Sohbet Adabı - Tasavvufi Bilgiler
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.168 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 146.020 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 23037 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Sohbet Adabı, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 2813 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Sohbet Adabı}   Okunma sayısı 2813 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Kararlı

 • Murakıp
 • *****
 • İleti: 7.047
 • Konu: 1852
 • Derviş: 4252
 • Teşekkür: 33
Sohbet Adabı
« : 07/10/10, 20:47 »

40. Hali seni uyandırmayan ve sözü seni Allah’a (c.c) teşvik etmeyen kişiyle arkadaşlık etme.

Açıklama: Hali sana Allah’ı (c.c) hatırlatmayan, sözleri O’nun yoluna teşvik etmeyen kişiyi şeyh edinme.

Hakiki şeyh; göründüğünde hali Allah’ı hatırlatan ve insanları Allah’ın (c.c) yoluna sevkeden kişidir. Böyle olmayan şeyhlere tâbi olma.

Mürid, bir şeyhe bağlanmadan evvel onun halini ve kâlini (sözlerini) araştırmalıdır. Hali ve kâli ile Allah’a (c.c) götüren bir şeyh bulduğu zaman ona bağlanmalı ve artık teslim olmalı ve kalbinden itirazı kaldırmalıdır.
 
Tasavvuf kitaplarında bildirildiğine göre şu beş özellikten birine sahip kişinin şeyhliği sahih değildir:
• Dini bilmemek,
• Müslümanların hürmetini düşürücü hareketler yap¬mak,
• Boş şeylerle meşgul olmak,
• Daima hevâsına tâbi olmak
• Kötü ahlâk sahibi olup bunu umursamamak. Ayrıca şeyhlik için bunların dışında bazı şartlar gereklidir:
• Nefsin hilelerini ve tedavisini bilmek,
• Yoldaki aşama ve makamları bilmek,
• Silsilesi Resûlullah’a kadar ulaşan kâmil bir mürşid-den icazet (hilâfet) almak,
• Himmeti yüksek olmak (yani Allah’tan (c.c) başkası¬na bağlı olmamak, iltifat etmemek),
• Gücü miktarınca şeriata göre amel etmek.

Bu şartlara uymayan kişileri şeyh edinmek müride faydadan ziyade zarar getirir. Bir sonraki hikmette de bu¬na işaret edilmiştir.

41. Hali senden kötü kişiyle arkadaşlık etmen, kötü olmana rağmen çoğu kere sana kendini güzel gösterir.
Açıklama: Kendinden kötü halde olan kişilerle musahabe (arkadaşlık) eden kendini güzel görür. O halde daha iyilerle arkadaşlık etmelidir ki kişi kendini kötü görsün ve iyilerin ahlâkına özensin.
 
Şeyh Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî (r.a) der ki:
“Bir dostum bana şöyle nasihat etti:
“Nefsini sana tercih edenle arkadaş olma. Çünkü o değersiz bir kişidir. Seni nefsine tercih edenle de arkadaş olma. Çünkü o hareket fazla devam etmez. Öyle bir kişiyle dost ol ki o hatırlanınca Allah hatırlansın ve sohbeti kalbi nurlandırsın.”

42. Zâhid kalpten zuhur eden amel az olmaz. Rağib kalpten zuhur eden amel ise çok olmaz.

Açıklama: Dünyayı, dünya zevk ve ziynetlerini (yahut da Allah’tan (c.c) başkasını) terkeden kalp veya kişiye zahid denildiği gibi bunlara meyleden kalp veya kişiye de rağib denilir.

Zâhid bir kalp ile yapılan amel az dahi olsa Allah (c.c) indinde çok değerlidir. Kalbi dünyaya bağlı olan kişinin ise ameli ne kadar çok da olsa değersizdir.

Şu hadis-i şerif bu manadadır:
“Sünnet dairesinde yapılmış az amel, bidat dairesinde yapılan çok amelden hayırlıdır.”17
 
Dünya sevgisi ve ona dalmaktan daha büyük hangi bidat vardır ki? Ne Resûl-i Ekrem (s.a.v) zamanında, ne de sahabe-i kiram (r.a) zamanında böyle bir şey yoktu.

43. Güzel ameller güzel hallerin neticesidir. Güzel haller ise kalplere inen makamların tahakkukundandır.

Açıklama: Ameller mücahede sonucu oluşan cismin hareketleri, haller ise kalbin hareketleridir. Makamlar ise kalbin bir halde mutmain olması, sükûn bulmasıdır.

Mesela zühdü ele aldığımızda; insan evvela cehd ve gayretini gösterir, dünya ve ziynetlerini terkeder, sonra zorluklara sabrederek zühdü kendine hal edinir. Daha sonra Allah’ın (c.c) ihsanı kalbe iner ve insan o halde mutmain olur. O halin tadını ve zevkini alır. İşte o zaman o hal makam olur.

Demek ki makamın oluşması halin güzelliğini, halin güzelliği de amellerin güzelliğini gerektirir. Yani güzel ameller güzel hallerin, onlar da makamların gerçekleşmesinin neticesidir.
 
44. Zikirde kalbin huzurlu değil diye tamamen zikri terketme. Çünkü hiç zikirsiz gafil olmak zikrin içinde gafil olmaktan daha kötüdür. Umulur ki Allah (c.c) seni gafletli zikirden uyanık zikre, uyanık zikirden huzurlu zikre ve ondan da masivadan gaybet zikrine yükseltebilir. “Bu Allah’a (c.c) hiç zor değildir” (ibrahim 14/20).

