Dervişler Mekanı

İNANÇ DÜNYASI => Dinimizin Önemli Şahsiyetleri => Konuyu başlatan: dai - 19/07/08, 12:30

Başlık: Sevenlerinin Dilinden Gavs Hazretleri
Gönderen: dai - 19/07/08, 12:30

"Peygamber torunu mübarek insandır,O başkadır "

"insanların huzuru u mahşerde kurtarıcısıdır inşaAllah.
sofilerin imanını tazeleyen kişidir.
O Gavsımız bana Allah aşkını çağrıştırıyor.
onu ne zaman hatırlasam bütün günahlardan uzaklaşıyor gibiyim"

"Gavs-i sani hazretleri zamanımızın en büyük evliyalarındandır.
gidip görmek nasip oldu inşaallah.Allah ondan razı olsun
eğer onu tanımasaydım şu anda büyüdüğüm çevre bakımından içkimde olurdu
zinamda olurdu,kumarım da olurdu ne Allah'ı tanırdım ne peygamberi
menzile gittiğimden ailemin haberi yok kesinlikle tarikata karşılar
ama gidip bir gerçekleri bir görseler boşa geçirdikleri zamana üzülürler
gavs-ı bir tanısalar ah ahh..İnşAllah dua edin kardeşler.Allah sadattan razı olsun"

"yer yüzünde hala ayaklı kuran olarak yaşayan ve sünneti seniyyeden
kıl kadar ayrılmayan. ümmeti muhammede zhir va batında ko kanat geren.
koruyup kollayan, sahibim, efendim kurtarıcım ve tek dayanağım. "

"Gavsı Sani tek kurtuluş yolu demek başka çıkar yol kalmadı demek
zamanın kutbu demek rasulullah (sav) den sonra en büyük irşadı yapan kişi demek
peygamber efendimizin göz nuru demek Allah aşkından bir an uzaklaşmayan
bir zat demek ahir zaman da imanla gidebilmenin en kolay çaresi demek
Gavsı Sani herşey demek"

"Gavs sofilerin babası gemimizin kaptanı
O nu çok seviyorum eminimki oda sofilerini çok seviyordur
bütün sofi kardeşlerime saygı ve selamlarımı yolluyorum.
Birbirimize her daim dua edelim hepiniz Allah A emanet olun saygılarımla...."

"Görmeyene,gitmeyene,dinlemeyene,köye girerken kalbine sevinç girmeyene,camiye ilk girişindeki selamının güzellliğini duymayana,gülü koklarken o camiye yayılan gül kokusunu hissetmeyene,gözlerindeki o nuru alamayana,çorbasından bir kaşık içmeyene,ekmeğinden bir lokma yemeyene,köyünde yatmayana,camisine bakmayana,suyunu içmeyene,elini öpmeyene,Kelime-i şahadet getirişindeki o içtenliğini hissetmeyene ve oradan ayrılırken içine düşen burukluğun sebebinin GAVS-I SANİ (k.s) olduğunu hala idrak edemeyene ne anlatsak BOŞ arkadaşlar BOŞ..Babam onlarada Himmet etsin..Rabbim ıslah etsin.. "

"Gavsı Sani gavslık makamı iki kere verilmis evliyaya denir.dünya üzerinde tekdir.
aynı zamanda birden fazla olamaz.şuanki S.ABDÜLBAKİ hazretleridir.fakat kendileri bu sıfatın çok fazla kullanılmasına tahminimce razı değillerdir.çünkü cahil veya anlamını idrak edemeyecek,bu makamın nasıl verildiğini kavrayamayacak kişiler tarafından eleştiri konusu olabilir.ama O'nu tanıyan,bir kere O'nu gören herkes artık soru sormayı bırakır ve bir nebze olsun nasiplenmeye bakar.inşaallah bizlerde O'nun himmetine nail oluruz.... "

