Tarikatlar neden Yasaklandı? - Tarih Sayfalarından
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.129 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.916 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22986 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Tarikatlar neden Yasaklandı?, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 5005 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Tarikatlar neden Yasaklandı?}   Okunma sayısı 5005 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Akıncı

 • Üye
 • **
 • İleti: 99
 • Konu: 53
 • Derviş: 1044
 • Teşekkür: 0
Tarikatlar neden Yasaklandı?
« : 25/09/08, 17:44 »
TARİKATLAR NEDEN YASAKLANDI?

Osmanlı yıkılıyordu. Bütün kadrolar Osmanlı’nın yıkılışını durdurma telaşındaydılar. Aralarındaki birtakım ayrılıklara rağmen ittifak ettikleri nokta modernleşme idi. Bütün herkes, umera, ulema, urefa modernleşmenin (teknolojik atılımın) gerekliliğinde müttefikti. Ama bunun yol ve yöntemi hakkında ihtilaf vardı. Modernleşme önce orduda başladı, yetmeyince saraya geçti. O da yetmedi bürokrasiye sıçradı.

II. Abdülhamit modernleşmenin tüm topluma yayılması kanaatinde idi. O yüzden eğitim kurumlarını modernleştirmeye çok gayret etti.

Bu sebeple medreseleri bile ihmal etti. II. Abdülhamid’den önceki modernleşme hareketleri Osmanlıcılık adı altında ama İslam yörüngesinde yapıldı. II. Abdülhamid panislamistti ve o da İslam medeniyeti çerçevesinde kalarak modernleşmeyi sağlamaya çalışıyordu.

II. Abdülhamid’i tahttan indiren İttihat ve Terakki kadroları modernleşmeyi devam ettirdiler. Ancak hangi medeniyet yörüngesinde bu işi yapacaklarına tam karar veremediler. (Çünkü İttihat ve Terakki kadrolarında hem Batıcı, hem Turancı, hem de İslamcı kadrolar vardı.)

I. Dünya savaşından Osmanlı Devleti yenik çıkıp Anadolu işgal edilmeye başlayınca Anadolu’daki direniş hareketleri sayesinde inisiyatif Ankara hükümetine geçti. Ankara’da cumhuriyeti kuran kadroların içinde her düşünceden (Batıcı, İslamcı, Turancı) insanlar vardı. Ancak hakim konumda olanlar modernleşmeyi Batı medeniyeti yörüngesinde yapmak isteyenlerdi. Bunlar önce Meclisin yapısını değiştirdiler. (II. Meclis’de I. Meclis’te olupda muhalif olabilecek kimse yoktu. Ayrıca sarıklı sayısı olabildiğince azaltılmıştı.)

Ardından saltanat kaldırıldı (1922). Cumhuriyet ilan edildi (1923). Tevhid-i Tedrisat kanunu çıktı. Medreseler kapandı. (1924) Hilafet kaldırıldı (Kasım 1924). Tekke ve Zaviyeler ile Türbeler kapatıldı (1925) Kılık Kıyafet değiştirildi (1925). Ölçü birimleri Batıya uyarlandı (1926). Bin yıldır kullanılan Arap alfabesi kaldırıldı yerine Latin alfabesi getirildi (1928). Anayasa’dan (1924 Anayasası’ndan) “Devletin dini Din-î İslam’dır.” ibaresi çıkarıldı (1928). Anayasaya Laiklik ilkesi kondu (1937).

Bütün bunlardan amaç modernleşmeyi, batı medeniyeti yörüngesinde tesis etmekti.

Modernleşme faaliyetleri içerisinde iki tanesi önemli bir mevkiye haizdir. Biri, medreselerin kapatılması, diğeri tekke ve zaviyelerin kaldırılıp, türbelerin kapatılması. Çünkü her ikisi de bizzat varlıkları sebebiyle geleneği temsil ediyorlar, modernleşmenin önünde önemli bir set oluşturuyorlardı.

Panislamist Abdülhamid’in ve İslamcıların yeterince yıprattığı bu iki dini kurumu kaldırmak çok zor olmamıştı. Çünkü tekke ve zaviyeler tembel yuvası (!), medreseler de ham softa, kaba yobaz yetiştiren(!) yerlerdi.

