Üzüntü Ve Kederin Giderilmesi İçin Dua - Dualar ve Dua istekleriniz
Dervişler.Net Anasayfa

Forumda toplam 25.132 konu paylaşıldı... Bu konulara toplam 145.923 yorum yapıldı. Bugün 0 konu ve 0 ileti gönderildi.. Toplam : 22990 üyeli aileyiz.
Dervişler Mekanında, Üzüntü Ve Kederin Giderilmesi İçin Dua, konusunu okuyorsunuz... Bu konu 3237 defa okundu.İsim benzeri konuları sayfanın altından takip edebilirsiniz.
Hayırlı paylaşımlar diliyoruz. Aradığınız konuyu bulamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yazı alıntılarında kaynak(www.dervisler.net) gösterilmesi rica olunur.

Dervişler Mekanında paylaşılan en güzel konu:{Üzüntü Ve Kederin Giderilmesi İçin Dua}   Okunma sayısı 3237 defa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Muttaki

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 2.649
 • Konu: 127
 • Derviş: 6733
 • Teşekkür: 121
el-İsbehani, Enes(ra)'dan şu hadisi rivayet edr ki, Rasulullah(sav) şöyle buyurmuştur:" Ey Ali sana bir dua öğretiyorum ki eğer sana gam, keder gelirse bununla Rabbine dua edersin, Allah'ın izniyle senin duan kabul olunur, üzüntü senden gider. önce abdest al, iki rekat namaz kıl, Allah'a Hamdü senada bulun, Peygamberine salavat getir. Kendine ve mü'min erkek ve kadınlara istiğfarda bulun. Sonra da şöyle de:" Allahümme ente tahkumu beyne İbadike FŒma kânûfihi Yehtelifune, La ilahe illallahu'l-Azim. La ilahe illallahu'l-Halimu'l-Kerim.Emru hayrun li fi dini ve meaşi ve aki beti emri, acili emri ve ecilihi fakdur li ve yessir li sümme barik li fihi vein Künte Ta'lemu enne hazel emru şerrun li fi dini ve meaşi ve akıbeti emri fi acilihi ve ecilihi fasrifni anhu vakdur li'l-Hayra Haysü Kane Sümme Erdini bihiğAllah'ın ben Senin ilminle Senden hayrına muvaffakiyet dilerim. Senden kudretinle kudret istirham ederim ve yüce fazlü Kereminden nasib etmeni temenni ederim. Çünkü Senin kudretin herşeye kadirdir. Benim gücüm ise yetmez. Sen herşeyi hakkı ile bilirsin, ben bilemem. Yine Sen bütün gaybı kemali ile bilirsin. Allah'ım eğer bu yapmaya hazırlandığım amel dinim hakkında, hayatım ve amellerimin akıbeti şuanki ve geleceği hususunda hayırlı ise onu bana takdir kıl ve kolaylaştır. Sonra bu amelimde bana bereket ihsan et. Yok eğer yapmaya hazırlandığım bu amel dinim hakkında, hayatım ve amelimin akıbeti, şuanki ve geleceği hakkında şerli(kötü) ise onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır hangisinde ise onu bana takdir buyur, sonra beni de ona razı kıl. " de ve sonra ihtiyacını belirt. " (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn-i Mace).

Sübhanallahi Rabbi's-Semâvâti's-Sebi ve Rabbi'l-Arşi'l-Azim. el-Hamdü lillahi Rabbi'l-Alemin, Allahümme Kâşife'l-Úammi, müferricel-Hemmi, mücibe da'veti'l-Muddarine iza deavke. Rahmane'd-Dünya ve'l-Ahira ve Rahimehuma ferhamni fi hâceti hezihi bi kadaiha ve necâhiha Rahmeten tuğni biha an Rahmeti men sivake.
 İbn-i Abbas (ra) Rasulullah(sav)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:" Cebrail(as) Bana birtakım dualar getirdi ve " eğer Sana dünya içinden bir iş gelirse bu duaları öne koy ve sonra da ihtiyacını iste" dedi. Dua şudur:" Ya bedia's-Semâvâti ve'l-Ardı, Ya Ze'l-Celali ve'l-İkram. Ya Sariha'l- Mustesrihine, Ya Gıyâse'l-Müsteğisine, Ya Kâşife's-Sûi, Ya Erhame'r-Rahimine, Ya Mucibe da'veti'l- Muddarrine, Ya İlahe'l-Alemine, Bike Unzilu haceti ve Ente E'lemu biha fakdiha" (el-İsbehani).