"Allah indinde gerçek din islamdır Allah c.c. bu dini baki kılacak kullarını yönlendirecek ve yanlız bırakmayacak bu yüzdenki kulları arasından seçtiği insanları bize rehber olarak gönderir işte bu kullara evliya denir evliyalar dünya üzerinde çoktur ama
gavs bir tanedir oda SEYİT ABDULBAKİ H.Z (k.s) dir.lütfen bu ismi anarken bile adap ve edepli olun çünki o gavstır Allahın nazlı kuludur,sevgili kullarındandır.Buna inanmıyorsanız bile lütfen genede saygılı olun vemümkünse hayatınızda bir kere olsun bu Allah dostunu ziyaret edin edinki kalbiniz nurlansın inşaAllah "


Başlık: Ynt: Sevenlerinin Dilinden Seyda Hazretleri
Gönderen: Talha - 19/07/08, 12:51
kalem alsam yazsam dividim yetmez
tükenir kağıtlar kelamım bitmez
eririm karşında dizlerim tutmaz
yazamaz kalemler Sultan ım seni..

:X06  :X06  :X06  :X06

Allah razi olsun dai kurban aklımıza bu ilahi geldi.. :X06
Başlık: Ynt: Sevenlerinin Dilinden Seyda Hazretleri
Gönderen: digi - 19/07/08, 13:07
ne güzel dökülmüş cümleler,Allah razı olsun :X06

böyle bir gavsın elini tutdum ya daha ne ister ki gönül...
babamdan ayırmasın bizi Rabbim...
Başlık: Ynt: Sevenlerinin Dilinden Seyda Hazretleri
Gönderen: dai - 19/07/08, 13:19
İnsanlar, Evliyaullah'ın insan ve kainat üzerinde bir takım tasarrufları, Allah'ın iziniyle bir takım yetkileri olabileceğine ihtimal vermiyorlar..

Halbuki Meleklere bakınız.. Bunların sayısını Allah'tan başka hiç kimse bilmez.. Her biri bir işle emrolunmuş, o iş üzerindeler..

Arşı üzerinde taşıyanlarından tutun yağmur ve kar tanelerini yeryüzüne indirenlerine kadar.. Makro alemden, micro aleme her tarafta Allah melekleri eliyle fiillerini işler..

Allah, her şeyi bilendir.. Halbuki, bakın iki melek tayin etmiş Cenab-ı Hak.. Hafızlık yapan bu melekler, her insanda işlediklerini kaydediyorlar.. Hayır.. Şer.. Yani, bu melekler bu kayıtları tutmasa, Allah herkese yaptıklarını bildirmeye Kadir-i Mutlak değil midir? Hikmetinden ise sual olunmaz..

Er-Rezzak olan Allah, Kasım'ül Erzak isminde bir melek halk etmiş.. Bütün mahlukatın rızkını dağıtan, taksim eden bu melektir..

Canı veren Allah, alan Allah.. Fakat, canımızı almaya Azrail AS.'ı memur eylemiş..

Örnekleri çoğaltmak mümkün.. Hepsini zikretmek ise mümkün değil..

Peygamber Efendimiz buyurdular:

"Siz o kadar yükselirsiniz ki gökleri aşar melekleri geçersiniz.. Siz o kadar düşer, alçalırsınız ki hayvanlardan da aşağı düşersiniz"

İnsan, melekleri de geçebiliyor, afedersiniz hayvandan da aşağı düşebiliyor..

Bu Hadis-i Şerif, Ayet-i Kerimeye dayanır:

"Biz insanı ahsen-i takvim üzere (en güzel surette) halk ettik.. O insanı esfel-i safiline de düşürürüz"

Esfel-i Safilin en sefil bir yer, bir makam.. Dünya yani.. Dünyayı seven, onunla avunan esfel-i safilinde demektir..