Resmi olarak kapatılan bu kurumlardan medreseler büyük bir inkiraza uğradı. Belki Büyük Selçuklu’dan beri devlet himayesinde olması belki de eğitimin düzenli yürüyebilmesi için sabit yerlere, hocalara ihtiyaç hissetmesi, bu hususlarda da sıkı takibin olması bu sonucu temin etti.

Ama tarikatların bu akıbete düçar olduklarını söylemek zor. Zaten tarikatlar devlet himayesine pek de ihtiyaç hissetmeyen, hatta zaman zaman devletle çatışmayı da göze alan kurumlardı. Bir tekke, zaviye, asitane gibi yer olursa ne âlâ ama olmasa da çok dert değildi.

Mevlevî Şeyhlerinden Celaleddin Dede’nin yazdığı gibi:

“Asumandır kubbesi hem ahteran avizesi
En ziya-bahşa kanadili güneşle mâhtır
Seddolunmakla tekaya kaldırılmaz zikr
Cümle mevcudat zakir kainat dergahtır.”(*)


Siyasiler, resmi olarak tarikatların, şeyhlerin varlığını inkar ettiler ama öte yandan onların nüfuzlarından istifade ile kitlelerin oylarını almaya gayret ettiler.

Daha Atatürk zamanında Süleymaniye’ye bir şeyh (Feyzullah Efendi) defnedilmişti. Daha sonra diğer dönemlerde, başka siyasiler tarafından başka şeyhler için de aynı izinler verildi. En son 28 Şubat sürecine destek vererek bir Hocaefendi’yi memleketinden hicrete mecbur edenler, aynı Hocaefendi’nin yine aynı yere defnedilmesi için jet hızıyla karar çıkarttılar.

Tabi, başka türbelere de başka şeyhlerin defnedilmesi için izinler çıkarılmıştı.

Tarikatlar, Milli Şef döneminden beri Türk siyasetinde bazen azalan bazen artan bir etkiye sahip oldular. Resmi olarak kapalı olan tarikatların nüfuzundan istifade etmek isteyen siyasiler bazen şeyhi bazen de şeyhin işaret ettiği birilerini Meclise taşıdılar.

Arvasilerden Hakkari’li Şeyh Selim Efendi 1946-1950 arasında Halk Partisi tarafından, 1950-1954 yılları arasında da Demokrat Parti tarafından cebren milletvekili seçilmiştir. Şeyh Selim 8 yıl boyunca hiç Meclis’e uğramamış, maaşlarına da el sürmemişti. Şeyh Selim Ankara’daki evinde çilehane haline getirdiği bir odada zikir ve fikirle meşgul olarak otururdu. Necip Fazıl’la birlikte Şeyh Selim’in ziyaretine giden Sezai Karakoç’un anlattığına göre, Üstad’ın, “Efendi Hazretleri Meclis’e gidiyor musunuz?” sorusuna Şeyh Efendi derinden bir sesle: “Ha evet, çok Meclisler oluyor.” diye cevap veriyor. Üstad bu cevabı şu şekilde açıklıyor: “Ben kendisine Meclis’e gidiyor musunuz? dedim. Millet Meclis’ini kasdettim. O başka meclislerden ima etti. ‘Evet geliyorlar, çok meclisler oluyor.’ dedi. Yani mânevî alemdeki toplantıları kastetti. Çünkü kendisi hep o âlemde yaşıyor.” (Şeyh Efendi’nin Rüyasındaki Türkiye, İsmail Kara)

Daha sonra da milletvekilliği yapan Şeyh Efendilere rastlandığı gibi, onların talimatıyla milletvekili olanlar da çok oldu. Partilerin çoğunluğu çeşitli tarikatların desteğini almaya çok önem verdiler.

Bu kurumların kanunen yasak ama fiilen var olması çeşitli sıkıntılara yol açmakta, garip bir durum ortaya çıkarmaktadır. Yapısı itibariyle tarikatlar istismara en açık kurumlardır. Olduğunu, erdiğini iddia eden insanların yanlışlıklarını ispat etmek zordur. Daha doğrusu siz ispat edebilirsiniz ama bunu müritlerine anlatamazsınız. Sizin yüzlerce deliliniz şeyhin(!) bir sözü ile müridlerin gözünde iptal edilir.

Tarih boyunca ulemanın ve sahih tasavvuf anlayışına sahip tarikat erbabının kontrolünde olan, zaman zaman İslam devletlerinin denetimini yaptığı tarikatler iyiden iyiye denetim dışı kalmıştır. Herşeyin birbirine karıştığı, dini cehaletin arttığı bir ortamda, insanımızın manevi açlığından istifade ile kendilerine çıkar temin edecek kişilerin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Müridlerine cennetin anahtarını vaadeden, tek kurtuluşun kendi tarikatında olduğunu söyleyen, pek çok hurafe ve bidatı din gibi takdim eden, holdingi için tarikatı alet eden, ana gayesi irşad değil de mal-mülk olan şeyh ve tarikatların ortalıkta cirit atması bu sebepledir.

İnsanlara din gibi takdim edilen yanlış bazen de sapık anlayışlar hem İslam’a hem de müslümanlara zarar vermektedir.

Bunları söylemekle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne tekke ve zaviyelerin açılmasını serbest bırakın, demiyorum. Çünkü şu zihniyetle verilecek bu izin fayda yerine zarar getirebilir. Devlete tavsiyem, Batı yörüngesindeki modernleşme çabalarının iflas ettiğini, Türkiye’nin aslî dinamiklerine dönmesi gerektiğini görmesi olur.

Asıl olarak ilimle uğraşanlar zatlar ile sahih tasavvuf anlayışına sahip şeyh efendilere seslenmek gerekiyor. Lütfen İslamı gerektiği gibi temsil edin ve sapık ya da yanlış anlayışa sahip olup da din adına ortaya çıkan ilim adamı ve şeyh efendi kılıklı kişilere fırsat vermeyin. Sapık ve yanlış fikirleri ve bu fikirleri taşıyan kimseleri teşhir etmek, onlara cevap vermek, ümmetin doğruları öğrenmesine gayret etmek ulemanın boynunun borcudur. Eğer şu veya bu mülahazalarla bu görev yerine getirilmezse ümmet şimdiki gibi felaketten felakete düçar olacaktır.

(*) Gökyüzüdür kubbesi, yıldızlarda avizesi
En fazla ışık saçan kandilleri de güneş ve ay
Tekkeler kapatılmakla Allah’ı zikir (ve tarikat zikri) kaldırılmaz
Çünkü cümle mevcudat zakir, kainat dergahtır..  :yoo:


(Şeyh Efendi’nin Rüyasındaki Türkiye, İsmail Kara)   X:33X
 

 

Konu Adresi: http://www.dervisler.net/tarikatlar-neden-yasaklandi-t4702.0.html"Tesbih bir bahane, ben seni arıyorum. Herşey senden nişane hep seni anıyorum."

Çevrimdışı Kalender

 • Mütevelli
 • *****
 • İleti: 5.731
 • Konu: 1191
 • Derviş: 1
 • Teşekkür: 214
Ynt: Tarikatlar neden Yasaklandı?
« Cevapla #1 : 25/09/08, 19:37 »
Modernleşmeyi dinsizlikte arayan bir zihniyetin bu aciz ve zayıf düşüncesi, aradan geçen bunca zamanda yaşananlarla ispatlanmış tır ki düşüncenin ne kadar yanlış olduğu malumun ilanı olmuştur. Fakat olan gene islam dairesi içinde dinini yaşamak isteyen, istikamet üzere olanlara olmuştur.
Moderneşme denilince yüzler batıya çevriliyor. Osmanlı-modern devlet karşılaştırması yapıldığında her nedense hep Osmanlının son zamanlarına bakılıyor. Halbuki Osmanlı en modern orduya, modern ilme, en güzel toplum yaşayışına sahipti. Peki ne oldu da sahip olduğu bu değeri kaybetti, izlenilen konumundan izleyen konumuna düştü.
Devlet-i Aliye de her birey kendisini yönetiyordu. Bu yönetim biçimi saraydakiyle aynı idi, çünkü Osmanlının fikir yapısının temel taşlarını İSLAM oluşturmaktaydı. Herkes hemfikir olunca yönetmek neden zor olsun ki.
Ama ne yazık ki bunları göremeyen zihniyet, yapılandırma taşlarını birer birer tahrip ederek bugünkü zeminin oluşumuna sebebiyet vermiştir. Yapıcılık yıkıcılığa dönüşmüştür. Tahrip edilen değerler yeniden yapılandırılımak yerine kaldırılmıştır.
Sarayda, Fatih'lerin  Akşemsettin'leri vardı. Hepsi Tarikat üzereydiler. Osmanlının temel taşı da bu değil miydi. Osman gazinin Şeyh Edebali'si yokmuydu. Peki neler yitirirdi de akıbeti-i vahime davetiye çıkarıldı. Sonuç...