Konu Adresi: http://www.dervisler.net/uzuntu-ve-kederin-giderilmesi-icin-dua-t27742.0.html;topicseen''Muhakkak ki yapılan işler niyetlere göredir (değer kazanır,geçerli olur).Şüphesiz herkese (yaptığı iş için) niyetinin karşılığı vardır.''
(Hadis-i şerif;Buhari,Müslim)

Çevrimdışı Muttaki

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 2.649
 • Konu: 127
 • Derviş: 6733
 • Teşekkür: 121
Üzüntünün  Gitmesi , Borcun  Ödenmesi  İçin Dua

Ebu Said el-Hudri(ra) anlatır:" Bir Rasululla(sav) mescide girmişti. Baksa ki Ensar'dan Ebû İmame denilen bir adam mescidde oturuyordu. Ona:" Ey Ebu Ümâme ne oluyor seni namaz vaktinin dışında mescidte oturuyor görüyorum. Durum nedir?" dedi. O da:" Ya Rasulellah borçlar ve kederler beni bırakmıyor" dedi. Rasulullah(sav) :" Sana bir söz öğreteyim mi? Eğer onu söylersen Allah teala üzüntünü giderir, borcunu ödetir" dedi. O da" söyle ya Rasulallah " dedi. Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:" Sabaha çıktığında akşama eriştiğinde şöyle de:" Allahümme eûzu bike mine'l-hemmi ve'l-hüzni ve eûzu bike mine'l-buhli ve'lcübni ve eûzu bike min galebeti'd deyni ve kahri'r ricâli" Ebu ümame sonra şöyle der: Ben bunu böylece yaptım Allah taala üzüntümü giderdi borcumu da ödememi nasip etti. " (Ebu Davud).


Rızkı  Geliştirme  Ve  Borcu  ödema Duası

Mü'minlerin annesi Aişe Validemiz (ra) şöyle anlatır: " Ebu Bekir(ra) benim yanıma geldi ve: Rasulullah (sav)'den bana öğrettiği duayı duydum. " Ben de:" Nedir o?" dedim. Şöyle dedi: " Meryemoğlu İsa arkadaşlarına şöyle öğretiyordu: " Şayet sizden birinizin dağ dolusu altın borcu olsa ve Allah'a şu duayı okusa Allah borcunu ödetir: " "Allahümme fâricelhemmi Kâşifel ğammi mücŒbedda'vetil-muddarriin Rahmanüddinya vel Ahira ve Rahimehuma ente turhimuni ferhamni bi Rahmetin tuğnini biha an Rahmeti men sivake" Ebu Bekir (ra) der ki:Ben Allah'a bu şekilde dua ederdim, Allah bana faydalarını getirir, borcum ödenirdi. "

Hz. Aişe Validemiz der ki: " Ben de bu dua ile dua ederdim. Kısa zamanda Allah beni ne bana sadaka olarak verilmiş ne de miras yoluyla gelmiş olan bir rızıkla rızıklandırdı. Allah borcumu ödetti, aileme güzel bir şekilde bunu bölüştürdüm. Abdurrahman'ın kızını da bu maldan üç ukiyye (12 dirhem) süs ve zinet taktım, bize de geriye iyi bir mal arttı. " (Bezzar, Hakim, İsbehani).

 Efendimiz şöyle buyurmuştur:" Ey Muaz sana dua edebileceğin bir dua öğreteyim mi?. Eğer üzerinden Sabir dağı kadar borç olsa Allah onu senden ödetir. Ey Muaz Allah'a şöyle dua et: " Kul Allahümme Malike'l Mülki tü'ti'l-mülke men teşâu ve tuizzü men teşâu ve tuzillü men teşâu biyedike'l- Hayri inneke ala Külli şey in Kadir. Tulicu'l-Leyle fi'n-Nehari ve tulicu'n-Nehari fi'l-Leyl. Ve tuhricu'l-Meyyite mine'l-Hayy ve türziku men teşâu biğayri hisab. Rahmane'd-Dünya ve'l-Ahirati ve Rahime huma tu'timen teşâu minha ve temneu menteşau, irhamni rahmeten tuğnini biha an Rahmeti men sivâke. " (Taberani).


Sabah Ve Akşama  Erişince  Ve  Evinden Çıktığında  Nasıl Dua Edileceği Hakkında


Ebu Hureyre(ra) Ebu Bekir(ra)'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Ya Rasulellah bana sabah ve akşama erişince söyliyeceğim bir takım sözlerden bana emret. O da şöyle buyurdu: "Allahümme Fâtıra's-Semâvâti ve'l-Ard, ålime'l-ğaybi ve'ş-Şehâdeti Rabbe Külli şeyin ve Melikehu. Eşhedu Enla İlahe illa ente euzü bike min şerri nefsi ve min şerri'ş-Şeytani ve şirkihi" bunu sabaha ve akşama eriştiğinde, yatağa girdiğinde oku" buyurdu. " (Ebu davud, Tirmizi).

Mü'minlerin annesi Ümmü Seleme (ra) anlatır: Efendimiz evinden çıktığı zaman şöyle derdi: " Bismillahi tevekkeltü Alallahi, Allahümme inni eûzü bike en edille ev Udalle ev ezille ev uzelle ev ezlime ev uzleme, ev echele ev yüchele aleyye. " (Ebu Davud, Tirmizi).

