33. Nebhani, Cevahiru'l-Bihar, l, 265. (Söz, Ebu'l-Meali el-Cüveyni'ye nisbet edilmiştir.)
      
Ehli Sünnet İnancı - Dr. Dilaver SELVİ
Başlık: Cevaplandı: Allahu Teala Hayal Edilebilir mi?
Gönderen: İntisab - 17/03/11, 08:34
 X:01 :X06 :X06 :X06
Başlık: Cevaplandı: Allahu Teala Hayal Edilebilir mi?
Gönderen: Evvah - 25/03/11, 00:35
Allahu Teala razı olsun..  XgülllX
Başlık: Cevaplandı: Allahu Teala Hayal Edilebilir mi?
Gönderen: Mostar - 25/03/11, 00:40
Allah(cc)Razı olsun. :X06
Başlık: Cevaplandı: Allahu Teala Hayal Edilebilir mi?
Gönderen: gülyüzlüm - 03/10/11, 00:38
Allah c.c razı olsun :X42
Başlık: Okundu: Allahu Teala Hayal Edilebilir mi?
Gönderen: el-Bursevi - 23/11/11, 18:54
Allah'ın zatını düşünmek... Bizim gibi gafiller? Bizim gibi kullar?

O ilahın zatını düşünmek aşamalarıyla dinden çıkarır insanı maazallah. Kendince teşbihlere girişir, çeşitli musibetlere girişilir.

Allah'ın bize indirgediği bir profili var... Yaratıcı, yüce, ulu ve Esmaül Hüsna'ya sahip... Biz Allah'ı zikrederken elbette ki onu düşünüyoruz. Ancak zatını değil... Bu tehlikeli bir bidattır. Beyazid-i Bistami Hazretleri de bu tür uygulamalara girişen müridlerini bundan men etmiştir.

Selametle kalınız.
Başlık: Okundu: Allahu Teala Hayal Edilebilir mi?
Gönderen: Muttaki - 25/11/11, 00:03
 -tşk.2- :X06
Başlık: Okundu: Allahu Teala Hayal Edilebilir mi?
Gönderen: SEYYAH - 25/08/12, 17:40
 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/31.gif)Ehl-i Sünnet olarak bizler her iki anlayıştan da uzağız. Biz Yüce Rabbimizi hiçbir şeye benzetmeyiz, O'na ait hiçbir sıfatı da inkar etmeyiz. Cenab-ı Hakk, Kur'an-ı Hakim'de ve Rasülünün dilinde zâtını nasıl tanıtıyor ve vasıflandırıyorsa öylece iman eder, teslim oluruz.
 (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/31.gif) (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/02.gif)