Açıklama: Zikir tasavvuf yolunun en kuvvetli rüknü ve Allah (c.c) indinde amellerin en efdalidir. Cenâb-ı Mevlâ (c.c),

“Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. “(Bakara 2/152).

“Ey iman edenler, Allah’ı çokça zikredin” (Ahzâb 33/41) buyurmuştur.

Allah’ı (c.c) çok zikretmek demek; O’nu hiç unutmamak demektir.

Ibn Abbas (r.a) der ki:
“Allah (c.c) her farz ibadete belli bir vakit tayin etmiş akti dışında yapılandan dolayı kul kınanmıştır. Ancak zikir böyle değildir. Onun hususi bir vakti yoktur. Çünkü Allah (c.c), “Allah’ı çok zikredin” buyurmuştur.”

Resûlullah (s.a.v) buyurmuştur ki:
“Amellerin en hayırlısını, Rabbiniz indinde en temizini, derecelerinizi en çok yükseltenini, altın ve gümüş infak etmenizden ve düşmanla karşılaşıp onların boyunlarını vurmanızdan ve onların sizin boyunlarınızı vurmasından daha hayırlısını sizlere haber vereyim mi?”

Ashab-ı kiram,
- Nedir o yâ Resûlallah, diye sorunca, “Zikrullahtır” buyurmuştur.18 Hz. Ali (r.a),
“Yâ Resûlallah! Yolların en kolayı, Allah’a en yakın olanı ve Allah’ın nezdinde en faziletlisi hangisidir?” diye sorunca Efendimiz (s.a.v),

“Yâ Ali! Devamlı zikre yapış” buyurdu. “Herkes Allah’ı zikrediyor” deyince,

“Yâ Ali! Yeryüzünde Allah diyen kalmadan (evvel) kıyamet kopmaz.”

“Allah’ı nasıl zikredeyim yâ Resûlallah?”

“Gözlerini kapat. Üç sefer benden dinle. Sonra aynısı¬nı tekrar et, dinleyeyim” dedi ve gözlerini kapatarak üç sefer “lâ ilahe illallah” dedi. Sonra Hz. Ali aynısını tekrar etti.

Bu zikri Hz. Ali (r.a) Hasan-ı Basrî’ye, o Habib-i Ace-mî’ye, o Davud-Î Tâî’ye, o Maruf-i Kerhî’ye o Serî es-Sakatî’ye ve o da Cüneyd’e telkin etti. Böylece silsile yoluyla tarikat meşayihine ulaştı. Allah hepsinden razı olsun.19

Demek ki Allah’ın (c.c) huzuruna ancak zikir kapısından girilir. Müride vacip olan bütün vakitlerini zikirle geçirmek ve bunun için gayret göstermektir. Zira denilmiştir ki:
Veliliğin fermanı zikirdir. Kim zikre muvaffak olmuşsa velayet fermanını ele geçirmiştir. Bu yolun başı da sonu da zikirdir. Zikri terkeden velayetten azlolur.

Zikir gafletle de çekilse yine de terkedilmemelidir. Allah’ın (c.c) ihsanı boldur. Gafletle zikre devam edenin kalbine huzur verebilir. Huzurlu zikirden de fenaya yükseltebilir.


17 Süyûtî, Câmiu’s-Sagîr, nr. 5618; Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, nr. :t!H6; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, nr. 1096.
18 Tirmizî, Deavât, 6.
19 Ibn Acîbe, Ikâzü’l-Himem, s. 119-120; Dâru’l-Kütübi’l-llmiyye, Beyrut,2005.


Hikem-i Atâiyye – Atâullah İskenderii (k.s)


Konu Adresi: http://www.dervisler.net/sohbet-adabi-t23672.0.html
Çevrimdışı Gökkuşağı

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.080
 • Konu: 282
 • Derviş: 9430
 • Teşekkür: 8
Cevaplandı: Sohbet Adabı
« Cevapla #1 : 07/10/10, 20:56 »
 X:01   :X06

Eğer aşk olmasaydı,aşk derdi olmasaydı,
Bu kadar tatlı sözü kim söyler,kim duyardı...

Çevrimdışı Murat Ayhan

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 1.573
 • Konu: 269
 • Derviş: 737
 • Teşekkür: 68
  • Terk-i-Ben
Cevaplandı: Sohbet Adabı
« Cevapla #2 : 31/07/11, 02:42 »
 :aro2: :gül:


" BEN`i terk et , O´nu bulursun ! "

ESKİ 'AKİF15'

Çevrimdışı KaTre

 • Murakıp
 • *****
 • İleti: 8.686
 • Konu: 1927
 • Derviş: 404
 • Teşekkür: 378
Yeni: Sohbet Adabı
« Cevapla #3 : 16/12/16, 00:05 »


 


Susmak ne güzeldir; muhatap arifse edep, âşıksa ifade, ahmaksa cevap.

Serdar Tuncer


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Hasret selamün aleyküm ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.06 saniyede oluşturulmuştur


Sohbet AdabıGüncelleme Tarihi: 20/04/21, 17:54 Dervisler.Net © 2008-2021 |Lisans(SMF) |Sitemap | İletişim