Enes(ra) Rasulullah(sav)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Kim evinden çıkarken, " Bismillah tevekkeltü A lellahi la havle ve la kuvvete illa billahi" derse ona şöyle denilir:" Hidayete eriştirildin, işlerinde yeterlilik kazandırıldın, şerlerden korundun" ve ondan şeytan uzaklaşır. " (Ebu Davud, Tirmizi).

Enes b. Malik Rasulullah (sav)'in kızı Fatıma(ra)'a şöyle dediğini rivayet etmiştir:" Sana tavsiye edeceğim şeyleri dinlemekten sana hangi şey engel olabilir ki? Sabah ve akşama eriştiğinde şöyle dersin:" Ya Hayyu Ya Kayyum bi Rahmetike esteğisü, Eslih li şe'ni Küllehü vela tekilni ila nefsi tarfete aynin. " (Nesei, Bezzar).''Muhakkak ki yapılan işler niyetlere göredir (değer kazanır,geçerli olur).Şüphesiz herkese (yaptığı iş için) niyetinin karşılığı vardır.''
(Hadis-i şerif;Buhari,Müslim)

Çevrimdışı Muttaki

 • Dervişkolik
 • *****
 • İleti: 2.649
 • Konu: 127
 • Derviş: 6733
 • Teşekkür: 121
Uyuma  Sırasında  Okunacak  Dua

Ebu Umare el-Bera b. Azib(ra) Rasulullah(sav)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:" Ey falanca yatağına girdiğinde şöyle de:" Allahümme Eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve Elce'tü Zahri ileyke rağbeten ve Rahmeten ileyke la melce'e ve la mencâ minke illa ileyke amentü bi kitabike ellezi enzelte, ve nebiyyike ellezi erselte Fe inneke in mittü min leyletike mittü ala'l-Fıtrati ve in Esbahtü esbahtü hayran. " (Buhari, Müslim).

Ebu Said el-Hudri(ra) Efendimiz(sav)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:" Kim yatağına girdiği sırada " Estağfirullahe ellezi la İlahe illa hü el Hayye'l-Kayyume ve etubü ileyh" derse, günahları denizin köpüğü, ağacın yaprağı, kum yığınının taneleri ve dünyanın günlerinin sayısı kadar da olsa affolunur. " (Tirmizi).
 Enes b. Malik(ra) Rasulullah(sav)'İn şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:" Kim yatağına girdiğinde:" el-Hamdülillahi'llezi Kefâni, ve'l-Hamdülillahi ellezi menne aleyye fe efdale" derse Allah'ı bütün mahlukatın övgüsü ile hamdetmiş olur. " (Beyhaki).


Uykusu Gelmeyen Kimsenin  Okuyacağı  Dua

Zeyd b. Sabit(ra) şöyle demiştir:" Rasulullah(sav)'e bana musallat olan uykusuzluktan şikayet ettim, şöyle buyurdu: " Şöyle de:" Allahümme ğarati'n-Nucumu ve hede'eti'l-Uyuni ve ente Hayyun Kayyumun la te'huzuke sinetun vela nevmun Ya Hayyu Ya Kayyumu ehdi' leyli ve enim ayni" . Zeyd b. Sabit(ra) şöyle der:" Ben bu duayı okudum Allah Taala benden maruz kaldığım şeyi giderdi. " (ibnu Sünni).

Yine Rasulullah(sav) Halid b. Velid(ra)'a uykusuzluk musallat olduğunda ona şöyle dua etmesini öğretmiştir:" Allahümme Rabba's-Sema vati's-Seb'i vema ezallet. Ve Rabbe'l-ErdŒne vema ekallet ve Rabbe's-Şeyatine vema Edallet. Kun li Caren min şerri halgıke küllihim cemian en yefruta aleyye ahadun min hum ev en yetğa, Azze caruke ve Celle Senauke. " (Tirmizi, Taberani).

''Muhakkak ki yapılan işler niyetlere göredir (değer kazanır,geçerli olur).Şüphesiz herkese (yaptığı iş için) niyetinin karşılığı vardır.''
(Hadis-i şerif;Buhari,Müslim)


Paylaş facebook Paylaş twitter
 

Kullanıcı adımı, şifremi unuttum/değiştirmek istiyorum... İbn-i Arabi Altın Tavsiyeler(80-89) ||semerkandyayin| semerkand.tv| semerkandradyo| semerkanddergisi| semerkandaile| mostar| semerkandpazarlama| sultangazi.bel.tr| sitemap| Arama Sonuçları| Dervişler Mekanı| Wap| Wap2| Wap Forum| XML| Rss| DervislerNet/Facebook | DervislerNet/Twitter | Forum İletişim| |||www.dervisler.net 0.045 saniyede oluşturulmuştur


Üzüntü Ve Kederin Giderilmesi İçin DuaGüncelleme Tarihi: 10/08/20, 14:50 Dervisler.Net © 2008-2014 |Lisans(SMF) |Sitemap | Facebook | Twitter | İletişim