Şimdi soralım.. Melekler bu kadar azametli işleri Allah'tan aldıkları yetki ve kuvvet ile yapar dururlarken, Eşref-i Mahlukat olan İnsan ne diye bir takım işlerde, bir takım tasarruflarda bulunamasın!

Bakın Kutub-i Sitte'de ne geçiyor:

Ebdallarla ilgili birkaç hadisi mealen kaydediyoruz:

* Ahmet İbnu Hanbel, Ubade İbnu's-Samit'ten merfu olarak naklediyor:

"Bu ümmette ebdallah otuz tanedir. Kalpleri, Halilu'r-Rahman Hz. İbrahim aleyhisselam'ın kalbi üzeredir. Bunlardan biri ölünce Allah onun yerine bir başkasını koyar."

* Yine Ubâde'nin bir başka rivayeti şöyledir:

"Ümmetimde ebdallar otuz tanedir. Arz onlar sebebiyle ayaktadır, onlar sebebiyle yağmura mazharsınız, onlar sebebiyle yardıma mazharsınız."

Bu iki hadisin senedine "sahih" denmiştir.

* Avf İbnu Malik'in Taberani'deki rivayeti şöyle:

"Ebdallar Şam ehli arasındadır. Onlar sebebiyle yardım görürler, onlar sebebiyle rızka mazhar olurlar."

* Hz. Ali'nin rivayeti:

"Ebdallar Şam'dadır. Onlar kırk erkektir. Bunlardan biri öldü mü, Allah yerine birini koyar, yağmur onlar sebebiyle sular, düşmanlara karşı onlar sebebiyle yardım edilir, Şam ehlinden azap onlar sebebiyle bertaraf edilir."

Bu son iki rivayetin hasen olduğu söylenmiştir.

Hilyetü'l-Evliya'da Ebu Nuaym'ın İbnu Ömer'den rivayeti şöyle:

"Her nesilde ümmetimin en hayırlıları 500 kişidir. Ebdallar da kırk kişidir. Ne 500'ler için ne de 40'lar için eksilme vardır. Bunlardan bir kimse ölünce Allah yerine 500'den birini alır, kırklara koyar."

Yanındakiler:

"Ey Allah'ın Resulü! Bize onların amellerini söyle!" dediler. Buyurdu ki:

"Onlar kendilerine zulmedenleri affederler. Kendilerine kötülük yapanlara iyilik yaparlar. Allah'ın kendilerine verdiği şeylerde başkalarına pek cömert davranırlar."

Münâvi, arzın ebdallah sayesinde ayakta kalması, yağmur ve nusretin onlar vasıtasıyla gelmesi hususunda şu açıklamayı kaydeder:

"Peygamberler arzın direkleri idi. Peygamberlik kesilince, Allah onların yerine bunları koydu. Bunların bir kısmı arz ehline yardım eder, feyzin gelmesini artırır. Bazı âsarda gelmiştir ki:

"Arz, peygamberlerin gidişinden Allah'a şikayette bulunur. Allah Teala: "Senin sırtına otuz tane sıddîk koyacağım" cevabını verir. Arz da sükunete erer."

Ubade hadisinde geçen: "..Onlar sebebiyle arz ayaktadır..." ibaresi, yine Hilye'nin bir başka rivayetinde: "Onlar sebebiyle ihya edilir ve öldürülür, yağmur yağar, nebat biter, belalar defedilir."

Ravi der ki: "Haberi rivayet eden İbnu Mes'ud'a denildi ki: "Nasıl, onlar sebebiyle ihya ve öldürme olur, yağmur yağar...?" Şu cevabı verdi:

"Çünkü onlar, Allah'tan ümmetlerin çoğalmasını taleb ederler ve çoğalırlar, cebbarlara beddua ederler, onlar azalır. Yağmur talep ederler, yağmur yağar. Onlar dilerler, onlar için arz nebat verir, dua ederler, bu dua sebebiyle nice belalar defolur."

