Dervişler Mekanı

İNANÇ DÜNYASI => Dinimizin Önemli Şahsiyetleri => Konuyu başlatan: mavi - 19/09/08, 23:45

Başlık: tövbe ile ilgili olarak
Gönderen: mavi - 19/09/08, 23:45
Abdülhakîm Hüseynî (ks)bir sohbeti sırasında
tövbe ile ilgili olarak şöyle buyurdu:

Tövbe geçmiş günahları pişmanlıkla terk etmek ve
gelecekte yapmamaya azmetmektir.

 İşte bu hâl insana on güzel ahlâk ve hasleti kazandırır.

Bu hasletlere tövbenin şartları denir.

Birincisi; ikinci bir seferde günah işlememektir ki farzdır.

İkincisi; tutulduğu günahları terk etmek ve işlediği için üzülmektir.

Üçüncüsü; Allahü teâlâya yönelip kazâsı gereken ibâdetleri kazâ etmek,
keffâreti gerekenin keffâretini vermek, kul hakkına âit iâdesi gerekeni
yerine vermektir.

Abdurrahmân Tâgî hazretleri;
"Utancından dolayı gasb ettiği ve çaldığı malı sâhibine iâde etmeyen
veya helâllaşmayanın zulüm ile ilgili tövbesi sahîh değildir." buyurdu.

Dördüncüsü; yaptığından pişmanlık duymak ve hattâ ağlayarak
suçunu idrâk etmektir.

Beşincisi; istikâmeti düzeltmek için bütün tedbirleri almak,
bilfiil istikâmet yoluna girmek, ölünceye kadar istikâmetten ayrılmamayı
azimle kasd eylemektir.

Altıncısı; günahlarının âkibetinden korkmaktır.

Yedincisi; günahlardan vaz geçtiği için affedilmek ve
cenâb-ı Hakk'ın mağfiretini ümid etmektir.

Sekizincisi; dergâh-ı ilâhiyede günahlarını îtirâf edip affını taleb etmektir.

Dokuzuncusu; günahları Allahü teâlânın takdîri ve adâleti ile olmuş bilmek
ve Allahü teâlânın tövbeyi nasîb ettiğine inanmaktır.

Onuncusu; sâlih amellere devâm etmektir.


Tövbeyi geciktirmemelidir.
Tövbenin zamânı, ruh gargarayı geçmeyinceye kadardır.

Gargarayı geçince kâfirin îmânı kabul olmadığı gibi
müminin tövbesi de makbûl değildir.

"Muhakkak Allahü teâlâ kulun tövbesini
cân gargaraya gelmeden önce kabûl eder." hadîs-i şerîftir.

Nihâyet can boğazına çıkınca ne kâfirin îmânı,
ne de müminin tövbesi kabûl değildir."

Başlık: Ynt: tövbe ile ilgili olarak
Gönderen: Talha - 20/09/08, 01:50
yine gitsek menzile tövbe etsek bütün yapmış olduğumuz günahlara..
orda tövbe edince sanki aynı günahları işlememeye daha çok dikkat ediyoruz..(kendimiz adına)
havasından mı suyundan mı yoksa yakın oluşumuzdan mı acaba? X:03
 X:04
Başlık: Ynt: tövbe ile ilgili olarak
Gönderen: onursahin - 20/09/08, 01:54
yine gitsek menzile tövbe etsek bütün yapmış olduğumuz günahlara..
orda tövbe edince sanki aynı günahları işlememeye daha çok dikkat ediyoruz..(kendimiz adına)
havasından mı suyundan mı yoksa yakın oluşumuzdan mı acaba? X:03
 X:04
X:04
Başlık: Ynt: tövbe ile ilgili olarak
Gönderen: vatandaş - 20/09/08, 10:35
 X:33X X:33X X:33X :X06 :X06