Dervişler Mekanı

EDEBİYAT KÜLTÜR SANAT => Tarih Sayfalarından => Konuyu başlatan: Güllere Hasret - 06/03/09, 14:54

Başlık: 31 Mart'ta Yahudiler nasıl bir rol oynadı?
Gönderen: Güllere Hasret - 06/03/09, 14:54
31 Mart'ta Yahudiler nasıl bir rol oynadı?

Konya Aydınlar Ocağı Şeref Başkanı ve Şeyhül Muharririni Mehmet Ali Uz, II Abdülhamîd Han ve Filistin Dönemi'ni anlattığı Salı Sohbetinde, “Üstün bir siyasî zekaya sahip olan Osmanlı Sultanı II
Abdülhamîd Han...

Aydınlar Ocağı tarafından Sille Kültür Evi'nde düzenlenen tarih sohbetinde, Osmanlı-Yahudi münasebetlerini yakından ilgilendiren II Ali Uz, Sultan II Abdülhamîd Han'ın, 31 Ağustos 1876'da 34 padişah olarak Osmanlı tahtına çıktığını ve siyasî zekasını zaman ve zemine göre ustaca kullanarak Osmanlı Devleti'ni 33 yıl ayakta tuttuğunu söyledi

İkinci Abdülhamîd'in devleti çok buhranlı bir dönemde devraldığını belirterek “Osmanlı Devleti'ne göz diken emperyalist devletlerin emelleri, onu içten kemiren kavimlerin yıkıcı faaliyetleri, Türk-İslam düşmanlığı ve nihayet siyonistlerin Filistin'de yurt kurma gayeleri bütün menfî kuvvetleri birleştirmiş ve Sultan Abdülhamid'i de hedef haline getirmişti” diye konuştu İmparatorluğu otuzüç yıl ayakta tutan Abdülhamîd Han'a, dünyada olduğu gibi içerde de İttihat ve Terakki başta olmak üzere bir avuç aydının düşman olduğunu ifade eden yazar M Ali Uz, Avrupa'da mason ve yahudilerin yönlendirdiği İttihat Terakki mensuplarının, 1 Dünya Savaşı'yla birlikte koskoca imparatorluğu çok kısa bir zamanda çökerttiklerini ve dünyada Osmanlı'ya ihanet edenlerin sıkıntılarını da şimdiki torunlarının çektiğini belirtti

Abdülhamîd Han'ın Filistin'e yönelik siyasetinin çok bilinçli olduğunu ve Filistin topraklarından hiçbir zaman taviz vermediğini kaydeden yazar Uz, konuşmasında şu bilgilere yer verdi: “Filistin'e Yahudi göçü 1880'li yıllarda başlar Osmanlı bu göçü 1883'de yasaklar Abdülhamîd Han'dan Filistin'in Yahudi göçlerine açılması ve buranın muhtar bir Yahudi idaresine sahip olmasına karşılık, Osmanlı'nın Avrupa devletlerine olan borçlarını ödenmesi ve Avrupa basınında padişah lehine propaganda yapmak teklifini sunmak için görüşme talebinde bulundu Ancak kendisi padişah ile görüşmeyip, tekliflerini yakın adamı Polanyalı Nevlinsky vasıtasıyla yapmıştır Bu tekliflere hiddetlenen Sultan Abdülhamid, tarihî şu cevabı vermiştir: ‘Ben bir karış toprak bile olsa satmam Zira bu vatan bana ait değil, milletime aittir Benim milletim bu toprakları savaşta kanlarını dökerek kazanmışlar, onu kanları ile verimli kılmışlardır Bu toprak bizden sökülüp alınmadan evvel, biz onu tekrar kanlarımız ile sularız””

31 MART OLAYI VE YAHUDİLER
Yahudilerin, tekliflerini meşru yollarla kabul ettiremeyeceklerini anladıkları için II Abdülhamîd Han'ı tahtan indirmek için suikast dahîl her yola başvurduklarını belirten Araştırmacı-Yazar MAli Uz, “Bunun için Avrupa'da Jön Türk grubuna destek vermişler, İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde büyük rolü bulunan Emmanuel Carasso harekete geçirilmişti Carasso, Siyonist bir heyetle 17 Eylül 1901'de Sultan Abdülhamîd'in huzuruna çıkarak bazı tekliflerde bulunmuştur

İkinci Meşrutiyet'in ilanı ve 31 Mart olayıyla birlikte Selanik'ten hareket eden Hareket Ordusu'nun Sultan II Abdülhamîd Han'ı tahttan indirdiğini ve bu darbenin Türk tarihine kara bir leke olarak geçtiğini kaydeden yazar Uz, Cumhuriyet'ten sonra yapılan darbelerin sebebinin hep “irtica”ya dayandırıldığına dikkat çekti

Hilafetin 3 mart 1920'de kaldırıldığına işaret eden Uz, “Abdülhamîd Han hem Türk Hakan'ı, hem de İslam Halifesi olduğunun şuuruyla hareket etti Abdülhamîd han, hilafet gücünü en iyi kullanan Osmanlı Sultanıdır Afrika'dan Uzak Doğu ülkelerine varıncaya kadar bir Kur'an ve bir Selam ile ve özellikle İngilizler'in oyunlarını Hilafet gücüyle bozmuştur” diye konuştu

Yazar M Ali Uz, Sultan Abdülhamîd'in özelliklerinden bahsederken de, hiçbir karar ve anlaşmanın altına “abdestsiz” imza atmadığına işaret etti Sohbetin sonunda II Abdülhamid döneminde yapılan bayındırlık, kültür ve eğitim hizmetlerinden de bahseden Uz, daha sonra kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı

Mustafa Balkan


Başlık: Cevaplandı: 31 Mart'ta Yahudiler nasıl bir rol oynadı?
Gönderen: Kararlı - 10/09/11, 00:12
Alıntı
Sultan Abdülhamid, tarihî şu cevabı vermiştir: ‘Ben bir karış toprak bile olsa satmam Zira bu vatan bana ait değil, milletime aittir Benim milletim bu toprakları savaşta kanlarını dökerek kazanmışlar, onu kanları ile verimli kılmışlardır Bu toprak bizden sökülüp alınmadan evvel, biz onu tekrar kanlarımız ile sularız””


Alıntı
Sultan Abdülhamîd'in özelliklerinden bahsederken de, hiçbir karar ve anlaşmanın altına “abdestsiz” imza atmadığına işaret etti

Bu yüce Sultana çamur atanlar bunları okuyup bir düşünmeliler.

 :aro2: