Dervişler Mekanı

DERVİŞLER MEKANI => Günün Sohbeti => Konuyu başlatan: Kararlı - 24/07/12, 00:01

Başlık: Ramazan Ayı Kur'an Ayıdır
Gönderen: Kararlı - 24/07/12, 00:01


Ramazan ayını kıymetlendiren olaylardan biri de yüce kitabımız Kur'an'ın bu ayda sevgili Peygamberimiz'e (s.a.v) indirilmeye başlanmasıdır

Ramazan ayını kıymetlendiren olaylardan biri de yüce kitabımız Kur'an'ın bu ayda sevgili Peygamberimiz'e [sallallahu aleyhi vesellem] indirilmeye başlanmasıdır. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de,

"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olan Kur'an'ın indirildiği aydır" (Bakara 2/185) buyrulmaktadır. Hz. Peygamber ve ashabı Kur'an'ı en çok bu ayda okurlar; cömertliği en çok bu ayda gösterirler ve ibadeti en çok bu ayda yaparlardı. Hele bu ayın son on gününe ulaşıldığında ise Resûl-i Ekrem, zamanının büyük kısmını ibadete ayırırdı. 71

Seyyid Muhammed  Raşid hazretleri diğer zamanlar günde bir cüz Kur'ân-ı Kerîm okurken, ramazan ayında iki günde bir hatim indirirdi. Ramazan ayında amelini özellikle artırır, gece ve gündüz olmak üzere günde iki defa tesbih namazı kılardı.

Resûl-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] bir hadislerinde oruç ayının Kur'an'la geçirilmesinin önemine ve faziletine şu hadisleriyle işaret buyurmuştur:

"Kıyamet günü oruç ve Kur'an kişiye şefaat ederler. Oruç der ki: 'Ey Rabbim! Ben bu kişiyi yemekten içmekten alıkoydum. Bana, onun hakkında şefaat etme yetkisi ver.' Sonra Kur'an dile gelir ve, 'Ey Rabbim! Ben bu adamı gece uykusuz bıraktım. Geceleri beni okudu. Bana, onun hakkında şefaat etme yetkisi ver' der. Allah Teâlâ her ikisine de şefaat etme yetkisi verir ve onlar da adama şefaatçi olurlar." 72  

Hz. Fâtıma'nın [radıyallahu anhâ] bildirdiğine göre, Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] her sene Cebrâil'e [aleyhisselâm] Kur'ân-ı Kerîm'i ezbere okurdu. Vefat edeceği sene ise iki kere okumuştur. 73

İbn Abbas'ın [radıyallahu anh] rivayet ettiği bir hadis şöyledir:

"Resûl-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] ile Cebrâil [aleyhisselâm] Kur'an'ı birbirlerine gece vaktinde okurlardı."74 Bu hadisten de anlaşılıyor ki ramazan gecelerinde Kur'an'ı çokça okumak müstehaptır. Zira geceler, artık meşguliyetlerin azaldığı, ibadet etmek için insanî gayretlerin bir araya geldiği, dilin ve kalbin tefekkür etmek için sükûnete erdiği bir vakittir.


Not: Bu değerli yazı, Hüseyin Okur'un Semerkand Yayınları'ndan çıkan "Müminlerin Baharı Recep Şaban Ramazan" adlı esrinden alınmıştır.

Dipnotlar:  

71 Müslim, İtikâf, 7.
72 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/173; Hatîb et-Tebrîzî, Mişkâtü'l-Mesâbih, nr. 2963.
73 Müslim, Fezâilü's-Sahâbe, 99.  


Kaynak: Serhaber  

Başlık: Okundu: Ramazan Ayı Kur'an Ayıdır
Gönderen: Derviş - 25/07/12, 15:03
Allah (cc) razı olsun inşâAllah.  (http://www.dervisler.net/Smileys/ifade/32.gif)