Dervişler Mekanı

İNANÇ DÜNYASI => Kur'an-ı Kerim Işığında => Konuyu başlatan: Kusva - 17/04/08, 01:17

Başlık: Kur'an'ın ilk ve son ayetleri arasındaki ilişki
Gönderen: Kusva - 17/04/08, 01:17
Kur'an ın ilk ve son ayeti derken bugünkü dünyaca kabul edilen sıralanış şeklinden bahsediyorsak
İLK AYET , Bismillahirrahmanirrahim'dir.
Ancak bazı alimler Besmeleleri ilk ayet değil , surelerin açılışını yapan Anahtar-Ayet sayarlar...
Böyle düşünülürse
İLK AYET ,Elhamdülillahi Rabbil Alemin 'dir.
Yani '' Bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a dır ''...

SON AYET ise Nas suresinin ''minel cinneti vennas''(cinlerden ve insanlardan) ayetidir.

İlk ve Son Ayeti birleştirince şununla karşılaşıyoruz : Cinlerden ve insanlardan, bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'adır...
Bu ilginç sonuç Kur'an mesajının özüdür...

BESMELELERİ İLK AYET KABUL EDERSEK ?
Bu durumda
Kur'an ın İLK HARFİ (Ba)
SON HARFİ (Sin)
Buna dayanılarak denmiştir ki , Kur'an Ba ile Sin arasındadır.
Besmelenin İLK İKİ HARFİDE Ba ve Sin 'dir...

O halde Kur'an Besmelede Özetlenmiştir...
Yani Kur'an Allah'ın esirgeyicilik ve bağışlayıcılığı olarak özetlenebilir...


Kur'an ın İLK ve SON Vahyedilen ayetleriyle ilgili ne denilebilir ?
Kur'an ın ilk vahyedilen ayetleri ALAK suresinin ilk 5 ayetidir...
"Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı 'alak'dan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir." (Alak, 1-5)
İkinci olarak inen ayetler KALEM Suresinin ilk ayetleridir...
"Nûn. (Ey Muhammed   ) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin." (Kalem, 1)

İlk inen âyetler inananları okumaya, öğrenmeye, yazmağa ve araştırmaya çağırır ve ilim için büyük teşvik mesajı taşır.
Kur'ân'ın son inen âyeti de şudur:
"Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah'a itaatten kopmak)tır. Bugün kafirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." (Mâide, 3)

Başlık: Cevaplandı: Kur'an'ın ilk ve son ayetleri arasındaki ilişki
Gönderen: Kararlı - 26/10/10, 21:31
 X:01

       :X06