Hakimu't-Tirmizî, şu rivayeti kaydeder: "Arz Allah'a nübüvvetin kesilmesinden şikayette bulundu. Allah Teala: "Senin sırtına kırk tane sıddîk koyacağım. Onlardan biri ölünce, yerine bir başkasını bedel kılacağım. Bu sebeple onlara bedel dediler. Allah onların ahlaklarını tebdil etti. Onlar arzın direkleridir, onlar sebebiyle arz ayaktadır, onlar sebebiyle yağmur yağar.
Başlık: Ynt: Sevenlerinin Dilinden Seyda Hazretleri
Gönderen: dai - 19/07/08, 13:27
Sofi kardeslerim bizler kendi aramizda mursidimizi overiz. O bizim gavsimizdir, kutbumuzdur, gozumuzun nuru efendimizdir. Ama kardeslerim bizler en basta mubareklerin edebi ile edeplenmek zorundayiz. Bu isin basida sonuda edeptir. Bu yuzden baska tarikat ehli kardeslerimizin yaninda daha mutavazi davranmak zorundayiz. Unutmayalim ki; Seyh ile ovunmek insani gercek murid yapmaz. Gercek murid seyhi tarafindan ovulendir. O mubareklerin bize ihtiyaci yok. bizim onlara ihtiyacimiz var.

Allah cc razi olsun. Hakkinizi helal ediniz insallah... :X06
Başlık: Ynt: Sevenlerinin Dilinden Seyda Hazretleri
Gönderen: Güllere Hasret - 19/07/08, 16:00
dai kardeşim ellerine, yüreğine sağlık...Allah razı olsun!...Vesselam!... :X06 X:33X :X06
Başlık: Ynt: Sevenlerinin Dilinden Seyda Hazretleri
Gönderen: Sofi_Bu.Rock - 19/07/08, 17:42
O'nu Anlatmaya kelimeler yetmeeeez......
 X:01  :X06 X:04
Başlık: Yanıt:Sevenlerinin Dilinden Gavs Hazretleri
Gönderen: onursahin - 04/07/09, 11:09
Sofi kardeslerim bizler kendi aramizda mursidimizi overiz. O bizim gavsimizdir, kutbumuzdur, gozumuzun nuru efendimizdir. Ama kardeslerim bizler en basta mubareklerin edebi ile edeplenmek zorundayiz. Bu isin basida sonuda edeptir. Bu yuzden baska tarikat ehli kardeslerimizin yaninda daha mutavazi davranmak zorundayiz. Unutmayalim ki; Seyh ile ovunmek insani gercek murid yapmaz. Gercek murid seyhi tarafindan ovulendir. O mubareklerin bize ihtiyaci yok. bizim onlara ihtiyacimiz var.

Allah cc razi olsun. Hakkinizi helal ediniz insallah... :X06

Rabbim senden de razi olsun,gönlüne sağlık abi çok güzel anlatmışsın... :X42
Başlık: Yanıt:Sevenlerinin Dilinden Gavs Hazretleri
Gönderen: 07uhuvvet - 06/09/09, 01:36
emeğine sağlık kurban çok duygulandım Allah razı olsun
Başlık: Yanıt:Sevenlerinin Dilinden Gavs Hazretleri
Gönderen: Dürr-i_yekta - 11/11/09, 02:19
Allah razi olsun kurban çok güzel anlatmissin..

Selam ve dua ile.
. :X06
Başlık: Yanıt:Sevenlerinin Dilinden Gavs Hazretleri
Gönderen: Sehl - 11/11/09, 05:28
 X:01 Kelimeler yetmez anlatmakla bitmez yanlızca yaşanır  :X42
Başlık: Cevaplandı: Yanıt:Sevenlerinin Dilinden Gavs Hazretleri
Gönderen: Alparslan - 12/07/10, 02:11
X:01 Kelimeler yetmez anlatmakla bitmez yanlızca yaşanır  :X42