Konuda da bahsedildiği üzere maalesef yitirilmeye yüz tutan asıl değerlerimiz olan tasavvuf anlayışı, taklidden öteye geçemeyen ve bu dine faydasından çok zarar oluşturan ham kişilerin cemaatleşmesine zemin oluşturmuştur. Asıl değerler neredeyse kaybolmaya yüz tutmuştur. Yok olmayacağı malum ama ortada büyük bir zarar var. Birilerine tarikat denildiğinde gözbebeklerinin şekli değişiyor, yüz ifadesi değişiyor, senden birkaç metre uzağa kaçıyor ya da saldırıyor tüm cahil düşüncesiyle. Bu, zavallılar diye zikrettiğimiz düşünce yoksunu insanların çalışmasıyla oluşturduğu bir durumdur. Acıyan acınacak hale gelmiştir, ne yazık.

Peki bu saatten sonra ne yapılması gerekir? Bizler burada neyin davasını gütmeye çalışıyoruz dostlar. Karanlıkta bırakılmış bu çağa bir ışıkta biz yakalım istiyoruz. Bizi bizden uzaklaştırmak isteyenlere bir cevap vermek istiyoruz. Aslımızı istiyoruz, modernleşme diye bize yutturmaya çalıştıkları insanlıktan yoksun yozlaşmış dinsiz yaşayış biçimini değil. Eğer bu gerçekleri kabul ediyorsan sen de sahip çıkacaksın elinden geldiği kadar, sen de konuşacaksın, sessiz kalmayacaksın, fısıldayabildiğin kadar.. Sen de bir ışık yakacaksın bu karanlıkta kalmış insanlığa. Bilmiyorsan bilenler var, adres var elhamdülillah. Adres göstereceksin değerli kardeşim adres. Bu ateş sönmez, sönmeyecek kıyamete kadar. 
Unutmayalım! Bu dünyada ebucehillerin varisleri varsa Muhammed      aleyhiselamın varisleri de var.
Selametle.. :X06 X:33X

   "Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez." Mevlana (K.S.)

Çevrimdışı hsnshn

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 24
 • Konu: 4
 • Derviş: 753
 • Teşekkür: 0
Ynt: Tarikatlar neden Yasaklandı?
« Cevapla #2 : 06/10/08, 15:32 »
Unutmayalım! Bu dünyada ebucehillerin varisleri varsa Muhammed    aleyhiselamın varisleri de var.
   


 :X32  :X06


Ey avare yolcu! Yürü; durma, yürü. Bu geçici âlemin zevkleri seni Allah'a kavuşmaktan alıkoymasın... Yürü; kendi aslına kavuş...

Çevrimdışı Gavsın Gülleri

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 291
 • Konu: 73
 • Derviş: 3198
 • Teşekkür: 2
Yanıt: Tarikatlar neden Yasaklandı?
« Cevapla #3 : 07/05/09, 21:00 »
Unutmayalım! Bu dünyada ebucehillerin varisleri varsa Muhammed     aleyhiselamın varisleri de var.
Budur abicim işin özü  X:01


Hoş Geldiniz Kardeş, Buradaki Bağlantı Adresi Sadece Foruma Üye Olanlara Gösterilir.  

  

Çevrimdışı Güllere Hasret

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 4.295
 • Konu: 1266
 • Derviş: 364
 • Teşekkür: 121
Yanıt: Tarikatlar neden Yasaklandı?
« Cevapla #4 : 08/05/09, 00:25 »
Paylaşımlar için Allah razı olsun!...Vesselam!..
Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Sahurla İftar arası kapalıyız... Kütüb-i Sitte (Zikir Bahsi) ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.059 saniyede oluşturulmuştur


Tarikatlar neden Yasaklandı?Güncelleme Tarihi: 13/07/20, 10:04 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim