İNANÇ DÜNYASI > Dinimizin Önemli Şahsiyetleri

Veysel Karani Hazretleri

(1/1)

hakikat59:
Şu Resullerin efendisinin (s.a.v.) efendisinin şehadetiyle tabiin kuşağının en hayırlısıdır; Üveys b. Amir el-Karani'yi (r.a.) kast ediyorum.

Üveys el Karani akşama girdiğinde, "Bu gece rüku gecesidir" der ve sabaha kadar rüku ederdi. Bir başka gece, "Bu gece secde gecesidir" der ve sabaha kadar secde ederdi. Akşam olunca evindeki bütün yiyecek ve giyecekleri sadaka olarak yoksullara verirdi. Sonra şöyle derdi, "Allah'ım! Bir kimse açlıktan ölürse, beni bundan sorumlu tutma. Allah'ım! Bir kimse çıplak olduğu için ölürse, beni ondan sorumlu tutma"

Evet, sözünü ettiğimiz bu Üveys, Rabbinden bir delil ve işarete dayalı olarak makamına yerleşmişti. Önceki hallerini tahsil edişini sağlayan yakine bağlı olarak hareketlerini biliyordu. O, hangi gecenin rüku gecesi, hangi gecenin secde gecesi olduğunu biliyordu. Diğer amellerin gecelerini de biliyordu. Bundan dolayı da makama yerleşmişliğini de biliyordu. Ama Kutuplardan ve imamların büyüklerinden biri olan Ebu Yezid, bu temyiz derecesine ulaşmamıştı. Şöyle derdi, "Geceye girdiğim zaman, onu rükuda veya secdede geçirmek isterim" Derken namaza durur, rüku etmem. Yahut rüku eder, secde etmem yahut da secde eder, rüku etmem. Başımı kaldırırım. Gelip de önü tıkanan ile yürüyüp de önü açılan arasında ne büyük farklar vardır?! İşte Üveys'in namazı böyleydi.

Yiyeceğini, içeceğini ve giysilerini sadaka olarak yoksullara verdikten sonra "Allah'ım! Açlıktan ölen biri olursa, beni ondan sorumlu tutma. Allah'ım! Çıplak olduğu için ölen biri olursa, beni ondan sorumlu tutma" demesine gelince, bu söz onun yüce makamına ve ideal Kutupluğuna delalet etmektedir. Bu, imam'ın halidir ve makamın sonuna kadar bu hal ona eşlik eder. Bundan dolayı sahip olduğu her şeyi verir, sonra geride kalan Rahmanın kulları için yalvarır, onlara duyduğu şefkat ve acıma duygusunu dile getirir.

Allah için söyle, ey nefis! Bu hal ile vasfedildin mi hiç? Bütün geceyi bir tek secdeyle, sabaha kadar başını kaldırmadan veya rükua gidip sabaha kadar belini doğrultmadan geçirdin mi? Üveys gibi geceni geçirmeye kalktın mı? Allah'a, hitaben onun söylediklerine benzer sözler söyledin mi? Şöyle dedi, "Hayır, vallahi, bunların hiçbiri olmadı"

Ruhü'l Kùds(Muhyiddin-i Arabi)
Konu Adresi: http://www.dervisler.net/veysel-karani-hazretleri-t37173.0.html;wap2

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git